Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τιμή του συναλλάγματος.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 18
infolib image control
Διαβιβαστικό του Εμμ.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει σημείωμα σχετικά με το κάλυμμα ως προς την αναλογία του προς την πραγματική του αξία.
Διαβιβαστικό
1931 Ιανουάριος 6
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το κάλυμμα ως προς την αναλογία του προς την πραγματική του αξία.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Πανευρωπαϊκής Ένώσεως, Κουτεγχόβε-Καλλέργη, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί τη σύγκληση διάσκεψης για τη λύση του ζητήματος ασφαλείας.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 12
infolib image control
Υπόμνημα του Προέδρου της Πανευρωπαϊκής Ενώσεως για την σύγκληση διάσκεψης με σκοπό την επίλυση του ζητήματος της ευρωπαϊκής ασφάλειας.
Υπόμνημα
1931 Ιανουάριος 8
infolib image control
Διαβιβαστικό του Απ.Δοξιάδη και του Εμμ.Λαμπαδάριου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο αποστέλλουν τη λογοδοσία περί του Α' Πανελληνίου Συνεδρίου Προστασίας Μητρότητος και Παιδικών Ηλικιών μαζί με τα πορίσματα του Συνεδρίου.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 14
infolib image control
Λογοδοσία Α' Πανελληνίου Συνεδρίου Προστασίας Μητρότητος και Παιδικών Ηλικιών.
Πρακτικό
<1931>
infolib image control
Πορίσματα του Α' Πανελληνίου Συνεδρίου Προστασίας Μητρότητος και Παιδικών Ηλικιών.
Έκθεση
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Ενώσεως Αστικής Ιδιοκτησίας Κορίνθου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις σκέψεις της Ενώσεως για την συμπλήρωση του Νόμου περί Α.Ο.Σ.Κ..
Υπόμνημα
1931 Ιανουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Οίκου Louis Dreyfus & Cie προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία εκθέτει τις απόψεις του σχετικά με το ζήτημα της τιμής του άρτου.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 15
infolib image control
Αίτηση ακροάσεως του Π.Λέφα για να γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό.
Αίτηση
χ.χ.
infolib image control
Ειδοποιητήριο του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Π.Λέφα, με την οποία τον καλεί να περάσει από την Ιδιαιτέρα Γραμματεία του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.
Ειδοποιητήριο
1931 Ιανουάριος 23
infolib image control
Ψήφισμα Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των εκ Ρωσίας Ελλήνων της 18/1/31.
Ψήφισμα
1931 Ιανουάριος 18
infolib image control
Υπόμνημα Αλευρεμπόρων και Αλευροπωλών Αθηνών-Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του άρτου και τις κατηγορίες που εκτοξεύτηκαν εις βάρος τους.
Υπόμνημα
1931 Ιανουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου προς τον Δημ.Παπανικολάου, για τον Σύνδεσμο Αλευροπωλών Αθηνών-Πειραιώς, με την οποία του ανακοινώνει ότι ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης έλαβε γνώση του υπομνήματος του Συνδέσμου.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 20
infolib image control
Διαβιβαστικό του Εμμ.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει σημείωμα σχετικά με τα ανταλλάξιμα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Διαβιβαστικό
1931 Ιανουάριος 27
infolib image control
Σημείωμα επί των εκδοθεισών ομολογιών των διαφόρων δανείων ανταλλαξίμων και εν κυκλοφορία τεθεισών υπό της Εθνικής Τραπέζης.
Πίνακας
<1931 Ιανουάριος>
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Δημοσιονομικής Επιτροπής της Κοινωνίας των Εθνών προς τον Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος σχετικά με το Νομοσχέδιο περί τραπεζών.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 22
infolib image control
Επιστολή του Πολωνο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία συγχαίρουν τον Ε.Βενιζέλο και τον διαβεβαιώνουν για διαρκείς και σταθερότερες σχέσεις Ελλάδας-Πολωνίας.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 29
infolib image control
Αίτηση ακροάσεως του Ν.Λάμπρου με την οποία ζητεί να γίνει δεκτός σε ακρόαση από τον Πρωθυπουργό.
Αίτηση
<1931>
infolib image control
Συνοπτικόν σημείωμα περί της εκτιμήσεως των απαλλοτριωθέντων αγροτικών κτημάτων.
Σημείωμα
1931 Ιανουάριος 27
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την αποζημίωση κτημάτων κατά στρέμμα.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Διαβιβαστικό του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας Κωπαΐδος προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει διάφορα έγγραφα σχετικά με το κωπαϊδικό ζήτημα.
Διαβιβαστικό
1931 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Σημείωμα του G.L.Bailey "περί του εν ισχύι συστήματος εκμισθώσεως των γαιών εν Κωπαΐδι και προτεινόμενα μέτρα προς βελτίωσιν τούτου".
Έκθεση
1931 Ιανουάριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του G.L.Bailey σχετικά με το κωπαϊδικό ζήτημα.
Τηλεγράφημα
1931 Ιανουάριος 18
infolib image control
Επιστολή της Εταιρείας "Κωπαΐς" προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παρέμβαση της Κυβέρνησης στην επίλυση του Κωπαϊδικού ζητήματος.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 19
infolib image control
Επιστολή του Γραμματέα της Εξεταστικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Κωπαΐδος προς την Διεύθυνση της Εταιρείας Κωπαΐδος όπου αναφέρονται οι όροι που επιβάλλει η Επιτροπή στην Εταιρεία "Κωπαΐς".
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 30
infolib image control
Επιστολή του G.L.Bailey προς την επί του Κωπαϊδικού ζητήματος Εξεταστική Κοινοβουλευτική Επιτροπή σχετικά με τους όρους που επέβαλε η Επιτροπή στην Εταιρεία.
Επιστολή
<1931> Φεβρουάριος 3
infolib image control
Αναφορά των Προέδρων των οργανωμένων Σωματείων και Συλλόγων Κοζάνης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπαγωγή του Πρωτοδικείου Κοζάνης στο Εφετείο Λαρίσης.
Αναφορά
1931 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Υπόμνημα του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων με το οποίο ζητείται η ηθική και οικονομική υποστήριξη της πολιτείας στο έργο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.
Υπόμνημα
1931 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη υποστήριξης του έργου του Σώματος.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Διαβιβαστικό της Εκτελεστικής Επιτροπής του Α' Πανελλαδικού Συνεδρίου Εφέδρων Πολέμου Ξηράς και Θαλάσσης προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο διαβιβάζονται οι αποφάσεις του Συνεδρίου.
Διαβιβαστικό
1931 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Αποφάσεις του Α' Πανελλαδικού Συνεδρίου Εφέδρων Πολέμου Ξηράς και Θαλάσσης.
Απόφαση
<1931>
infolib image control
Διαβιβαστικό του N.Coudenhove-Kalergi προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει αντίτυπο του περιοδικού "Paneurope"που εκδίδει ο ίδιος.
Διαβιβαστικό
1931 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Paneuropa. Europa-Konferenz.
Περιοδικό
1931 Ιανουάριος
infolib image control
Επιστολή του Αλ.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει επιστολή του E.Moreau και ζητεί να οριστεί ακρόαση.
Επιστολή
<1931>
infolib image control
Επιστολή του E.Moreau προς τον Αλ.Διομήδη σχετικά με το αίτημα της Ελληνικής Κυβέρνησης για δάνειο οκτώ εκατομμυρίων λιρών από την Banque de Paris et des Pay Bas.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Διαβιβαστικό του Γραφείου Υπουργού του Υπουργείου Στρατιωτικών προς την Διεύθυνση Επιμελητείας με το οποίο διαβιβάζεται εντολή του Υπουργού Στρατιωτικών.
Διαβιβαστικό
1931 Μάρτιος 26
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Ν.Κ.Στεφανίδη, προς τον Υπουργό Στρατιωτικών, Γ.Κατεχάκη, με την οποία διαβιβάζεται υπόμνημα των εργατών αρβυλοποιών Αθηνών.
Διαβιβαστικό
1931 Μάρτιος 20
infolib image control
Υπόμνημα του Συνδέσμου Τεχνιτών Αρβυλών προς την Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά με το ζήτημα των φόρων που επέβαλε ο Δήμαρχος Πειραιώς στις αρβύλες που εισάγονται στην Γενική Αποθήκη Υλικού Στρατού στον Πειραιά.
Υπόμνημα
1931 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς το Εργατικό Κέντρο Αθηνών για τους εργάτες αρβυλοποιούς σχετικά με το ζήτημα της επιβολής φόρων στις αρβύλες.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 7
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Εφέδρων Αξιωματικών Χανίων προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρεται ότι διαβιβάζεται μέσω του εκπροσώπου της Ένωσης στην Αθήνα αναφορά της Ένωσης προς το Υπουργείο Αεροπορίας.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Αναφορά της Ένωσης Εφέδρων Αξιωματικών Χανίων προς το Υπουργείο Αεροπορίας σχετικά με την επανίδρυση του κατασκευασθέντος και καταργηθέντος Αεροδρομίου μεταξύ Χανίων και Σούδας.
Αναφορά
1931 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Διαβιβαστικό του Α.Μπενάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει αντίγραφο αίτησής του προς τον Υπουργό Παιδείας.
Διαβιβαστικό
1931 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Αίτηση του Α.Μπενάκη προς τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με την πληροφορία για ίδρυση Μουσείου Λαϊκής Τέχνης πλησίον του Βυζαντινού Μουσείου.
Αίτηση
1931 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Διαβιβαστικό του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει στατιστικούς πίνακες σχετικά με την κίνηση του λιμένος Πειραιώς κατά το έτος 1930.
Διαβιβαστικό
1931 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Συγκριτικός πίναξ της Διαχειρίσεως της λιμενικής Επιτροπείας κατά τα έτη 1924/25-1929/30. Συγκριτική πορεία των τακτικών εσόδων και εξόδων της λιμενικής Διαχειρίσεως.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Στατιστική Κινήσεως του Λιμένος Πειραιώς.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Πίναξ διαμετακομιστικής κινήσεως και μεταφορτώσεων εμπορευμάτων εις τόννους.
Πίνακας
1931 Ιανουάριος 3
infolib image control
Πίναξ Κινήσεως Πλοίων.Β' Απόπλοι.
Πίνακας
1931 Ιανουάριος 3
infolib image control
Πίναξ Κινήσεως Πλοίων. Α' Κατάπλοι.
Πίνακας
1931 Ιανουάριος 3
infolib image control
Πίναξ κινήσεως εμπορευμάτων εις τόννους κατά μήνα του έτους 1930.
Πίνακας
1931 Ιανουάριος 3
infolib image control
Πίναξ εισαγωγικής κινήσεως εμπορευμάτων εις τόννους.
Πίνακας
1931 Ιανουάριος 3
infolib image control
Πίναξ εξαγωγικής κινήσεως εμπορευμάτων εις τόννους.
Πίνακας
1931 Ιανουάριος 3
infolib image control
Ψήφισμα σχετικά με το δημοτικό φόρο για τα εγχώρια προϊόντα και εμπορεύματα που μεταφέρονται από τον Πειραιά στην Αθήνα.
Ψήφισμα
1931 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Διαβιβαστικό του Εμμ.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει μελέτη της Τραπέζης της Ελλάδος περί παραγωγικών έργων, δημοσίου χρέους, εμπορικού ισοζυγίου, κλπ.
Διαβιβαστικό
1931 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Φάκελος όπου αναγράφονται τα περιοχόμενά του.
Φάκελος
1931 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με διάφορα οικονομικά ζητήματα της χώρας.
Μελέτη
<1931>
infolib image control
Πίναξ Α'. Αι μέχρι σήμερον δαπάναι διά τα παραγωγικά έργα εκ του προϊόντος των Δανείων.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Tableau B. Dette publique Exterieure.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
La Dette de Guerre de la Grèce.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Montants revenant à la Grèce des Réparations et des Indemnités par suite des décisions de la Conférence de la Haye 1929-1930.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Πίναξ 5. Εσωτερικόν χρέος της Ελλάδος εις Δραχμάς.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Πίναξ 6. Εσωτερικόν χρέος της Ελλάδος εις χρυσόν.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Πίναξ 7. Κυμαινόμενον Εσωτερικόν Χρέος.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Πίναξ 8. Εξωτερικόν χρέος της Ελλάδος.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Πίναξ 9. Κυμαινόμενον Εξωτερικόν χρέος.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Πίναξ Νο 10. Κατάστασις των βαρών των εχόντων, εν σχέσει με το εκδοθησόμενον Δάνειον, προτεραιότητα επί των υπεγγύων προσόδων.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Πίναξ 11. Πολεμικόν χρέος της Ελλάδος.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα το ολικόν των καθυστερουμένων μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1930, μετά την αφαίρεσιν των παραχωρηθεισών εκπτώσεων.
Πίνακας
1931 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Διαβιβαστικό του Εμμ.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει αντίγραφα επιστολών σχετικά με το ζήτημα του Σ.Π.Α.Π..
Διαβιβαστικό
1931 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Οίκου Hambro προς τον Finlayson.
Τηλεγράφημα
1931 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Επιστολή του G.Doumas προς τον Codrington σχετικά με το ζήτημα των σιδηροδρόμων και ειδικότερα του Σ.Π.Α.Π..
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του G.Doumas προς τον Codrington σχετικά με το ζήτημα των διευθυντών των Σ.Π.Α.Π..
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 14
infolib image control
Μελέτη με τίτλο "Σημείωμα περί των εν Κωπαΐδι πραγμάτων".
Μελέτη
1931 Φεβρουάριος 28

Bρέθηκαν 75 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution