Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Ανωνύμων Εταιρειών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει υπόμνημα του Συνδέσμου σχετικό με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου "περί Ανωνύμων Εταιρειών και Τραπεζών".
Επιστολή
1931 Μάρτιος 2
infolib image control
Υπόμνημα επί του άρθρου 15 του Νομοσχεδίου "Περί Ανωνύμων Εταιρειών και Τραπεζών".
Υπόμνημα
1931
infolib image control
Επιστολή του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Εμ. Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει τηλεγράφημα του Διομήδη και παράλληλα διατυπώνει την άποψη πως είναι προτιμότερη η άμεση έκδοση ολόκληρου του δανείου, εφόσον η Παρισινή αγορά δεν θέτει όρους.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Α.Διομήδη προς τον Υποδιοικητή της Εμ.Τσουδερό σχετικά με τις συζητήσεις που είχε με τους Moreaux και Finalli της Bangue de Paris για την έκδοση νέου δανείου στη Γαλλία.
Τηλεγράφημα
1931 Μάρτιος 2
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Ελληνικών Εργοληπτικών Εταιρειών προς τον Ε.Βενιζέλο για το ζήτημα της βαθμιαίας χρηματοδοτήσεως και ανεγέρσεως της "στρατιωτικής πόλεως".
Επιστολή
1931 Μάρτιος 3
infolib image control
Επιστολή του εκπροσώπου της Loutraki Development Company Limited Α.Χ.Μοσχονά προς τον Ε.Βενιζέλο επί των προτάσεών του για την ανοικοδόμηση του Λουτρακίου.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 6
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Ε.Βενιζέλου Στ. Στεφάνου προς τον Α.Μοσχονά με την οποία τον παρακαλεί να προσέλθει στο Πολιτικό Γραφείο για υπόθεσή του.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 14
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής Δελφικού Λαχείου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει για τις δυσκολίες έκδοσης του λαχείου και προτείνει τη μείωση της τιμής του για την επίτευξη των στόχων του.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 6
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Ι.Δροσόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητά να αναλάβει το κράτος ολόκληρη την εγγύηση του δανείου που προτίθεται να χορηγήσει η Τράπεζά του στη Καπνοβιομηχανική Εταιρεία Αναστασιάδη της Δρέσδης, επί ενεχύρω καπνού, και όχι μόνο το 10% αυτού.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 9
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με την οποία την ενημερώνει ότι η Κυβέρνηση αναλάμβανε να εγγυηθεί το 10% του δανείου, που η Τράπεζα χορήγησε στην εταιρεία Greiling A.G.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 9
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας Ι.Δροσόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο για το ζήτημα του δανεισμού της Καπνοβιομηχανικής Εταιρείας Zigarren Fabrik Richard Greiling A.G.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 4
infolib image control
Σημείωμα με το οποίο γνωστοποιείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να συστήσει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος να χορηγήσει δάνειο προς την Zigaretten Fabrik Richard Greiling A.G. αναλαμβάνοντας το Ελληνικό Δημόσιο την κάλυψή του στην περίπτωση που δεν καταβάλλει η Εταιρεία τα οφειλόμενα της προς αυτήν.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Ι.Δροσόπουλο για το ζήτημα του δανείου της Καπνοβιομηχανικής Εταιρείας Αναστασιάδη (Greiling A.G.).
Επιστολή
1931 Μάρτιος 11
infolib image control
Επιστολή του Π.Ε.Λιβιεράτου προς τον Ε.Βενιζέλο ζητώντας την ανάκληση του διορισμού του Γρέγου ως Επιτίμου Προξένου της Ελλάδος στη Γένοβα.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 11
infolib image control
Επιστολή της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας "Ο Θείος Ευαγγελισμός" προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας της Γένουας Π.Λιβιεράτο με την οποία ζητούν να επέμβει ώστε να ανασταλεί ο διορισμός του Γρέγου ως ο εκεί Προξένος της Ελλάδος.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 11
infolib image control
Επιστολή της Παγκρήτιας εν Μακεδονία Αδελφότητας προς τον Ε.Βενιζέλο για το ζήτημα της σύμβασης ηλεκτροφωτισμού της Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 11
infolib image control
Υπόμνημα προς τον Πρόεδρο του (Αμερικανικού) Αγροτικού και Βιομηχανικού Ινστιτούτου της Θεσσαλονίκης σχετικά με το ζήτημα της αγροτικής ανάπτυξης της περιφέρειας.
Υπόμνημα
1931 Μάρτιος 12
infolib image control
Επιστολή του Πρόεδρου της Λιμενικής Επιτροπής Ηρακλείου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει σχέδιο νόμου για την κατασκευή προβλήτας στο νέο λιμάνι του Ηρακλείου.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 6
infolib image control
Πρακτικό της συνέλευσης της Λιμενικής Επιτροπής Ηρακλείου της 28ης Φεβρουαρίου 1931.
Πρακτικό
1931 Μάρτιος 6
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής Ηρακλείου Μ.Σγουρού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το σχέδιο Νόμου για την εκμετάλλευση του Νέου Λιμένος Ηρακλείου.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 13
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής Ηρακλείου Μ.Σγουρού προς τον Ε.Βενιζέλο με την απόφαση της Επιτροπής για το ζήτημα της εκμετάλλευσης του Λιμένος Ηρακλείου.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 23
infolib image control
Ψήφισμα του Οικονομικού Οργανισμού Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου "Η Εθνική Πίστις" προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Υπουργό Προνοίας Λ.Ιασωνίδη, τον Πρόεδρο της Βουλής Θ.Σοφούλη και τον Πρόεδρο της Γερουσίας Λ.Παρασκευόπουλο για τη μη μεταφορά του Ταμείου Θυμάτων Πολέμου στο Υπουργείο Πρόνοιας καθώς και για την ηθική και υλική ενίσχυσή του προς αποκατάσταση των αναπήρων και των θυμάτων πολέμου.
Ψήφισμα
1931 Μάρτιος 13
infolib image control
Αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Πόρου της 14 Μαρτίου 1931 περί ανακηρύξεως ως Επιτίμου Δημότη της Κοινότητας Πόρου του Ε.Βενιζέλου.
Πρακτικό
1931 Μάρτιος 14
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Κοινότητας Πόρου Α.Παπανδρεάδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους λόγους της οικονομικής καχεξίας της Κοινότητάς του και τους τρόπους αντιμετώπισής της.
Υπόμνημα
infolib image control
Επιστολή του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετική με τη συναλλαγματική τακτική των ελληνικών τραπεζών και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη μείωση των καταθέσεων σε συνάλλαγμα.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 17
infolib image control
Δύο Σημειώματα,Ανακοινωθέντα εις τον Υπουργόν Εθνικής Οικονομίας επί του προσχεδίου Νόμου "Περί Ανωνύμων Εταιριών και Τραπεζών".
Αρχειακό Τεκμήριο
1930
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Δημοσιονομικής Επιτροπής της Κοινωνίας των Εθνών προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Αλ. Διομήδη με την οποία αποδέχεται τη νέα νομοθεσία και τα προτεινόμενα μέτρα για τη θέσπιση ελαχίστου υπολοίπου των, σε ρευστό, αποθεμάτων των Ελληνικών Εμπορικών Τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 22
infolib image control
Διαβιβαστικό επιστολής του Διοικητικού Συμβουλίου των εμπόρων της Σκάλας (Σπάρτης) και παράκληση για ευμενή εξέταση του ζητήματος τους.
Διαβιβαστικό
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Σκάλας η "Πρόοδος" προς τον Ε.Βενιζέλο για την αντιμετώπιση της οικονομικής δυσπραγίας των μελών του.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 18
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Αρτοβιομηχάνων Πειραιώς - Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετική με το αρτοποιητικό ζήτημα.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 18
infolib image control
Επιστολή των Διευθυντών 8 Τραπεζών προς τον Ε.Βενιζέλο για το ζήτημα του άρθρου 15 του Νομοσχεδίου περί Ανωνύμων Εταιρειών.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 18
infolib image control
Άρθρον 15, περί διαθεσίμων ρευστών των Τραπεζών, είτε στα ταμεία τους, είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος, είτε και στα δύο, ποσό αντίστοιχο του 8% των σε δραχμές καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου.
Άρθρο
<1931>
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης των Ελληνικών Τραπεζών προς τον Ε. Βενιζέλο επί του άρθρου 14 του προσχεδίου Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών και Τραπεζών.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδας προς τον Ε. Βενιζέλο για το ζήτημα του αντιπροσώπου της τάξης των Αναπήρων Πολέμου στο Ταμείο Θυμάτων Πολέμου.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 19
infolib image control
Επιστολή της Holland & Hannen and Cubitts Ltd προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του εγγράφει επιστολή προς τον Υπουργό Στρατιωτικών Γ. Κατεχάκη και αναφέρεται στο έργο κατασκευής "Στρατιωτικής Πόλης" στην Αθήνα και τον Πειραιά.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 20
infolib image control
Επιστολή της Holland & Hannen and Cubitts Ltd προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του εγγράφουν επιστολή προς τον Υπουργό Στρατιωτικών Γ. Κατεχάκη και στην οποία τον ενημερώνει πως έχουν ετοιμάσει έναν οικονομικό προϋπολογισμό για την κατασκευή της "Στρατιωτικής Πόλης", βασιζόμενος σε δάνειο μακράς διάρκειας και ζητά την έναρξη των εργασιών αμέσως μετά το πάσχα.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 28
infolib image control
Επιστολή της Holland & Hannen and Cubitts Ltd προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Προνοίας Λ. Ιασωνίδη σχετικά με την κατασκευή και τον προϋπολογισμό των προσφυγικών κατοικιών.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 14
infolib image control
Επιστολή Holland & Hannen and Cubitts Ltd προς τον Υπουργό Προνοίας Λ. Ιασωνίδη σχετικά με την κατασκευή και τον προϋπολογισμό της κατασκευής των προσφυγικών κατοικιών παραθέτοντας τα προβλήματα, τεχνικά και οικονομικά που αντιμετωπίζει το σχέδιο.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 14
infolib image control
Επιστολή του Ε. Τσουδερού προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει αντίγραφο τηλεγραφήματος και τον συγχαίρει για την επιτυχία του.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Α. Διομήδη προς τον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Ε. Τσουδερό σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που είχε με την Τράπεζα της Αγγλίας και με Ολλανδούς και Αμερικανούς τραπεζίτες για το ύψος του δανείου.
Τηλεγράφημα
1931 Μάρτιος 19
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Electric Production Company A.E. Worswick προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει υπόμνημα που έστειλε στον Υφυπουργό Συγκοινωνίας Χ. Λαδά, ενώ παράλληλα τον παρακαλεί να τον δεχτεί σε ακρόαση.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 23
infolib image control
Υπόμνημα του A.E. Worswick προς τον Υφυπουργό Συγκοινωνίας Χ. Λαδά για την ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου Αθηνών - Κηφισιάς.
Υπόμνημα
1931 Μάρτιος 23
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Παγκρήτιου Συνδέσμου κατά της Λέπρας προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει δίπλωμα ανακηρύξεώς του ως επίτιμου Προέδρου.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 25
infolib image control
Καταστατικόν του Παγκρήτιου Συνδέσμου κατά της Λέπρας
Καταστατικό
1929
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Δοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας Γ.Χ. Πωλωγεώργη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει αντίγραφο υπομνήματος και τον παρακαλεί να αναγνωρίσει το δικαίωμα της Εταιρείας του στα παραχωρηθέντα από το κράτος πλεονεκτήματα σε ομοειδείς επιχειρήσεις ξένων κεφαλαίων.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 30
infolib image control
Υπόμνημα της εν Αθήναις Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν "Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία Α.Ε.".
Υπόμνημα
1931 Μάρτιος 30
infolib image control
Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωργοκτηματικού Συνεταιρισμού "Πρόοδος" Σκύρου προς τον Ε. Βενιζέλο με το οποίο του ζητά να χαρακτηριστούν τα παραγόμενα εκεί καπνά ως Μακεδονικά.
Ψήφισμα
1931 Μάρτιος 31
infolib image control
Διαβιβαστικό του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Ε. Τσουδερού προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει σημειώματα και πίνακες προμηθειών εισπράξεων αξιών και κινήσεως κεφαλαίων των Τραπεζών.
Διαβιβαστικό
1931 Απρίλιος 1
infolib image control
Πίνακες με τις προμήθειες εισπράξεως αξιών και την προμήθεια κινήσεως κεφαλαίων παλαιού και νέου τεύχους.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει σημείωμα με τις υπολογιζόμενες οικονομίες από τη συγχώνευση των τριών Πολεμικών Υπουργείων, διευκρινίζοντας ότι οι παλαιότερες αναφορές του για μεγάλες οικονομίες αφορούσαν στις οικονομικές υπηρεσίες και όχι στη συγχώνευση αυτή.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 3
infolib image control
Σημείωμα επί των οικονομικών αίτινες δύνανται να προέλθωσι εκ της συγχωνεύσεως των τριών πολεμικών Υπουργείων.
Σημείωμα
1931 Απρίλιος 3
infolib image control
Σημείωμα για τις οικονομίες που θα προέλθουν από τη συγχώνευση των τριών Πολεμικών Υπουργείων.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Πίνακας της Τράπεζας της Ελλάδος με τα Υποκαταστήματα και τα Πρακτορεία των κυριότερων Εκδοτικών Τραπεζών.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Σημείωμα της Τράπεζας της Ελλάδος περί του εσφαλμένου της απόψεως πως η Εκδοτική Τράπεζα δεν πρέπει να έχει άμεση σχέση και επαφή με την ελεύθερη αγορά.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Σημείωμα του A.E. Worswick επί της Συνεντεύξεως του κ. Κεμπ μετά του κ. Δροσοπούλου τη 20 Ιανουαρίου 1931 σχετικό προς την εκμετάλλευση της Στυμφαλίας.
Σημείωμα
1931 Ιανουάριος 22
infolib image control
Σημείωμα του A.E. Worswick περί Στυμφαλίας.
Σημείωμα
1930 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή της Πανελλήνιας Ακτοπλοϊκής Ένωσης προς τον Ε. Βενιζέλο για θέματα που αφορούν στον κλάδο τους.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 7
infolib image control
Αίτηση Ακροάσεως της Πανελλήνιας Ακτοπλοϊκής Ενωσης προς τον Ε. Βενιζέλο.
Αίτηση
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Γεν. Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Π. Τσιμπιδάρου προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει δύο υπομνήματα και τον ενημερώνει για την επίσκεψη ομάδας θορυβοποιών κομμουνιστών στο Πολιτικό του Γραφείο.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 9
infolib image control
Ψήφισμα της Συνέλευσης Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Αθηνών - Πειραιώς προς την Κυβέρνηση, τη Βουλή, τη Γερουσία και το τύπο για την στάση του Κράτους απέναντι στα Θύματα των πολέμων.
Ψήφισμα
1931 Απρίλιος 9
infolib image control
Ψήφισμα της Γενικής Συνελεύσεως Σωματείου Εργατών Τυπογράφων προς το Πολιτικό Γραφείο, τη Βουλή, τη Γερουσία και το Τύπο.
Ψήφισμα
1931 Απρίλιος 8
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως.
Εφημερίδα, αρ.φ. 154
1929 Απρίλιος 22
infolib image control
Νόμος 4311 της 6/14 Αυγούστου 1929 περί καταστολής της κυκλοφορίας και του εμπορίου των ασέμνων δημοσιευμάτων κλπ.
Νόμος
1928 Οκτώβριος 22
infolib image control
Έκθεση του Ν. Κασσαβέτη για το ζήτημα της ανέγερησης του Μεγάρου της Αμερικανικής Λεγεώνας στην Αθήνα.
Έκθεση
1931 Απρίλιος 9
infolib image control
Σημείωμα του Π.Ε. Μπόρλογλου με το οποίο ζητά, εφόσον δεν αποσφραγιστεί η επιστολή του από τον Ε. Βενιζέλο, να την αποσφραγίσει ο γραμματέας του και να του την παραδώσει.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Π.Ε. Μπόρλογλου προς τον Ε. Βενιζέλο για την εισαγωγή και πρακτικής εκπαίδευσης και μόρφωσης των Ελλήνων.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Πραξιτέλη Ζωγράφου προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία κάνει ανασκόπηση της μεταξύ τους αλληλογραφίας σχετικά με την αποστολή δύο έργων του, που του είχε αποστείλει, και του ζητά οικονομική ενίσχυση για συνέχιση των σπουδών του στη Βυζαντινή Τέχνη.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 6
infolib image control
Πιστοποιητικό του Γενικού Γραμματέα της Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων με την οποία πιστοποιεί ότι ο Πραξιτέλης Ζωγράφος μελετά στη Βιβλιοθήκη από τον Ιανουάριο του 1929 πάνω στη Βυζαντινή Τέχνη.
Πιστοποιητικό
1931 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ειδικού Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής των Ελληνοελβετικών αθλητικών αγώνων του Ελληνοελβετικού Συνδέσμου προς τον Ε. Βενιζέλο επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή και το ταξίδι των Ελλήνων στην Ελβετία θα είναι ευκαιρία προσέγγισης των δύο λαών.
Επιστολή
1931 Μάιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ελληνοελβετικού Συνδέσμου προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει για το ταξίδι που θα πραγματοποιήσουν Έλληνες φοιτητές, αθλητές και συνοδοί στην Ελβετία για τους δεύτερους ελληνοελβετικούς αθλητικούς αγώνες επισυνάπτοντάς το αναλυτικό πρόγραμμα και ζητώντας του να γίνει μέλος της Επίτιμης Οργανωτικής Επιτροπής.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 15
infolib image control
Γενικό Πρόγραμμα του ταξιδιού των Φοιτητών και των Αθλητών στην Ελβετία και τη λίστα με τους συμμετέχοντες στην Επίτιμη Επιτροπή των Αγώνων και στην Οργανωτική Επιτροπή.
Πρόγραμμα
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Επιτρόπου Αυστραλίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου Αρχιμανδρίτη Θεοφύλακτου Δ. Παπαθανασόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει έγγραφο σχετικά με τον άμισθο Πρόξενο της Ελλάδας στη Μελβούρνη Αντ. Λεκατσά.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 26
infolib image control
Αντίγραφο έκθεσης του Γενικού Επιτρόπου Αυστραλίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου Αρχιμανδρίτη Θεοφύλακτου Δ. Παπαθανασόπουλου προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Φώτιο για την εκκλησιαστική κατάσταση στην Αυστραλία.
Έκθεση
1931 Απρίλιος 26
infolib image control
Σημείωμα της Εργολαβίας των Λιμενικών Έργων Πειραιώς προς τον Ε. Βενιζέλο επί των λιμενικών έργων Πειραιώς.
Σημείωμα
1931 Απρίλιος 29
infolib image control
Πίνακας της Εργολαβίας των Λιμενικών Εργων Πειραιώς με τις μετρήσεις των υπολοιπομένων για εκτέλεση έργων στο Λιμάνι του Πειραιά.
Πίνακας
1931 Απρίλιος 27

Bρέθηκαν 75 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution