Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Εμμ. Τσουδερού, προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία αποστέλλει σημείωμα για τον προϋπολογισμό.
Διαβιβαστικό
1931 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Πρόχειρος επισκόπησις του Προϋπολογισμού.
Έκθεση
1931 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Μ. Καμάρα προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία ανακοινώνει τηλεγράφημα του Διοικητή της Τράπεζας Εμμ. Τσουδερού.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Εμμ. Τσουδερού προς τον Μ. Καμάρα, σχετικά με την συνάντησή του με τον Niemeyer.
Τηλεγράφημα
1931 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Μ. Καμάρα προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει τηλεγράφημα του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Εμμ. Τσουδερού.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Εμμ. Τσουδερού προς τον Μ. Καμάρα σχετικά με την συνάντησή του με τον Niemeyer.
Τηλεγράφημα
1931 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Μ. Καμάρα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα αποτελέσματα των πράξεων επί του συναλλάγματος.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Μ. Καμάρα προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει τηλεγράφημα του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Εμμ.Τσουδερού.
Διαβιβαστικό
1931 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Εμμ. Τσουδερού προς τον Μ. Καμάρα σχετικά με ζήτημα που αφορά τη νομισματική κατάσταση της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1931 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Α. Αναστασιάδη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει έκθεση σχετικά με το μονοπώλιο του σίτου.
Διαβιβαστικό
1931 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Έκθεση του Θ.Χ. Χρηστίδη σχετικά με το μονοπώλιο του σίτου.
Έκθεση
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Ε. Βενιζέλου προς το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σχετικά με το μονοπώλιο του σίτου.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Απόσπασμα επιστολής σχετικά με το ζήτημα της διατήρησης της απολέμου επιστράτευσης.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Δικαστικών Υπαλλήλων Θράκης προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την μη κατάθεση του νομοσχεδίου για την διαβάθμιση των δικαστικών υπαλλήλων.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Κατωτέρου Προσωπικού Τ.Τ.Τ. προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της περικοπής των μισθών του προσωπικού.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη ρύθμιση των ζητημάτων των εθνικοφρόνων και των προοδευτικών κατά το άρθρο 42 της Συνθήκης της Λωζάννης.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή των Γεωργικών Χορηγήσεων της Αγροτικής Τράπεζας προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των παραγωγών της περιφέρειας Ρεθύμνου.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Ψήφισμα του Γεωργικού Επιμελητηρίου Ρεθύμνης με το οποίο ζητούν οικονομική ενίσχυση λόγω της παραγωγικής κρίσης.
Ψήφισμα
1931 Νοέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Δημ. Πολυμέρη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την οικονομική ενίσχυση του Πατριωτικού Ιδρύματος Προστασίας Παιδιού.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Δημ. Πολυμέρη με την οποία διαβιβάζει επιστολή και απόδειξη του Πατριωτικού Ιδρύματος Προστασσας Παιδιού.
Διαβιβαστικό
1931 Δεκέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή της Γενικής Διευθύνσεως του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του διορισμού προσωρινών υπαλλήλων.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει αντίγραφο υπομνήματος προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Υπόμνημα του Γ.Δ. Σωτηρόπουλου προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Π. Βουρλούμη σχετικά με τη δυσμενή θέση των χρηματιστών από το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου μετά από απόφαση της κυβέρνησης.
Υπόμνημα
1931 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Κ. Μελά προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία αποστέλλει το πρώτο αντίτυπο της νέας έκδοσης του χάρτη Εύβοιας-Βοιωτίας.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Ν. Ρούσσου προς τον Κ. Μελά σχετικά με την αποστολή αντιτύπου του χάρτη Ευβοίας-Βοιωτίας.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Ψήφισμα της Γενικής Συνελεύσεως Αναπήρων Πολέμου Αττικής σχετικά με τη βελτίωση της θέσης των αναπήρων και θυμάτων πολέμου.
Ψήφισμα
1931 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Η περίθαλψις των αναπήρων και θυμάτων πολέμου. Το υποβληθέν εις την Βουλήν σχετικόν νομοσχέδιον.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1931>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την βελτίωση της θέσης των αναπήρων και των θυμάτων πολέμου.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς το Πατριωτικό Ίδρυμα Προστασίας Παιδιού με την οποία διαβιβάζει επιταγή που έστειλε ο Δ. Πολυμέρης.
Διαβιβαστικό
1931 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Δ. Πολυμέρη σχετικά με την δωρεά του υπέρ του Πατριωτικού Ιδρύματος Προστασίας Παιδιού.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Απ. Δοξιάδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβερνήσης σχετικά με την υπόθεση της δωρεάς του Δημ. Πολυμέρη.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Υπόμνημα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με αιτήματα του εμπορικού κόσμου της Ελλάδας.
Υπόμνημα
1931 Δεκέμβριος 23
infolib image control
Διάλεξη του Α. Παδελόπουλου σχετικά με τους Σιδηροδρόμους του Ελληνικού Κράτους.
Διάλεξη
<1931>
infolib image control
Πίνακας με τα καταβληθέντα παρά του Οθωμανικού Κράτους ποσά εις την [...].
Πίνακας
infolib image control
Υπόμνημα περί των μέχρι τούδε πεπραγμένων του Αυτόνομου Οργανισμού Σεισμοπαθών Κορινθίας συνταχθέν δια την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως, Ε. Βενιζέλο.
Υπόμνημα
<1931>
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων την εκτιμηθείσαν αξίαν των εκ του σεισμού καταστραφέντων κτιρίων μετά διακρίσεως αν είναι εκμεταλλεύσιμα ή ού.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή του Μιχ. Οικονόμου προς τον Υφυπουργό του Υπουργικού Συμβουλίου και του Υπουργού Προνοίας, Α. Παπαδάτο σχετικά με την περίθαλψη των σεισμοπαθών.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 7
infolib image control
Επιστολή του Μιχ. Οικονόμου προς τον Π. Βουρλούμη σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να επιτευχθεί ο σκοπός του Αυτόνομου Οργανισμού Σεισμοπαθών Κορινθίας.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Peter Paris προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη ίδρυσης υποπροξενείου στη Βαλτιμόρη.
Επιστολή
1931
infolib image control
Επιστολή του J.Chas. Linthicum προς τον N. Modinos σχετικά με το διορισμό υποπροξένου στη Βαλτιμόρη.
Επιστολή
1931 Αύγουστος 3
infolib image control
Επιστολή του E. Milton Altfeld προς τον Ν. Μοδινό σχετικά με τον διορισμό υποπροξένου στη Βαλτιμόρη.
Επιστολή
1931 Ιούλιος 23
infolib image control
Επιστολή του Howard W. Jackson προς τον Ν. Μοδινό σχετικά με τον διορισμό υποπροξένου στη Βαλτιμόρη.
Επιστολή
1931 Ιούλιος 27
infolib image control
Επιστολή του Edward Gross προς τον Ν. Μοδινό σχετικά με τον διορισμό υποπροξένου στη Βαλτιμόρη.
Επιστολή
1931 Ιούλιος 23
infolib image control
Επιστολή του E. Lester Muller προς τον Ν. Μοδινό σχετικά με το διορισμό υποπροξένου στη Βαλτιμόρη.
Επιστολή
1931 Ιούλιος 30
infolib image control
Φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται μεταξύ άλλων ο Ν. Μοδινός, ο οποίος έκανε αίτηση για τη θέση του υποπροξένου στη Βαλτιμόρη.
Φωτογραφία
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Παραγγελιοδόχων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο "Περί Ταμείου Αυτασφαλείας Ιατρών".
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της δασμολογικής προστασίας των λιπασμάτων.
Επιστολή
infolib image control
Memorandum Relatif à la mise en valeur du secteur central d' île de Crète.
Υπόμνημα
infolib image control
Delimitations Geologiques suivant les etudes de Mr. Stockmans, Ingenieur Civil-Bruxelles.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Section de l' ile de Crete.
Αρχειακό Τεκμήριο

Bρέθηκαν 50 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution