Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίας με την οποία αποφασίζει να συντάξει ευχαριστήριο ψήφισμα προς τον Ε.Βενιζέλο για το ενδιαφέρον του σχετικά με την αποκατάσταση των καταστροφών και σε ένδειξη ευγνωμοσύνης να μετονομάσουν κεντρική οδό σε οδό Ελ.Βενιζέλου.
Πράξη
1930 Ιανουάριος 2
infolib image control
Επιστολή της Λέσχης Επιστημόνων προς τον Ε.Βενιζέλο από τον οποίο ζητούν αποζημίωση για την στέρηση μέρους της ιδιοκτησίας τους.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Συλλόγου Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της απαγόρευσης της ανάμιξης των γαλλικών οίνων με τους ελληνικούς.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Ιερατικού Συνδέσμου Επισκοπικής Περιφέρειας Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης για την συντήρηση του κλήρου.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 15
infolib image control
Σημείωμα του Στ.Στεφάνου σχετικά με την αρθρογραφία περί οικονομικής κρίσης.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Υπόμνημα του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την λήψη μέτρων υπέρ της ενίσχυσης των βιομηχανικών επιχειρήσεω και του Χρηματιστηρίου.
Υπόμνημα
1930 Ιανουάριος 17
infolib image control
Η Οικονομική κρίσις.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1930>
infolib image control
Κρίσις και "Κρίσις".
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού, Αριθ.2792
<1930>
infolib image control
Οχι, δεν είναι δόλιοι χρεωκόποι οι Έλληνες έμποροι, δόλιοι είναι όσοι αρνούνται την υπάρχουσαν κρίσιν.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού, Αρ.φ.350
<1930>
infolib image control
Η απεργία του κεφαλαίου.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού, Αρ.φ.672
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Πολιτικών Επιστημών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητούν χρήματα για την αποπεράτωση της Σχολής Πολιτικών Επιστημών.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 25
infolib image control
Ψήφισμα της Γενικής Συνελεύσεως του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως με το οποίο εκφράζεται ευγνωμοσύνη στον Ε.Βενιζέλο για το ενδιαφέρον του για την αναστήλωση της Βιβλιοθήκης του Συλλόγου.
Ψήφισμα
1930 Ιανουάριος 26
infolib image control
Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως με το οποίο ανακηρύσσουν ευεργέτη του Συλλόγου τον Ε.Βενιζέλο για την δωρεά του για την αναστήλωση της Βιβλιοθήκης.
Ψήφισμα
1930 Ιανουάριος 26
infolib image control
Αναφορά της Διοικήσεως της Επαγγελματικής Ενώσεως Λεμβούχων Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο περί αποζημιώσεως των εν Πειραιεί Λεμβούχων δυνάμει του ισχύοντος Νόμου 3.685.
Αναφορά
1930 Ιανουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Συγκοινωνίας, Β.Καραπαναγιώτη, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει ότι εγκρίθηκε το δάνειο για την αποζημίωση των λεμβούχων Πειραιώς.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Επιστολή
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 27
infolib image control
Ψήφισμα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αθηνών με το οποίο εκφράζεται η ευγνωμοσύνη του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού κόσμου προς τον Ε.Βενιζέλο.
Ψήφισμα
1930 Ιανουάριος 29
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο εκφράζεται η ευγνωμοσύνη του επαγγελματικού και βιοτεχνικού κόσμου προς τον Ε.Βενιζέλο για τους επιτυχείς χειρισμούς του υπέρ του Έθνους στη Χάγη.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Ψήφισμα των Προέδρων των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Πειραιώς με το οποίο εκφράζονται συγχαρητήρια προς τον Ε.Βενιζέλο για τους επιτυχείς χειρισμούς του στη Διάσκεψη της Χάγης.
Ψήφισμα
1930 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επιστολή του Εργατικού Κέντρου Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητούν από τον Ε.Βενιζέλο να τους ορίσει νέα ημέρα ακροάσεως για να του εκθέσουν τα αιτήματα της εργατικής τάξης.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Τροχιοδρομικών και Αυτοκινητιστών Α.Π.Π. προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απεργία των απολυθέντων Τροχιοδρομικών και Αυτοκινητιστών.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 31
infolib image control
Επιστολή του Μ.Ι.Μαυρογορδάτου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητείται το υπόλοιπο επιχορήγησης για την συμπλήρωση των επιδιορθώσεων στο Κεντρικό Νοσοκομείο Προσφύγων.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 31
infolib image control
Εξωτερική Άποψις.
Φωτογραφία
<1930>
infolib image control
Εξωτερικόν Παθολογικόν Ιατρείον.
Φωτογραφία
<1930>
infolib image control
Κοιτών Νοσοκόμων.
Φωτογραφία
<1930>
infolib image control
Νεκροστάσιον.
Φωτογραφία
<1930>
infolib image control
Ύπαιθρον στεγνωτήριον.
Φωτογραφία
<1930>
infolib image control
Εσωτερικόν Οφθαλμολογικού Ιατρείου.
Φωτογραφία
<1930>
infolib image control
Λουτρών.
Φωτογραφία
<1930>
infolib image control
Έκκληση της Πανελληνίου Αστικής Ενώσεως κτηματιών, των Συμβουλίων των αστικών αυτής τμημάτων Αθηνών-Πειραιώς και Προαστείων και των εκπροσώπων των επαρχιακών ιδιοκτητικών οργανώσεων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητούν να ενδιαφερθεί με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας τους.
Έκκληση
1930 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Υπόμνημα των Προέδρων των συνοικιακών κτηματικών οργανώσεων Αθηνών-Πειραιώς και Προαστείων προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Α.Μιχαλακόπουλο, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Πρόεδρο της Γερουσίας, τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Οικονομικών και την επί των φορολογιών Επιτροπή σχετικά με την αύξηση των φόρων ιδιοκτησίας.
Υπόμνημα
1930 Ιανουάριος 22
infolib image control
Επιστολή της Αστικής Ενώσεως Κτηματιών Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα του αναπτύξει η Επιτροπή στην συνάντηση μαζί του.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται η Αστική Ένωσις κτηματιών Θεσσαλονίκης.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την εκτέλεση διαφόρων κοινοφελών έργων στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή της Αστικής Ενώσεως Κτηματιών Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτροκινήσεως Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Σημείωμα της Αστικής Ενώσεως Κτηματιών Θεσσαλονίκης σχετικά με την εκτέλεση διαφόρων κοινωφελών έργων στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Διαβιβαστικό της Διοικούσας Επιτροπής του Συνδέσμου κτηματιών Ελλήνων υπηκόων εκ Τουρκίας προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο διαβιβάζεται υπόμνημα σχετικά με το ζήτημα της αποζημιώσεως των Ελλήνων υπηκόων εκ Τουρκίας.
Διαβιβαστικό
1930 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Υπόμνημα της Διοικούσας Επιτροπής του Συνδέσμου κτηματιών Ελλήνων υπηκόων εκ Τουρκίας σχετικά με το ζήτημα της αποζημιώσεως Ελλήνων υπηκόων εκ Τουρκίας.
Υπόμνημα
1930 Ιανουάτιος 15
infolib image control
Τα ελληνικά Παναμαϊκά.
Βιβλίο
<1930>
infolib image control
Διαβιβαστικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Συλλόγου Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο διαβιβάζεται αίτηση του του Τμήματος Αποικιακών και Εγχωρίων Προϊόντων σχετικά με το ζήτημα των καφέδων.
Διαβιβαστικό
1930 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Αίτηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Συλλόγου Πειραιώς, τμήμα Αποικιακών και Εγχωρίων προϊόντων, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του πλεονάσματος της Εισαγωγής καφέδων.
Αίτηση
1930 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Εμπορικό και Βιομηχανικό Σύλλογο Πειραιώς με την οποία ζητείται από τους αρμόδιους να περάσουν από το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού για θέμα που τους αφορά.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Αίτηση της Ανώνυμης Οικοδομικής Εταιρίας "Τέκτων" προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις ζημιές που έχει υποστεί η Εταιρία από την εκτέλεση δημοσίων έργων.
Αίτηση
1930 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Εταιρείας "Τέκτων", Αλ.Ζαχαρίου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί από τον Ε.Βενιζέλο να διαβάσει την αίτηση της Εταιρίας του.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Πατριωτικού Ιδρύματος Προστασίας Παιδιού, Απ.Δοξιάδη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη λειτουργία και την μελλοντική εξέλιξη του Ιδρύματος.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Ομιλία σχετικά με την ιστορία του Πατριωτικού Ιδρύματος Προστασίας Παιδιού, με τη λειτουργία του και τους σκοπούς του και σχετικά με την "εβδομάδα του παιδιού".
Ομιλία
1929 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Υπόμνημα της Αστικής Ενώσεως Κτηματιών Θεσσαλονίκης προς την Ελληνική Κυβέρνηση, τους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και τους Βουλευτές και τους Γερουσιαστές Μακεδονίας σχετικά με το ζήτημα του ηλεκτροφωτισμού και της ηλεκτροκίνησης της πόλεως της Θεσσαλονίκης.
Υπόμνημα
1930 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Επισκεπτήριο του Θεμιστοκλή Κ.Βαλαούρη.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Αθηναίων, Σ.Μερκούρη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το Νομοσχέδιο "περί καταστάσεως των δημοτικών υπαλλήλων".
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Νόμου "Περί καταστάσεως των δημοτικών υπαλλήλων".
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Γεωργίας, Κ.Σπυρίδη, προς τον Στ.Στεφάνου σχετικά με το υπόμνημα της Πιστωτικής Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Αλεξανδρουπόλεως.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 13
infolib image control
Υπόμνημα της Πιστωτικής Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Αλεξανδρουπόλεως προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο ζητούν να τους αποδοθεί η έκταση του Δέλτα του Έβρου (Κιαβούρ-αντάς) προς εκμετάλλευση.
Υπόμνημα
1930 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Γ.Λ.Μπάρλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της εκμετάλλευσης των βωξιτών στην Ελλάδα.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Γ.Λ.Μπάρλο με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης δεν θα μπορέσει να τον δεχτεί σε ακρόαση λόγω των πολλαπλών ζητημάτων που τον απασχολούν.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Συνομοσπονδίας των εργατών της Ελλάδος προς τον Διευθυντή του Πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού με την οποία ζητεί να οριστεί ημέρα ακροάσεως για την Διοίκηση της Γενικής Συνομοσπονδίας των εργατών.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Υπόμνημα του Προέδρου της Ligue Franco-Hellénique, Γ.Φωκά, σχετικά με το ζήτημα των οίνων.
Υπόμνημα
1930 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Εργατικού Κέντρου Πειραιώς προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης σχετικά με το ζήτημα της ελαττώσεως του δασμού των αλεύρων.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτικών και μεταφορικών εργατικών παραλιακών σωματείων της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο περί συστάσεως οργανισμού λιμένος Πειραιώς.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Επιστολή του Π.Α.Φουρίκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη πλήρωσης της έδρας της Αλβανικής γλώσσας και φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ν.Γ.Πασπάτη προς τον Ε.Βενιζέλο στο οποίο αναφέρει τα έγγραφα που αποστέλλει συνημμένα.
Διαβιβαστικό
1930 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Επιστολή του Γ.Καφαντάρη προς τον Τσιμπιδάρο σχετικά με την απαλλοτρίωση του κτήματος της οικογένειας Δεληγεώργη.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 11
infolib image control
Εκ των επισήμων Πρακτικών της Βουλής. Συνεδρίασις της 9ης Ιουλίου 1929.
Πρακτικό
1929 Ιούλιος 9
infolib image control
Αίτηση Συνδέσμου Ελλήνων Αγωνιστών Νομού Χανίων προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Πρόεδρο της Γερουσίας, τους Υπουργούς Στρατιωτικών και Οικονομικών και τους Αρχηγούς των Κομμάτων με την οποία ζητούν το ενδιαφέρον της πολιτείας και την οικονομική υποστήριξή της.
Αίτηση
1930 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της αύξησης των εισαγωγικών δασμών των ελαιοσπόρων.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Πρωθυπουργού προς τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών σχετικά με το ζήτημα της αύξησης των εισαγωγικών δασμών των ελαιοσπόρων.
Επιστολή
<1930>
infolib image control
Επιστολή της Ελληνικής Αντιφθισικής Εταιρείας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί ηθική προστασία και υλική συνδρομή εκ μέρους του Κράτους.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Υπόμνημα της Ελληνικής Αντιφθισικής Εταιρείας στο οποίο εκτίθεται το έργο της από το 1925.
Υπόμνημα
1930 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Διαβιβαστικό του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ζημιωθέντων εκ των έργων της Πάουερ με το οποίο αποστέλλεται υπόμνημα σχετικά με την αποζημίωση του Συνδέσμου.
Διαβιβαστικό
1930 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Υπόμνημα του Συνδέσμου Επαγγελματιών ζημιωθέντων εκ των έργων της Πάουερ προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης με το οποίο ζητούν αποζημίωση.
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Συγκοινωνίας προς τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών των οδών Γ' Σεπτεμβρίου και Αθηνάς των ζημιωθέντων εκ των έργω της Πάουερ σχετικά με το ζήτημα της αποζημίωσής τους.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του τμηματάρχη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Α.Τριανταφύλλη, προς τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών ζημιωθέντων εκ των έργων της Πάουερ σχετικά με το ζήτημα της αποζημίωσής τους.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 23
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Συγκοινωνίας, Ι.Μεταξά, προς την Εταιρεία Ελληνικών Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων σχετικά με τις παραβάσεις της Εταιρείας σε βάρος επαγγελματιών.
Επιστολή
1928 Ιούλιος 13
infolib image control
Υπόμνημα του Συνδέσμου Επαγγελματιών οδών Γ' Σεπτεμβρίου και Αθηνάς ζημιωθέντων εκ των έργων της Εταιρείας Πάουερ προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση καταβολής της αποζημίωσης.
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Ελληνο-Αμερικανικού Συνδέσμου εν Αθήναις προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αντιγνωμία των δημοσίων υπαλλήλων σε σχέση με την επιστροφή των μελών του Συνδέσμου στην Ελλάδα.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Διαβιβαστικό του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του διαβιβάζει συνημμένα τα πορίσματα του Δ' Συνεδρίου των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της χώρας.
Διαβιβαστικό
1930 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Πορίσματα του Δ' Συνεδρίου των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της χώρας.
Πρακτικό
1930 Φεβρουάριος 16-19
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διευθύνοντος της Επιτροπείας Μητροπόλεως προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο αποστέλλει αντίγραφο αναφοράς σχετικά με την ανέγερση Κρατικού Χημείου πίσω από τον Μητροπολιτικό Ναό.
Διαβιβαστικό
1930 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Αίτηση της Ενοριακής Επιτροπής του Ιερού Ναού Μητροπόλεως "Ο Ευαγγελισμός" προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας και τον Δήμαρχο Αθηναίων σχετικά με την ανέγερση Κρατικού Χημείου πίσω από τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών.
Αίτηση
1930 Ιανουάριος 18
infolib image control
Αίτηση των παροδίων και Περιοίκων του Ιερού Ναού της Μητροπόλεως και πολλών αθηναίων πολιτών προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Υπουργό Συγκοινωνίας και τον Δήμαρχο Αθηναίων σχετικά με την επικείμενη ανέγερση του Κρατικού Χημείου όπισθεν του Ναού.
Αίτηση
1930 Ιανουάριος 10
infolib image control
Διαβιβαστικό του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργατών της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο υπόβάλλεται έκθεση σχετικά με τις απόψεις της Συνομοσπονδίας για το νομοσχέδιο περί οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.
Διαβιβαστικό
1930 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Έκθεση της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργατών της Ελλάδος προς τη Βουλή των Ελλήνων στην οποία εκτίθενται οι απόψεις της Συνομοσπονδίας σχετικά με το νομοσχέδιο περί οργανισμού λιμένος Πειραιώς.
Έκθεση
<1930>
infolib image control
Τροπολογίες που προτείνει η Γενική Συνομοσπονδία των Εργατών της Ελλάδος στο Νομοσχέδιο περί Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.
Τροπολογία
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς την Γενική Συνομοσπονδία των Εργατών της Ελλάδος με την οποία τους ανακοινώνει την ημέρα και ώρα ακροάσεώς τους από τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 27

Bρέθηκαν 84 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution