Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Ελληνικών Εργοληπτικών Εταιριών Α.Ε. προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς την Ένωση Ελληνικών Εργοληπτικών Εταιρειών με την οποία τους συγχαίρει για τον καταρτισμό της Ενώσεως και τους διαβεβαιώνει ότι θα αποβλέψει στην ενίσχυση του τεχνικού κλάδου.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 10
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Υπουργού Συγκοινωνίας προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Στ. Στεφάνου, με την οποία του επιστρέφει αλληλογραφία και του γνωστοποιεί ότι έλαβε γνώση της ο Υπουργός Συγκοινωνίας Βύρωνας Καραπαναγιώτης.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 14
infolib image control
Επιστολή του Σωματείου των εν Αθήναις Ιδιοκτητών του υπό απαλλοτρίωσιν Αρχαιολογικού Χώρου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετική με την εκπροσώπησή τους στην Εκτιμητική Επιτροπή εξ αντιπροσώπων ορισμένων από τους ίδιους και όχι από άλλα σωματεία.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 6
infolib image control
Ψήφισμα του Σωματείου των εν Αθήναις Ιδιοκτητών του υπό απαλλοτρίωσιν Αρχαιολογικού Χώρου.
Ψήφισμα
1930 Μάρτιος 9
infolib image control
Έκκληση του Σωματείου των Ιδιοκτητών του υπό απαλλοτρίωσιν Αρχαιολογικού Χώρου
Επισκεπτήριο
1930 Απρίλιος 5
infolib image control
Επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των εν Αθήναις Ιδιοκτητών του υπό απαλλοτρίωση αρχαιολογικού χώρου προς τον Ε.Βενιζέλο για το ζήτημα της απαλλοτρίωσης των σπιτιών τους λόγω αρχαιολογικής ανασκαφής.
Επιστολή
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Λυκείου Ελληνίδων προς τον Ε.Βενιζέλο για την εορτή στο Παναθηναϊκό στάδιο.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 7
infolib image control
Ανακοίνωση του Λυκείου των Ελληνίδων προς τις εφημερίδες διαμαρτυρόμενο για τα δημοσιεύματα στο τύπο σχετικά με τη γορτή στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
Ανακοινωθέν
<1930>
infolib image control
Επιστολή της Επαγγελματικής και Βιοτεχνικής Ομοσπονδίας Ξάνθης προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 8
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Καλλιτεχνικού Τμήματος του Φιλολογικού Συλλόγου "Παρνασσός" προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει υπόμνημα για την διοργάνωση Πανελληνίας Αναδρομικής Καλλιτεχνικής Εκθέσεως επ' ευκαιρία των εκατό χρόνων του Νεοελληνικού Κράτους.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 10
infolib image control
Υπόμνημα του Προέδρου του Καλλιτεχνικού Τμήματος του "Παρνασσού" Ι.Σ.Καραβία, του Γ.Γραμματέα της Επιτροπής της Εκατονταετηρίδος Ιω. Δαμβέργη και των αντιπροσώπων των εν Αθήναις και Παρισίοις Ελληνικών Καλλιτεχνικών Σωματείων προς τον Ε.Βενιζέλο για την οργάνωση έκθεσης με την ευκαιρία των εορτών των εκατό χρόνων Νεοελληνικού Κράτους.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος 14
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων Ch.B. Eddy προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει ότι κατά τη συνάντησή του με τον Senator King, ανέφερε τα μέτρα υπέρ των Αρμενίων προσφύγων της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 10
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής Δελφικών Εορτών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει ότι του παραχωρούνται δύο εισιτήρια για τις εορτές που θα πραγματοποιηθούν στους Δελφούς.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 12
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων Ch.B. Eddy προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 14
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Γ. Διεύθυνσης Δημοσίου Λογιστικού του Υπουργείου των Οικονομικών, Κ. Μεταλληνού, προς την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων για το ζήτημα της κράτησης των συντάξεων των υπαλλήλων της Ε.Α.Π. που ήταν και συνταξιούχοι του Δημοσίου.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 19
infolib image control
Έκθεσις της επί των Οικονομικών Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί του σχεδίου νόμου "περί αυθεντικής ερμηνείας συνταξιοδοτικών νόμων".
Έκθεση
1930 Απρίλιος 1
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις επί του σχεδίου νόμου "περί αυθεντικής ερμηνείας συνταξιοδοτικών νόμων".
Εισηγητική Έκθεση
1929 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "περί αυθεντικής ερμηνείας συνταξιοδοτικών νόμων".
Σχέδιο νόμου
1929 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Υπόμνημα των κατοίκων της κοινότητας Κανλί Καστελλίου προς τον Ε.Βενιζέλο για μείωση των εξόδων του κράτους προκειμένου να μειωθεί ο τιμάριθμος και τα έξοδα καλλιέργειας της γης.
Υπόμνημα
1930 Απρίλιος 16
infolib image control
Σημείωμα με την περίληψη του υπομνήματος των κατοίκων της Κοινότητας Κανλί Καστελλίου για μείωση του τιμαρίθμου και των εξόδων καλλιέργειας.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον αντιπρόεδρο της Κοινότητας Κανλί Καστελλίου, Δ.Μεταξάκη, με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Πρωθυπουργός έλαβε γνώση του υπομνήματός του.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή της Σιωνιστικής Ομοσπονδίας της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζουν ψήφισμα της ομοσπονδίας τους για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδος της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 16
infolib image control
Ψήφισμα του 7ου Συνεδρίου των Σιωνιστών της Ελλάδας για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδος της Ελληνικής Ανεξαρτησίας συνδέοντάς τον με την εγκαθίδρυση Εθνικής Εβραϊκής Εστίας στην Παλαιστίνη.
Ψήφισμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή της Central Nederlandsche Ambtenaarsbond προς τον Ε.Βενιζέλο διαμαρτυρόμενη για τον περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών των Ελλήνων υπαλλήλων.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 22
infolib image control
Επιστολή των Αντιπροσώπων και Προϊσταμένων των Είκοσι Ιερών και Ευαγών Μονών του Αγίου Όρους προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 22
infolib image control
Επιστολή της Κοινότητας του Αγίου Όρους προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του προσφέρουν ως ενθύμιο της επισκέψεώς του ένα ξυλόγλυπτο εικόνισμα και ένα λεύκωμα του Αγίου Όρους.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 22
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Union Paneuropeenne, R.N.Coudenhove-Kalergi προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ενημερώνει για την επόμενη συνεδρίαση.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 24
infolib image control
Επιστολή του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Εμ.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει έκθεση για την κίνηση του συναλλάγματος της Τράπεζας κατά το τελευταίο τρίμηνο.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 25
infolib image control
Έκθεσις επί των πεπραγμένων της Τραπέζης της Ελλάδος κατά το πρώτο τρίμηνο του 1929.
Έκθεση
<1929>
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Ελληνικών Εργοληπτικών Εταιρειών προς τον Ε.Βενιζέλο ζητώντας του να μεσολαβήσει ώστε να τους επιστραφεί το ποσό που παράνομα παρακρατεί το Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών, έναντι εγγυοδοτικών επιστολών.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 26
infolib image control
Επιστολή του Γεωργικού Επιμελητηρίου Αττικοβοιωτίας προς τον Ε.Βενιζέλο για το ζήτημα της απορρόφισης της παραγωγής σανού από το Α' Σώμα Στρατού ώστε να ανακουφιστούν οικονομικά οι παραγωγοί.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα Προέδρων Γεωργικών Συνεταιρισμών Θηβών προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του ζητούν συνάντηση για το θέμα της αγοράς του σανού.
Τηλεγράφημα
1930 Απρίλιος 28
infolib image control
Επιστολή της Γεωργικής Προμηθευτικής και Πιστωτικής Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Αττικοβοιωτίας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητούν να μεσολαβήσει ώστε, χωρίς διαγωνισμό και με λογική τιμή, να παραλάβει το Α' Σώμα Στρατού την προσφερόμενη ποσότητα σανού.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 27
infolib image control
Ψήφισμα του γεωργικού πληθυσμού της επαρχίας των Θηβών προς τον Ε.Βενιζέλο και τουν Υπουργό Στρατιωτικών Θ. Σοφούλη για το ζήτημα της αγοράς του παραχθέντος σανού από το Στρατό.
Ψήφισμα
<1930>
infolib image control
Επιστολη του Γραμματέα της Εθνικής Ομοσπονδίας Συνδικάτων των Υπαλλήλων της Γαλλίας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλουν ημερήσια διάταξη του συμβουλίου τους.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 29
infolib image control
Ημερίσια Διαταγή της Εθνικής Ομοσπονδίας των Υπαλληλικών Συνδικάτων της Γαλλίας με την οποία διαμαρτύρεται για την παρεμπόδιση των συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων των Ελλήνων υπαλλήλων.
Ημερήσια διαταγή
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγού του Τμήματος Dilboy Post της Αμερικανικής Λεγεώνας στη Νέα Υόρκη, Ν. Κασσαβέτη, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του γνωστοποιεί την διοργάνωση εκδρομής των Αμερικανών Λεγεωναρίων και ΑΠομάχων Ελληνικών Απελευθερωτικών Πολέμων στην Ελλάδα με αφορμή και τα εκατό χρόνια από την απελευθέρωση.
Επιστολή
1930 Μάιος 6
infolib image control
Ανακοίνωση της Διοργανωτικής Επιτροπής της εκδρομής των Αμερικανών Λεγεωναρίων στην Αθήνα σχετική με το σκοπό του ταξιδιού και το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν.
Ανακοινωθέν
<1930>
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής της εκδρομής των Λεγεωναρίων και Απομάχων των Απελευθερωτικών Πολέμων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζουν το σχεδιάγραμμα του Μεγάρου της Αμερικανικής Λεγεώνας στην Αθήνα.
Επιστολή
1930 Μάιος 13
infolib image control
Επιστολή προς τον Ν.Κασσαβέτη με την οποία του εκφράζεται η χαρά για την επικείμενη επίσκεψη των Αμερικανών Λεγεωναρίων και Απομάχων Ελληνικών Πολέμων στην Ελλάδα.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 4
infolib image control
Έκθεση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Π.Βουρλούμη και τον Υπουργό Γεωργίας Κ.Σπυρίδη για την ανάγκη οργάνωσης του εξαγωγικού εμπορίου της Ελλάδος.
Έκθεση
1930 Μάιος 12
infolib image control
Αίτηση των πλημμυροπαθών ιδιοκτητών της οδού Ιλισσού προς τον Ε.Βενιζέλο περί αμέσου προνοία προς διευθέτησιν της Κοίτης και των οχθών του Ιλισσού και εν σημείω απο "Αγίας Φωτεινής - Αγίου Παντελεήμονος".
Αίτηση
1930 Μάιος 14
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον Υφυπουργό Συγκοινωνίας Ν. Αβραάμ για το θέμα των πλημμυροπαθών του Ιλισσού.
Επιστολή
1930 Μάιος 22
infolib image control
Επιστολή του Υφυπουργού Συγκοινωνίας προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Στ. Στεφάνου ενημερώνοντάς τον ότι η αρμοδιότητα της εκσαφής της κοίτης του Ιλισσού είναι της Ζαππείου Επιτροπής.
Επιστολή
1930 Μάιος 26
infolib image control
Επιστολή διαμαρτυρίας του Συνδέσμου Τεχνιτών Αρβυλοποιών Αθηνών - Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1930 Μάιος 16
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο για το θέμα της χρηματοδοτήσεως των έργων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1930 Μάιος 19
infolib image control
Αίτηση του Σωματείου των πρώην Υπαλλήλων Σιδηροδρόμων Ανατολής και Βαγδάτης πρός τον Ε.Βενιζέλο για ορισμό ημέρας ακροάσεώς τους.
Αίτηση
1930 Μάιος 19
infolib image control
Αίτηση του Συνδέσμου Πρώην Υπαλλήλων Οθωμ. Σιδηροδρόμου Ανατολής προς τον Ε.Βενιζέλο περί προστασίας αδικηθέντων εξ εκκαθαρίσεως Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων.
Αίτηση
1929 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Ε.Βενιζέλου Στ. Στεφάνου προς το Σωματείο των υπαλλήλων Σιδηροδρόμων Ανατολής και Βαγδάτης.
Επιστολή
Ιούνιος 1930 10
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Στ. Στεφάνου προς τον Διευθυντή Εμπορικής Ναυτιλίας Μπούκα καλώντας τον να του αποστείλει αντίγραφο της αποφάσεως του Συμβουλίου Εμπορικής Ναυτιλίας για τις άγονες γραμμές.
Επιστολή
1930 Μάιος 19
infolib image control
Φάκελος της Ακτοπλοΐας της Ελλάδος Α.Ε. προς τον Ε.Βενιζέλο.
Φάκελος
<1930>
infolib image control
Επιστολή της Ακτοπλοΐας της Ελλάδος Α.Ε. προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαμαρτύρεται για την απαγόρευση εκτέλεσης του δρομολογίου του ατμοπλοίου "Άρης" και ζητά την παρέμβασή του για την άμεση αποκατάσταση του δικαίου.
Επιστολή
1930 Μάιος 19
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διευθυντή Εμπορικού Ναυτικού Μπούκα πρός τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Στ. Στεφάνου ανεπίσημου αποσπάσματος απφάσεως του Συμβουλίου του Εμπορικού Ναυτικού για τις άγονες γραμμές Πειραιώς - Παξών Κέρκυρας.
Διαβιβαστικό
1930 Μάιος 19
infolib image control
"Απόσπασμα πρακτικών 17 συνεδριάσεως Ολομελείας Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού της 13 Μαϊου 1930" σχετικά με το δρομολόγιο του Σαββάτου της άγονης γραμμής Πειραιώς - Παξών Κερκύρας.
Πρακτικό
1930 Μάιος 13
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Σχολής Πολιτικών Επιστημών πρός το Πολιτικό Γρεαφείο του Ε.Βενιζέλου με την οποία του διαβιβάζει τον κατάλογο των καθηγητών, το σχέδιο του οργανισμού και το πρόγραμμα των μαθημάτων της Σχολής και παράλληλα προσκαλεί τον Ε.Βενιζέλο να διδάξει και ο ίδιος.
Επιστολή
1930 Μάιος 1930
infolib image control
Κατάλογος των Καθηγητών της Σχολής των Πολιτικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.
Κατάλογος
<1930>
infolib image control
Καταστατικό του Οργανισμού της Σχολής Πολιτικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.
Καταστατικό
<1930>
infolib image control
Πρόγραμμα Μαθημάτων της Σχολής των Πολιτικών Επιστημών.
Πρόγραμμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Εμπορικής Εταιρείας Βελγίου προς τον Ε.Βενιζέλο ζητώντας διακανονισμό εκκρεμών υποθέσεων της.
Επιστολή
1930 Μάιος 23
infolib image control
Υπόμνημα της Εμπορικής Εταιρείας Βελγίου προς τον Ε.Βενιζέλο
Υπόμνημα
1930 Μάιος 22
infolib image control
Υπόμνημα του Γεωργικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικό με την προστασία των τιμών των σιτηρών.
Υπόμνημα
1930 Μάιος 23
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Τρικκαίων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλει το πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου για την εκατονταετηρίδα του Ελληνικού Κράτους και τον προσκαλεί να παραβρεθεί.
Επιστολή
<1930>
infolib image control
Πρόγραμμα της εορτής της Εκατονταετηρίδος της Εθνικής ημών Παλιγγενεσίας διά την 8ην Ιουνίου τρ. έτους ημέραν Κυριακήν
Πρόγραμμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Τρικάλων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποια του υποβάλλει το πρόγραμμα των εορτών της Εκαντοταετηρίδος που θα γίνουν στα Τρίκαλα και τον προσκαλεί να παραβρεθεί.
Επιστολή
1930 Μάιος 26
infolib image control
Επιστολή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού προς τον Ε.Βενιζέλο για την αναγκαιότητα κατασκευής Πάρκου των Αθηνών στους πρόποδες του Υμηττού.
Επιστολή
1930 Μάιος 27
infolib image control
Επιστολή του Κυριάκου Ναξάκη προς τον Ε.Βενιζέλο για την οικονομική ενίσχυση της βιομηχανικής του εταιρείας με τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας στο μετοχικό της κεφάλαιο και στο Διοικητικό της Συμβούλιο.
Επιστολή
1930 Μάιος 28
infolib image control
Επιστολή της Κρητικής Ελαιουργίας Α.Ε. προς τον Ε.Βενιζέλο ευχαριστώντας τον για το ενδιαφέρον του προς την εταιρεία και διαβεβαιώνοντάς τον πως θα φανεί αντάξια των συστάσεών του προς τους Ούγγρους εμπόρους παρουσιάζοντάς τους τις καλύτερες δυνατές προσφορές.
Επιστολή
1930 Μάιος 28
infolib image control
Υπόμνημα των Ταπητουργικών οργανώσεων Αθηνών, Πειραιώς, Νέας Ιωνίας, Δραπετσώνος κλπ προς τον Ε.Βενιζέλο για την κρίση της ταπητουργίας στην Ελλάδα και τρόπους αναζωογώνησης της.
Υπόμνημα
1930 Μάιος
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Πειραιώς Τ.Παναγιωτόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί για την πρωτοβουλία της Κυβερνήσεως να κατασκευάσει τους υπονόμους της πόλεως καθώς και άλλα Δημοτικά Έργα, υποβάλλοντάς του και αντίγραφο αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου σχετική με το θέμα.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 5
infolib image control
Αντίγραφο της 46ης αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιώς για το θέμα της κατασκευής των υπονόμων της πόλεως και άλλων Δημοτικών Έργων.
Απόφαση
1930 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Ε.Βενιζέλου Στ. Στεφάνου προς τον Δήμαρχο Πειραιά Τ.Παναγιωτόπουλο με την οποία τον πληροφορεί ότι ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως έλαβε γνώση του εγγράφου του της 5ης Ιουνίου.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 12
infolib image control
Υπόμνημα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο για τροποποίηση του νόμου περί του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των Ισραηλινών ξένων υπηκόων.
Υπόμνημα
1930 Ιούνιος 10
infolib image control
Αίτηση της Ισραηλίτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο για τα εκκρεμή ζητήματα της.
Αίτηση
1930 Ιανουάριος 10
infolib image control
Υπόμνημα του Προέδρου του Συνδέσμου των Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων Ι.Κετσέα, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικό με τη διάδοση της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στην Ελλάδα.
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Υπόμνημα της Ενώσεως των Απανταχού Αγχιαλιτών προς τον Ε.Βενιζέλο περί της υποχρεώσεως της αποζημίωσής τους από το Ελληνικό Κράτος μετά την παραίτησή του από τις απαιτήσεις του έναντι της Βουλγαρίας.
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού προς τον Ε.Βενιζέλο για την αναγκαιότητα επαρκούς χρηματοδότησης για την επισκευή του εθνικού οδικού συστήματος της χώρας με στόχο την τουριστική ανάπτυξη.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 11

Bρέθηκαν 77 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution