Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Φάκελος που περιέχει κατάλογο των κενών οικιών,γραφείων και καταστημάτων, βάσει απογραφής γενομένης παρά των Προέδρων των Συνοικιακών Οργανώσεων από 1η Νοεμβρίου 1929 έως 21η Φεβρουαρίου 1930.
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή της Πανελλήνιας Αστικής Ένωσης Κτηματίων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον πληροφορούν για τον αριθμό των κενών οικημάτων προς ενοικίαση στην Αθήνα με την εξαίρεση πέντε συνοικιών και των προαστείων.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 1
infolib image control
Πίνακας των κενών διαμερισμάτων δια κατοικίας,δια καταστήματα και γραφεία εν Αθήναις και Παλ.Φαλήρω.
Πίνακας
1930 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Αναλυτικός πίνακας των εν Αθήναις ευρισκομένων κενών ακινήτων δια κατοικίας,καταστήματα και γραφεία συμφώνως προς την γενόμενην απογραφήν των προέδρων των συνοικιακών οργανώσεων από του Νοεμβρίου 1929 έως 21 Φεβρουαρίου 1930. πλην 5 αθηναϊκών συνοικιών και του Παλ.Φαλήρου.
Πίνακας
infolib image control
Αναλυτικός πίνακας κενών μεγάρων δια γραφεία.
Πίνακας
infolib image control
Αναλυτικός πίνακας καταστημάτων πάσης χωρητικότητος.
Πίνακας
infolib image control
Αναλυτικός συμπληρωματικός πίνακας των εν Αθήναις κενών οικιών και καταστημάτων.
Πίνακας
infolib image control
Φάκελος της Τραπέζης της Ελάδος προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως Ελ.Βενιζέλο.
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αδικαιολόγητη έξοδο κεφαλαίων, κατόπιν κινήσεων των ιδιωτικών τραπεζών, την περίοδο από τις 20 Δεκεμβρίου 1929 έως 6 φεβρουαρίου 1930 και ζητείται η συνδομή του ώστε να περισταλεί το φαινόμενο.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Αναλυτικός πίνακας με συγκεντρωτικά στοιχεία των αγοραπωλήσεων ιδιωτικών τραπεζών από τις 20 Δεκεμβρίου 1929 έως 6 Φεβρουαρίου 1930.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος(σε μετάφραση) προς τον Ε.Βενιζέλο στην οποία αναφέρεται ότι σημειώθηκε,το 1929, αξιοσημείωτη εκροή ελληνικών κεφαλαίων στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί συναλλαγματικό έλλειμμα 3 εκατομμυρίων λιρών.
Έκθεση
<1930>
infolib image control
Έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος στον Ε.Βενιζέλο σχετικά με σημαντική εκροή ελληνικών κεφαλαίων στο εξωτερικό, το 1929, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί συναλλαγματικό έλλειμμα 3 εκατομμυρίων λιρών.
Έκθεση
1930 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Έκθεση(μετάφραση πρωτοτύπου) επί των πρακτικών της Συνεδριάσεως της Δημοσιονομικής Επιτροπής στη Γενεύη για την πολιτική της Τραπέζης της Ελλάδος σχετικά με τον προεξοφλητικό τόκο,την σύμπτυξη της πίστεως,τα σημεία του χρυσού,τα δημόσια ταμεία και τις κρατικές επιχειρήσεις,την επαύξηση των εις χρυσόν αποθεμάτων και την γενική άποψη των πιστώσεων,τα δημόσια οικονομικά και το βιομηχανικό ζήτημα,την επένδυση των διαθεσιμοτήτων εξωτερικού της Τραπέζης της Ελλάδος και της μηνιαίας καταστάσεως των ιδιωτικών τραπεζών.
Έκθεση
1930 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Περίληψη της ενώπιον της Δημοσιονομικής Επιτροπής γενομένης ανακοινώσεως(παράρτημα Ι) στη Γενεύη περί των διενεργηθεισών πράξεων εις εξωτερικόν συνάλλαγμα και της κινήσεως του εις χρυσόν καλύμματος,περί νομίσματος και πίστεως,περί χρηματιστηρίου,περί ταμιευτηρίων,περί μηνιαίας καταστάσεως των ιδιωτικών τραπεζών και παραγωγικών έργων.
Έκθεση
1930 Ιανουάριος 21
infolib image control
Έκθεση (ΠαράρτημαΙΙ) επί των συζητήσεων "των ανακοινώσεων μου(του Finlayson) εν πλήρει ολομελεία"
Έκθεση
1930 Ιανουάριος 21
infolib image control
Έκθεση(παράρτημαΙΙΙ) των συζητήσεων στην υποεπιτροπή επί των δημοσιονομικών στη Γενεύη σχετικά με ενέργειες της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με τον προεξοφλητικό τόκο,τη πιστωτική πολιτική της και τη ρευστότητα του εμπορικού χαρτοφυλακίου,τα σημεία χρυσού και τη μηνιαία κατάσταση των τραπεζών.
Έκθεση
1930 Ιανουάριος 23
infolib image control
Αναφορά-έκθεση(Παράρτημα IV) επί των σημειώσεων επί διεξαχθείσης συνεντεύξεως με τον sir O.E.Niemeyer.
Έκθεση
1930 Ιανουάριος 25
infolib image control
Εμπιστευτική επιστολή του Finlayson προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον πληροφορεί ότι του επιδίδει την αναφορά των συναντήσεων που είχε στη Γενεύη και το Λονδίνο.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Υπόμνημα του Συνδέσμου Επιστημόνων Γεωπόνων Μακεδονίας-Θράκης στον πρωθυπουργό Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πρόθεση του Υπουργείου Γεωργίας περί αντικαταστάσεως των ζώων με βενζινάροτρα στην καλλιέργεια της γης.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος 6
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Πρωθυπουργού στο Σύνδεσμο Επιστημόνων Γεωπόνων Μακεδονίας Θράκης με την οποία τον πληροφορεί ότι ο πρωθυπουργός έλαβε γνώση του υπομνήματος περί αντικαταστάσεως των ζώων με βενζινάροτρα.
Επιστολή
1930 Απριλιος 1
infolib image control
Επιστολή του υπουργού Συγκοινωνιών προς τον ιδιαίτερο γραμματέα Στ.Στεφάνου σχετικά με ειλημμένη απόφαση του υπουργικού συμβουλίου να εκετελεστεί απόφαση διαιτησίας για κάποιο ζήτημα.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 30
infolib image control
Διαβιβαστικό από την διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ επιστολής του αντιπροέδρου Α.Barker της Dwight P.Robinson & Company προς τον Ε.Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1930 Μάρτιος 8
infolib image control
Επιστολή της Dwight P.Robinson & Company προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με διάλογο που είχε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας με τον Αμερικανό υπουργό Robert.P.Skinner όπου, σύμφωνα με την εταιρεία, αφέθηκε, λανθασμένα, να εννοηθεί ότι η εταιρεία αναμένει ελληνική κρατική χρηματοδότηση για τα υδροηλεκτρικά έργα στον Αλιάκμονα και στον Αχελώο.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 7
infolib image control
Διαβιβαστικό ψηφίσματος της Συνομοσπονδίας Δημοσίων Υπαλλήλων της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο
Διαβιβαστικό
1930 Μάρτιος 7
infolib image control
Ψήφισμα διαμαρτυρίας των Δημοσίων Υπαλλήλων Αθηνών και Πειραιώς προς την κυβέρνηση για εργασιακά και οικονομικά αιτήματα που παραμένουν ανικανοποίητα.
Ψήφισμα
1930 Μάρτιος 7
infolib image control
Αιτήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων Αθηνών και Πειραιώς σχετικά με τον καταστατικό χάρτη,τις άδειες διαθεσιμότητος και υγείας, το μισθολόγιο,τις συντάξεις και της κατοικίας.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος 7
infolib image control
Υπόμνημα του Συνεταιρισμού Βιομηχάνων Αμαξοποιών προς τον Ε.βενιζέλο με το οποίο του ζητάνε ακρόαση για να του υποβάλουν τους σκοπούς του συνεταιρισμού αλλά και να πιέσει τα υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών ώστε να ψηφίσουν εγκεκριμένο νομοσχέδιο που κρίνεται απαραίτητο για την οικονομική τους επιβίωση.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος 7
infolib image control
Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ιδιοκτητών της ανατολικής πλευράς Λουτρακίου όπου εκφράζουν την χαρά και τις ευχαριστίες τους στον πρωθυπουργό Ε.Βενιζέλο για το διορισμό του συμπολίτη τους, Ευάγγελο Θ.Χατζόπουλου, ως νομάρχη Χαλκιδικής.
Πρακτικό
1930 Μάρτιος 9
infolib image control
Επιστολή του δημάρχου Αγρινίου προς τον Ε.βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της βέλτιστης επιλογής τοποθεσίας για την κατασκευή λιμένος στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοδυτικής Αιτωλοακαρνανίας.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα από προέδρους κοινοτήτων της περιοχής των Χανίων, προς τον πρωθυπουργό Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εξαιρετικά χαμηλή τιμή των εσπεριδοειδών λόγω εκτεταμένων εισαγωγών από Συρία,Ιταλία και Κύπρο και παράλληλης βαριάς φορολογίας των εντόπιων εσπεριδοειδών.
Τηλεγράφημα
1930 Μάρτιος 11
infolib image control
Αποστολή ψηφίσματος διαμαρτυρίας του Συμβουλίου Προσφύγων Επαρχίας Θηβών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπογραφή ελληνοτουρκικής οικονομικής συμφωνίας με την οποία θίγονται άμεσα οι όποιες περιουσιακές διεκδικήσεις των προσφύγων.
Ψήφισμα
1930 Μάρτιος 11
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Ε.Βενιζέλου προς την Ένωση Προσφύγων Επαρχίας Θηβών ότι ο πρωθυπουργός έλαβε γνώση του υπομνήματος που απέστειλε.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 30
infolib image control
Έκθεση για τα πεπραγμένα της Ελληνικής Εταιρείας Λιπασμάτων
Έκθεση
<1930>
infolib image control
Ημερήσιος Τύπος
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Μάρτιος 15
infolib image control
Πρωία
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Μάρτιος 15
infolib image control
Ελληνική
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Μάρτιος 15
infolib image control
Επιστολή της Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ευχαριστεί τον πρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης για την έγκριση οικονομικής ενίσχυσης της εταιρείας.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 15
infolib image control
Επιστολή της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων των πόλεων Αθηνών Πειραιώς και περιχώρων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με απόφαση διαιτησίας, για διαφορές μεταξύ του δημοσίου και της εταιρείας, τον Αύγουστο του 1929, με την οποία επιδικάστηκε ποσό στην εταιρεία αλλά το δημόσιο δεν έχει εκπληρώσει το χρέος του μέχρι τον Μάρτιο του 1930.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 12
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς την Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Υδάτων σε απάντηση επιστολής διαμαρτυρίας της εταιρείας για μη καταβολή επιδικασμένου ποσού απο το δημόσιο, με την οποία την πληροφορεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο επιμένει στην εκτέλεση της απόφασης της διαιτησίας και η καθυστέρηση οφείλεται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Επιστολή
1930 Μάιος 7
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του πρωθυπουργού προς την Ελληνική Εταιρεία Υδάτων με την οποία προσκαλεί τους διοικούντες της εταιρείας στο πολιτικό γραφείο του πρωθυπουργού για υπόθεση που τους αφορά.
Επιστολή
1930 Μάιος 1
infolib image control
Επιστολή του σωματείου ιδιοκτητών αλιευτικών πλοιαρίων,με βενζινομηχανή, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αιτούνται να προμηθεύονται την βενζίνη χωρίς τέλη.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 14
infolib image control
Σημείωμα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας Παν.Βουρλούμη στον πρόεδρο της Κυβερνήσεως σχετικά με τη σύναψη ομολογιακού δανείου.
Σημείωμα
1930 Μάρτιος 12
infolib image control
Επιστολή της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη περαιτέρω οικονομικής ενίσχυσης της εταιρείας για σχεδιαζόμενη επέκτασή της στο Ψυχικό αλλά και σε άλλα σημεία της Αθήνας.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 14
infolib image control
Ψήφισμα της Διοικούσας Επιτροπής της Ομοσπονδίας Λειτουργών της Μ.Εκπαίδευσης προς τον πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με οικονομικές διεκδικήσεις και διοικητικής αυτοτέλειας του κλάδου.
Ψήφισμα
1930 Μάρτιος 14
infolib image control
Επιστολή της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως προς τον πρωθυπουργό με την οποία ζητείται η εξίσωση των μισθών του κλάδου με ομοιόβαθμους άλλων κρατικών υπαλλήλων.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 7
infolib image control
Επιστολή του ιδιαίτερου γραμματέα του πρωθυπουργού Στ.Στεφάνου προς την Επιτροπή Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης με την οποία διαβεβαιώνεται η απόφαση του πρωθυπουργού να αρθεί με νόμο η μισθολογική ανισότητα των λειτουργών με τους υπόλοιπους ομοιόβαθμούς κρατικούς υπαλλήλους με χρονικό ορίζοντα την 1η απριλίου 1930.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Πρόταση από την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως στον Πρόεδρο της κυβερνήσεως περί του τρόπου άρσεως της μεταξύ των υπαλλήλων υφιστάμενης μισθολογικής ανισότητος.
Πρόταση
1930 Μάρτιος 7
infolib image control
Υπόμνημα του Οικοδομικού Συνεταιρισμού-Παραθεριστών Αγίας Τριάδος Πάρνηθος προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημά να τους παραχωρηθεί έκταση 500 στρεμμάτων στην Πάρνηθα,σύμφωνα με το νόμο 3874-1929,με σκοπό την ανάρρωση ή την πρόληψη στηθικών νοσημάτων.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος 15
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Αλβανικής Νεολαίας στο Παρίσι Beqir Walter στον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητά απάντηση σε επιστολή του.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 15
infolib image control
Στους Φίλους της Ελευθερίας
Διάγγελμα
1928 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Υπόμνημα της Ανώτατης Μακεδονικής Γεωργικής Εταιρίας προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο, αφού του εκθέτουν το σημαντικό έργο της εταιρίας, αιτούνται την ματαίωση μελετώμενη απαλλοτριώσης στα κτήματα της εταιρίας.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος 16
infolib image control
Ψήφισμα της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Αστικής και Αγροτικής ιδιοκτησίας προς τον πρωθυπουργό,το υπουργικό συμβούλιο και τα κόμματα με το οποίο διακηρύσσει την αποφασιστικότητά του να προστατέψει το αστικό καθεστώς του κράτους.
Ψήφισμα
1930 Μάρτιος 16
infolib image control
Επιστολή του διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου της Κυβερνήσεως προς την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Αστικής και Αγροτικής Ιδιοκτησίας με την οποία την πληροφορεί ότι ο πρωθυπουργός έλαβε γνώση του σταλθέντος υπομνήματος.
Επιστολή
1930 Μάρτιος18
infolib image control
Υπόμνημα του Επαγγελματικού Σωματείου "Η Βαρβάκειος Αγορά" προς τον πρωθυπουργό Ε.Βενιζέλο με το οποίο ζητούν την παρέμβασή του εξαιτίας της παρουσίας ανταγωνιστών εμπόρων πλησίον της αγοράς-παράνομα κατά αυτούς- με την εύνοια και την υποστήριξη των τοπικών αρχόντων με απότελεσμα οι επαγγελματίες της Βαρβακείου να υφίστανται διώξεις και οικονομικές ζημίες.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος 17
infolib image control
Διαβιβαστικό αναφοράς σχετικά με νομοσχέδιο "περί υποχρεωτικού διαγωνισμού δια την κατάληψιν θέσεων έμμισθων εσωτερικών και εξωτερικών βοηθών ιατρών" από την Ένωση των Δήμων της Ελλάδος προς τον πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου.
Διαβιβαστικό
1930 Μάρτιος 18
infolib image control
Αναφορά της Ένωσης των Δήμων της Ελλάδος προς τον Υπουργό Εσωτερικών Περικλή Αργυρόπουλο σχετικά με επικείμενη κατάθεση νομοσχεδίου "περί υποχρεωτικού διαγωνισμού δια την κατάληψιν θέσεων εμμίσθων εσωτερικών και εξωτερικών βοηθών ιατρών".
Αναφορά
infolib image control
Επιστολή του Εθνικού Ορφανοτροφείου Αρρένων Χανίων προς τον Ελ.Βενιζέλο με την οποία επισυνάπτεται έγγραφο του υπουργείου Προνοίας και παράλληλα ζητείται ώστε ο πρωθυπουργός να πιέσει τον Υπουργό Προνοίας να λάβει μέτρα υπέρ του ορφανοτροφείου.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 19
infolib image control
Έκθεση του υπουργείου Προνοίας σχετικά με τους λόγους καθυστέρησης της οικονομικής αρωγής προς το Εθνικό Ορφανοτροφείο Αρρένων Χανίων, οι οποίοι εντοπίζονται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιου Λογιστικού.
Έκθεση
1930 Απρίλιος 11
infolib image control
Διαβιβαστικό εγγράφου του Εθνικού Ορφανοτροφείου Αρρένων Χανίων του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του πρωθυπουργού Ν.Κ.Στεφανίδη προς τον υπουργό Προνοίας Εμμ.Εμμανουηλίδη.
Διαβιβαστικό
1930 Απρίλιος 2
infolib image control
Επιστολή του Εθνικού Ορφανοτροφείου Αρρένων προς το υπουργείο Προνοίας και Αντιλήψεως,τμήμα αγαθοεργών τμημάτων, με την οποία επισημαίνεται η δυσχερέστατη οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει το ορφανοτροφείο και τονίζεται η ανάγκη για άμεση οικονομική ενίσχυσή του ώστε να πληρώσει χορηγούς και πιστωτές.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 19
infolib image control
Ψήφισμα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Αθηνών,Πειραιώς και του Σωματείου Ιδιοκτητών Οικοδομών προς τον πρωθυπουργό Ε.Βενιζέλο με το οποίο εκφράζουν τη βούλησή τους να παραμείνουν ως έχουν οι τιμές των ενοικιοστασίων.
Ψήφισμα
1930 Μάρτιος 20
infolib image control
Διαβιβαστικό υπομνήματος της Ελλήνικής Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων προς τον πρωθυπουργό Ε.Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1930 Μάρτιος 20
infolib image control
Υπόμνημα της Ελληνικής Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων προς τον πρωθυπουργό Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα απαιτούμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε το άθλημα της κολύμβησης να γίνει πιο προσιτό σε περισσότερους πολίτες.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος 17
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτωνμε την οποία ζητείται η ελλάτωση του χρηματικού προστίμου στην Ελληνική Ναυτιλία από τη μη είσπραξη δημόσιων φόρων από τα πληρώματα,ως όφειλε,αλλά και ταυτόχρονα ζητά την απαλλαγή της από τη συγκεκριμένη υποχρέωση εφεξής.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 20
infolib image control
Επιστολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος προς το πολιτικό γραφείο του πρωθυπουργού με την οποία αποφαίνεται ότι η πιο συμφέρουσα επιλογή για το δημόσιο είναι η άμεση εκτέλεση κατασκευής του αποχετευτικού αγωγού και των κυρίων συλλεκτήρων.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 21
infolib image control
Υπόμνημα του Σωματείου Ιδιόκτητων αλιευτικών πλοιαρίων "Αγ.Ανδρέας",τύπου γρί-γρί, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη σύμβαση περί ενεργείας αλιευτικών τινών εκμεταλλεύσεων της ιδρ΄θσεως συναφών εργοστασίων και εγκαταστάσεων.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος 21
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραφείου του πρωθυπουργού προς το Σωματείο "Άγιος Ανδρέας" ώστε οι υπεύθυνοι του σωματείου να προσέλθουν στο πολιτικό γραφείο.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 27
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας σχετικά με το άρθρο 16 της αλιευτικής Συμβάσεως.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του υποδιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλει έγγραφο σχετικά με την αντίδραση της Εκδοτικής Τραπέζης κατά του δυσμενούς ισοζυγίου πληρωμών.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 22
infolib image control
'Εκθεση του υποδιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Εμμ.Τσουδερού προς τον πρωθυπουργό όπου αναλύει την γνώμη του για το πως θα επιτευχθεί νομισματική σταθερότητα,να περισταλούν οι κρατικές δαπάνες και να μεταστραφεί το ισοζύγιο από δυσμενές σε ευμενές.
Έκθεση
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Αυτόνομου Οργανισμού Αγροτικής Πίστεως Νήσου Κερκύρας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του υποβάλουν έκθεση γαι την κρίση που μαστίζει το κλάδο και τονίζουν την ανάγκη να ληφθούν μέτρα.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 23
infolib image control
Έκθεση του Αυτόνομου Οργανισμού Αγροτικής Πίστεως Νήσου Κερκύρας προς τον πρωθυπουργό Ε.Βενιζέλο όπου τονίζεται η αξία της παραγωγής ελαιολάδου για την ευημερία του νησιού και προτείνεται φορολογική προστασία του αγαθού έναντι των εισαγομένων ομοειδών προϊόντων.
Έκθεση
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του πρωθυπουργού προς τον Αυτόνομο Οργανισμό Αγροτικής Πίστεως Νήσου Κερκύρας με την οποία τους πληροφορεί ότι ο πρωθυπουργός έλαβε γνώση του περιεχομένου της επιστολής τους.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 8
infolib image control
Επιστολή του υποδιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος προς τον πρωθυπουργό σχετικα με στοιχεία που είχε ζητήσει ο πρωθυπουργός με τρεχούμενους λογαριασμούς και καταθέσεις.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 24
infolib image control
Πίνακας με σύγκριση δυνάμεως προσωπικού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και της Τραπέζης της Ελλάδος.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίνακας με υπαλλήλους υπηρετούντες στα υποκαταστήματα και στα κέντρα ταμιακού εφοδιασμού.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίνακας της κινήσεως των προεξοφλήσεων καθ' όλο το έτος 1929.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίνακας με στοιχεία από τη κίνηση λογαριασμών το έτος 1929.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίνακας με στοιχεία από το τμήμα προεξοφλήσεων και πιστώσεων.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίνακας της Τράπεζας της Ελλάδος με αναλυτική κατάσταση των χορηγήσεων.
Πίνακας
1929 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Πίνακας της Τράπεζας της Ελλάδος με στοιχεία για τις χορηγήσεις επί ενεχύρω τίτλων κατά το έτος 1929.
Πίνακας
1930 Ιανουάριος 10
infolib image control
Συγκριτικός πίνακας της Τραπέζης της Ελλάδος σχετικά με τοποθετήσεις δανείων και ανοικτών λογαριασμών επ' ενεχύρω χρεωγράφων από την έναρξη της λειτουργίας της Τραπέζης μέχρι και τις 31/12/1929.
Πίνακας
1929 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Πίνακας της Τραπέζης της Ελλάδος με τους προσληφθέντες κατά το έτος 1929.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίνακας της Τραπέζης της Ελλάδος με τον αριθμό και την ειδικότητα του προσωπικού.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίνακας της Τραπέζης της Ελλάδος με τους υπαλλήλους που έχουν ανγραφεί στην εφημερίδα "Καθημερινή".
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Σημείωμα της Τραπέζης της Ελλάδος με τα ποσά που κατέβαλε στον ελληνικό τύπο τα έτη 1928-1929.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Πίνακας της Τραπέζης της Ελλάδος με τις δαπάνες της τραπέζης για δημοσιεύσεις στον τύπο κατά το έτος 1929.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίνακας με στοιχεία του έμψυχου δυναμικού των καταστημάτων σε Αθήνα,Πειραιά,Πάτρα,Θεσσαλονίκη,Καβάλα.
Πίνακας
1929 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Πίνακας με το έμψυχο δυναμικό κεντρικού καταστήματος και υποκαταστημάτων.
Πίνακας
1930 Μάρτιος 16
infolib image control
Πίνακας της Τραπέζης της Ελλάδος με υπαλλήλους που προσελήφθησαν εκτός της Τ.τ.Ε. από την ίδρυσή της έως τις 31-12-1929.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίνακας με πράξεις του Κεντρικού Καταστήματος της Τραπέζης της Ελλάδος κατά το έτος 1929.
Πίνακας
1930 Μάρτιος 24
infolib image control
Πίνακας με το προσωπικό του Κεντρικού Καταστήματος της Τραπέζης της Ελλάδος ανά μήνα κατά το έτος 1929.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Συγκριτικός πίνακας του δυναμικού της Εθνικής Τραπέζης και της Τραπέζης της Ελλάδος.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίνακας υπαλλήλων που προσελήφθησαν στην Τράπεζα της Ελλάδος από την Εθνική Τράπεζα από την ίδρυσή της έως την 31η Δεκεμβρίου 1929.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Σημείωμα όπου αναφέρεται στην σύσταση ενός συμβούλου του ταμείου νομικών για τη μετατροπή του κεφαλαίου του ταμείου σε λίρες.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Πίνακας με τις καταθέσεις Τραπεζών παρά Εκδοτική και Τραπεζών παρά Εθνική.
Πίνακας
1930
infolib image control
Πίνακας με ανάλυση διαφορετικών λογαριασμών καταθέσεων σε δραχμές κατά την 15η Μαρτίου 1930.
Πίνακας
1930 Μάρτιος 15
infolib image control
Σημείωμα επί των αποδοχών του προσωπικού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Έκθεση εβδομαδιαία της Τραπέζης της Ελλάδος
Έκθεση
1930 Μάρτιος 15
infolib image control
Υπόμνημα της Πολιτικής Οργάνωσης Προσφύγων προς τον πρωθυπουργό Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ακολουθούμενη πολιτική αναφορικά με την τύχη των προσφυγικών περιουσιών και τις τυχόν αποδιδόμενες αποζημιώσεις προς τους πρόσφυγες.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος 26
infolib image control
Διαβιβαστικό από τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Αλ.Διομήδη έκθεσης του υπουργού Συγκοινωνιών προς τον πρόεδρο της κυβερνήσεως.
Διαβιβαστικό
1930 Μάρτιος 27
infolib image control
Έκθεση του υπουργού Συγκοινωνίας Β.Καραπαναγιώτη σχετικά με τα απαιτούμενα ποσά για την αποπεράτωση έργων οδοποιίας και αποξηράνσεως.
Έκθεση
1930 Μάρτιος 27
infolib image control
Υπόμνημα του δημάρχου Κερκυραίων Σπυρ.Κολλάς προς τον πρωθυπουργό με το οποίο του εκθέτει τη δεινή οικονομική κατάσταση του δήμου ύστερα από την κατάργηση κάποιων εσόδων του και εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 9 του Νόμου 3687( περί διοικήσεως των εν τω Δήμω Κερκυραίων αγαθοεργών ιδρυμάτων) της Δημοτικής Νομοθεσίας ώστε να καλυφθούν οι απώλειες ενώ προτάσσει ως παράδειγμα νομικό διάταγμα για το δήμο Ερμουπόλεως.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος 27
infolib image control
Επιστολή της προέδρου της Organisation for the Greek Memorial Room in the Cathedral of Learning Θεμέστιχα Ευαγγελία προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί την ηθική και υλική συμπαράστασή του για την ανέγερση ελληνικού δωματίου στο Πανεπιστήμιο του Pittsburgh.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 31
infolib image control
Επιστολή του κοινοτάρχη Α.Λιγνού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί για το έμπρακτο εδιαφέρον που επέδειξε για την αξιοποίηση του αρχείου της Ύδρας τονίζοντας παράλληλα την σημαντικότητα για την ιστορία της ελληνικής επανάστασης του αρχείου.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 31
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον πρόεδρο της κοινότητας της Ύδρας Α.Λιγνό με την οποία του εκφράζει τα ευχαριστήρια του πρωθυπουργού για τα επαινετικά του λόγια.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 12

                                                                            infolib-libsolution