Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Υπόμνημα της Ακτοπλοΐας της Ελλάδος Α.Ε. προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Α.Μιχαλακόπουλο, σχετικά με το ακτοπλοϊκό ζήτημα.
Υπόμνημα
1930 Αύγουστος 1
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Ατμόπλοια υποκείμενα εις εκκαθάρισιν".
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Απομένοντα ατμόπλοια μετά την εκκαθάρισιν".
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίναξ των ήδη ακτοπλοϊκών δρομολογίων.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίναξ των μετά την εκκαθάρισιν προβλεπομένων δρομολογίων βάσει των πιθανών εξερχομένων σκαφών.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Επιστολή του E.Kent Hubbard προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει άρθρο της εφημερίδας New York Times.
Επιστολή
1930 Αύγουστος 18
infolib image control
New York Times.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Μ.Ι.Νοταρά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον συμψηφισμό των αποζημιώσεων των αγροτών προσφύγων με τα χρέη τους.
Επιστολή
1930 Αύγουστος 21
infolib image control
Επιταγή της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων.
Επιταγή
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Roerich Museum προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αποστέλλει άρθρο της εφημερίδας New York Times για τον τρόπο προστασίας των έργων τέχνης κατά την πολεμική περίοδο, από το μουσείο Roerich της Νέας Υόρκης.
Διαβιβαστικό
1930 Αύγουστος 22
infolib image control
New York Times.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιστολή του Επισκόπου Θεοδωρουπόλεως των Ελλήνων Καθολικών, Γεωργίου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με μέτρα που λαμβάνονται εναντίον των καθολικών.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Γ Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Λ.Ι.Φιλιππίδη, προς τον Γ.Χαλαβαζή με την οποία ζητείται να υποβληθεί στο υπουργείο πίνακας με τα στοιχεία των οπαδών του δόγματος των Ουνιτών.
Επιστολή
1930 Αύγουστος 23
infolib image control
Επιστολή του Επισκόπου Θεοδωρουπόλεως των Ελλήνων Καθολικών, Γεωργίου, προς τον Α.Μιχαλακόπουλο με την οποία απαντά στις δηλώσεις του για προσηλυτισμό των ορθοδόξων στην Καθολική Εκκλησία.
Επιστολή
1930 Αύγουστος 26
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, R.W.Graves, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει τριμηνιαία έκθεση της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων.
Διαβιβαστικό
1930 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Τριμηνιαία έκθεση της Επιτροπής της Αποκαταστάσεως Προσφύγων.
Έκθεση
1930 Αύγουστος 21
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Ελλήνων Καθολικών προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την δίωξη των καθολικών σχολείων.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας εν Λειψία προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τη συντήρηση της εκκλησίας και του σχολείου της κοινότητας.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Σωματείου Καθολικών Ελλήνων Κέρκυρας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απαγόρευση της φοίτησης Ελλήνων παιδιών σε ξένες σχολές.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Γραφείο Τύπου σχετικά με την απαγόρευση της φοίτησης Ελλήνων παιδιών σε ξένες σχολές.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς την Λαϊκή Τράπεζα με την οποία διαβιβάζει έγγραφο του Υπουργείου Συγκοινωνίας.
Διαβιβαστικό
1930 Νοέμβριος 4
infolib image control
Υπόμνημα Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών προς τους Ε.Βενιζέλον και τον Υπουργόν Συγκοινωνίας, Β.Καραπαναγιώτη, περί κινδύνων του λιμένος Πειραιώς και τρόπων ενισχύσεως αυτού.
Υπόμνημα
1930 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου της Foundation Company,Ρόσ, προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο τον συγχαίρει για την επάνοδό του στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1930 Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ν.Κασιμάτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την μεταφορά της πρωτεύουσας από την Αθήνα στα Ιωάννινα ή σε άλλη πόλη του κράτους.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Ηπείρου, Α.Στεργιάδη, προς την Αναπληρωματική Διοίκηση Ε' Περιοχής σχετικά με την σύσταση προαγωγής του έφεδρου ανθυπολοχαγού του Σώματος των Στρατιωτικών Διερμηνέων Γ.Κασιμάτη.
Επιστολή
1919 Ιανουάριος 16
infolib image control
Αναφορά του Γενικού Διευθυντή της Τράπεζας της Ανατολής προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επιβολή στις Ανώνυμες Εταιρείες τέλους αδείας ασκήσεως επιτηδεύματος.
Αναφορά
1930 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το δανεισμό των χωρικών της Κωπαΐδας από την Αγροτική Τράπεζα.
Σημείωμα
infolib image control
Υπόμνημα της Ανωνύμου Εταιρείας Λίμνης Κωπαΐδος περί των Κωπαϊδικών ταραχών.
Υπόμνημα
1930 Οκτώβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Αγροτικής Τράπεζας προς την Εταιρεία Κωπαΐς σχετικά με το προνόμιο της πρωτοπραξίας της τράπεζας.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 3
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την συγκέντρωση του βάμβακα σύμφωνα με το προνόμιο πρωτοπραξίας της Αγροτικής Τράπεζας.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Αθ.Μίχα, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Προέδρου της Κυβερνήσεως, Στ.Στεφάνου, με την οποία διαβιβάζει το δημοσιευμένο υπόμνημα τραπεζιτών.
Διαβιβαστικό
1930 Οκτώβριος 7
infolib image control
Υπόμνημα των Τραπεζιτών δια την ενίσχυσιν της βιομηχανίας.
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Κατάλογος με αιτήματα της Οργανωτικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Έκθεσης 1930.
Κατάλογος
1929 Νοέμβριος 8
infolib image control
Υπόμνημα του E.Pistor αφορών την επι τη εκατονταετηρίδι της ανεξαρτησίας Έκθεσιν του 1930.
Υπόμνημα
1929 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρίπολης, Ν.Παπαθανασίου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη λειτουργία των δικαστηρίων και των φυλακών της Τρίπολης.
Επιστολή
1930 Οκτωβρίου 12
infolib image control
Επιστολή του Τοπικού Εφόρου Κορίνθου, Γ.Βλάχου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του προσφέρει τον τίτλο του επιτιμου μέλους του Α' Συστήματος Προσκόπων Κορίνθου.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 13
infolib image control
Υπόμνημα του Προέδρου του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Κριεκουκίου Ερυθρών, Δ.Κ.Σιδέρη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα οικονομικά προβλήματα του Συνεταιρισμού.
Υπόμνημα
1930 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον βουλευτή Δ.Σακελλαρίου σχετικά με το υπόμνημά του προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 24
infolib image control
Επιστολή του συμβούλου και εντεταλμένου αντιπροσώπου της Προς Ανάπτυξην του Λουτρακίου Ανωνύμου Εταιρεία του Λονδίνου, Α.Χ.Μοσχονά, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάπτυξη του Λουτρακίου.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου των Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την διάθεση χώρου στο Γουδί υπέρ του αθλητισμού.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Συνδικάτου των Εργατών Φρεατορυκτών, Σκαφέων Οικοδόμων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αδράνεια του κράτους στα αιτήματα των εργατών.
Επιστολή
<1929> Νοέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων της Ελλάδος, Κ.Μαραγκάκη, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει υπόμνημα με τις γενικές απαιτήσεις της τάξης των ιδιωτικών υπαλλήλων.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 3
infolib image control
Υπόμνημα του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων της Ελλάδας, Κ.Μαραγκάκη, προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Υπουργό της Εθνικής Οικονομίας, Π.Βουρλούμη, σχετικά με τα πορίσματα του ΣΤ Πανυπαλληλικού Συνεδρίου.
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Κ.Μαραγκάκη, με την οποία τον καλεί να περάσει από το πολιτικό γραφείο για την υπόθεσή του.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 11
infolib image control
Αίτηση ακροάσεως του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Προέδρου της Κυβερνήσεως.
Αίτηση
infolib image control
Ψήφισμα του Εργατικού Κέντρου Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αυξημάνη τιμή του άρτου.
Ψήφισμα
1930 Νοέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή των Συλλόγων Αμαξοκαρραγωγέων Ιδιοκτητών Πειραιώς, Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Αμαξοϋπηρετών Αθηνών και Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την μεταβολή των τροχών των οχημάτων τους.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Εμμ.Τσουδερού, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει σημείωμα για το προσχέδιο νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών και Τραπεζών.
Επιστολή
<1930> Νοέμβριος 10
infolib image control
Σημείωμα της Τράπεζας της Ελλάδος δια τον Υπουργόν Εθνικής Οικονομίας επί του προσχεδίου Νόμου 5.5.1930 περί ανωνύμων Εταιρειών και Τραπεζών.
Υπόμνημα
1930 Νοέμβριος 6
infolib image control
Νόμος υπ' αρ. 31 του έτους 1920 της Ενώσεως Νοτίου Αφρικής.
Νόμος
infolib image control
Νομοθετικαί διατάξεις ισχύουσαι εις τας Η.Π.Α..
Νόμος
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Βιομηχάνων Βυρσοδεψών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να οριστεί ημέρα και ώρα ακρόασης.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 10
infolib image control
Επισκεπτήριο του δημοσιογράφου Ντόλη Νίκβα Βασιλειάδη.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Βιομηχάνων με την οποία ζητεί ο συνδέσμος να απευθυνθεί στο Πολιτικό Γραφείο για την επίλυση υπόθεσης.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Σταυρίδη προς τον Ε.Βενιζέλο
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή της Ηλεκτρικής Εταιρείας προς τον Ε.Βενιζέλο περί συγχωνεύσεως των Εταιρειών Παραγωγής και διανομής Ηλεκτρισμού σε μία.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 14

Bρέθηκαν 56 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution