Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Υπόμνημα του εκπροσώπου Ελληνοαμερικανικού Ομίλου που αντιπροσωπεύει την Utilities στην Ελλάδα, Α. Σταματιάδη και του Νομικού Συμβούλου του Α. Στρατηγόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο για το ζήτημα των έργων Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κρήτης κλπ
Υπόμνημα
1929 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Υπόμνημα του αντιπροσωπεύοντα την Utilities Α. Σταματιάδη και του Νομικού Συμβούλου Α. Στρατηγόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο για την λήψη έργων από την εταιρεία που εκπροσωπούν.
Υπόμνημα
1929 Αύγουστος 24
infolib image control
Αντίγραφο υπομνήματος του εκπροσώπου του Ελληνοαμερικανικού Ομίλου που αντιπροσωπεύει την Utilities στην Ελλάδα, Α. Σταματιάδης και του Νομικού του Συμβούλου, Α. Στρατηγόπουλου προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας, Β. Καραπαναγιώτη ζητώντας την αναβολή για ένα μήνα της ανάθεσης των κοινωφελών και παραγωγικών έργων.
Υπόμνημα
1929 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Αντίγραφο τηλεγραφήματος με την ημερομηνία αναχώρησης του Koegel.
Τηλεγράφημα
1929 Νοέμβριος 29
infolib image control
Ανίγραφο τηλεγραφήματος με αποδοχή ημερομηνίας αναχώρησης.
Τηλεγράφημα
1929 Νοέμβριος
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, Ch.B. Eddy προς τον Ε. Βενιζέλο διαβιβάζοντάς του την τριμηνιαία αναφορά της.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Η 24η τριμηνιαία αναφορά της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων.
Αναφορά
1929 Νοέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Επαγγελματιών Αγοράς Βύρωνος προς το Πολιτικό Γραφείο του Ε. Βενιζέλου για ζήτημα που έχει ανακύψει με Ε.Α.Π. ζητώντας συνάντηση μαζί του.
Επιστολή
1929 Δεκέμβιος 11
infolib image control
Σημείωμα της Ε.Α.Π. προς το Πολιτικό Γραφείο για τα προβλήματα που της δημιουργούν οι ενοικιαστές των καταστημάτων της αγοράς του Βύρωνα που είχε κατασκευάσει και εκμισθώσει παλαιότερα.
Σημείωμα
1929 Οκτώβριος 24
infolib image control
Υπόμνημα του Σωμ.Εργοδοτών Λατόμων μαρμάρων Αθ.- Πειρ., του Σωμ. Εργατών Λατόμων μαρμάρων, του Σωμ. Μαρμαροεργοστασιαρχών και εργοδοτών μαρμαρογλυπτών Αθ.-Πειρ., του Σωμ.εργατών μαρμαρογλυπτών και των καρραγωγέων μεραφοράς μαρμάρων προς τον Ε. Βενιζέλο για την απαγόρευση μεταφοράς μαρμάρων από την Πεντέλη με κάρα.
Υπόμνημα
1929 Νοέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου Στ. Στεφάνου προς το Σωματείο εργατών Λατομείων Μαρμάρων Πεντέλης για συνάντησή τους.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Εταιρίας Τεχνικής και Εμπορίου "Γκρέκα", Κοτζιά, προς τον Ε. Βενιζέλο για τα υδροηλεκτρικά έργα Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Στυμφαλίας.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Ιωαννιτών προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του θέτει το ζήτημα ανέγερσης νέου Διοικητηρίου στα Ιωάννινα.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου, Στ. Στεφάνου προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας Σ. Γονατά με την οποία του διαβιβάζει υπόμνημα του Συνδέσμου Ανωτέρων Υπαλλήλων των εν Ελλάδι Σιδηροδρόμων.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Υπόμνημα του Συνδέσμου Ανωτέρων Υπαλλήλων των εν Ελλάδι Σιδηροδρόμων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικό προς τη μισθοδοσία τους ζητώντας του να αναθεωρήσει τις πληροφορίες που είχε για το ύψος τους.
Υπόμνημα
1929 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου, Στ. Στεφάνου, προς τον Σύδεσμο Ανωτέρων Σιδηροδρομικών Υπαλλήλων καλώντας τους να τον συναντήσουν.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 7
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Υφυπουργού Συγκοινωνίας, προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου, Στ. Στεφάνου, για το μισθολογικό ζήτημα των Διοικητικών Υπαλλήλων και Επιθεωρητών των Σιδηροδρομικών.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 30
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Σκύρου Στεφανίδη προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου με την οποία του συνυποβάλλουν έκκληση για την κατασκευή του δρόμου Σκύρου - Λυναριάς.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Έκκληση της Κοινότητας Σκύρου προς τον Ε. Βενιζέλο για την άμεση προκήρυξη της δημοπρασίας κατασκευής του δρόμου Σκύρου - Λυναριάς.
Έκκληση
1929 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του P.Vanderborght προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Σκύρου και το Κοινοτικό Συμβούλιο για την κατασκευή και το στήσιμο του αγάλματος του Rupert Brooke στη Σκύρο.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 29
infolib image control
Αίτησις του Συνδέσμου Σκυρίων περί εκτελέσεως της χορηγηθείσης πιστώσεως 100.000 δρασμών δια την αποπεράτωσιν της οδού Σκύρου - Λιναριάς.
Αίτηση
1929 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Υπόμνημα των Ελληνικών Ραφινεριών Ελαιολάδου προς τον Ελ. Βενιζέλο
Υπόμνημα
infolib image control
Επιστολή του Εργατικού Κέντρου Αθηνών προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλουν αίτηση να επέμβει προσωπικώς και να συστήσει στον Υπουργό Προνοίας τη διάθεση κονδυλίου προς ανακούφιση των ανέργων και στερουμένων εργατών κατά την περίοδο των εορτών.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Αίτηση του Εργατικού Κέντρου Αθηνών προς τον Υπουργό Προνοίας Εμ. Εμμανουηλίδη για την χορήγηση επιδόματος στους άνεργους και δυστυχούντες εργάτες.
Αίτηση
1929 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Υπόμνημα της Ένωσης Γυμναστών προς τον Ε. Βενιζέλο περί της μειώσεως του βαθμού των γυμναστών.
Υπόμνημα
1929 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Σημείωμα του Ιδιαίτερου Γραφείου του Πρωθυπουργού για το ζήτημα των γυμναστών και τη μη μεταβολή του υφιστάμενου υπαλληλικού τους καθεστώτος.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή Εποικισμού Μακεδονίας Θράκης προς τον Ε. Βενιζέλο για την επικείμενη διάλυση της Ε.Α.Π. και την ανάγκη αντικατάστασή της από ανεξάρτητο ολιγομελή Οργανισμό για τη συνέχιση της αποκατάστασης των προσφύγων.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Υπόμνημα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων της Ελλάδος προς τον Ε. Βενιζέλο για το ζήτημα της απολύσεως του συνδικαλιστή Κ. Κυπριανού και την ανάγκη προστασίας των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων.
Υπόμνημα
1929 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Κίμωνα Κυπριανού προς τον Ε.Βενιζέλο εκθέτοντάς του τα γεγονότα περί της απολύσεώς του από την Ιταλο-Ελληνική Εμπορική Τράπεζα στην οποία εργαζόταν.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Κ.Κυπριανού για το θέμα της απόλυσής του παρουσιάζοντας στοιχεία και μάρτυρες.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Υπόμνημα της των Διοικητικών Συμβουλίων των Επαγγελματικών Οργανώσεων Πειραιώς, Αθηνών και Πατρών προς τον Ε.Βενιζέλο για την κατάργηση των Λαϊκών Αγορών.
Υπόμνημα
1929 Δεκεμβρίου 9
infolib image control
Αίτηση της Πανελλαδικής Ενώσεως Σωφρονηστικών Υπαλλήλων προς τον Ε.Βενιζέλο όπως ορίσει ημέρα συνάντησης για να του υποβάλλουν κρίσεις για το Νομοσχέδιο "περί Συντάξεων".
Αίτηση
1929 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Ελληνο-Ουγγρικού Επιμελητηρίου Κ. Χατζηλαζάρου προς τον Ε.Βενιζέλο για τις οικονομικές επιπτώσεις από την άρνηση αύξησης των αγορών καπνών από το Ουγγρικό Μονοπώλειο έναντι ορισμένων αντισταθμισμάτων στο πλαισιο της Ελληνο-Ουγγρικής Εμπορικής Συμβάσεως.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Υπόμνημα της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης προς τον Ε.Βενιζέλο
Υπόμνημα
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Πανθεσσαλονικείου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζουν το υπόμνημα που είχαν υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Υπόμνημα του Πανθεσσαλονικείου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών προς τον Ε.Βενιζέλο.
Υπόμνημα
<1929>
infolib image control
Υπόμνημα της Γενικής Ενώσεως Αναπήρων Πολέμου Αττικής προς τον Ε.Βενιζέλο για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και ζητούν να τους δοθεί η άδεια ασκήσεως τυχερών παιγνιδιών για τις ημέρες των χριστουγεννιάτικων εορτών και η καταβολή βοηθήματος στους ανύμπορους.
Υπόμνημα
1929 Δεκέμβριος 12
infolib image control
Υπόμνημα της Γενικής Ενώσεως Αναπήρων Πολέμου Αττικής πρός τον Υπουργό Προνοίας Εμ. Εμμανουηλίδη με το οποίο περιγράφουν τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιπέσει και ζητούν άδεια άσκησης τυχερών παιγνιδιών την περίοδο των Χριστουγέννων και καταβολή βοηθήματος στους ανύμπορους.
Υπόμνημα
1929 Δεκέμβριος 12
infolib image control
Διαβιβαστικό της Φοιτητικής Συντροφιάς προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλού, Στ. Στεφάνου, ενός υπομνήματος.
Διαβιβαστικό
<1929>
infolib image control
Υπόμνημα της Φοιτητικής Συντροφιάς προς τον Ε.Βενιζέλο ζητώντας την απελευθέρωση είκοσι φοιτητών που προέβησαν σε απεργία πείνας λόγω της απόρριψης της αίτησης αποφυλάκισής τους με εγγύηση.
Υπόμνημα
1929 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου, Στ. Στεφάνου, προς τον Πρόεδρο της Φοιτητικής Συντροφιάς, Φωτιάδη, ενημερώνοντάς τον ότι ο Ε.Βενιζέλος έλαβε γνώση του υπομνήματός του και η απάντηση του δίδεται στις εφημερίδες της ημέρας.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 17

Bρέθηκαν 41 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution