Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σημείωμα με τίτλο "Ανέγερσις Κορίνθου".
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάθεση του Υπουργείου Συγκοινωνίας στον γερουσιαστή Κιτσίκη.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Αθηναίων, Σ.Μερκούρη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την μελέτη του Fantolli περί υπονόμων.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Fantolli προς τον Δήμαρχο Αθηναίων, Σ.Μερκούρη, σχετικά με την κριτική που διατυπώθηκε πάνω στην μελέτη του περί υπονόμων.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Δήμαρχο Αθηναίων, Σ.Μερκούρη, με την οποία ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την επιστολή περί υπονόμων.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Υποδιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την οικονομική κατάσταση των λιμενικών ταμείων.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις απόψεις του για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδος.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 16
infolib image control
Πίναξ Β' δεικνύων τας παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος και παρά τη Εθν.Τραπέζη της Ελλάδος καταθέσεις των άλλων Τραπεζών.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Λιμενικά ταμεία ως την διαχείρισιν έχει αναλάβει η Τράπεζα της Ελλάδος παρουσιάζουσι κατά την 31 Οκτωβρίου έ.έ. τα κάτωθι υπόλοιπα προς αντιμετώπισιν τρεχουσών δαπανών των".
Πίνακας
1930 Νοέμβριος 18
infolib image control
Φάκελος όπου αναγράφεται "1930, ανέγερση Κορίνθου".
Φάκελος
<1930>
infolib image control
Έκθεση του Δ.Γεωργόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη γραμμή Καλαμπάκας-Βέρροιας ή Καλαμπάκας-Σόροβιτς.
Έκθεση
1930 Νοέμβριος 19
infolib image control
Σημείωμα του προέδρου της Κυβέρνησης με τίτλο "Ανέγερσις Κορίνθου" σχετικά με τον τρόπο ανοικοδόμησης της πόλης μετά από σεισμό.
Σημείωμα
infolib image control
Η Ανοικοδόμησις της Νεωτέρας Κορίνθου εξεταζομένη υπό οικονομικήν κυρίως έποψιν.
Βιβλίο
1930
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Αστικής ιδιοκτησίας Κορίνθου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την καθυστέρηση ανοικοδόμησης της Κορίνθου.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 20
infolib image control
Ψήφισμα Εκτάκτου Πανσιδηροδρομικής Συνελεύσεως της 21 Νοεμβρίου 1930.
Ψήφισμα
1930 Νοέμβριος 21
infolib image control
Ψήφισμα Εκτάκτου Πανσιδηροδρομικής Συνελεύσεως της 21 Νοεμβρίου 1930.
Ψήφισμα
1930 Νοέμβριος 21
infolib image control
Υπόμνημα του Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο διαμαρτύρεται για την καθυστέρηση επίλυσης των ζητημάτων που αφορούν τους σιδηροδρομικούς υπαλλήλους.
Υπόμνημα
1930 Νοέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Γυμναστικού Συλλόγου "Ροδόπη" προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τέλεση των ετήσιων Πανελληνίων Αγώνων στην Κομοτηνή.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Γυμναστικού Συλλόγου "Ροδόπη" προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη ρύθμισης στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των γηπέδων όπου βρίσκονται τα γυμναστήρια των Γυμναστικών Συλλόγων.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 23
infolib image control
Ψήφισμα του Βιεπαρχιακού Συμβουλίου Νικομήδειας με το οποίο εκφράζεται η ευγνωμοσύνη των προσφύγων της εκκλησιαστικής επαρχίας Νικομήδειας προς τον Ε.Βενιζέλο για την εθνωφελή πολιτική του.
Ψήφισμα
1930 Νοέμβριος 22
infolib image control
Ψήφισμα της Ενώσεως Νέας Χαλκηδόνος και Περιφερείας με το οποίο εκφράζεται η ευγνωμοσύνη των μελών της Ενώσεως προς τον Ε.Βενιζέλο για την υπογραφή των ελληνοτουρκικών συμφωνιών και του ζητούν να προβεί στα κατάλληλα διαβήματα ώστε να επιτραπεί η πραγματοποίηση λαϊκής εκδρομής στην Κωνσταντινούπολη.
Ψήφισμα
1930 Νοέμβριος 17
infolib image control
Ψήφισμα του Συλλόγου Κοινωνικής Αλληλοβοήθειας (κατοίκων Καλλιθέας) με το οποίο εκφράζεται η ευγνωμοσύνη των μελών του Συλλόγου προς τον Ε.Βενιζέλο για την υπογραφή των ελληνοτουρκικών συμφωνιών και αναφέρεται ότι εγκρίνεται η πρωτοβουλία για την διοργάνωση λαϊκής εκδρομής στην Κωνσταντινούπολη.
Ψήφισμα
1930 Νοέμβριος 23
infolib image control
Υπόμνημα του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Αρτοποιών "Η Δήμητρα" προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την μείωση της τιμής του άρτου.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 23
infolib image control
Διαβιβαστικό του Υποδιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, Ε.Τσουδερού, προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει πίνακα με τις τιμές των χρεωγράφων.
Διαβιβαστικό
<1930> Νοέμβριος 28
infolib image control
Φάκελος "των τιμών των εθνικών δανείων 1929-1930".
Φάκελος
<1930>
infolib image control
Συγκριτικός Πίναξ των τιμών των Εθνικών ημών Δανείων εν τοις Χρηματιστηρίοις Αθηνών και Λονδίνου των ετών 1929-1930.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Συγκριτικός Πίναξ των τιμών Αγγλικών τινών και Βαλκανικών Δανείων εν τω Χρηματιστηρίω Λονδίνου κατά τα έτη 1929/1930.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Μακεδονίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της κατοχύρωσης των θέσεών τους.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Τεχνικής Διοίκησης Μακεδονίας προς τον Στ.Στεφάνου σχετικά με την απάντηση στο υπόμνημα των Εφέδρων Αξιωματικών.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Λουλακάκη, με το οποίο διαβιβάζεται υπόμνημα των Εφέδρων Αξιωματικών και ζητείται απάντηση σε αυτό.
Διαβιβαστικό
1930 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Υπόμνημα προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την τροποποίηση άρθρων του Νόμου περί προστασίας των εφέδρων Αξιωματικών.
Υπόμνημα
1930 Νοέμβριος 26
infolib image control
Εφεδρικός Αγών. Η Πατρίς υπέρ άνω όλων.
Εφημερίδα, Αρ.φ.72
1930 Νοέμβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας, Π.Καλλιγά, σχετικά με το ζήτημα της προστασίας των εφέδρων Αξιωματικών.
Τηλεγράφημα
<1930>
infolib image control
Διαβιβαστικό του Εμ.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο αποστέλλεται συνημμένα αλληλογραφία σχετικά με την επίθεση ορισμένων Τραπεζιτών κατά της Τράπεζας της Ελλάδος.
Διαβιβαστικό
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ι.Δροσόπουλο σχετικά με την αλληλογραφία που αντάλλαξε με τον Δ.Λοβέρδο.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Γενικό Διευθυντή της Λαϊκής Τράπεζας, Δ.Λοβέρδο, σχετικά με όσα δήλωσε σε ομιλία του για την Τράπεζα της Ελλάδος.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Δ.Λοβέρδου προς τον Εμμ.Τσουδερό σχετικά με τις δηλώσεις του για τα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Τσουδερού προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Π.Βουρλούμη, σχετικά με το επεισόδιο ανάμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος και τον Δ.Λοβέρδο.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 20
infolib image control
Άρθρο σχετικά με τις υποχρεώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.
Άρθρο
infolib image control
Επιστολή του Πρόεδρου της Επιτροπής Αποκαταστάσεως προσφύγων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν σε επικείμενη συνεδρίαση.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής της Συνομοσπονδίας των δημοσίων υπαλλήλων της Ελλάδος σχετικά με τα αιτήματα του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Υπόμνημα της Συνομοσπονδίας Δημοσίων Υπαλλήλων της Ελλάδος επί του σχεδίου Νόμου "περί καταστάσεως των δημοσίων υπαλλήλων".
Υπόμνημα
1930 Νοέμβριος 30
infolib image control
Αποφάσεις του Δ' Πανυπαλληλικου Συνεδρίου επί των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Απόφαση
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Ανωνύμου Εταιρείας "Κωπαΐς", G.L.Bailey, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το Κωπαϊδικό ζήτημα.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Σημείωμα δια τους κ.κ.Βουλευτάς και Γερουσιαστάς εκ μέρους της Εταιρείας Κωπαΐδος δια την συζήτησιν επί σχετικής επερωτήσεως, αφορώσης τας σχέσεις μεταξύ Εταιρείας και καλλιεργητάς αυτής.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα περί των κυρίων σημείων του Κωπαϊδικού ζητήματος.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Ανωνύμου Εταιρείας της Λίμνης Κωπαΐδος, G.L.Bailey, σχετικά με τις παραχωρήσεις της Εταιρείας προς τους καλλιεργητές της.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 27
infolib image control
Εγκύκλιος της Ανωνύμου Εταιρείας της λίμνης Κωπαΐδος σχετικά με την οικονομική ενίσχυση που παρέχει η Εταιρεία στους καλλιεργητές της.
Εγκύκλιος
1930 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκμετάλλευση της βόρειας πλευράς του Λιμένος Πειραιώς.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Υπόμνημα των Αλευροβιομηχάνων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της διατίμησης του άρτου και των συνεπειών του.
Υπόμνημα
1930 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Έκθεση του Προέδρου της Πανελληνίου Ενώσεως Καπνοβιομηχάνων, Αλ.Φορτούνα, προς την Επιτροπή επί του καπνικού ζητήματος σχετικά με το ζήτημα της αύξησης της κατανάλωσης του καπνού στο εσωτερικό.
Έκθεση
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Τροχιοδρομικών και Αυτοκινητιστών Α.Π.Π. προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ενίσχυση του Ταμείου Συντάξεων.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Υπόμνημα της Ομοσπονδίας Εισαγωγέων και Εμπόρων αλεύρων της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της τιμής του ψωμιού.
Υπόμνημα
1930 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Υπόμνημα του Καθολικού Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Ι.Φιλιππούση, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το κατατεθέν Νομοσχέδιο "περί ξένων σχολών".
Υπόμνημα
1930 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Υπόμνημα της Ένωσης Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Λεωφορείων Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας των νέων λεωφορείων.
Υπόμνημα
1930 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Υπόμνημα των Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Λεωφορείων Αθηνών-Πειραιώς-Περιχώρων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ενδεχόμενο αντικατάστασης των ιδιωτικών λεωφορείων της περιοχής από νέα.
Υπόμνημα
1930 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Ανώνυμης Εταιρίας "Κωπαΐδος" προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις μειώσεις στους μισθούς των υπαλλήλων της Εταιρείας.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Γ.Κουφάκη προς τον Ε.Βενιζέλο από τον οποίο ζητεί οικονομική ενίσχυση για την ανέγερση ναού.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Αντιλήψεως του Υπουργείου Προνοίας και Αντιλήψεως, Κ.Καμπά, προς τον Εμμ.Κουφάκη με την οποία αποστέλλεται απόφαση του Υπουργού και ζητείται να κοινοποιηθεί στα μέλη της ερανικής επιτροπής.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 13
infolib image control
Απόφαση του Υπουργού Προνοίας και Αντιλήψεως, Εμμ.Εμμανουήλιδη, με την οποία παρέχεται η άδεια συλλογής εράνων υπέρ της ανέγερσης ναού σε ερανική επιτροπή.
Απόφαση
1930 Δεκέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γ.Παπανδρέου, προς τον Επίσκοπο Λάμπης και Σφακίων με την οποία δίνεται η άδεια για την ανέγερση ναού έξω από το χωριό Σελλιά Ρεθύμνου.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μυλεργατών, Αρτεργατών και Μακαρονοποιών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να δεχτεί επιτροπή της Διοίκησης της Ομοσπονδίας σε ακρόαση για το ζήτημα της απομάκρυνσης των ανικάνων και γερόντων αρτεργατών.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μυλεργατών και το Εργατικό Κέντρο Πειραιώς σχετικά με την ακύρωση της ακρόασης και με τον ορισμό νέας ώρας.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή της Διοικητικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της μισθολογικής ανισότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Προέδρου της Κυβέρνησης, Στ.Στεφάνου, προς την Επιτροπή Λειτουργών της Μέσης Εκπαιδεύσεως Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων σχετικά με την άρση της μισθολογικής ανισότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Πρόταση της Διοικητικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης σχετικά με τον τρόπο της άρσης της μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων μισθολογικής ανισότητας.
Πρόταση
1930 Μάρτιος 7
infolib image control
Υπόμνημα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης σχετικά με την εξεύρεση της θέσης για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου.
Υπόμνημα
1930 Δεκέμβριος 31

Bρέθηκαν 67 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution