Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του H.Finlayson προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με προτάσεις του για το δημόσιο όφελος.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή του H.Finlayson προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις πιστώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος σε ιδιωτικές τράπεζες.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 8
infolib image control
Πίνακας με τις πιστώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος σε ιδιωτικές τράπεζες.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή του H.Finlayson προς τον Ε.Βενιζέλο
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του H.Finlayson σχετικά με το ζήτημα των αποζημιώσεων.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του H.Finlayson προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των επανορθώσεων από την Ουγγαρία και την Βουλγαρία.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του H.Finlayson προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την έναρξη των εργασιών της Δεύτερης Συνδιάσκεψης στη Χάγη.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του H.Finlayson προς τον Ε.Βενιζέλο
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πατρών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει υπόμνημα του επιμελητηρίου προς τον Α.Μιχαλακόπουλο για το ζήτημα της μετανάστευσης σε σχέση με το λιμάνι της Πάτρας.
Διαβιβαστικό
1929 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Υπόμνημα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πατρών προς τον Αντιπρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργό των Εξωτερικών, Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με το ζήτημα της Ελληνικής Υπερωκεανείου Ατμοπλοϊας με τον έμμεσο αποκλεισμό του λιμένος Πατρών.
Υπόμνημα
1929 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Γενική Στατιστική εμφαίνουσα τους αναχωρήσαντας επιβάτας εκ Πατρών διά βόρειον και Νότιον Αμερικής καθώς και τους Επιστρέψαντας εκ Βορείου Αμερικής από του έτους 1906 μέχρι του Οκτωβρίου 1929.
Πίνακας
infolib image control
Γενική Στατιστική εμφαίνουσα τα εκ του Λιμένος Πατρών δι' Αμερικήν εξαχθέντα Εμπορεύματα από του 1900-1929.
Πίνακας
1929 Δεκέμβριος 12
infolib image control
Υπόμνημα της Ομοσπονδίας των Λειτουργών της Μέσης Εκπαίδευσης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της διανομής 80 εκατομμυρίων δραχμών για την αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων.
Υπόμνημα
1929 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Πανευρωπαϊκής Ένωσης, R.N. Coudenhove-Kalergi προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί γιατί ασπάζεται την ιδέα της Πανευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Αποκατάστεως Προσφύγων, J.Hope Simpson προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την μεταφορά των υπηρεσιών των κρατικών συνεταιρισμών.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή της Διοργανωτικής Επιτροπής Α Πανελληνίου Συνεδρίου Υγιεινής προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί που αποδέχτηκε να είναι επίτιμος πρόεδρος του συνεδρίου.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Συνδέσμου Ευέλπιδων Μελενοίκου, Σαββόπουλου, προς το Υπουργικό Συμβούλιο και τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της ίδρυσης αστικού συνοικισμού στη Θεσσαλονίκη.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Α.Χρηστομάνο σχετικά με την εξέλιξη του ζητήματος της ίδρυσης αστικού συνοικισμού στη Θεσσαλονίκη.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 7
infolib image control
Επιστολή του Δ.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβοβάζει επιστολή του προς τον Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας σχετικά με την εξυγίανση και την ανόρθωση της εταιρικής πίστης.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Δ.Φιλάρετου προς τον Διοικητή Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τη χρήση των κρατικών κεφαλαίων.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Τ.Τ.Τ. προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί ακρόαση για τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Ν.Δροσόπουλο.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Προσφύγων Σιδηροδρομικών Π.Ελλάδος "Η Αλληλεγγύη" προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει ευχές για το νέο έτος.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Ψήφισμα του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο εκφράζει τις ευχαριστίες του για την μέριμνα της κυβέρνησης υπέρ των σεισμοπαθών.
Ψήφισμα
1929 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Φιλοπροοδευτικού Συνδέσμου "Ο Απόλλων" προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί για την μέριμνά τουγια την ανοικοδόμηση της Κορίνθου.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Ισολογισμός-Έκθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου και Στατιστικαί πληροφορίαι επί της χρήσεως 1927-1928 των σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους.
Φυλλάδιο
1929
infolib image control
Πίνακας με στοιχεία των οικονομικών χρήσεων 1926-1927, 1927-1928, 1928-1929 των Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας με στοιχεία των οικονομικών χρήσεων 1926-1927, 1927-1928, 1928-1929 των Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας με τα νέα παραγωγικά έργα των Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο καταγράφονται οι βαθμοί των μονιμων υπαλλήλων των Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους, στους οποίους θα δοθεί δώρο Πάσχα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τις αμοιβές εργατών και την επιβάρυνση της Επιτροπής Λιμένος.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Χίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αποστέλλει αντίγραφο του λογαριασμού του από 1/2/1930 μέχρι 28/2/1930.
Διαβιβαστικό
1930 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Πίνακας με τα ονόματα και την ηλικία των εργατών της αίθουσας αποσκευών.
Πίνακας
infolib image control
Διαμαρτυρία του Ενιαίου Μετώπου Εργατών και Αγροτών της Ελλάδος προς την Βουλή των Ελλήνων και την Ελληνική Κυβέρνηση για το σχέδιο νόμου "περί των μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών".
Επιστολή
infolib image control
Φάκελος στον οποίο αναγράφεται "απεργία τροχιοδρομικών, αιτήματα σιδηροδρομικών".
Φάκελος
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σε φάκελο το οποίο αναφέρει "Αιτήματα σιδηροδρομικών".
Σημείωμα
infolib image control
Αι σιδηροδρομικαί απεργίαι εν Ελλάδι.
Ανάτυπο
infolib image control
Οι Σιδηρόδρομοι της Παλαιάς Ελλάδας κατά τον πόλεμον.
Ανάτυπο
infolib image control
Επιστολή της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργατών της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απεργία των εργατών φωταερίου.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Έκθεση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα της Ομοσπονδίας.
Έκθεση
1929 Νοέμβριος 17
infolib image control
Ελεύθερον Βήμα.
Εφημερίδα, αρ.φ.2752
1929 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Ο Πρωθυπουργός αποκαθιστά παρεισφρύσαντα λάθη εις την χθεσινήν επιστολήν του προς την Συνομοσπονδίαν Ηλεκτρισμού.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1929>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το ποσό που απαιτείται για τον 13ο μισθό των τροχιοδρομικών, των εργατών φωταερίου και των σιδηροδρομικών.
Σημείωμα
infolib image control
Συγκριτικός πίναξ ωριαίας αμοιβής προσωπικού.
Πίνακας
infolib image control
Έκθεση του Ε.Βενιζέλου προς τη Γενική Συνομοσπονδία των Εργατών της Ελλάδος σχετικά με τις αξιώσεις των σιδηροδρομικών, των τροχιοδρομικών και των εργατών του αεριόφωτος για αύξηση μισθού.
Έκθεση
1929 Δεκέμβριος
infolib image control
Ελεύθερον Βήμα.
Εφημερίδα, αρ.φ.2750
1929 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή προς τη Διοίκηση της Αγροτικής Τράπεζας σχετικά με τον καθορισμό των τόκων των αγροτικών δανείων.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή της Κεντρικής Απεργιακής Επιτροπής της Ένωσης Προσωπικού Αεριόφωτος Αθηνών και Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απεργία των εργατών αεριόφωτος.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την πρόταση μείωσης του μισθού του Διευθυντή του Γενικού Εκκλησιαστικού Ταμείου, Πανουριά.
Σημείωμα
infolib image control
Βουλή των Ελλήνων. Β περίοδος- Α Σύνοδος. Συνεδρίασις ΡΖ' της 19 Ιουνίου 1929.
Πρακτικό
1929
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σχετικά με τη διάθεση των πλεονασμάτων των ιδρυμάτων και των ταμείων.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 22
infolib image control
Επιστολή του H.Finlayson προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει ελληνική μετάφραση υπομνήματος για την συγκέντρωση των κεφαλαίων του Δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Διαβιβαστικό
1929 Απρίλιος 30
infolib image control
Μετάφραση υπομνήματος για την συγκέντρωση των κεφαλαίων του Δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Υπόμνημα
1929 Απρίλιος 25
infolib image control
Υπόμνημα του Συνδέσμου Κτηματιών Ελλήνων Υπηκόων εκ Τουρκίας σχετικά με το ζήτημα της αποζημίωσης των Ελλήνων υπηκόων εκ Τουρκίας.
Υπόμνημα
infolib image control
Υπόμνημα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των Ελλήνων υπηκόων από την Τουρκία.
Υπόμνημα
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσης σχετικά με τα χρέη των χωρικών της περιφέρειας της Καρδίτσας.
Επιστολή
infolib image control
Απόσπασμα επιστολής με την οποία ζητείται ετήσιο ποσό υπέρ της κωμόπολης των Δελφών.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 10

Bρέθηκαν 56 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution