Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Καταστατικό ίδρυσης της Πυγμαχικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.
Καταστατικό
infolib image control
Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης Καπνεργατών, Καπνεργατριών και Στιβαδόρων σχετικά με την καταβολή επιδομάτων.
Ψήφισμα
1929 Νοέμβριος 28
infolib image control
Υπόμνημα του Συνδέσμου Εργατοτεχνικού Προσωπικού Ηνωμέων Κυλινδρομύλων Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και το Γενικό Διοικητή Μακεδονίας σχετικά με τις απαιτήσεις των εργατών κιλυνδρομύλου Θεσσαλονίκης.
Υπόμνημα
1929 Νοέμβριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Μητροπολίτη Σερρών σχετικά με την μέριμνα υπέρ των πλημμυροπαθών Δράμας.
Τηλεγράφημα
1929 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Υπόμνημα της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Εργατών Ηλεκτρισμού Μεταφορών Φωταερίων και Αυτοκινητιστών προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Υπουργό Συγκοινωνίας, τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Πρόεδρο της Γερουσίας σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα των εργατών.
Υπόμνημα
1929 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Υπόμνημα της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Ελλήνων υπηκόων εκ Τουρκίας Αθηνών, Πειραιάως και πέριξ προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο ζητούν μέριμνα υπέρ των συμφερόντων των εκ Τουρκίας Ελλήνων υπηκόων.
Υπόμνημα
1929 Οκτώβριος 26
infolib image control
Επιστολή της Πυγμαχικής Ομοσπονδίας της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αύξηση του φόρου δημοσίων θεαμάτων.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 6
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ότι η Πυγμαχική Ομοσπονδία χαρακτηρίζεται ως επαγγελματική οργάνωηση.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση της Διοικητικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας των Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Παιδείας.
Έκθεση
1929 Νοέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Υπουρού Εθνικής Οικονομίας, Π.Βουρλούμη, προς τους Προέδρους των Ξενοδοχειακών Οργανώσεων στην Αθήνα και στον Πειραιά σχετικά με τους όρους διαβίωσης των υπαλλήλων των ξενοδοχείων.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Π.Βουρλούμη, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Αστυνομίας Πόλεων σχετικά με την τήρηση των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας στα ξενοδοχεία.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Ν.Λέκκα, προς τη Διεύθυνση Εργασίας με την οποία διαβιβάζει αναφορά του Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ύπνου.
Διαβιβαστικό
1929 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείου Ύπνου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να οριστεί ημέρα ακρόασης για την έκθεση των αιτημάτων του κλάδου των υπάλληλων των ξενοδοχείων.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Σύνδεσμο Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ύπνου και το Εργατικό Κέντρο Αθηνών σχετικά με τα αιτήματα του κλάδου τους.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 16
infolib image control
Υπόμνημα της Ένωσης των εκ Τουρκίας Ελλήνων Υπηκόων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επίλυση του ζητήματος της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εκ Τουρκίας Ελλήνων υπηκόων.
Υπόμνημα
1929 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή της Ενώσεως των εκ Τουρκίας Ελλήνων Υπηκόων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της καταβολής του δανείου των 50 εκατομμυρίων δραχμών στους εκ Τουρκίας Έλληνες υπηκόους.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή της Ενώσεως των εκ Τουρκίας Ελλήνων Υπηκόων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το μέτρο μη πληρωμής των κληρονόμων των Ελλήνων εκ Τουρκίας υπηκόων.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 12
infolib image control
Σημείωμα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης από τους αστούς πρόσφυγες.
Σημείωμα
1929 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή της Πυγμαχικής Ομοσπονδίας της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητούν να ενισχύσει την Ομοσπονδία τους.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Εργατών Ηλεκτρισμού Μεταφορών Φωταερίων και Αυτοκινητιστών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ικανοποίηση αιτημάτων των εργατών της Ομοσπονδίας.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή της Ε.Ε.Μοάτσου σχετικά με φιλανθρωπικό ίδρυμα των Χανίων.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Γραφείων Προστασίας Ελληνικού Καπνού Καβάλλας, Θεσσσαλονίκης, Βόλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της μείωσης της φορολογίας του καπνού.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Μ.Κ.Γερακάρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των αγροτών που δικαιούνται αποζημίωση.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή Ελληνικών Τεχνικών Εταιρειών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζουν πρόταση που υπέβαλαν στον Υφυπουργό Συγκοινωνίας για την εκτέλεση δημοσίων έργων.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 15
infolib image control
Πρότασις των Ανωνύμων Ελληνικών Τεχνικών Εταιρειών Εργοληπτική, Έργον, Κάδμος, Ασφαλτικά Έργα και Κρέτε προς τον Υφυπουργόν Συγκοινωνίας περί της εν κοινοπραξία αναλήψεως της μελέτης και εκτελέσεως των αποξηραντικών και αντιπλημμυρικών έργων Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κρήτης και λοιπής Ελλάδος.
Πρόταση
1929 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς Ανώνυμες Ελληνικές Εταιρείες με την οποία ενημερώνει ότι ο Βενιζέλος διάβασε το υπόμνημά τους προς τον Υφυπορυγό Συγκοινωνίας.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 20
infolib image control
Υπόμνημα της Ανωνύμου Εταιρίας Ανθρακωρυχείων Αλιβερίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το λιγνιτικό ζήτημα.
Υπόμνημα
1929 νοέμβριος 15
infolib image control
Υπόμνημα του Σωματείου Κτηνοτρόφων Νομού Σερρών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την άρση του εισαγωγικού δασμού στο εισαγόμενο τυρί.
Υπόμνημα
1929 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς το Σωματείο Κτηνοτρόφων Νομού Σερρών σχετικά με το υπόμνημα του σωματείου για την άρση του εισαγόμενου δασμού στο εισαγόμενο τυρί.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 25
infolib image control
Αίτηση του Προέδρου του Σωματείου "Αδελφότης Λερίων η Παναγία του Κάστρου" προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί την αστική εγκατάσταση των αστέγων του σωματείου.
Αίτηση
1929 Νοέμβριος 18
infolib image control
Τοπογραφικό διάγραμμα Τμήματος Γηπέδων Μονής Κλειστών.
Τοπογραφικό διάγραμμα
1929 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς την Αδελφότητα Λερίων η Παναγία του Κάστρου με την οποία διαβιβάζει συνημμένα την άποψη του Υπουργείου Προνοίας για το αίτημα της άμεσης εγκατάστασης των άστεγων μελών της αδελφότητας.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Υπόμνημα της Ένωσης Αστών Προσφύγων Νέας Σμύρνης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανέγερση της Νέας Σμύρνης.
Υπόμνημα
1929 Νοέμβριος 21
infolib image control
Αίτησις των εν Αθήναις και Πειραιεί εδρευόντων συνδέσμων Προσωπικού λεωφορείων αυτοκινήτων εκπροσωπουμένων παρά των Διοικητικών Συμβουλίων προς τον Ε.Βενιζέλον περί αδείας κυκλοφορίας 400 λεωφορείων αυτοκινήτων.
Αίτηση
1929 Νοέμβριος 22
infolib image control
Υπόμνημα των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Πρόεδρο της Γερουσίας και τους αρχηγούς των Κομμάτων σχετικά με την ενίσχυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Υπόμνημα
1929 Νοέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει προσχέδιο νόμου περί διοικήσεως του Λιμένος Πειραιώς.
Διαβιβαστικό
1929 Νοέμβριος 23
infolib image control
Προσχέδιον Νόμου περί διοικήσεως του Λιμένος Πειραιώς.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Υπόμνημα του Συνδέσμου Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Παιδείας και τους Βουλευτές Ηλείας σχετικά με το νομοσχέδιο περί αποκαταστάσεως των δημοτικών υπαλλήλων.
Υπόμνημα
1929 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Σύνδεσμο Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ηλείας με την οποία ενημερώνει ότι ο Βενιζέλος θα συστήσει την ταχεία ψήφιση του νομοσχεδίου περί αποκατάστασεως των δημοτικών υπαλλήλων.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 25
infolib image control
Υπόμνημα του Προέδρου του Γραφείου Προστασίας Ελληνικού Καπνού Θεσσαλονίκης, Χατζηγεωργίου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δυσχερή θέση που βρίσκονται οι καπνοπαραγωγοί της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.
Υπόμνημα
1929 Νοέμβριος 25
infolib image control
Υπόμνημα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Καπνεργατών και Στιβοδόρων της Ελλάδος προς τους Ε.Βενιζέλο, Πρόεδρο της Βουλής, Πρόεδρο της Γερουσίας και Υπουργό Εθνικής Οικονομίας σχετικά με τα αιτήματα των καπνεργατών.
Υπόμνημα
1929 Νοέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου, Φραγ.Α.Μαυρομμάτη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα αιτήματα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων της Ελλάδος.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 26
infolib image control
Εγκύκλιος του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Φραγ.Α.Μαυρομμάτη, προς τους Εμπορικούς Συλλόγους του Κράτους με την οποία διαβιβάζει υπόμνημα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος.
Εγκύκλιος
1929 Νοέμβριος 26
infolib image control
Υπόμνημα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο, το Υπουργικό Συμβούλιο και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Π.Βουρλούμη, σχετικά με αιτήματα του κλάδου τους.
Υπόμνημα
infolib image control
Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείου Ύπνου για την κατάργηση του μισθολογίου του Μαρτίου 1927.
Ψήφισμα
1929 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου, Φραγ.Α.Μαυρομμάτη, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει υπόμνημα του συλλόγου ως απάντηση στα αιτήματα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων της Ελλάδας.
Διαβιβαστικό
1929 Νοέμβριος 30
infolib image control
Υπόμνημα Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών επί των αιτημάτων Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων της Ελλάδος.
Υπόμνημα
1929 Νοέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Φραγ.Α.Μαυρομμάτη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αναστολή των απεργιών.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 5

Bρέθηκαν 48 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution