Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Συνομοσπονδίας Εφέδρων προς τον Ε.Βενιζέλο όπου τονίζεται ο βίος και η προσφορά του Δημητρίου Επαμ.Πανά και υποδεικνύεται ως άξιος εκλογής για το σώμα της Γερουσίας
Επιστολή
1928 Μάιος 1
infolib image control
Επισκεπτήριο του Δημητρίου Επαμ.Πανά
Επισκεπτήριο
infolib image control
Επιστολή της Α' Διεθύνσεως Εκμετάλλευσης των Σ.Ε.Κ. προς τον ιδιαίτερο γραμματέα του Ε.Βενιζέλου Στεφάνου σχετικά με την ανάγκη συγκρότησης 20μελούς επιτροπής με αντικείμενο τον έλεγχο των τιμών των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών της αγοράς
Επιστολή
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διοικητή της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο με στοιχεία για την αγορά και πώληση εξωτερικού συναλλάγματος
Διαβιβαστικό
1929 Μάιος 16
infolib image control
Κατάλογος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος για την κίνηση εξωτερικού συναλλάγματος από τις 14 Μαΐου 1928 έως 13 Μαΐου 1929
Κατάλογος
1929 Μάιος 16
infolib image control
Διαβιβαστικό της τριμηνιαίας εκθέσεως πεπραγμένων της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τον Ε.βενιζέλο
Διαβιβαστικό
1929 Ιούνιος 4
infolib image control
22η τριμηνιαία αναφορά του αυτόνομου γραφείου για την εγκατάσταση των προσφύγων της ΕΑΠ προς τον πρωθυπουργό Ε.Βενιζέλο
Έκθεση
1929 Μάιος 17
infolib image control
Υπόμνημα διαμαρτυρίας του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου προς όλους τους ανώτατους κυβερνώντες σχετικά με δημοσίευμα σε Πατρινή εφημερίδα για την πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει το Πρωτοδικείο Ζακύνθου
Υπόμνημα
1929 Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων των πόλεων Αθηνών Πειραιώς & Περιχώρων προς τον πρωθυπουργό και το υπουργικό συμβούλιο με την οποία ζητείται παρέμβασή τους ώστε να συμπεριληφθεί ρήτρα στο συνυποσχετικό μεταξύ δημοσίου και εταιρείας.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή του Κων. Ρήγα,αντιπρόσωπο του εκδοτικού οίκου "Ελευθερουδάκη" στη Ν.Υόρκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον τρόπο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από την ελληνική νεολαία ενώ ταυτόχρονα κάνει προτάσεις για την εδυνάμωση της ελληνικότητάς της.
Επιστολή
1929 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιστολή του ιδιαιτέρου γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον Κων.Ρήγα με την οποία τον πληροφορεί ότι ο πρωθυπουργός έλαβε γνώση της επιστολής του και ακολούθως οι αρμόδιοι υπουργοί Εσωτερικών και Παιδείας.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 5
infolib image control
Σημείωμα του υπολοχαγού Γιαννούλη προς τον υφυπουργό Στρατιωτικών Θεόδ.Μανέτα με το οποίο ζητά χορήγηση προκαταβολής από το μισθό του.
Σημείωμα
1929 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή από το γραφείο του υφυπουργού Στρατιωτικών Θεόδ.Μανέτα με την οποία απορρίπτεται το αίτημα του υπολοχαγού Γιαννούλη για χορήγηση προκαταβολής του μισθού του.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του φυματικού εν ειδική αποστρατεία υπολοχαγού Γιαννούλη Θεόδωρου προς τη Διεύθυνση Επιμελητείας του Υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με αίτημά του για χορήγηση λόγω υγείας προκαταβολικά των μισθών Ιουλίου,Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 8
infolib image control
Σημείωμα του ιδιαίτερου γραμματέα του Ε.Βενιζέλου με τον οποίο προσκαλεί τον υπολοχαγό εν αποστρατεία για λόγους υγείας Θεόδωρο Γιαννούλη στο Πολιτικό Γραφείο για υπόθεσή του.
Σημείωμα
1929 Ιούλιος 11
infolib image control
Επιστολή του προέδρου της εταιρείας "Εκπαιδευτική Αναγέννησις" στον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητά να εξετάσουν από κοινού το θέμα της συστέγασης των ιδρυμάτων της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης και της ΑΣΟΕΕ από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους και ταυτόχρονα επισυνάπτει αντίγραφο επιστολής του προς την ΑΣΟΕΕ, όπου επιχειρηματολογεί για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 11
infolib image control
Επιστολή του προέδρου της εταιρείας Εκπαιδευτική Ανγέννηση και ιδρυτή της Σχολής των Πολιτικών Επιστημών προς την διεύθυνση και το συμβούλιο της ΑΣΟΕΕ σχετικά με την πρότασή του για συστέγαση των δύο ιδρυμάτων σε κτίριο που θα αποπερατωνόταν σε σύντομο χρόνο, με την ενοικίαση δύο ορόφων από απο την ΑΣΟΕΕ.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Κυνηγετικού Σύνδεσμου Αθηνών προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία τον προσκαλέι να παραστεί σε Αγώνες Κυνηγεσίας που θα ελάμβαναν χώρα στις 23/6/1929 στο χώρο του Σκοπευτηρίου στον Υμηττό.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 14
infolib image control
Επιστολή από τον ιδιαιίτερο Γραμματέα του Πρέδρου της Κυβερνήσεως στον Κυνηγετικό Σύνδεσμο Αθηνών με την οποία απαντά αρνητικά στην πρόσκληση που απηύθυναν στον Βενιζέλο σε εκδήλωση που θα διοργάνωνε ο Σύνδεσμος.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 26
infolib image control
Επιστολή του πρόεδρου της εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων-Λάμψα Θεόδωρου Πετρακόπουλου στον πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου Ε.Βενιζέλο σχετικά με προτάσεις που κάνει για τον εξωραϊσμό τωης πόλης των Αθηνών και την βελτίωση της ζωήςτων κατοίκων της.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 24
infolib image control
Επιστολή του ιδιαίτερου γραμματέα του πρωθυπουργού στον Θ.Πετρακόπουλο, πρόεδρο της εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων-Λάμψα, με την οποία τον πληροφορεί ότι ο Ε.Βενιζέλος έλαβε γνώση της επιστολής του και κράτησε σημειώσεις επί των προτάσεων του.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 6
infolib image control
Επιστολή της Αγγειοπλαστικής εταιρείας "Ο Κεραμεικός" στον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει και την επιθυμία της να γίνει οικονομική ρύθμιση ώστε να μην τερματίσει τη λειτουργία της.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 25
infolib image control
Διαβιβαστικό του πρακτικού της συσταθείσας επιτροπής γαι την εταιρεία "Κεραμεικός" από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Παναγιώτη Βουρλούμη στον Πρωθυπουργό Ε. Βενιζέλο
Διαβιβαστικό
1929 Ιούνιος 26
infolib image control
Πρακτικό-απόφαση της επιτροπής του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την εταιρεία "Κεραμεικός" όπου προκρίνεται η αύξηση του εισαγωγικού δασμού επί των εκ της αλλοδαπής εισαγομένων Φαβεντιανών ειδών ως το προσφορότερο και καταλληλότερο μέσο για την επιβίωση της εταιρείας.
Πρακτικό
1929 Μάιος 28
infolib image control
Υπόμνημα της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών στον Ε. Βενιζέλο με το οποίο αιτούνται την παρέμαβασή του στη διαμόρφωση του σχεδίου Young(αναθεώρηση του σχεδίου Dawes) που σχετίζεται με τις αποζημιώσεις των Γερμανών προς τους νικητές του Α' Παγκοσμίου Πολέμου ώστε να διασφαλιστούν και στο νέο σχέδιο τα ποσά που έχουν επιδικαστεί στη συγκεκριμένη ένωση.
Υπόμνημα
1929 Ιούνιος 25
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθηνών στον Ε.Βενιζέλο με την οποία αιτούνται συνάντηση μαζί του ώστε να του θέσουν ζητήματα αναφορικά με το κλάδο τους.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 28
infolib image control
Επιοστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά τη κατάθεση δύο νομοσχεδίων από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Παν.Βουρλούμη εν σχέσει με τα χρονικά όρια εργασίας στα κατασταστήματα(ν.3502) και περί τροποποιήσεως και συμπλήρωσης διατάξεων για τους νόμους αναπαύσεως της Κυριακής.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 28
infolib image control
Επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προς τον πρωθυπουργό Ε.Βενιζέλο σχετικά με την μελέτη ανέγερσης στρατώνων στη περιοχή Γουδί.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 28
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου των Λαϊκών Εκκλησιαστικών Επιτρόπων Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αντιτίθενται στην υπαγωγή της διαχείρισης των ενοριακών ναών αποκελειστικά στους κληρικούς κύκλους.
Υπόμνημα
1929 Ιούνιος 30
infolib image control
Επιστολή του προέδρου της Διεθνούς Ένωσης Αεροπόρων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ιδέα του για σύσταση Ηνωμένης Αεροπρικής Δύναμης με τη σκοπό την προστασία της ειρήνης, στα πλάισια της Κ.Τ.Ε.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 1
infolib image control
Διεθνής Ένωση Αεροπόρων
Φυλλάδιο
1929 Απρίλιος 12
infolib image control
Υπόμνημα της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο ζητούν να αποζημιωθούν για τα πλοία τους τα οποία καταστράφηκαν ως συνέπεια του αποκλεισμού των Δαρδανελλίων στη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.
Υπόμνημα
1929 Ιούνιος 28
infolib image control
Τροπολογία που εισηγείται η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου "περί αποζημιώσεως των πολεμοπαθών".
Τροπολογία
infolib image control
Επιστολή της Πανελληνίου Αστικής Ένωσης Κτηματιών προς τον Ε.Βενιζέλο με τη οποία ζητά την άρση της ισχύος του ενοικιοστασίου.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 29
infolib image control
Επιστολή της Πανελλήνιας Αστικής Ένωσης Κτηματίων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητούν οικονομική ενίσχυση για την πραγμάτωση των σκοπών της.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 29
infolib image control
Διαβιβαστικό του διοικητή της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στον Πρόεδρο της κυβέρνησης εγγράφου προς τα υπουργεία Γεωργίας,Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Δικαιοσύνης σχετικά με την έγκριση από τους Μετόχους της Τραπέζης των δύο Συμβάσεων 3ης και 7ης Ιουνίου 1929 μεταξύ Δημοσίου και Τραπέζης.
Διαβιβαστικό
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος προς τα υπουργεία Γεωργίας,Οικονομικών,Εθνικής Οικονομίας και Δικαιοσύνης σχετικά με την έγκριση από τους μετόχους της Τραπέζης δύο συμβάσεων μεταξύ Δημοσίου και Τραπέζης.
Επιστολή
infolib image control
Υπόμνημα του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου αναφορικά με το οποίο εκφράζει τη διαφωνία του στην ανέγερση στρατώνων στη θέση Γουδί και προκρίνει επιλογή περιοχής από τη Δυτική Αθήνα-των Λιοσίων.
Υπόμνημα
1929 Ιούλιος 1
infolib image control
Περίληψη των λόγων κατά τον Ελληνικό Πολυτεχνικό Σύλλογο για τους οποίους η Στρατιωτική Πόλη δεν πρέπει να ανεγερθεί στο Γουδί αλλά στα Λιόσια.
Πρακτικό
1929 Ιούλιος 1
infolib image control
Διαβιβαστικό του Συνδέσμου των εν τιμητική αποστρατεία συνεπεία τραυμάτων πολέμου αξιωματικών στον πρόεδρο της κυβερνήσεως Ε.Βενιζέλο με το οποίο καταθέτουν υπόμνημα και σχέδιο τροπολογίας σχετικά με το σχεδίο νόμου "περί παθόντων εν πολέμω Αξιωματικών".
Διαβιβαστικό
infolib image control
Υπόμνημα του συνδέσμου των αναπήρων συνεπεία τραυμάτων πολέμου αξιωματικών στον πρωθυπουργό και στην ειδική επιτροπή προς επεξεργασία του νομοσχεδίου "περί παθόντων εν πολέμω αξιωματικών" σχετικά με πρόταση αναθεώρησης του νόμοθετικού διάταγματος "περί τιμητικής διαθεσιμότητας και τιμ.αποστρατείας" που είχε θεσπίστεί επί στρατηγού Παγκάλου το Μάρτιο του 1926.
Υπόμνημα
1929 Ιούνιος 30
infolib image control
Τροπολογία του συνδέσμου αξιωματικών εν αποστρατεία στα άρθρα 3 & 15 του νομοσχεδίου "περί παθόντων εν πολέμω αξιωματικών" με την οποία αποκαθίστανται οι συταξιοδοτικές απολαβές των εν λόγω αξιωματικών.
Τροπολογία
infolib image control
Επιστολή του μηχανικού Σπ.Αγαπητού,προέδρου του Ελλην.Πολυτεχνικού Συλλόγου προς τον ιδιαίτερο γραμματέα του Βενιζέλου Στ.Στεφάνου με το οποίο ζητά να δοθεί ιδιοχείρως το υπόμνημα του Ελλ.Πολυτεχνικού Συλλόγου στον πρωθυπουργό και να ορίσει ακρόαση για τον πρόεδρο του Πολυτεχνικού Συλλόγου.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 5
infolib image control
Γνωμοδότηση του Ρακτιβάν Κωνσταντίνου σε ερωτήματα της "Ηλεκτρικής Εταιρείας μεταφορών" σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους εργαζομένους.
Γνωμοδότηση
1928 Ιούνιος 22
infolib image control
Υπόμνημα του Συνδέσμου Σιδηροδρομικών Αττικής προς τον Πρωθυπουργό,τον Υπουργό Συγκοινωνίας, τους Προέδρους της Βουλής & Γερουσίας, τους Αρχηγούς των κομμάτων, τους Βουλευτές και τους Γερουσιαστές σχετικά με το σχέδιο νόμου περί μεταβίβασης της σιδηροδρομικής γραμμής Λαυρίου και το αίτημά τους να εξασφαλισθούν όλες οι θέσεις εργασίας και να μην υπάρξουν μειώσεις αποδοχών.
Υπόμνημα
1929 Ιούλιος 8
infolib image control
Τροπολογία στο σχέδιο νόμου "περί μεταβιβάσεως της Σιδηροδρομικής γραμμής Λαυρίου κλπ." από τον Σύνδεσμο Σιδηροδρομικών Αττικής
Τροπολογία
1929 Ιούλιος 8
infolib image control
Άρθρο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως(αρ.φύλλου 309,τεύχος 1ο) περί κυρώσεως συμβάσεως περί παροχής Ηλεκτρισμού και περί μεταφορών.
Άρθρο
1925 Οκτώβριος 17
infolib image control
Επιστολή προς τον υπουργό Συγκοινωνίας Π.Τσαλδάρη εταιρίας σχετικά με την προσφορά θέσεων εργασίας σε απολυμένο προσωπικό με μισθό όχι μικρότερο του προήγουμενου ή σε άλλη περίπτωση θα καταβάλει ικανοποιητική αποζημίωση.
Επιστολή
1921 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Μακεδονικού Ωδείου Επαμ.Φλώρου προς τον πρωθυπουργό Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλει έκθεση ίδρυσης και λειτουργίας του ωδείου και αιτείται την αναγνώρισή του και κατά συνέπεια τη χρηματοδότησή του.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 8
infolib image control
Έκθεση της ιδρύσεως και λειτουργίας του Μακεδονικού Ωδείου από τον Ε.Κ.Φλώρο,διευθυντή του Μακεδονικού Ωδείου.
Έκθεση
1929 Ιούλιος 8
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Γραφείου για την ειρήνη στον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί για την αποδοχή της προεδρίας της Τιμητικής Επιτροπής του 27ου Παγκόσμιου Συνεδρίου για την Ειρήνη που θα λάβει χώρα στην Αθήνα.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 9
infolib image control
Επιστολή της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της απρόσκοπτης παραμονής της Έκθεσης στο Πεδίο του Άρεως, χωρίς δηλαδή ενοχλήσεις από Γ' Σώμα Στρατού και την Αεροπορική Άμυνα.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 11
infolib image control
Επιστολή του ιδιαίτερου γραμματέα του προέδρου της κυβερνήσεως Ε.Βενιζέλου προς τους φορείς της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ότι ο πρωθυπουργός έλαβε γνώση του περιεχομένου της επιστολής τους.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Αθηναϊκών Εφημερίδων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το άρθρο 5 του νομοσχεδίου "περί συστάσεως Ταμείου Προνοίας υπέρ εφημεριδοπωλών" που αναιρεί τον επι πολά έτη ισχύοντα νόμο 2868.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 18
infolib image control
Επιστολή του Διεθυντή Ακαδημίας Αγώνων Ανθοκομίας της Προβηγκίας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του κοινοποιεί ότι είναι επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αγώνων Ανθοκομίας της Προβηγκίας και του ζητείται να στείλει ένα βιβλίο του ώστε να λάβει μέρος στον διαγωνισμό.
Επιστολή
1929
infolib image control
Επιστολή του Edmond Dourmousis,νομικού, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαμαρτύρεται για μια τυπική παράλειψη της φράσεως "μετά τιμής" σε επιστολή του ιδιαιτέρου γραμματέα Στ.Στεφάνου ενώ εφιστά την προσοχή στους ναυτικούς εξοπλισμους των Τούρκων.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 29
infolib image control
Επιστολή του ιδιαιτέρου γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον Ε.Δουρμούση,νομικό στο Παρίσι,με την οποία τον πληροφορεί ότι ο πρωθυπουργός έλαβε γνώση της επιστολής του και εκφράζει τη λύπη του για την παράλειψη της τυπικής φράσεως "μετά τιμής" σε προηγούμενη επιστολή προς το πρόσωπό του.
Επιστολή
1929 Αύγουστος 17

Bρέθηκαν 57 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution