Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Υπόμνημα του Συνδέσμου Προσφύγων Λαυρίου, "Αλληλεγγύη", προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης σχετικά με την απεργία των μεταλλορύχων Λαυρίου.
Υπόμνημα
1929 Μάρτιος 1
infolib image control
Υπόμνημα της Ένωσης των Σπουδαστών Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης σχετικά με το νομοσχέδιο περί οργανώσεως της γεωργικής υπηρεσίας του Κράτους.
Υπόμνημα
1929 Μάρτιος 5
infolib image control
Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Καπνοβιομηχάνων προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης σχετικά με τον νόμο "περί προστασίας και αποκατάστασης των αναπήρων".
Επιστολή
1929 Μάρτιος 6
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή των Εμμέσων φόρων του Υπουργείου Οικονομικών προς τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Στ.Στεφάνου, σχετικά με τον Νόμο "περί προστασίας και αποκατάστασης των αναπήρων".
Επιστολή
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς την Πανελλήνια Ένωση Καπνοβιομηχάνων με την οποία ζητεί να σταλεί αντιπρόσωπος της Ένωσης στην Ιδιαιτέρα Γραμματεία του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 21
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Συνομοσπονδίας των εργατών της Ελλάδος προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης σχετικά με τα οικονομικά αιτήματα των εργατών οινοπνευματοποιίας Μεγάρων.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 6
infolib image control
Διαβιβαστικό του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργατών της Ελλάδος προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης με το οποίο υποβάλλει συνημμένα ψήφισμα της Διοίκησης της Συνομοσπονδίας.
Διαβιβαστικό
1929 Μάρτιος 6
infolib image control
Υπόμνημα της Ελληνικής Εταιρίας Οίνων και Οινοπνευμάτων προς τον Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την ιστορία της παγκόσμιας παραγωγής οίνου και με την ανάθεση της διαχείρισης των πλεονασμάτων σταφίδας, οίνων και κοινής αμπέλου σε Ανώνυμη Εταιρεία.
Υπόμνημα
1929 Μάρτιος 7
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διευθυντή του Ταμείου Προνοίας των Δημοσίων Υπαλλήλων προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με το οποίο υποβάλλονται στατιστικοί πίνακες σχετικά με την κίνηση του προσωπικού των πολιτικών Υπουργείων.
Διαβιβαστικό
1929 Μάρτιος 11
infolib image control
Συγκεντρωτικός Στατιστικός Πίναξ κινήσεως δημοσίων υπαλλήλων και υπηρετών κατά μήνα Φεβρουάριον 1929.
Πίνακας
1929 Μάρτιος 9
infolib image control
Αίτηση των Κωνσταντινουπολιτών ομογενών και ελλήνων υπηκόων και των μη ανταλλαξίμων Τούρκων υπηκόων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την οικονομική αποκατάστασή τους.
Αίτηση
1929 Μάρτιος 11
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα έργα οδοποιΐας στην Ελλάδα.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 11
infolib image control
Επιστολή του Επισκόπου Θεοδωρουπόλεως των Ελλήνων Καθολικών, Γεωργίου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των ελληνορύθμων Καθολικών.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 13
infolib image control
Επιστολή της Ελληνικής Καθολικής Επισκοπής προς τον Διεθυντή της εφημερίδας "Εστία" σχετικά με άρθρο που δημοσιεύτηκε σε φύλλο της εφημερίδας.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 12
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Βέρροιας-Κοζάνης-Καλαμπάκας.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 13
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Γεωργίας προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με τις συνθήκες κτηνοτροφίας στην Ελλάδα.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 14
infolib image control
Υπόμνημα της Γεωπόνου, Έλλης Παπαδημητρίου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα.
Υπόμνημα
1929 Μάρτιος 8
infolib image control
Επιστολή του Εκπαιδευτικού Ομίλου, της Φοιτητικής Συντροφιάς και της Εταιρείας Σοσιαλιστικών Σπουδών προς τον Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με ψήφισμα διαμαρτυρίας ενάντια στο Νομοσχέδιο "περί ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας της ελευθερίας των πολιτών".
Επιστολή
1929 Μάρτιος 15
infolib image control
Ψήφισμα του Εκπαιδευτικού Ομίλου, της Φοιτητικής Συντροφιάς και της Εταιρείας Σοσιαλιστικών Σπουδών ενάντια στο Νομοσχέδιο "περί ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας της ελευθερίας των πολιτών".
Ψήφισμα
1929 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής Ηρακλείου, Μ.Σγουρού, προς τον Κ.Περδικάρη και τον οίκο Bremner and Tripp σχετικά με την σύνταξη σχεδίου οριστικής σύμβασης για την παραχώρηση δανείου.
Τηλεγράφημα
1929 Μάρτιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του οίκου Bremner and Tripp προς τον Πρόεδρο Λιμενικής Επιτροπής Ηρακλείου σχετικά με τη λήξη κάποιου προσυμφώνου και την αποστολή του Κ.Περδικάρη στο Λονδίνο.
Τηλεγράφημα
1929 Μάρτιος 13
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Συγκοινωνίας, Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων, προς την Λιμενική Επιτροπή Ηρακλείου σχετικά με την αδυναμία της Κυβέρνησης να συνομολογήσει δάνειο με τον οίκο Bremner and Tripp.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής Ηρακλείου, Μ.Σγουρού, προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας σχετικά με την αδυναμία του οίκου Bremner and Tripp να εκτελέσει προκαταρκτική συμφωνία για τη σύναψη δανείου.
Τηλεγράφημα
1929 Μάρτιος 15
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής Ηρακλείου, Μ.Σγουρού, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ματαίωση σύναψης δανείου με τον οίκο Bremner and Tripp.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υπουργού Συγκοινωνίας, Α.Χρηστομάνου, προς την Λιμενική Επιτροπή Ηρακλείου με την οποία ζητεί συμμόρφωση σε διαταγή.
Τηλεγράφημα
1929 Μάρτιος 20
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής Ηρακλείοιυ, Μ.Σγουρού, προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας και τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων με την οποία δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους σύναψης δανείου.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 23
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής Ηρακλείου, Μ.Σγουρού, προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας, Διεύθυνση Δημοσίων Έργων, με την οποία ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή θα συμμορφωθεί σε διαταγή του Υπουργείου.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Σγουρού προς τον οίκο Bremner and Tripp με την οποία ζητούν από τον οίκο να τους ενημερώσει για το πότε πρόκειται να αποσταλεί η οριστική σύμβαση.
Τηλεγράφημα
1929 Μάρτιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του οίκου Bremner and Tripp προς τον Μ.Σγουρό σχετικά με την σύναψη σύμβασης για την χορήγηση δανείου.
Τηλεγράφημα
1929 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Σγουρού προς τον οίκο Bremner and Tripp με το οποίο ζητούν να επισπευθεί η αποστολή του σχεδίου οριστικής σύμβασης για τη χορήγηση δανείου.
Τηλεγράφημα
1929 Μάρτιος 1
infolib image control
Επιστολή του Οίκου Obremtripp προς τον Μ.Σγουρό σχετικά με την χορήγηση δανείου στην Λιμενική Επιτροπή Ηρακλείου.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του οίκου Bremner and Tripp προς τον Πρόεδρο της Λιμενικής Επιτροπής Ηρακλείου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης για τη χορήγηση δανείου.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του οίκου Bremner and Tripp προς τον Πρόεδρο της Λιμενικής Επιτροπής Ηρακλείου σχετικά με την οφειλή της Επιτροπής προς την Εθνική Τράπεζα.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 1
infolib image control
Επιστολή της Ενωτικής Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργατών της Ελλάδος προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης σχετικά με το νομοσχέδιο "περί αμύνης του κοινωνικού καθεστώτος".
Επιστολή
1929 Μάρτιος 25
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Εταιρίας Προστασίας των ζώων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επίταξη του νοσοκομείου ζώων για τις ανάγκες του στρατού.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 28
infolib image control
Επιστολή διαμαρτυρίας της Φοιτητικής Συντροφιάς προς τον Ε.Βενιζέλο, τη Βουλή των Ελλήνων, τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών και τους καθηγητές του Πανεπιστημίου, για την αποβολή πέντε φοιτητών από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 29
infolib image control
Διαβιβαστικό της Επιτροπής Συμβουλίων του Εργατικού Κέντρου Αθηνών προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης με το οποίο διαβιβάζεται ψήφισμα της Πανεργατικής Συγκεντρώσεως Αθηνών στις 31 Μαρτίου 1929.
Διαβιβαστικό
1929 Απρίλιος 1
infolib image control
Ψήφισμα της Πανεργατικής Συγκέντρωσης Αθηνών στις 31/3/1929 ενάντια στο νομοσχέδιο "περί ασφαλείας των κοινωνικού καθεστώτος".
Ψήφισμα
1929 Μάρτιος 31
infolib image control
Υπόμνημα του Παμμακεδονικού Φοιτητικού Συλλόγου προς τη Βουλή των Ελλήνων, τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης σχετικά με την ολοκλήρωση της οργάνωσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Υπόμνημα
1929 Απρίλιος 2
infolib image control
Βιογραφικό Σημείωμα του Δημοσθένη Θ.Σταυρινίδη.
Βιογραφικό σημείωμα
infolib image control
Επιστολή της Παμπροσφυγικής Οργάνωσης Αμύνης Δικαιούχων Ανταλλαξίμων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη να οριστεί ακρόαση της Οργάνωσης από τον Πρωθυπουργό.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 3
infolib image control
Επιστολή της Δωδεκανησιακής Νεολαίας προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τις προσπάθειες της Ιταλικής Κυβέρνησης για την αυτοκεφαλαιοποίηση της Εκκλησίας της Δωδεκανήσου.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Εποικιστικών Υπαλλήλων Μακεδονίας προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης σχετικά με το ενδεχόμενο διάλυσης της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων και την τύχη των υπαλλήλων της.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Ασύλου του Παιδιού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το έργο του Ασύλου και την δωρεά του οικοπέδου στο οποίο λειτουργεί.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 6
infolib image control
Ορφανοτροφείο "Άσυλον του παιδιού".
Φωτογραφία
infolib image control
Ορφανοτροφείο "Άσυλον του παιδιού".
Φωτογραφία
infolib image control
Ορφανοτροφείο "Άσυλον του παιδιού".
Φωτογραφία
infolib image control
Παιδιά που φιλοξενούνται στο "Άσυλον του παιδιού".
Φωτογραφία
infolib image control
Ορφανοτροφείο "Άσυλον του παιδιού".
Φωτογραφία
infolib image control
Σχεδιάγραμμα οικοπέδου όπου βρίσκεται το "Άσυλον του Παιδιού".
Σχεδιάγραμμα
1929 Απρίλιος 6
infolib image control
Άσυλον του παιδιού.Πρόσοψις.
Σχέδιο
infolib image control
Φάκελος του "Ασύλου του Παιδιού" προς τον Ε.Βενιζέλο.
Φάκελος
<1929>
infolib image control
Επιστολή της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την διδιασκαλία της βυζαντινής φιλολογίας στα σχολεία και στα Πανεπιστήμια.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 10
infolib image control
Υπόμνημα της Δωδεκανησιακής Νοελαίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση στα Δωδεκάνησα.
Υπόμνημα
1929 Απρίλιος 12
infolib image control
Διαβιβαστικό του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο υποβάλλεται η αλληλογραφία ανάμεσα στο Σύλλογο και το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το ζήτημα της μη αντιπροσώπευσης του Συλλόγου στην Οργάνωση του Τουρισμού.
Διαβιβαστικό
1929 Απρίλιος 9
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σχετικά με το ζήτημα της μη αντιπροσώπευσης του Συλλόγου στην αυτόνομο Οργανισμό του Τουρισμού.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 14
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Π.Βουρλούμη, προς τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών σχετικά με το ζήτημα της μη αντιπροσώπευσης του Συλλόγου στον Οργανισμό Τουρισμού.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 20
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Π.Βουρλούμη, σχετικά με το ζήτημα της μη αντιπροσώπευσης του Συλλόγου στον Οργανισμό Τουρισμού.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 19
infolib image control
Επιστολή της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής των Ενώσεων Δωδεκανησίων Αιγύπτου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ενδεχόμενο να εκδοθεί τόμος του Οικουμενικού Πατριαρχείου που να ανακηρύσσει την Εκκλησία των Δωδεκανήσων αυτοκέφαλη.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 22
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή των οικονομικών της Ε.Α.Π., Μ.Γερακάρη, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζεται έκθεση σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων στη Λέσβο και στη Χίο.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 22
infolib image control
Έκθεση του Διευθυντή των οικονομικών της Ε.Α.Π., Μ.Γερακάρη, σχετικά με την κατάσταση και τα προβλήματα των προσφύγων στη Λέσβο και στη Χίο.
Έκθεση
1929 Απρίλιος 22
infolib image control
Επιστολή του Γάλλου Διευθυντή του Ινστιτούτου Παστέρ στην Αθήνα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη χρησιμοποίηση αυτού από το ελληνικό κράτος.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 24
infolib image control
Επιστολή της Αστικής Ενώσεως Πατρών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλονται διάφορα οικονομικά αιτήματα.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 27

Bρέθηκαν 63 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution