Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Υπόμνημα του Συνδέσμου Οπωρεμπόρων Καταστηματαρχών "Δήμητρα" προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Υπουργό Συγκοινωνίας, Α.Χρηστομάνο και τους βουλευτές Πειραιά σχετικά με την επικείμενη εκτέλεση λιμενικών έργων στον Πειραιά.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Επιτροπείας Λιμένος Πειραιώς, Καλιμασιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκτέλση λιμενικών έργων στον Πειραιά.
Επιστολή
1928 Ιανουάριος 15
infolib image control
Κατάλογος με τα έργα που έχουν εκτελεστεί στον Πειραιά, με αυτά που εκτελούνται και με αυτά που βρίσκονται στη διαδικασία της δημοπράτησης.
Κατάλογος
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Πρόεδρο της Επιτροπείας Λιμένος Πειραιώς, Καλιμασιώτη σχετικά με τα λιμενικά έργα στον Πειραιά.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 16
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Γεωργικού Επιμελητηρίου Μεσσηνίας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει έγγραφο προς τον Υπουργό Γεωργίας Ι.Κανναβό σχετικά με το ζήτημα της ελιάς.
Διαβιβαστικό
1929 Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Γεωργικού Επιμελητηρίου Μεσσηνίας προς τον Υπουργό Γεωργίας Ι.Κανναβό σχετικά με τη λήψη νομοθετικών μέτρων για την ικανοποίηση αιτημάτων του Επιμελητηρίου.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 14
infolib image control
Αναφορά των Ανωνύμων Οδοποιητικών Εταιρειών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την καταβολή χρηματικών ποσών στο Ταμείο Οδοστρωμάτων από τις λέσχες παιγνίων.
Αναφορά
1929 Ιανουάριος 16
infolib image control
Υπόμνημα των Αλευρεμπορικών Οργανώσεων της Ελλάδας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα του κλάδου τους.
Υπόμνημα
1929 Ιανουάριος 16
infolib image control
Επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει ψήφισματης Παμφορτοεκφορτωτικής συγκέντρωσης κσι των εργατών συναφών επαγγελμάτων του λιμένος.
Διαβιβαστικό
1929 Ιανουάριος 21
infolib image control
Ψήφισμα Παμφορτοεκφορτωτικής Συγκεντρώσεως και Εργατών συναφών επαγγελμάτων του λιμένος.
Ψήφισμα
1929 Ιανουάριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Επισκόπου Ευαγγελικών Εκκλησιών Μακεδονίας, Μιχιτσόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ελευθερία λατρείας της θρησκείας τους.
Τηλεγράφημα
<1929> Ιανουάριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα Μουσουλμάνων προς τον Ε.Βενιζελο σχετικά με την επίλυση των αιτημάτων τους.
Τηλεγράφημα
<1929> Ιανουάριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Κρήτης, Μ.Κατεχάκης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο για τη ζωοκλοπή.
Τηλεγράφημα
1919 Ιανουάριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου του Συνεταιρισμού Άγιος Αθανάσιος, Α.Παπαδόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αγροτική πολιτική που ακολουθείται.
Τηλεγράφημα
1929 Ιανουάριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα των Προέδρων του Δ Καπονοπαραγωγικού Συνεδρίου Ι.Σταματιάδη και Κ.Σάνο προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Υπουργό Γεωργίας, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και τους αρχηγούς των κομμάτων σχετικά με την προστασία του σίτου.
Τηλεγράφημα
1929 Ιανουάριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα των κατοίκων των χωριών Ζαγορίου, Πωγωνίου και Κουρέντων προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο ζητούν την παύση των βασανιστηρίων στην Ήπειρο.
Τηλεγράφημα
1929 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επιστολή του Κ.Αδοσίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την δράση του Ινστιτούτου Ρόκφελλερ.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 21
infolib image control
Επιστολή του Ch.Howland προς τον Κ.Αδοσίδη σχετικά με την ίδρυση κέντρου για την αντιμετώπιση της χολέρας.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή της Ομοσπονδίας των Βιοτεχνικών Σωματείων Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις Γερουσιαστικές εκλογές και την αντιπροσώπευση των Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών τάξεων.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 22
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς την Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθηνών σχετικά με τις γερουσιακές εκλογές.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 30
infolib image control
Επιστολή της Μονιμου Επιτροπής των εν λίρας Τουρκίας προμηθευτών τέως στρατιάς Μ.Ασίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα εξόφλησης των εις λίρας Τουρκίας δικαιούχων.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Γεωργικού Επιμελητηρίου Αττικοβοιωτίας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει αποφάσεις της Γ Γενικής Συνέλευσης του Επιμελητηρίου.
Διαβιβαστικό
1929 Ιανουάριος 23
infolib image control
Αποφάσεις της Γ Γενικής Συνέλευσης του Γεωργικού Επομελητηρίου Αττικοβοιωτίας.
Απόφαση
1929 Ιανουάριος 17-18
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς το Γεωργικό Επιμελητήριο Αττικοβοιωτίας με την οποία ενημερώνει ότι ο Ε.Βενιζέλος έλαβε γνώση του εγγράφου για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Επιμελητηρίου.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επιστολή του Γραμματέα της Γενικής Διευθύνσεως της Near East Relief, Μ.Ε.Μιχαηλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επιθυμία του Henry Frank να γράψει ο Πρόεδρος την εισαγωγή του νέου του βιβλίου.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 24
infolib image control
Εισαγωγή στο βιβλίο Greece and the Islands του Henry Frank.
Σημείωμα
1929 Ιανουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Γραμματέα της Near East Relief, Μιχαηλίδη με την οποία υποβάλλει τον πρόλογο του Ε.Βενιζέλου για το βιβλίο του Henry Frank.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 28
infolib image control
Πρόλογος του Ε.Βενιζέλου για το βιβλίο του Henry Frank.
Σημείωμα
1929 Ιανουάριος 28
infolib image control
Υπόμνημα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα αρχιτεκτονικά ζητήματα της χώρας.
Υπόμνημα
1929 Ιανουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Επισκόπου των Ελληνορρύθμων Καθολικών Θεοδωρουπόλεως Γεωργίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με συκοφαντίες για προσηλυτισμό.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Επίσκοπο Ελληνορρύθμων Καθολικών Θεοδωρουπόλεως Γεώργιο με την οποία του ανακοινώνει πότε θα γίνει δεκτός από τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Ulen Company, R.W.Gausmann, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το δίκτυο υπονόμων στην Αθήνα.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Αντιπροσώπου για την Ελλάδα της General Electric Co.Ltd προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει προτάσεις της εταιρείας για το διαγωνισμό των Ελληνικών Τηλεφώνων.
Διαβιβαστικό
1929 Ιανουάριος 28
infolib image control
Προτάσεις της Γενικής Ανωνύμου Ηλεκτρικής Εταιρίας προς τον Υπουργόν Συγκοινωνίας αφορώσαι τα τηλέφωνα του Ελληνικού Κράτους.
Υπόμνημα
1929 Ιανουάριος 24
infolib image control
Υπόμνημα της Γενικής Ηλεκτρικής Ανωνύμου Εταιρείας προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας Α.Χρηστομάνο σχετικά με το ζήτημα των ελληνικών τηλεφώνων.
Υπόμνημα
1929 Ιανουάριος 24
infolib image control
Σημείωμα της Αγγλικής Ανωνύμου Εταιρείας ΛΤΔ. δια τα ελληνικά τηλέφωνα.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Υπόμνημα συμπληρωματικό της Αγγλικής Ανωνύμου Εταιρείας για τα ελληνικά τηλέφωνα.
Υπόμνημα
1929 Ιανουάριος 27
infolib image control
Υπόμνημα της Γενικής Ηλεκτρικής Εταιρείας προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας Α.Χρηστομάνο σχετικά με το ζήτημα των ελληνικών τηλεφώνων.
Υπόμνημα
199 Ιανουάριος 16
infolib image control
Προτάσεις της Γενικής Ηλεκτρικής Εταιρείας προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας Α.Χρηστομάνο σχετικά με το ζήτημα των ελληνικών τηλεφώνων.
Υπόμνημα
1929 Ιανουάριος 16
infolib image control
Σημείωμα της Αγγλικής Ανωνύμου Εταιρείας δια τα ελληνικά τηλέφωνα .
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το σχέδιο Οργανισμού της Εκθέσεως.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 28
infolib image control
Σχέδιο νόμου σχετικά με τον Οργανισμό της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Βενιζέλος διάβασε το έγγραφό του σχετικά με τον Οργανισμό της Έκθεσης.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Επιστολής της Προέδρου του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, Θεοδωροπούλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πολιτική ισότητα των δύο φύλων.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 29
infolib image control
Ψήφισμα του Συνδέσμου για τα Διακιώματα της Γυναίκας με το οποίο ζητείται πολιτική ισότητα των δύο φύλων.
Ψήφισμα
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, Ch.Eddy προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει υπόμνημα.
Διαβιβαστικό
1929 Ιανουάριος 30
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την εργασία που υπολείπεται να ολοκληρωθεί από την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων.
Υπόμνημα
<1929 ή 1930>
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς το Δήμαρχο Ρεθύμνου, Πετυχάκη σχετικά με την κατάργηση του 44ου Συντάγματος.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου της Κοινότητας Σελλίων, Ι.Ανδρεαδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάργηση του 44ου Συντάγματος.
Τηλεγράφημα
1929 Ιανουάριος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου του Συνδέσμου Μικρασιατών Προσφύγων Νομού Ρεθύμνης, Ζερβού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάργηση του 44ου Συντάγματος.
Τηλεγράφημα
1929 Ιανουάριος 31
infolib image control
Υπόμνημα της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το δασμολογικό ζήτημα των λιπασμάτων.
Υπόμνημα
1929 Ιανουάριος 31
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Εργατών Ηλεκτρισμού Ηλεκτροκινήσεως και Φωταερίου, Παπαδόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας στη Γερουσία.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου, Γ.Τσώτζου προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Υπουργό Γεωργίας και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την κάληψη των θέσεων παρέδρων του Συμβουλίου Επικρατείας.
Τηλεγράφημα
1929 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Ανακοινωθέν της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργατών της Ελλάδος σχετικά με τα αιματηρά γεγονότα στην Ελευσίνα σε βάρος των εργατών.
Ανακοινωθέν
1929 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στην Αθήνα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει κατάσταση με τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν για τρείς υπότροφες.
Διαβιβαστικό
1929 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα τα καταβλητέα δια τροφεία δίδακτρα βιβλία κ.λ.π. των εν τω Αρσακείω τριών υποτρόφων μαθητριών Ελευθερίου Κ.Βενιζέλου.
Πίνακας
1929 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Πρόεδρο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας σχετικά με το ζήτημα της καταβολής διδάκτρων για τις υποτρόφους του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Συλλόγου των Φθιωτιδοφωκέων Θεσσαλονίκη ο "Αθανάσιος Διάκος",Γρ.Μητσόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί τη συνδρομή υπέρ του Συλλόγου.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Έκκλησις προς τους απανταχού Φθιωτιδοφωκείς.
Έκκληση
1928 Νοέμβριος 28
infolib image control
Αναφορά Ανωνύμων Οδοποιητικών Εταιρειών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόδοση από το Δημόσιο Ταμείο χρηματικού ποσού στο Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών.
Αναφορά
1929 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Κονιακοποιών και Ποτοποιών Πειραιώς- Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της απαγόρευσης της χρήσης της λέξης Κονιάκ.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, Ch.Eddy προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει πρακτικό της συνεδρίασης ανάμεσα στην Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων και τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Ένωσης Κλινικών Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει συνημμένα νομοσχέδιο περί Ιδρυμάτων Υγιεινής.
Διαβιβαστικό
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς την Ένωση Κλινικών Αθηνών με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Βενιζέλος διάβασε το νομοσχέδιο περί Ιδρυμάτων Υγιεινής.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Υπόμνημα του Συνδέσμου Ελλήνων Καλλιτεχνών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
Υπόμνημα
1929 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Σύνδεσμο Ελλήνων Καλλιτεχνών σχετικά με το ζήτημα της κατασκευής του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Επιστολή της Συνομοσπονδίας Δημοσίων Υπαλλήλων της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της χορήγησης αύξησης στους υπαλλήλους.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων το σύνολον των καταβαλλομένων μισθών εν αρχή εκάστου μηνός εις τους υπηρετούντας ήδη τακτικούς Δημοσίους πολιτικούς Υπαλλήλους και υπηρέτας, (πλήν των Δικαστικών).
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τον αριθμόν των κατά την 31ην Δεκεμβρίου 1928 υπηρετούντων τακτικών Υπαλλήλων και Υπηρετών ως και το απαιτούμενον ποσόν δια μισθοδοσίας των βάσει του ισχύοντος Μισθολογίου.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή της Ομοσπονδίας Οργανώσεων Νέων προς τον Υφυπουργό παρα τω Πρωθυπουργώ, Αχ.Παπαδάτο σχετικά με την ενίσχυση των πλημμυροπαθών πληθυσμών.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Κατάλογος με ονόματα της Επιτιμου Επιτροπής Κυρίων και Κυριών.
Κατάλογος
infolib image control
Επιστολή του Ε.Μαυρομμάτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάληψη έργων στην Αθήνα από τις εταιρείες Omnium d'Entreprises, Société de Travaux Publics και Société du Boulevard Haussmann.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Ε.Μαυρομμάτη σχετικά με τις προτάσεις του για την ανάληψη δημοσίων έργων.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Γραφείου Ειρήνης, H.Golay, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την διεξαγωγή του επόμενου Παγκοσμίου Συνεδρίου Ειρήνης στην Αθήνα.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Σημείωμα του Δημάρχου Αθηναίων, Σπ.Πάτση, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα κατασκευής των υπονόμων Αθηνών-Πειραιώς.
Έκθεση
1929 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Πανευρωπαϊκής Ένωσης, R.N. Coudenhove-Kalergi, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της συγκρότησης Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Σημείωμα
Σημείωμα
1929 Ιούνιος
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς την Διεύθυνση του Ημερησίου Τύπου σχετικά με δημοσιευμένς, αόριστες κατηγορίες εναντίον προσώπων που βρίσκονται δίπλα του.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 22
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Τριμηνιαία έκθεση πεπραγμένων του Ch.Eddy για την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων.
Έκθεση
1929 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Refuggees Settlement Comission. Bilan général au 31 Décembre 1928 redigé en livres sterling.
Πίνακας
1929 Ιανουάριος
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Ενώσεως Τηνίων εν Αθήναις προς τον Ε.Βενιζέλο και την Ελληνική Κυβέρνηση με την οποία διαβιβάζει ψήφισμα του διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως.
Διαβιβαστικό
1929 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Ψήφισμα της Ενώσεως Τηνίων εν Αθήναις.
Ψήφισμα
1929 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Εμποροκτηματικού Συλλόγου Λαυρίου Ο Ερμής προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Π.Βουρλούμη, σχετικά με την απεργία των μεταλλωρύχων Λαυρίου.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ηπειρωτικού Συνδέσμου Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διαμαρτυρία των Ηπειρωτών.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Ηπειρωτικό Σύνδεσμο Πειραιώς με την οποία ανακοινώνει ότι ο Βενιζέλος έλαβε γνώση της επιστολής του για την ηπειρωτική διαμαρτυρία.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 7
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Εργολάβων Θεσσαλονίκης προς τον Πρόεδρο της Βουλής σχετικά με τα προβλήματα του κλάδου των εργολάβων.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 28

Bρέθηκαν 87 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution