Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Δημ.Δημάδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με διάφορες ελλείψεις και προβλήματα που παρουσιάζει η επαρχία Αικατερίνης.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή της Λέσχης Φιλελευθέρων Επαρχίας Πιερίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων της Επαρχίας.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Γεωργίας, Ι.Κανναβού, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα προβλήματα της Επαρχίας Πιερίας.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων της Επαρχίας Κατερίνης.
Επιστολή
1929 Αύγουστος 23
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Στ.Στεφάνου, προς τον Υπουργό Γεωργίας.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 17
infolib image control
Υπόμνημα του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, Ι.Δροσόπουλου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα καλύμματα.
Υπόμνημα
1929 Ιανουάριος 6
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού και το Γραφείο του Ιδιαιτέρου Γραμματέα σχετικά με το ζήτημα των τιμών της σταφίδας.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 8
infolib image control
Επιστολή του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τμήμα εμπορίου, σχετικά με το ζήτημα των τιμών της σταφίδας.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα των τιμών της σταφίδας.
Επιστολή
1928 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Διαβιβαστικό της Εταιρείας Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή επί των Στρατιωτικών και τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Υπουργό των Οικονομικών και τον Υπουργό Στρατιωτικών με το οποίο διαβιβάζεται γνωμοδότηση του καθηγητή Τριανταφυλλόπουλου.
Διαβιβαστικό
<1929>
infolib image control
Γνωμοδότηση του καθηγητή Κ.Τριανταφυλλόπουλου σχετικά με τα νομικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την ακύρωση της σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με την Εταιρεία Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου.
Γνωμοδότηση
1929 Ιανουάριος 8
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Πρόεδρο του Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου, Χ.Σπηλιωτάκη, με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης ανέγνωσε το υπόμνημα που του είχε σταλεί.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 12
infolib image control
Αίτηση της Συνομοσπονδίας των Επαγγελματιών Ελλάδος προς την Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά με δολοφονίες επαγγελματιών σε συλλαλητήριο.
Αίτηση
1929 Ιανουάριος 9
infolib image control
Υπόμνημα της Ένωσης των εκ Τουρκίας Ελλήνων υπηκόων προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης σχετικά με την αδυναμία των δικαιούχων να εισπράξουν τις αποζημιώσεις τους.
Υπόμνημα
1929 Ιανουάριος 10
infolib image control
Προσθήκαι εις το Νομοθετικό Διάταγμα της 2 Μαΐου 1928.
Τροπολογία
<1929>
infolib image control
Φάκελος της Ένωσις των εκ Τουρκίας Ελλήνων υπηκόων προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης.
Φάκελος
<1929 Ιανουάριος 10>
infolib image control
Υπόμνημα του Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο ζητεί να περιληφθεί το όνομά του στον Συνδυασμό των Γερουσιαστών του Κόμματος των Φιλελευθέρων για το Νομό Αττικοβοιωτίας.
Υπόμνημα
1929 Ιανουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Κυταριόλου, προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή επί της μελέτης του προς την Βουλήν κατατεθέντος Σχεδίου Νόμου "περί συγκροτήσεως της Γερουσίας" σχετικά με την εκπροσώπηση του ιατρικού σώματος στη Γερουσία.
Επιστολή
1928 Ιανουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Κυταριόλο, με την οποία του ανακοινώνει ότι Πρόεδρος της Κυβέρνησης διάβασε την επιστολή του.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 15
infolib image control
Υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Καπνοβιομηχάνων προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης σχετικά με τις συνέπειες της μονοπώλησης των σιγαρέττων από τις οικογένειες αναπήρων πολέμου.
Υπόμνημα
1929 Ιανουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Εταιρείας Προστασίας των ζώων, Λουκά Κανακάρη Ρούφου, προς τον Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία τον ευχαριστεί για το ενδιαφέρον που έδειξε για το έργο της εταιρείας.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 14

Bρέθηκαν 21 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution