Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Διαβιβαστικό του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ελ. Βενιζέλου προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Π. Βουρλούμη και τον Υπουργό Υγιεινής Εμ. Εμμανουηλίδη, έγγραφο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και ζητά να ληφθεί υπόψιν κατά την κατάρτηση του Νομοσχεδίου περί Νοθείας.
Διαβιβαστικό
1928 Νοέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Εμπορικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Γ.Κ. Στρίγκου, προς τον Ελ. Βενιζέλο με την οποία του ζητά να προστεθεί και ένα μέλος του Επιμελητηρίου τους στην Επιτροπή ελέγχου της νοθείας.
Επιστολή
<1928>
infolib image control
Αιτιολογική Έκθεσις
Αιτιολογική Έκθεση
1928 Νοέμβριος 5
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του νόμου 362 και διώξεως της νοθείας"
Σχέδιο νόμου
1928 Νοέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πατρών προς τον Ελ. Βενιζέλο για την αντιπροσώπευση των εργαζομένων τάξεων στη Γερουσία.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, Δροσόπουλου, προς τον Ελ. Βενιζέλο για τηλεγράφημα που απέστειλε στην Hambros Bank Ltd του Λονδίνου.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 24
infolib image control
Απαντητική Επιστολή του Ελ. Βενιζέλου προς τον Ι. Δροσόπουλο, Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος με την οποία του γνωρίζει οτι είναι σύμφωνος με το τηλεγράφημα που έστειλε στην Hambros Bank Ltd.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 27
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα του Ελ. Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
"Υπόμνημα επί των κατά προτίμησιν εκτελεστέων έργων οδοποιίας διά της Συμβάσεως Μακρή".
Υπόμνημα
1928 Νοέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Τροχιοδρομικών Α.Π.Π. προς τον Ελ. Βενιζέλο με την οποία του γνωστοποιούν τα αιτήματά του κλάδου τους και του ζητούν να του τα εκθέσουν και προφορικώς.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 26
infolib image control
Υπόμνημα της "The Blackburn Aeroplane and Motor Company Ltd." προς τον Ελ. Βενιζέλο περί τροποποιήσεως των οικονομικών μερών της σύμβασης λειτουργίας της.
Υπόμνημα
1928 Νοέμβριος 26
infolib image control
Αντίγραφο υπομνήματος της "The Blackburn Aeroplane and Motor Company Ltd" "περί του τρόπου λειτουργίας εργοστασίου αεροπλάνων".
Υπόμνημα
1928 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως προς τον Ελ. Βενιζέλο για την αναγκαιότητα μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 26
infolib image control
"Υπόμνημα των αποφάσεων της ΣΤ' Συνελεύσεως της Ομοσπονδίας της Μέσης Εκπαιδεύσεως".
Υπόμνημα
<1928>
infolib image control
Επιστολή της Δημοτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης προς τον Ελ. Βενιζέλο για την ανάγκη εκτελέσεως έργων στην πόλη.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 27
infolib image control
"Πρότασις Φοξ - Ραλλίδου" επί της συνάψεως δανείου με το Δήμο Θεσσαλονίκης.
Πρόταση
<1928>
infolib image control
"Υπόμνησις" της Δημοτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης για το πόσο προσφέρει στα έσοδα του κράτους μέσω του λιμανιού της καθώς και την δικαιωματική απαίτηση αυξήσεως της επιχορηγήσεώς της από τα έσοδα αυτά.
Υπόμνημα
<1928>
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Ελλήνων Φασιστών Πειραιώς προς τον Ελ. Βενιζέλο με την οποία του ζητά την λήψη μέτρων για την μείωση της, επικίνδυνης για το κοινωνικό καθεστώς, ανεργίας και την αποτροπή της μείωσης του δασμού εισαγωγής αλεύρων.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 30
infolib image control
Απαντητική επιστολή του ιδιαίτερου Γραμματέα του Ελ.Βενιζέλου προς την Ένωση Ελλήνων Φασιστών Πειραιώς με την οποία την ενημερώνει οτί δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για το δασμό εισαγωγής αλεύρων.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης των Δήμων της Ελλάδος προς τον Ε. Βενιζέλο με τα αιτήματά τους.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 5
infolib image control
"Ψήφισματα του Α' Συνεδρίου των Δημάρχων της Ελλάδος".
Ψήφισμα
<1927 Νοέμβριος>
infolib image control
"Ψηφίσματα του Α' Συνεδρίου των Δημάρχων της Ελλάδος επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως της 31ης Οκτωβρίου"
Ψήφισμα
<1927> Οκτώβριος 31
infolib image control
"Ψηφίσματα του Α' Συνεδρίου των Δημάρχων της Ελλάδος επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως της 4ης Νοεμβρίου" περί ανάθεσης και διαχείρησης των Σχεδίων πόλεων από τους Δήμους.
Ψήφισμα
<1927> Νοέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία τον ευχαριστεί για παλαιότερη επιστολή του και για τη μείωση των γεωργικών τόκων σε 8%, ενώ του ζητούν να μειωθούν και οι τόκοι των Τραπεζών και των ενυποθήκων δανείων.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διευθυντή των Γαλλικών Ναυπηγείων " Chantiers & Ateliers" Augustin Normand προς τον Ε.Βενιζέλο παλαιότερης επιστολής του προς τον Υπουργό Ναυτικών Π. Αργυρόπουλο.
Διαβιβαστικό
1928 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Γαλλικών Ναυπηγείων " Chantiers & Ateliers" Augustin Normand προς τον Υπουργό Ναυτικών, Π. Αργυρόπουλου, με την οποία παραπονείται διότι το εργοστάσιό του δεν περιελήφθει σε όσα στο μέλλον θα μετάσχουν στη δημοπρασία για την κατασκευή αντιτορπυλλικού.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή της Εταιρείας Υδρεύσεως Αθηνών - Πειραιώς προς τον Ε. Βενιζέλο εκφράζοντας τα παράπονά της για τη στάση του Υπουργείου Συγκοινωνίας και της Διευθύνσεως Δημοσίων Έργων για την αδικαιολόγητη απόρριψη των απολογισμών και των προϋπολογισμών της Εταιρείας.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής Ενώσεως Πιστώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Θεσσαλίας προς τον Ε.Βενιζέλο για την ενίσχυση της σιτοπαραγωγής.
Υπόμνημα
1928 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Henry Boot & Sons Ltd, Charles Boot, προς τον Ε. Βενιζέλο για την καθυστέρηση στην υπογραφή συμφωνίας για τα έργα στην Θεσσαλία και στην Ήπειρο.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Διαβιβαστικό επιστολής του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου, Στεφάνου προς τον Γρηγορίου.
Διαβιβαστικό
1928 Δεκέμβριος 12
infolib image control
Σημείωμα της Συνομοσπονδίας Δημοσίων Υπαλλήλων της Ελλάδος προς τον Ε. Βενιζέλο για ζητήματα που αφορούν στον δημοσιοϋπαλληλικό κόσμο.
Σημείωμα
1928 Δεκεμβρίου 11
infolib image control
Σημείωμα του Γρηγορίου για τα υπαλληλικά αιτήματα.
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Απαντητική επιστολή του Διευθυντή του Υπουργείου Εθνικής Οκονομίας, Λέκκα, προς το Πολιτικό Γραφείο του Ε. Βενιζέλου αναφορικά προς το υπόμνημα του Σταμάτη Πολέμη.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 28
infolib image control
Υπόμνημα των Archie Hill και Σταμάτη Μ. Πολέμη προς τον Ε. Βενιζέλο για την ανάπτυξη του τουρισμού και την προσέλευση των ξένων στην Ελλάδα.
Υπόμνημα
1928 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Σημείωμα προς τον Στεφάνου για μια μελέτη του διευθυντή της American Express Co, A. Hil, περί ιδρύσεως "Αυτονόμου Γραφείου Τουρισμού".
Σημείωμα
1929 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου προς τον A. Hill με την οποία τον ενημερώνει οτι ο Πρωθυπουργός ανέγνωσε το υπόμνημά του και κράτησε σημειώσεις.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Στ. Πολέμη με την οποία τον ενημερώνει, οτι ο Πρόεδρος ανέγνωσε το υπόμνημά του και κράτησε σημειώσεις.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Αναφορά των Επιτροπών των Ενώσεων Γεωργιών Πιστωτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλίας προς την Κυβέρνηση για τα δίκαια, επείγοντα και σωτήρια αιτήματα του γεωργικού πληθυσμού Θεσσαλίας.
Αναφορά
1928 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Υπόμνημα του Κεντρικού Συνδέσμου Αυτεπαγγέλτως Αποστρατευθέντων Αξιωματικών ξηράς προς τον Ε. Βενιζέλο για το ζήτημα της αποζημιώσεώς τους.
Υπόμνημα
1928 Δεκέμβριος 27
infolib image control
"Πίναξ της Επιτροπής Εξυγιάνσεως Ν. Φαλήρου εμφαίνων τα οφειλόμενα ποσά υπό των κάτωθι εργοστασίων εις το ταμείον της εξυγιάνσεως Ν. Φαλήρου κ.τ.λ. μέχρι 31 Μαρτίου 1928".
Πίνακας
1928
infolib image control
Αναφορά του Δημάρχου Πειραιώς σχετική προς την Επιτροπή Ευγιάνσεως Νέου Φαλήρου.
Αναφορά
1928 Δεκέμβριος 28
infolib image control
Εισήγηση του Δημάρχου Πειραιά που αφορά στην Επιτροπή Εξυγίανσης Ν. Φαλήρου.
Εισήγηση
1928 Δεκέμβριος 28
infolib image control
Σημείωμα όπου αναγράφεται "Επί του υπομνήματος των Ελλήνων Εφοπλιστών".
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Έκθεση προς τον Ε. Βενιζέλο επί των αιτημάτων της Ενώσεως των Ελλήνων Εφοπλιστών.
Έκθεση
1928 Δεκέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τον Ε. Βενιζέλο στην οποία περιγράφεται η κατάσταση της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και με την οποία συνυποβάλλουν και υπόμνημα των αιτημάτων τους.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 30
infolib image control
Υπόμνημα της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών με αιτήματα τους.
Υπόμνημα
<1928>
infolib image control
Αντίγραφο Πρακτικού της Επιτροπής για την μελέτη του ζητήματος της οργανικής συνθέσεως των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων.
Πρακτικό
<1927>
infolib image control
Επιστολή της Συνομοσπονδίας των Επαγγελματιών της Ελλάδος προς τον Ε. Βενιζέλο συγχαίροντάς τον για την κατάργηση του μονοπωλείου του φωτιστικού πετρελαίου.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Α. Αδοσίδη προς τον Ε. Βενιζέλο για τους λυγνίτες και την Πάουερ, συνυποβάλλοντας υπόμνημα του αδελφού του Νικολάου καθώς και αποκόμματα εφημερίδος με επιστολή του Χρηστομάνου που αφορούσε στο ίδιο ζήτημα.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ν.Κ. Αδοσσίδη προς τον Ε. Βενιζέλο για την ανάγκη χρησιμοποίησης των λυγνιτών της Ελλάδος και τοποθέτησης του συστήματος Lopulco από την Εταιρεία Πάουερ για την επίτευξη μεγαλύτερης θερμικής απόδοσής τους.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 29
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ν.Κ. Αδοσσίδη προς τον Ε. Βενιζέλο πίνακα με τις αποδόσεις του συστήματος Lopulco.
Διαβιβαστικό
1929 Νοέμβριος 30
infolib image control
Πίνακας θερμικών αποδόσεων του συστήματος Lopulco σε διάφορους σταθμούς στην Αγγλία.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Εστία
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1929>
infolib image control
Έκθεση αφορούσα στην κατάσταση των λυγνιτωρυχικών επιχειρήσεων της Ελλάδος, στην προτροπή μη κατασκευής υδροηλεκτρικών έργων και στην αγάγκη γενικής μελέτης του θέματος του ελληνικού λυγνίτη.
Έκθεση
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Μη Ανταλλαξίμων Κων/πολιτών Κτηματιών της Τουρκίας, προς τον Ε. Βενιζέλο για την καταπάτηση των συμφωνιών από την Τουρκία που αφορούσαν στους Κων/πολίτες οι οποίοι είχαν φύγει το Σεπτέμβριο του 1922.
Επιστολή
1928
infolib image control
Υπόμνημα των εν Ελλάδι Κωνσταντινουπολιτών προς τον Ε. Βενιζέλο.
Υπόμνημα
<1928>
infolib image control
Υπόμνημα της εν Ραφίνα εγκαταστημένης Ομάδος Νέας Τριγλίας προς τον Ε. Βενιζέλο για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο συνοικισμός τους.
Υπόμνημα
<1928>
infolib image control
Υπόμνημα της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλονίκης προς τον Ε. Βενιζέλο, εκθέτοντας τα οικονομικά και στεγαστικά τους αιτήματα.
Υπόμνημα
<1928>
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Καπνοπωλών Αθηνών προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του εκθέτουν τα παράπονά τους για την ευρεία παραχώρηση του δικαιώματος πώλησης καπνού σε αναπήρους πολέμου.
Επιστολή
1928
infolib image control
Επιστολή του Γεν. Προέδρου της Ένωσης Αυτοκινητιστών τέως Ηνιόχων Αθηνών Πειραιώς προς τον Ε. Βενιζέλο.
Επιστολή
<1928>
infolib image control
Επιστολή του Γεν. Προέδρου της Ένωσης Αυτοκινητιστών τέως Ηνιόχων Αθηνών Πειραιώς προς τον Ε. Βενιζέλο.
Επιστολή
<1928>

Bρέθηκαν 61 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution