Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Ελληνοπροσφυγικής Οργάνωσης Αμύνης Δικαιούχων Ανταλλαξίμων, Α.Κυριακίδη, σχετικά με το ζήτημα των αποζημιώσεων.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Κλ.Γ.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή τόμων του τεχνικού περιοδικού "ΕΡΓΑ".
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 26
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Κλ.Γ.Φιλάρετο για την αποστολή τόμων του τεχνικού περιοδικού "ΕΡΓΑ".
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 30
infolib image control
Υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Καπνοβιομηχάνων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα ζητήματα της βιομηχανίας καπνού.
Υπόμνημα
1928 Οκτώβριος 26
infolib image control
Αίτηση του Αρχιεπισκόπου Λεονάρδου Πρίντεζης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με ζητήματα του καθολικού κλήρου.
Αίτηση
1928 Οκτώβριος 26
infolib image control
Αναφορά του Αρχιεπισκόπου Λεονάρδου Πρίντεζη προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κ.Ζαβιτσιάνο σχετικά με την απαγόρευση μετάβασης στη Θεσσαλονίκη του Αλ.Γουϊδάτου.
Αναφορά
1928 Αύγουστος 2
infolib image control
Ιστορική Περίληψις της οικονομικής καταστάσεως του Καθολικού Κλήρου Κέρκυρας από της πρώτης Γαλλικής κατοχής της Επτανήσου (1798) μέχρι σήμερον.
Περίληψη
1926 Μάιος 30
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ηπείρου προς την Στνομοσπονδία Επαγγελματιών της Ελλάδας με την οποία διαβιβάζει υπόμνημα, το οποίο υπέβαλλε η Ομοσπονδία στον Ε.Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1928 Οκτώβριος 27
infolib image control
Υπόμνημα Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ηπείρου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη λήψη μέτρων για την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των επαγγελματιών Ηπείρου.
Υπόμνημα
1928 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ηπείρου σχετικά με το αίτημά τους για την εφαρμογή του ενοικιοστασίου Τσιτσεκλή.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 5
infolib image control
Έκθεση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με εκκρεμή ζητήματα της ομοσπονδίας.
Έκθεση
1928 Οκτώβριος 27
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Προσωπικού Σιδηροδρόμου προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Υπουργό Συγκοικωνίας Α.Χρηστομάνο σχετικά με αιτήματα του κλάδου τους.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Συνομοσπονδίας των Επαγγελματιών της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη σύμπτυξη της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τη Συνομοσπονδία των Επαγγελματιών Ελλάδας σχετικά με τη σύμπτηξη της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 5
infolib image control
Έκθεση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Αλέξανδρου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εικόνα της κατάστασης του Ελληνισμού της Αμερικής.
Έκθεση
1928 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Φλώρινας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανοικοδόμηση της πόλης.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή της Εθνικής Οργάνωσης Εφέδρων Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημα για αντιπροσώπευση του εφεδρικού κόσμου στη σύνθεση της Γερουσίας.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 30
infolib image control
Επιστολή του C.Hambro προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση δημοσίων έργων.
Επιστολή
1928 Οκτώριος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα της National City Bank σχετικά με την αποδοχή της πρότασης του Ch.Hambros για τη χηρματοδότηση των δημοσίων έργων.
Τηλεγράφημα
1928 Οκτώβριος 31
infolib image control
Επιστολή του προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Ηρακλείου-Μεσσαράς.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκπροσώπευση του κλάδου τους στη σύνθεση της Γερουσίας.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Α.Χατζηκυριάκου, Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Σιβιτανιδείου Σχολής, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει υπόμνημα του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής.
Διαβιβαστικό
1928 Νοέμβριος 2
infolib image control
Απόσπασμα πρακτικών της Συνεδρίασης ΙΑ του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων
Πρακτικό
1928 Οκτώβριος 31
infolib image control
Υπόμνημα της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Σχολής.
Υπόμνημα
1928 Νοέμβριος
infolib image control
Υπόμνημα του Προέδρου της Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Ελλάδος Κ.Κυπαρισσιώτη περί της εκπροσωπήσεως του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Κόσμου της χώρας εν τη Γερουσία.
Υπόμνημα
<1928>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς την Ομοσπονδία των Επαγγελματιών Ελλάδος σχετικά με τον τρόπο εκλογής των αντιπροσώπων τους στη Γερουσία.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας προς το Ιδιαίτερο Γραφείου του Προέδρου της Κυβερνήσεως σχετικά με αίτημα του Λ.Εμ.Αλευρόπουλου για δωρεάν φοίτηση της κόρης της.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πατρών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκπροσώπηση του επαγγελματικού και βιοτεχνικού κόσμου στην Γερουσία.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Συλλόγου "Οι Τρεις Ιεράρχες" Βαρυμπομπιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον προσκαλεί στην τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου του νέου μεγάρου του συλλόγου.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Βαρυμπομπιώτη, Πρόεδρο του συλλόγου Οι Τρεις Ιεράρχες σχετικά με την τελετή της κατάθεσης του θεμέλιου λίθου του νέου μεγάρου του Συλλόγου.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Εργατικού Κέντρου Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διβιβάζει υπόμνημα που υπέβαλλε στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Π.Βουρλούμη.
Διαβιβαστικό
1928 Νοέμβριος 9
infolib image control
Υπόμνημα του Εργατικού Κέντρου Αθηνών προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Π.Βουρλούμη σχετικά με ζητήματα της εργατικής τάξης της Αθήνας.
Υπόμνημα
1928 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Τ.Τ.Τ. Αττικοβοιωτίας και Κορινθίας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον προσκαλούν σε θεατρική παράσταση υπέρ των θυμάτων φυματίωσης, που ανήκουν στις τάξεις των υπαλλήων Τ.Τ.Τ..
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού σχετικά με την πρόσκληση προς το Βενιζέλο για να παρακολουθήσει την θεατρική παράσταση υπέρ των φυματιώντων του Συνδέσμου Τ.Τ.Τ..
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 24
infolib image control
Υπόμνημα τριμελούς Επιτροπής εκπροσώπου του Λιμενικού Ταμείου Καβάλλας προς τον Ε.Βενιζέλο περί απορρίιψεως των αξιώσεων του Οίκου Κουβρέ επί της κατασκευής του Λιμένος Καβάλλας και εγκρίσεως των πρακτικών της διενεργηθείσης μειοδοσίας δια την κατασκευήν τμήματος των Λιμενικών Έργων Καβάλλας.
Υπόμνημα
1928 Νοέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Συγκοινωνίας Α.Ταβουλάρη προς τον Πρόεδρο της Λομενικής Επιτροπής Καβάλλας σχετικά με τα δικαιώματα του Οίκου Κουβρέ στην κατασκευή και εκμετάλλευση του λιμανιού της Καβάλλας.
Επιστολή
1925 Αύγουστος 14
infolib image control
Επιστολή του Νομικού Συμβούλου Μιχ.Μαλεβίτη προς το Υπουργείο Συγγκοινωνίας, Διεύθυνση Δημοσίων Έργων σχετικά με την υπόθεση του Γαλλικού Οίκου Κουβρέ σε σχέση με τον λιμένα Καβάλλας.
Επιστολή
1925 Ιούλιος 31
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Αγγ.Οικονόμου προς τον Πρόεδρο της Λιμενικής Επιτροπής Καβάλλας με την οποία διαβιβάζει έγγραφο του Νομικού Συμβούλου για την υπόθεση του Οίκου Κουβρέ σε σχέση με την κατασκευή του λιμανιού στην Καβάλα.
Διαβιβαστικό
1926 Νοέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Νομικού Συμβούλου Μιχ.Μαλεβίτη προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας, Τμήμα λιμενικό σχετικά με την θέση του δικηγόρου του Οίκου Κουβρέ για την υπόθεση της κατασκευής του λιμανιού της Καβάλας.
Επιστολή
1926 Οκτώβριος 31
infolib image control
Υπόμνημα της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών, του Εμπορικού και του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του ΕμπορικούΣυλλόγου Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Π.Βουρλούμη σχετικά με το νόμο 3647, ο οποίος κωδικοποιεί προηγούμενα νομοθετήματα για την υποχρεωτική πρόσληψη εφέδρων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Υπόμνημα
1928 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Ελληνοιαπωνικού Συλλόγου Ι.Σ.Καραβία προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον προσκαλεί σε θεατρική παράσταση για τον εορτασμό της στέψης της Α.Μ. του Αυτοκράτορος της Ιαπωνίας.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειριαώς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπαγωγή των Επαγγελματικών και Εμπορικών Σχολών στο Υπουργείο Παιδείας.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Τ.Τ.Τ. προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις των Υπαλλήλων Τ.Τ.Τ. για το τηλεφωνικό πρόβλημα.
Διαβιβαστικό
1928 Νοέμβριος 14
infolib image control
Έκθεση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Τ.Τ.Τ. σχετικά με το ζήτημα των τηλεφώνων.
Έκθεση
<1928>
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκπροσώπιση του Χρηματιστηρίου στη Γερουσία.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Εφέδρων Χωροφυλακής Χανίων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημα τους να ληφθεί κρατική μέριμνα υπέρ των εφέδρων.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 8
infolib image control
Υπόμνημα της Ένωσης Εφέδρων Χωροφυλακής Κρήτης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα αιτήματα των μελών της Ενώσεως.
Υπόμνημα
1928 Νοέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ανακοινώνει το περιεχόμενο τηλεγραφήματος της Hambros Bank.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 14
infolib image control
Μετάφραση τηλεγραφήματος του Hambro προς τον Δροσόπουλο σχετικά με την έκδοση του δανείου Ulen.
Τηλεγράφημα
1928 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει τηλεγράφημα της Hambros Bank σχετικά με το παραγωγικό δάνειο.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα της Hambros Bank σχετικά με το παραγωγικό δάνειο.
Τηλεγράφημα
1928 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ι.Δροσόπουλο σχετικά με την πρόταση της Hambros Bank για το παραγωγικό δάνειο.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Εργατικού Κέντρου Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κάλυψη του ελλείματος του προϋπολογισμού και την οικονομική ανακούφιση των εργατικών τάξεων.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Ελληνικής Αντιφθισικής Εταιρείας,Π.Παμπούκης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το έργο της Ελληνικής Αντιφθισικής Εταιρείας.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Συνδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, Ι.Δροσόπουλου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους κινδύνους από τη χρήση του τριφασικού ηλεκτρικού ρεύματος.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 19
infolib image control
Απόσπασμα απο την εφημερίδα Berliner Tageblatt.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1928 Νοέμβριος 6
infolib image control
Έθνος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1928 Νοέμβριος 16
infolib image control
Έθνος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1928 Νοέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Κ.Μελά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της παραχώρησης οικοπέδου στη Χ.Α.Ν. γαι την ανέγερση μεγάρου.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας Χρηστομάνο σχετικά με το ζήτημα παραχώρησης οικοπέδου στη Χ.Α.Ν..
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 28
infolib image control
Ψηφίσματα της Δ. εν Αθήναις Συντακτικής Συνελεύσεως.
Ψήφισμα
1924 Ιούλιος 17
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Δ.Ε.Φ.Α. Ν.Βλαχόπουλου προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας της Ελλάδας και το Υπουργείο Γεωργίας της Ελλάδας σχετικά με τη διαμαρτυρία του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου Αθηνών.
Επιστολή
1928 Ιούνιος 16

Bρέθηκαν 62 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution