Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον καλούν στην επίσημη έναρξη των αγώνων του Ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος Αθηνών περιόδου 1928-1929.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 11
infolib image control
Πρόγραμμα τελετής επισήμου ενάρξεως Τοπικού Πρωταθλήματος Αθηνών.
Πρόγραμμα
1928 Οκτώβριος 14
infolib image control
Υπόμνημα των Εταιρειών Ναούσης Λαναρά, Κύρτση και Σία και Εριοκλωστηρίου Πεννιέ Αδελφοί Λαναρά Α.Ε. προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζητήμα των γηπέδων τους.
Υπόμνημα
1928 Οκτώβριος 13
infolib image control
Υπόμνημα του Συνδέσμου κτηματιών ανταλλακτέων μεταναστών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα περιουσιακά τους δικαιώματα με βάση τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Υπόμνημα
1928 Οκτώβριος 15
infolib image control
Έκθεση προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον τόκο 8 τοις εκατό επί των ομολογιακών αποζημιώσεων.
Έκθεση
1928 Οκτώβριος 15
infolib image control
Memorandum on thw 8% Refugee Indemnification Bonds (Exchangeables).
Υπόμνημα
1928 Οκτώβριος 15
infolib image control
Wording of the bonds of the first loan, first series.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Wording of the bonds of the supplementary series (first loan) Drs.500,000,000.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Wording of the bonds of the second loan Drs.2,500,000,000.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Υπόμνημα του Συνδέσμου Τροχιοδρομικών Α.Π.Π. προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την καταπάτηση των δικαιωμάτων των υπαλλήλων της εταιρείας.
Υπόμνημα
1928 Οκτώβριος 15
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διευθυντή της Εταιρείας Πάουερ, P.J.Pybus, προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του στέλνει υπόμνημα σχετικά με το ζήτημα της ηλεκτροδότησης της πόλεως των Αθηνών.
Διαβιβαστικό
1928 Οκτώβριος 16
infolib image control
Υπόμνημα του Διευθυντή της Εταιρείας Πάουερ σχετικά με το κόστος της χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος 230 Volt.
Υπόμνημα
<1928>
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου των εν Αθήναις και Πειραιεί Βορειοηπειρωτών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητούν να δεχθεί σε ακρόαση επιτροπή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 16
infolib image control
Υπόμνημα του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με τον Νόμο περί προστασίας του ελαιολάδου.
Υπόμνημα
1928 Οκτώβριος 16
infolib image control
Αίτηση του Καθολικού Αρχιεπισκόπου Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αντιπροσώπευση του καθολικού κλήρου στη Γερουσία.
Αίτηση
1928 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητούν να δεχτεί σε ακρόαση τον Γ.Σαμαρά.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 17
infolib image control
Επισκεπτήριο του Γ.Σαμαρά.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Διαβιβαστικό του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο του αποστέλλει απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου.
Διαβιβαστικό
1928 Οκτώβριος 17
infolib image control
Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνης.
Πρακτικό
1928 Οκτώβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου με την οποία ανακοινώνεται η συμπλήρωση του προσωπικού των Δικαστηρίων Ρεθύμνου.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το Νομοσχέδιο "Περί συγκροτήσεως της Γερουσίας".
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 17
infolib image control
Έκθεση του Εργατικού Κέντρου Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της Εργατικής Κατοικίας από απόψεως Υγιεινής και το ζήτημα της υποτίμησης του άρτου.
Έκθεση
1928 Οκτώβριος 17
infolib image control
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του "Ωδείου Αθηνών" προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση των μουσικών ζητημάτων στη χώρα.
Έκθεση
1928 Οκτώβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον υπό μελέτη υποβιβασμό του τόκου προεξοφλήσεως των Τραπεζών.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου σχετικά με τον ενδεχόμενο υποβιβασμό του τόκου.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 31
infolib image control
Έκθεση του Σωματείου των δικαιούχων εκ Ρωσσίας Ελλήνων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παροχή οικονομικής βοήθειας.
Έκθεση
1928 Οκτώβριος 18
infolib image control
Σημείωμα "των εις τον κ.Πρωθυπουργόν υποβαλλομένων ζητημάτων, όπως συστηθή, εις τα αρμόδια Υπουργεία, η ευμενής εξέτασις αυτών".
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Υπόμνημα του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Χανίων και Περιχώρων προς τον Ε.Βενιζέλο και τους Βουλευτές του Νομού Χανίων σχετικά με την χορηγία μακροπρόθεσμων χρεωλυτικών δανείων επί υποθήκης αστικών και αγροτικών κτημάτων υπό της Κτηματικής Τραπέζης.
Υπόμνημα
1928 Οκτώβριος 18
infolib image control
Έκθεση του Προέδρου του Ταμείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας δήμου Χανίων προς τον Ε.Βενιζέλου σχετικά με διάφορα οικονομικά ζητήματα που αφορούν το Ταμείο.
Έκθεση
1928 Οκτώβριος 23
infolib image control
Απολογισμός χρήσεως 1927-1928 του Ταμείου Εκπαιδευτικής Προνοίας του Δήμου Χανίων.
Πίνακας
1928 Μάρτιος 31
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Ταμείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας του Δήμου Χανίων προς τον Φούμη σχετικά με τον διορισμό Γυμναστή στο Λύκειο.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Χανίων, Ζαγοριανάκη, προς τον Πρόεδρο του Ταμείου Εκπαιδευτικής Προνοίας σχετικά με διάφορες ελλείψεις στα σχολεία του Δήμου Χανίων.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 13
infolib image control
Διαβιβαστικό του Σ.Β.Κορώνη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο διαβιβάζεται υπόμνημα σχετικά με τα σιδηροδρομικά ζητήματα.
Διαβιβαστικό
<1928> Οκτώβριος 19
infolib image control
Υπόμνημα με τίτλο "Σημείωμα επί των σιδηρδρομικών ζητημάτων".
Υπόμνημα
1928 Οκτώβριος
infolib image control
Υπόμνημα της Συνομοσπονδίας των επαγγελματιών της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις απόψεις των επαγγελματικών τάξεων για την υπό μελέτη λήψη μέτρων για την μείωση της τιμής του άρτου.
Υπόμνημα
1928 Οκτώβριος 20
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς την Συνομοσπονδία των επαγγελματιών της Ελλάδας σχετικά με το ζήτημα της υποτίμησης του άρτου.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 5
infolib image control
Δήλωση της εν Άθω Ιεράς Μονής Βατοπεδίου προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά με την υπόθεση της Λίμνης Μπουρού.
Δήλωση
1928 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Π.Βουρλούμη, προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα της παραχώρησης της λίμνης Μπουρούς από την Μονή Βατοπεδίου.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 8
infolib image control
Αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αυτεπαγγέλτως Αποστρατευθέντων Αξιωματικών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το Διάταγμα περί εκκαθαρίσεως.
Αίτηση
1928 Οκτώβριος 21
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εκκαθαρισθέντων Αξιωματικών ξηράς προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης με το οποίο αποστέλλεται υπόμνημα.
Διαβιβαστικό
1928 Οκτώβριος 22
infolib image control
Υπόμνημα εκκαθαρισθέντων Αξιωματικών κατά Σεπτέμβριον 1927.
Υπόμνημα
1928 Οκτώβρις 21
infolib image control
Υπόμνημα εσχάτως εκκαθαρισθέντων Αξιωματικών προς την Βουλήν.
Υπόμνημα
1928 Οκτώβριος 16
infolib image control
Αίτηση του Συνδέσμου Αναπήρων Αξιωματικών συνεπεία τραυμάτων πολέμου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητούν να τους δεχτεί σε ακρόαση.
Αίτηση
1928 Οκτώβριος 22
infolib image control
Υπόμνημα του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την οργάνωση της μουσικής κίνησης στην Αθήνα.
Υπόμνημα
1928 Οκτώβριος 23
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Διατεθείσαι Ομολογίαι Ανταλλαξίμων μέχρι 20-10-28. Αποσβεσθείσαι Ομολογίαι".
Πίνακας
1928 Οκτώβριος 23
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητείται από τον Ε.Βενιζέλο να δεχθεί σε ακρόαση Επιτροπή που εκπροσωπεί την Ένωση.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 23
infolib image control
Επισκεπτήριο του Αλ.Δ.Φαρκούχ.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Επιστολή του Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών με την οποία ανακοινώνεται η ημέρα και ώρα της ακρόασης της Επιτροπής.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 1
infolib image control
Διαβιβαστικό της Επιτροπής Συντάξεως της Ιατρικής Εφημερίδας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αποστέλλονται δύο φύλλα της εφημερίδας.
Διαβιβαστικό
1928 Οκτώβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς την Ιατρική Εφημερίδα με την οποία εκφράζονται οι ευχαριστίες του Πρωθυπουργού για την αποστολή των δύο φύλλων της εφημερίδας.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Εφέδρων οπλιτών Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον καλούν να παρευρεθεί στο πρώτο Τοπικό Περιφερειακό Συνέδριο του Συνδέσμου που θα γίνει στο Κιλκίς.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 24
infolib image control
Κατάλογος εισηγήσεων του Α' Τοπικού Περιφερειακού Συνεδρίου Κιλκίς του Συνδέσμου εφέδρων οπλιτών Θεσσαλονίκης.
Κατάλογος
1928 Οκτώβριος 20
infolib image control
Έκθεση του Συλλόγου Υπαλλήλων Ανωνύμων Εταιρειών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με διάφορα ζητήματα που αφορούν το Σύλλογο.
Έκθεση
1928 Οκτώβριος 24
infolib image control
Ψήφισμα του Συλλόγου των Υπαλλήλων Ανωνύμων Εταιρειών σχετικά με διάφορα οικονομικά ζητήματα που αφορούν το Σύλλογο.
Ψήφισμα
1928 Νοέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Γεωργικού Επιμελητηρίου Αττικοβοιωτίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο περί συγκρότησης της Γερουσίας.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 24
infolib image control
Αίτηση της Συνομοσπονδίας Προσωπικού των εν Τουρκία Εταιρειών προς τον Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού με την οποία ζητείται να οριστεί ακρόαση του Προέδρου της συνομοσπονδίας, Ι.Βαρδινογιάννη, από τον Πρωθυπουργό.
Αίτηση
1928 Οκτώβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Σύνδεσμο εφέδρων οπλιτών Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κιλκίς, στην οποία αναφέρεται ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Συνδέσμου.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ιδαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου όπου αναφέρεται ότι ελήφθη νομοθετική μέριμνα σχετικά με ζήτημα, που είχε εκτεθεί σε προηγούμενο έγγραφο του Συλλόγου.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 10

Bρέθηκαν 58 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution