Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Υπόμνημα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ηπείρου προς τον Ελ. Βενιζέλο.
Υπόμνημα
1928 Αύγουστος 4
infolib image control
Επιστολή του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Άρτης Π.Ε. προς τον Ελ. Βενιζέλο προτείνοντάς του μέτρα με τα οποία "εφαρμοζόμενα θα συντελέσωσιν εις την διόρθωσιν της εκρίθμου καταστάσεως".
Επιστολή
1928 Αύγουστος 5
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Συλλόγου αποκαταστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών Βάρης προς τον Ελ. Βενιζέλο ζητώντας του βοήθεια προς επίλυση των προβλημάτων τους.
Επιστολή
1928 Αύγουστος 11
infolib image control
Σημείωμα για τη χρηματοδότηση και την εκτέλεση των έργων Στρυμόνος και Θεσσαλίας.
Σημείωμα
<1913>
infolib image control
Έκθεση της John Monks and Sons and ULEN and Company προς τον Ελ. Βενιζέλο "των κυριωτέρων γεγονότων σχετικώς προς τον μειοδοτικόν διαγωνισμόν δια την χρηματοδότησιν και την εκτέλεσιν των Έργων Στρυμόνος και Δράμας".
Έκθεση
1928 Αύγουστος 12
infolib image control
Διαβιβαστικό του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων προς το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού, στατιστικών πινάκων κινήσεως υπαλλήλων και υπηρετών του μηνός Ιουλίου.
Διαβιβαστικό
1928 Αύγουστος 13
infolib image control
"Συγκεντρωτικός Στατιστικός Πίναξ" Κινήσεως Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπηρετών του Ιουλίου 1928 απο το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.
Πίνακας
1928 Αύγουστος 13
infolib image control
Πίνακες στατιστικής κινήσεως υπαλλήλων κατά το έτος 1928.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Πίνακες και στατιστικά των κινήσεων του προσωπικού των δημοσίων υηρεσιών.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Καθημερινή
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1929 Ιανουάριος 25
infolib image control
Επιστολή προς τον Ελ. Βενιζέλο για τα προσφυγικά δάνεια, τον τρόπο εξοικονόμησης χρημάτων για την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών καθώς και την ενίσχυση των προσφύγων.
Επιστολή
1928 Αύγουστος 24
infolib image control
Σημείωμα της Προσφυγικής Οργάνωσης Αμύνης Δικαιούχων Ανταλλαξίμων (Π.Ο.Α.Δ.Α.) προς τον Ελ. Βενιζέλο για το ζήτημα των τόκων επί των ομολογιών της αποζημιώσεώς τους.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 14
infolib image control
Υπόμνημα της Ανεξάρτητης Προσφυγικής Ομοσπονδίας προς τον Ελ. Βενιζέλο για τις αδικίες που υφίστανται.
Υπόμνημα
1928 Ιανουάριος 26
infolib image control
Φάκελος από την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τον Ελ. Βενιζέλο.
Φάκελος
<1928>
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τον Ελ. Βενιζέλο με την οποία περιγράφει το έργο της μέχρι εκείνη τη στιγμή καθώς και όσα πρόκειται στο άμεσο μέλλον να πράξει.
Επιστολή
1928 Αύγουστος 25
infolib image control
19η Τριμηνιαία Έκθεση της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων.
Έκθεση
1928 Αύγουστος 15
infolib image control
Πίνακας Οικοδομικών τετραγώνων κατασκευασμένων απο την Επιτροπή μέχρι το τέλος Ιουλίου 1928.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Πίνακας οικοδομικών τετραγώνων που πρόκειται να κατασκευάσει η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Πίνακας οικοδομικών τετραγώνων που πρόκειται να αποφασιστεί η κατασκευή τους.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Διαβιβαστικό του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, B.N. Hill, προς τον Ελ. Βενιζέλο, έκθεσης της Κοινωνίας των Εθνών περί αποκαταστάσεως των προσφύγων.
Διαβιβαστικό
1928 Αύγουστος 29
infolib image control
"Dixneuvième Rapport trimestriel de l' Office autonome pour l'Établissment des Réfugiés"
Έκθεση
1928 Αύγουστος 22
infolib image control
Φάκελος για τον Ελ. Βενιζέλο ο οποίος περιλαμβάνει υπόμνημα των ιδιωτικών υπαλλήλων της Ελλάδος "περί βελτιώσεως της θέσεως των".
Φάκελος
<1928>
infolib image control
Υπόμνημα της "Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων της Ελλάδος" προς τον Ελ. Βενιζέλο.
Υπόμνημα
1928 Αύγουστος 30
infolib image control
Επιστολή τεσσάρων Ανώνυμων Τεχνικών Εταιρειών προς τον Ελ. Βενιζέλο.
Επιστολή
1928 Αύγουστος 31
infolib image control
Επιστολή του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών προς τον Ελ. Βενιζέλο περί "διασφαλίσεως υπέρ της τάξεως" τους " εδρών τινών εν τω δευτέρω Νομοθετικώ Σώματι" (Γερουσία).
Επιστολή
1928 Αύγουστος 31
infolib image control
Υπόμνημα του H. Haverkamp προς "όλες" τις Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια για τη διοργάνωση αντιπολεμικής κίνησης.
Υπόμνημα
1928 Αύγουστος
infolib image control
Υπόμνημα του πρέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας Γραφικαί Τέχναι "Ασπιώτης - ΕΛΚΑ" προς τον Ελ. Βενιζέλο στο οποίο του ζητά να παραχωρηθούν στην εταιρεία του κρατικές συμβάσεις για την επιβίωση της.
Υπόμνημα
1928 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου "Αγία Μαρίνα" Άνω Τούμπας προς τον Ελ. Βενιζέλο, τον Υπουργό Συγκοινωνίας, Αν. Χρηστομάνο, τον Υπουργό Προνοίας,Εμ. Εμμανουηλίδη κ.α. για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων κατοίκων της περιοχής ζητώντας τη βελτίωσή τους.
Επιστολή
1928 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Αίτηση της Ελλ. Ναυτ. Τεχν. Εταιρείας "Ολκάς" περί "της προμηθείας Σκαφών καταδιώξεως λαθρεμπορίου¨.
Αίτηση
1928 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Υπόμνημα της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργατών της Ελλάδος προς τον Ελ. Βενιζέλο και τους Υπουργούς με τα αιτήματά της για τη βελτίωση της διαβίωσης και εργασίας της εργατικής τάξης.
Υπόμνημα
1928 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Χεορόγραφο σημείωμα του Ελ. Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Διαβιβαστικό τηλεγραφήματος της Blair and Co Inc. από τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του Πολιτικού Γραφείου του Ελ. Βενιζέλου, Στ. Στεφάνου.
Διαβιβαστικό
1928 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα των Blair and Co Inc. προς τον Ελ. Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
1928 Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ελ. Βενιζέλου προς την Τράπεζα Κρήτης με την οποία την ενημερώνει οτι " ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως ανέγνωσε... τας επιστολάς υμών" τις σχετιζόμενες με την εγγύηση του εξωτερικού δανείο για το λιμάνι του Ηρακλείου.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 31
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Κρήτης προς τον Ελ. Βενιζέλο, τον Υπουργό της Συγκοινωνίας, Αντ. Χρηστομάνο, τον Υπουργό Οικονομικών, Γ. Μαρή και προς την Λιμενική Επιτροπή Ηρακλείου για το ζήτημα της συνομολογήσεως δανείου της τελευταίας "έχουσα ανάγκην προς συμπλήρωσιν του Λιμένος Ηρακλείου".
Επιστολή
1928 Σεπτέμβριος 14
infolib image control
Νέα Γενεά
Άρθρο, αρ.φ. 1068
1928 Οκτώβριος
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Δωδεκανησίων προς τον Ελ. Βενιζέλο με την οποία τον παρακαλεί να "επιληφθή και της λύσεως του Δωδεκανησιακού ζητήματος κατά τας μετά της Ιταλικής Κυβερνήσεως προσεχείς διαπραγματεύσεις δια την μελετωμένην σύναψιν του Ελληνοϊταλικού Συμφώνου".
Επιστολή
1928 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Έκκληση της "Δωδεκανησιακής Νεολαίας Αθηνών" προς τον Ελ. Βενιζέλο για το ζήτημα της Δωδεκανήσου, ζητώντας του επιτακτικά την άμεση και δίκαιη λύση του κατά την επικείμενη υπογραφή του Ελληνοϊταλικού Συμφώνου.
Έκκληση
1928 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Πρακτικό Συνεδρίασης της 20ης Σεπτεμβρίου 1928 της Κοινότητας Κηφισιάς, αριθμός πράξης 849.
Πρακτικό
1928 Οκτώβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου προς τον Ελ. Βενιζέλο με θέμα την κρατική εγγύηση για τη σύναψη δανείου με το χρηματιστηριακό όμιλο Lord St. David Group of Tryst Company για την αποπεράτωση των έργων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 12
infolib image control
Απαντητική Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ελ. Βενιζέλου προς τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Πρωθυπουργός "ανέγνωσε μετά προσοχής τας επιστολάς" του και ότι την απάντησή του την διεβίβασε στον κ. Μακράκη.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 31
infolib image control
Φάκελος από την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τον Ε. Βενιζέλον.
Φάκελος
<1928>
infolib image control
Διαβιβαστικό της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων της 20ης τριμηνιαίας έκθεσης της Επιτροπής στην Κοινωνία των Εθνών, προς τον Ελ. Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1928 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Εικοστή τριμηνιαία έκθεση της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων.
Έκθεση
1928 Νοέμβριος 16

Bρέθηκαν 44 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution