Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Ευθ.Κανελλόπουλου προς τον Νικ.Πολίτη σχετικά με ανταλλαγή ευχών και ευχαριστηρίων.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με τη συνομιλία του ναύαρχου Κακουλίδου με τον Άγγλο ύπατο αρμοστή.
Τηλεγράφημα
<1919>Αύγουστος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με υπόμνημα του Στρατηγού Μιλν προς τον Izzet Bey σχετικά με τις παραβιάσεις των Τούρκων στο Αϊδίνι.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με αναφορά από το μέτωπο.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την κατάληψη της βουλγαροκρατούμενης Θράκης και την παράδοση της Κορυτσάς στους Έλληνες.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αρ.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με τη δολοφονία ανθυπιάτρου από Τούρκους.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με το διορισμό του Συνταγματάρχη Σπυρίδωνος στην Κορυτσά.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη σύλληψη υπόπτων για ανατροπή της Κυβέρνησης.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με το αίτημα του Συνταγματάρχη Πήαρς για συνδρομή προς αποκατάσταση των προσφύγων.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 21
infolib image control
Επιστολή προς τον G.Clemenceau σχετικά με το έργο της Ανακριτικής Επιτροπής στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αρ.Στεργιάδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τα αποθέματα τροφίμων και τις ανάγκες του ελληνικού στρατού και των κατοίκων.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την άφιξη του Στρατηγού Μιλν και την καταδίκη Σχοινά.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αρ.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με ενημέρωση για τον Γενικό Διοικητή Ηπείρου.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την τοποθέτηση του Ταγματάρχη Τζων Θώμσων στην Εξεταστική Επιτροπή.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την απόφαση του Συνεδρίου για τα όρια της ζώνης κατοχής των Ελλήνων.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με υπόμνημα των Ελλήνων Βουλευτών της Οθωμανικής Βουλής προς την Αμερικανική Επιτροπή στο Παρίσι.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με το ζήτημα της αυτονομίας της Θράκης από τη βουλγαρική κυριαρχία.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη μετάδοση ανεξακρίβωτων πληροφοριών από το Πρακτορείο Θεσσαλονίκης.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την υποδοχή της Ελληνικής Αποστολής στην Τυφλίδα.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη συνάντησή του με τον Maissa.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 23
infolib image control
Τηλεράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη διαίρεση της Ανατολίας σε ζώνες και διοικήσεις.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την άφιξη ινδικών ταγμάτων.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο με αναφορά από το μέτωπο.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με τις απόψεις του Ισμαήλ Χακή για το ζήτημα της Δυτικής Θράκης.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της διάθεσης των ιδιοκτησιών των Μωαμεθανών υπηκόων στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την ίδρυση Τράπεζας στην Αμάσεια από τον Μουσταφά Κεμάλ.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ σχετικά με συμπλοκές στο μέτωπο.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αρ. Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με έκθεση του Γενηδουνιά για την παλιννόστηση προσφύγων της Μικράς Ασίας.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με άρθρο της Σαμπάχ για τη θεση των Άγγλων και των Γάλλων στην Τουρκία.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με διαμαρτυρία Τούρκου Βουλευτή της Δράμας για δήμευση της περιουσίας της μητέρας του.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την παρουσία Τούρκου αντιπροσώπου στην Ανακριτική Επιτροπή.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με αναφορά από το μέτωπο.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αρ.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με τη διεξαγωγή ανακρίσεων από την Ανακριτική Επιτροπή.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με δήλωση του Ali Khemal Bey στην εφημερίδα "Peyam".
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με αναφορά από το μέτωπο.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη σύλληψη του Γενικού Επιθεωρητή Χωροφυλακής Κεμάλ Πασά από τον Reouf Bey.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση των Ελλήνων της Νότιας Ρωσίας.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την άφιξη στρατευμάτων από τον Κάυκασο.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Μαζαράκη προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με καταθέσεις μαρτύρων για εγκληματική συμπεριφορά Άγγλων και Γάλλων.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ. Νίδερ προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση του στρατού στη Μικρά Ασία.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με εκβιασμούς Βουλγάρων κατά Ελλήνων στη Δυτική Θράκη.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με δημοσίευμα της " Ικδάμ" για βουλγαρικές καταπιέσεις.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αρ.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με τη συμμετοχή Άγγλων και Γάλλων στρατιωτών κατά τα γεγονότα της πρώτης ημέρας της Ελληνικής Κατοχής.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αρ.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με τους όρους διεξαγωγής των ανακρίσεων από την Ανακριτική Επιτροπή.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 27
infolib image control
Τηέγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις δηλώσεις του Adil Bey για τον Μουσταφά Κεμάλ και τον Ρεούφ Μπέη.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αρ.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με τις επιθέσεις των τουρκικών δυνάμεων.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την κατάσταση των Ελλήνων του Πόντου και της Αρμενίας.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αρ.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με τη σύσταση Επιτροπών για την εκδίκαση αιτήσεων ξένων και Οθωμανών υπηκόων.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με αναφορά για τις εχθροπραξίες.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με τις εχθροπραξίες στο μέτωπο.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με αδικήματα των Βουλγάρων εναντίον Μουσουλμάνων της κατεχόμενης Θράκης.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με βιαιότητες Βουλγάρων σε βάρος Ελλήνων.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη που διαβιβάζει τηλεγράφημα του Κατεχάκη με θέμα την Κορυτσά.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την επιστροφή του Ν.Καζαντζάκη από την περιοδεία του στον Καύκασο.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με ημερήσια αναφορά από το μέτωπο.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις ευχαριστίες της Τουρκικής Κυβέρνησης προς τις Μεγάλες Δυνάμεις και το Συνέδριο των Παρισίων.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σταυριδάκη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την κατάσταση στην Αρμενία και το αίτημα για αποστολή όπλων.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την υποδοχή της Ελληνικής Αποστολής στην Αρμενία.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη διαμονή του Σάχη στην Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με αναφορά από το μέτωπο.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αρ.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με την απαγόρευση αποστολής ειδήσεων και τις σχέσεις Μωαμεθανών μέσα και έξω από την ζώνη ελληνικής κατοχής.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις ενέργειες του Στρατηγού Fr.d Esperay για την εφαρμογή των όρων της ανακωχής.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις καταστροφές που υπέστη το οίκημα των Δερβίσηδων στο Αϊδίνι από πυρκαγιά.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις ενέργειες του Γάλλου Αρχιστράτηγου στη Δυτική Θράκη.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την προέλαση του ελληνικού στρατού στην Κορυτσά και την κατάληψή της.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τηλεγράφημα του Σταυριδάκη από την Τυφλίδα για την κατάσταση στην Αρμενία.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις ενέργειες του Βεζύρη στη Συνδιάσκςψη Ειρήνης και την αποστολή ανακριτικής Επιτροπής για τα γεγονότα στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αρ.Στεργιάδη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις ποσότητες ελαιολάδου στις Κυδωνιές.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 30
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή των Παρέδρων και Ιμάμηδων του μουσουλμανικού πληθυσμού της περιφέρειας Ζίχνης προς τον Ελ.Βενιζέλο.
Επιστολή
1919 Αύγουστος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με αναζήτηση τηλεγραφήματος του Κατεχάκη προς τον Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με ενημέρωση για εχθροπραξίες στο μέτωπο.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ελ.Βενιζέλο με αναφορά από το μέτωπο.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τα γεγονότα κατά την κατάληψη της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις ενέργειες Μωαμεθανών Βουλευτών της Βουλγαρικής Θράκης.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας "Ifham".
Τηλεγράφημα
1919 Αυγούστου 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ευθ.Κανελλόπουλου προς την Υπηρεσία τύπου σχετικά με τρέχοντα γεγονότα.
Τηλεγράφημα
1919 Αυγούστου 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με το στρατιωτικό εξοπλισμό των Τούρκων και την πορεία του Κεμάλ προς την Καυκασιανή Αρμενία.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις εργασίες της Ανακριτικής Επιτροπής.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την αποστολή Επισκόπου στην Κορυτσά.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την ευμενή στάση του Ομέρ Μπέη προς τους Έλληνες της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την αντιμετώπιση των τουρκικών συμμοριών.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη διαταγή για σύλληψη του Μουσταφά Κεμάλ.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς την Υπηρεσία Τύπου σχετικά με άρθρο τουρκικής εφημερίδας για την Εθνική Άμυνα της Τουρκίας.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την άποψη του Γάλλου αρχιστράτηγου για τα επεισόδια κατά την κατάληψη της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με άρθρο τουρκικής εφημερίδας για την πολιτική του Βενιζέλου προς τους Μωαμεθανούς.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την τοποθέτηση Άγγλου αντιπροσώπου στην Ανακριτική Επιτροπή.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ευθ.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την αποστολή επισκόπων στην Κορυτσά.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με ζητήματα κατοχής της Θράκης.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Στεργιάδη προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με τη συνεργασία του Στεργιάδη με τον Στρατηγό Μιλν.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την υποδοχή του Άγγλου Στρατηγού Μιλν και τα θέματα συζήτησής του.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς το Ν.Πολίτη σχετικά με τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Πατριαρχείου για την αποχή των Ελλήνων από τις βουλευτικές εκλογές.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με άρθρο τουρκικής εφημερίδας για τις βιαιοπραγίες του ελληνικού στρατού κατά των Μωαμεθανών.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με αίτημα του Προέδρου της Αρμενικής Δημοκρατίας για όπλα.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με αναφορά από το μέτωπο.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με τη συνεργασία του ίδιου με το Στρατηγό Μιλν.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με έκθεση Τούρκων για την καταφυγή των Ελλήνων στο Αφιόν Καραχισάρ.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με αιτήματα Αλβανών προς τους Έλληνες.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς την Υπηρεσία τύπου σχετικά με την άφιξη του Γκέσωφ στην Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με χρηματική επικουρία για γεωργική εγκατάσταση των προσφύγων.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με αίτημα της Οθωμανικής Κυβέρνησης.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με συνέντευξη του πρώην Υπουργού Ali Kemal.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλoυ προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τηλεγράφημα Μακεδόνων Τούρκων προς τον Πρόεδρο Wilson.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με γεγονότα που συνέβησαν στην Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με έγγραφο του Μιλν για παρεμπόδιση μεταφοράς πολεμοφοδίων προς Πόντο.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη συγκέντρωση εγγράφων για τα γεγονότα κατά την κατάληψη της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις έρευνες για τη δήλωση αξιωματικού του Ναυτικού υπέρ του έκπτωτου Βασιλιά.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την αναχώρηση του πρώτου για Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη λήψη εγκυκλίων για την έκδοση γαλλικού περιοδικού.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την αναχώρηση του Γενικού Στρατηγείου για Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με απαγόρευση αναφοράς του ονόματος "nation".
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς την Ελληνική Αποστολή σχετικά με τη συνεννόηση Παρασκευόπουλου-Μιλν για την κατάληψη ορισμένων σημείων.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την επικείμενη επίθεση Τούρκων σε Έλληνες.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή τηλεγραφήματος από τον Ισμαήλ Χακή Μπέη.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με επίθεση εναντίον του ελληνικού στρατού στην περιοχή Παπαζλί.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την υποστήριξη του τουρκικού λαού στον Κεμάλ.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την αδυναμία σύλληψης του Κεμάλ και την κυβερνητική κρίση στην Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δωρόθεου και της Ιεραρχίας προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με τη συμβολή της Εκκλησίας στον Εθνικό Αγώνα, και διοικητικά ζητήματα του Πατριαρχείου.
Επιστολή
1919 Αύγουστος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την παράιτηση του Τούρκου Υπουργού Πολέμου και την αντικατάστασή του.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Μικρά Ασία.
Τηλεγράφημα
1919 Άυγουστος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις ανθελληνικές ενέργειες των Βουλγάρων Κομιτατζήδων στη Θράκη.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την αποχή των Ισραηλινών από τις οθωμανικές βουλευτικές εκλογές.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με καταθέσεις στην Ανακριτική Επιτροπή για τα γεγονότα της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τηλεγράφημα των Θρακών της Κωνσταντινούπολης προς τον Clemenceau.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την απειλητική στάση των κατοίκων του Ερζερούμ στον επιθεωρητή της 3ης στρατιάς.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις εντυπώσεις του Franchet d Esperay από τη Βουλγαρία και τις σκέψεις του για τη Βουλγαρική Θράκη.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γραφείου Τύπου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με διάφορα θέματα των ελληνικών εφημερίδων.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την ελληνική παράκληση για τιμωρία των ενόχων από τους Τούρκους.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την αναχώρηση του Αντισυνταγματάρχη Βοτάκο και Ιταλών στρατιωτών.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με διαταγή του Δημάρχου Ξάνθης για διορισμό χωροφυλάκων από τους κατοίκους.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με δημοσιεύματα των εφημερίδων "Alemdar" και " Memleket".
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις ενέργειες και τον όγκο του τουρκικού στρατού.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με σχετικά με την άφιξη του Αταλίκ Αγά Γκιούζη στην Αθήνα και τη δολοφονία Ιταλού Ταγματάρχη.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με αναφορά από το μέτωπο.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη μέριμνα της Κυβέρνησης υπέρ των Μωαμεθανών.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς το Ελ.Βενιζέλο σχετικά με την εισαγωγή βάμβακος και βαμβακερών υφασμάτων.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 16
infolib image control
Tηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την ένωση του Πρίγκηπα Μεχμέτ Σελήμ με τον Μουσταφά Κεμάλ.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις εχθροπραξίες της 2ας Αυγούστου στη Μικρά Ασία.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Μαυρουδή προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με το σχηματισμό Κυβέρνησης στη Γιουγκοσλαβία.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με εχθρικές πράξεις προς την 1η και 2η Μεραρχία.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις ενέργειες του Γάλλου Αρχιστρατήγου σε ό,τι αφορά την πρόθεσή του για τη Θράκη.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την επικρατούσα άποψη στην Τουρκία για την Αμερικανική Επιτροπή.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τα έξοδα της Στεφανοπούλου για τη διαμονή της στο εξωτερικό.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με το αίτημα των Αρμοστών των Μεγάλων Δυνάμεων για την τροφοδοσία της πρωτεύουσας.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με δημοσιεύματα εφημερίδων για την προστασία των Μωαμεθανών από τους Έλληνες.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με δολοφονίες Τούρκων από Έλληνες και τις αντιδράσεις των Τούρκων στις αποφάσεις της Συνδιάσκεψης.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την αναχώρηση της Διασυμμαχικής Ανακριτικής Επιτροπής για τη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με το τηλεγράφημα του Σταυριδάκη για τους Έλληνες της Οδησσού.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη δικαιοδοσία του Στρατοδικείου Σμύρνης επί των ξένων υπηκόων.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με εχθρικές επιθέσεις εναντίον του 2ου Συντάγματος πεζικού.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με παρατηρήσεις προσώπων για εχθροπραξίες στη Σμύρνη και στο Αϊδίνι.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την αποστολή Μητροπολίτη στην Κορυτσά.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την Αμερικανική Επιτροπή.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την παρουσία γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ξάνθη και στη Βουλγαρική Θράκη.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με τηλεγράφημα του Σταυριδάκη για το ψήφισμα των Ποντίων.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με τις εκλογές στη Θράκη και την ανάμειξη του Νεοτουρκικού Κόμματος.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με επιθέσεις εναντίον της 2ας Μεραρχίας.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με παραιτήσεις Τούρκων Υπουργών.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με παρενόχληση αγγλικών στρατευμάτων από τουρκικές ορδές.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την πληροφορία για σύγκρουση Γάλλων με Κομιτατζήδες.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τη στάση των κατοίκων του Ουσάκ απέναντι στην Entente και τους Έλληνες.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ελ.Βενιζέλο σχετικά με αναφορά από το μέτωπο.
Τηλεγράφημα
<1919> Αύγουστος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την απόφαση να παρακολουθεί ένας Τούρκος αξιωματικός τις εργασίες της Επιτροπής.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 20

                                                                            infolib-libsolution