Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Δελτίο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
Πρακτικό
1928
infolib image control
Επιστολή του Σωματείου των εκ Τουρκίας Ελλήνων Υπηκόων εν Πειραιεί και τοις Πέριξ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εξωτερικών
Επιστολή
1928 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών προς την Foundation company σχετικα με οικονομικό διακανονισμό μεταξυ του κράτους και της εν λόγω εταιρείας
Επιστολή
1928 Απρίλιος 28
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Εφημερίδα, αρ.φ.275
1927 Νοέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών όπου προτείνεται η σύναψη δανείου για λογαριασμό του του ελληνικού δημοσίου αναφορικά με εγγειοβελτιωτικές εργασίες στη Κοιλάδα τπυ Στρούμα, τη Δράμα και τη Θεσσαλία
Επιστολή
1928 Μάιος 29
infolib image control
Επιστολή του Γεωργικού Επιμελητηρίου Αττικοβοιωτίας προς τη Βουλή, το Πρόεδρο της Κυβερνήσεως, τους υπουργούς και τους αρχηγούς των κομμάτων σχετικά με αίτημα πλατύτερης εκπροσώπησης των γεωργών στο σώμα της γερουσίας
Επιστολή
1928 Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή που υποβάλλεται υπομνήμα από την Foundation Company προς τον Ελευθέριο Κ. Βενιζέλο
Επιστολή
1928 Ιούνιος 16
infolib image control
Υπόμνημα της εταιρείας " Foundation Company" προς τον πρωθυπουργό σχετικά με το αναληφθέν έργο στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης από την εν λόγ εταιρεία.
Υπόμνημα
infolib image control
Επιστολή του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη μη εκπροσώπηση στη Γερουσία των εργαζομένων τάξεων
Επιστολή
1928 Ιούνιος 18
infolib image control
Σημείωμα του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος στον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως
Σημείωμα
[1928] Ιούνιος 27
infolib image control
Σημείωμα του υποδιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Εμμ.Τσουδερό στον Πρωθυπουργό με πληροφορίες επί των κεφαλαίων
Σημείωμα
infolib image control
Πίνακας που περιέχονται πληροφορίες επί των οικονομικών προς τον Πρωθυπουργό από τον υποδιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργατών Ελλάδος προς τον Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την απεργία των καπνεργατών και ναυτεργατών και των αιτημάτων τους
Επιστολή
1928 Ιούλιος 4
infolib image control
Υπόμνημα του Πενταμελούς Ν.Γραφείου Α.Π. Γεν.Συνομοσπονδίας προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως σχετικά με αιτήματα εργαζομένων αλλά και απαίτηση τιμωρίας στη χρήση υπέρμετρης βίας κρατικών οργάνων
Υπόμνημα
1928 Ιουλίος 4
infolib image control
Πρόγραμμα Εργασιών του Β'. Πανεπαγγελματικού Συνεδρίου διοργανουμένου υπό της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πειραιώς τη αρωγή του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς
Πρόγραμμα
1928 Ιούνιος
infolib image control
Επιστολή με την οποία η Εκτελεστική Επιτροπή του Β' Πανεπαγγελματικού Συνεδρίου υποβάλλει αντίγραφα των ψηφισμάτων στον Ελ.Βενιζέλο
Επιστολή
infolib image control
Ψηφισμα του Β' Πανεπαγγελματικού Συνεδρίου της Ελλάδος σχετικά με την ανάγκη επίσπευσης δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομίας "περί επαγγελματικής εκπαιδεύσεως"
Ψήφισμα
1928 Ιούλιος 5
infolib image control
Ψήφισμα Του Β' Πανεπαγγελματικού Συνεδρίου της Ελλάδος σχετικά με την εταιρεία Ούλεν και την εταιρεία Πάουερ
Ψήφισμα
1928 Ιούλιος 5
infolib image control
Ψήφισμα του Β' Πανεπαγγελματικού Συνεδρίου σχετικά με την επείγουσα ανάγκη αλλαγής του διοικητικού συστήματος της χώρας, την ανάγκη ενίσχυσης των εξουσιών των τοπικών αρχόντων, την ίδρυση Σχολής Πολιτικών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την ίδρυση του Συμβουλίου της Επικρατείας
Ψήφισμα
1928 Ιούλιος 5
infolib image control
Ψήφισμα του Β' Πανεπαγγελματικού Συνεδρίου σχετικά με φορολογικές διευκολύνσεις του κλάδου τους
Ψήφισμα
1928 Ιούλιος 5
infolib image control
Ψήφισμα του Β' Πανεπαγγελματικού Συνεδρίου σχετικά με την εφαρμογή πλήρους απελευθέρωσης των τιμών, την κατάργηση των κείμενων διατάξεων περί αισχροκέρδειας και νοθείας
Ψήφισμα
1928 Ιούλιος 5
infolib image control
Ψήφισμα του Β' Πανεπαγγελματικού συνεδρίου σχετικά με το ενοικιοστάσιο και τις μισθώσεις των επαγγελματικών χώρων των χαμηλά αμοιβόμενων μισθωτών
Ψήφισμα
1928 Ιούλιος 5
infolib image control
Ψήφισμα του Β' Πανεπαγγελματικού Συνεδρίου σχετικά με την ανάγκη ίδρυσης Κοινοβουλίου των εργαζομένων τάξεων
Ψήφισμα
1928 Ιούλιος 5
infolib image control
Ψήφισμα του Β' Πανεπαγγελματικού συνεδρίου σχετικά με την ανάγκη να πάψει η δίωξη προς τους επαγγελματίες Γ. Λαμπριανάκος, Κ.Κυπαρισιώτης, Κ.Ψάρρας για γεγονότα σε απεργία την 10η Μαρτίου 1927
Ψήφισμα
1928 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή του Φ. Στίβενς, αντιπροσώπου του οίκου Σέλιγκμαν στην Αθήνα, σχετικά με τους όρους σύναψης δανείου μεταξύ του οίκου και του δημοσίου για την εκτέλεση δημοσίων έργων
Επιστολή
1928 Ιούλιος 7
infolib image control
Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και των εταιρειών "Hambros Bank Limited", "Erlangers" με έδρα το Λονδίνο και των εταιρειών "Speyer& Co" και "Νational City Bank of New-York" με έδρα τη Νέα Υόρκη
Σύμβαση
1928
infolib image control
Φάκελος που περιείχε επιστολή του Τσουδερού Εμμ. προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης σχετικά με τη σύναψη δανείου του ελληνικού δημοσίου και ξένων εταιρειών
Φάκελος
1928
infolib image control
Σημείωμα του Αλέξανδρου Δ. Αναστασιάδου,προέδρου του Εμπορικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών περί των επενεκτέων τροποποιήσεων σε ορισμένες κατηγορίες της Φ.Κ.Π. και άλλες συναφείς φορολογίες
Έκθεση
1928 Ιούλιος 9
infolib image control
Επιστολή του Σωματείου των εκ Τουρκίας Ελλήνων υπηκόων στο Πειραιά προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο σχετικά με οικονομικά αιτήματα των μελών του σωματείου
Επιστολή
1928 Ιούλιος 10
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Ανωνύμου Εμποροβιομηχανικής Εταιρίας Π.Γ. Μακρή στον Πρόεδρο της κυβερνήσεως σχετικά με προτάσεις βελτίωσης όρων σε συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του δημοσίου σχετικά με έργα οδοποιΐας.
Επιστολή
1928 Ιούλιος 10
infolib image control
Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής κυβερνήσεως από την "Π.Γ. Μακρής & Σια ΑΕΒΕ" σχετικά με την ανάγκη διενέργειας κοινοβουλευτικού ελέγχου που θα εξετάσει αιτιάσεις για την καθαρότητα διαδικασίας δημοπρασίας όπου είναι ανμεμιγμένη η εταιρεία
Επιστολή
1928 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Φάκελος που περιείχε επιστολή της εταιρείας "Π.Γ. Μακρής& Σια" προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβερνήσεως σχετικά με την ανάγκη διενέργειας κοινοβουλευτικού ελέγχου για τη διαδικασία δημοπρασίας σε έργο οδοποιΐας
Φάκελος
1928 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του οίκου "J.W. Seligman" προς τον πρωθυπουργό σχετικά με όρους σύναψης δανείου μεταξύ του οίκου και του ελληνικού κράτους
Επιστολή
1928 Iούλιος 10
infolib image control
Επιστολή από τον Π.Γ. Μακρή προς τον Βενιζέλο όπου του εξηγεί τους λόγους για τους οποίους έχει καθυστερήσει η εκτέλεση του έργου οδοποιΐας που έχει αναλάβει η εταιρεία του
Επιστολή
1928 Ιούλιος 10
infolib image control
Επιστολικός φάκελος του Π.Γ. Μακρή προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο
Φάκελος
1928 Ιούλιος 10
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Αλέξανδρου Αναστασιάδη, προς τον Ε. Βενιζέλο όπου του εκθέτει την άποψη του για το ισχύον φορολογικό σύστημα
Επιστολή
infolib image control
Eπιστολή του Φ.Δ. Στίβενς προς τον πρωθυπουργό Ε.Βενιζέλο, εκ μέρους του πιστωτικού οίκου Ι. Β. Σέλιγκμαν και Σιας,σχετικά με τους όρους που προτίθεται να εκδώσει δάνειο ο οίκος προς εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων στις περιφέρειες Στρυμόνος και Φιλλίπων
Επιστολή
1928 Ιούλιος 12
infolib image control
Επιστολή των Μητροπολιτών Ρόδου Απόστολου και Καρπάθου,Κάσου Γερμανού, με επισυναπτόμενο υπόμνημα, προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με αίτημά τους για την διαμεσολάβησή του ώστε να αποκαθαρθεί η φήμη του "προδότη" από το πρόσωπό τους ύστερα από την κήρυξη του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Δωδεκανήσου
Επιστολή
1928 Ιούλιος 12
infolib image control
Υπόμνημα των Μητροπολιτών Ρόδου Αποστόλου και Καρπάθου, Κάσου Γερμανού στον Ε. Βενιζέλο όπου αναλύουν διεξοδικά τη φιλοπατριωτική τους στάση έναντι των Οθωμανών αλλά κυρίως και των Ιταλών επικυρίαρχων ετά τη συνθήκη της Λωζάνης
Υπόμνημα
1928 Ιούλιος 12
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού Α.Κυριακίδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την προεγγραφή αγοράς από τον Οργανισμό 10.000 μετοχών της Τραπέζης της Ελλάδος
Επιστολή
1928 Ιούλιος 13
infolib image control
Eπιστολή του Φ.Δ. Στίβενς προς τον πρωθυπουργό Ε.Βενιζέλο, εκ μέρους του πιστωτικού οίκου Ι. Β. Σέλιγκμαν και Σιας,σχετικά με τους όρους που προτίθεται να εκδώσει δάνειο ο οίκος προς εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων στις περιφέρειες Στρυμόνος και Φιλλίπων.
Επιστολή
1928 Ιούλιος 14
infolib image control
Υπόμνημα του σωματείου των εκ Τουρκίας Ελλήνων υπηκόων Πειραιά και πέριξ στον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την καθυστέρηση καταβολής χρηματικής αποζημίωσης στα μέλη του.
Υπόμνημα
1928 Ιούλιος 14
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης των εκ Τουρκίας Ελλήνων υπηκόων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τους λόγους μη εφαρμογής του άρθρου 68 της Λωζάνης που προέβλεπε ανάκτηση και ελεύθερη διαχείριση των περιουσιών των προσφύγων
Επιστολή
1928 Ιούλιος 10
infolib image control
Σημείωμα-επιστολή του Ενιαίου Μετώπου Εργατών Αγροτών και Προσφύγων στον Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου και στον Υπουργό Εσωτερικών Κ.Ζαβιτσιάνο με την οποία διαμαρτύρεται για την κατάργηση του αναλογικού εκλογικού συστήματος και την επιβολή πλειοψηφικού, ζητά την παύση των διώξεων πολιτικών αντιφρονούντων και την κήρυξη γενικής αμνηστείας ενώ διαμαρτύρεται για καταπάτηση ελευθεριών των μειονοτήτων της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και των Τούρκων της Δ.Θράκης
Επιστολή
1928 Ιουλίος 114
infolib image control
Αίτηση-Επιστολή του Συλλόγου Αντιπροσώπων Βιομηχανικών & Εμπορικών Οίκων Εξωτερικού στον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη ανάγκη δασμολόγησης εισαγόμενων προϊόντων ύστερα από την καταγγελία ελληνογαλλικής εμπορικής συμβάσεως
Αίτηση
1928 Ιούλιος 16
infolib image control
Έκθεση του Γενικού Διευθυντή των Σ.Ε.Κ. προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την γενική κατάσταση του Σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας και τις προτάσεις του για την υγιή και κερδοφόρα ανάπτυξη του μέσου
Έκθεση
1928 Ιούλιος 16
infolib image control
Επιστολή προσφυγικού συλλόγου με έδρα την Τοχόβη Κατερίνης προς τις εφημερίδες Μακεδονία,Μακεδονικά νέα,Νέαν Αληθείαν και τον πρόεδρο Λέσχης Φιλελευθέρων σχετικά με δημοσίευμα στην εφημερίδα Μακεδονία για ενδεχόμενη υποψηφιότητα του τέως βουλευτή Κατερίνης Δημάδη όπου εκφράζεται η έντονη αντίδρασή του
Επιστολή
1928 Ιούλιος 20
infolib image control
Επιστολή του προέδρου προσφυγικής ομάδος συνοικισμού Σεβαστής Ιάκωβου Εγγονίδη, Αλωνιών Ιωάννη Παντελίδη, του αντιπροέδρου κοινότητος Σφενδάμης Σάββα Βασιλειάδη, του προέδρου προσφυγικής ομάδος συνοικισμού Σφενδάμης Συμεωνίδη Δημήτριο και του προέδρου προσφυγικής ομάδος Γανοχώρων Αναστασιάδη Ιωάννη προς τις εφημερίδες Μακεδονία, Μακεδονικά Νέα,Νέα Αλήθεια και τον πρόεδρο Λέσχης Φιλελευθέρων σχετικά με δημοσιεύμα στην εφημερίδα Μακεδονία για ενδεχόμενη υποψηφιότητα του τέως βουλευτή Δημάδη με τους Φιλελευθέρους
Επιστολή
1928
infolib image control
Επιστολή του προέδρου κοινότητας Κατερίνης προς τις εφημερίδες Μεκεδονία, μακεδονικά Νέα, Νέα Αλήθεια και τον πρόεδρο της Λέσχης Φιλελευθέρων
Επιστολή
1928
infolib image control
Επιστολή διαμαρτυρίας του προέδρου αγροτικού προσφυγικού συνοικισμού Περιστάσεως, του πρόεδρου του συνοικισμού Βρωμερής, του προέδρου του Συνοικισμού Κορινού και του προέδρου προσφυγικού συνοικισμού Βρωμερόσκαλας σχετικά με το ενδεχόμενο υποψηφιότητας Δημάδη στην Κατερίνη
Επιστολή
1928
infolib image control
Επιστολή προέδρων προσφυγικών συνοικισμών και συλλόγων από την περιοχή της Κατερίνης
Επιστολή
1928
infolib image control
Eπιστολή από επιτροπή Φιλελεύθερων Κοινοτήτων και προσφυγικών ομάδων της Κατερίνης προς τον Ε.Βενιζέλο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του τέως βουλευτή Δημάδη με τους Φιλελεύθερους
Επιστολή
1928 Ιούλιος 28
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Αλευρεμπόρων Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προτίμησή του στο πρόσωπο του Α.Π.Κυβέτου ως υποψήφιου βουλευτή Θεσσαλονίκης με τους Φιλελευθέρους
Επιστολή
1928 Ιούλιος 23
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου αλευρεμπόρων Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο όπου εκφράζει ο σύλλογος τον θαυμασμό του για τον Βενιζέλο και την πεποιθησή του ότι θα διευθετήσει τα ζητήματα του κλάδου με δικαιοσύνη και σύνεση
Επιστολή
1928 Ιούλιος 24
infolib image control
Επιστολή της εταιρείας οικοδομικών,οδοποιΐας,οδοστρωσίας.αποηξηράνσεων κ.α. "Εργοληπτική" προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την υποβληθείσα πρόταση στον υπουργό Συγκοινωνίας γαι αποξηραντικά έργα στη περιοχή του Στρυμώνα όπου παρακινεί τον Ε.βενιζέλο να αναθεωρήσει την διαφαινόμενη απόφασή του να αναλάβουν το έργο ξένοι όμιλοι
Επιστολή
1928 Ιούλιος 26
infolib image control
Επιστολή της εταιρείας "Εργοληπτική" στον υπουργό Συγκοινωνίας Ι.Μεταξά όπου αναφέρει τους όρους που θέτει η εταιρεία για την εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων σε Θεσσαλία, Στρυμώνα κ.α.
Επιστολή
1927 Ιούλιος 26
infolib image control
Επιστολικός φάκελος της εταιρείας "Εργοληπτικής" προς τον πρόεδρο του υπουργικού Συμβουλίου Ε.Βενιζέλου
Φάκελος
[1928]
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Ελλήνων δικαστών προς τον Ε.Βενιζέλο, τον υπουργό Δικαιοσύνης Παναγιώτη Πετρίδη και τον υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαρή σχετικά με μισθολογικές διεκδικήσεις των δικαστικών
Επιστολή
1928 Ιούλιος 26
infolib image control
Διαβιβαστικό υπομνήματος της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μ.Εκπαίδευσης με τις αποφάσεις της Στ' Γενικής Συνέλευσης του κλάδου προς τον Ε.Βενιζέλο
Διαβιβαστικό
1928 Ιούλιος 26
infolib image control
Υπόμνημα των αποφάσεων της Στ' Γενικής Συνελεύσεως της Ομοσπονδίας της Μέσης Εκπαιδεύσεως προς τον Ε.Βενιζέλο
Υπόμνημα
1928 Ιούλιος 26
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή των ταχυδρομείων,τηλεγράφων και τηλεφώνων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με οικονομικά και διοικηιτικα θέματα του κλάδου
Επιστολή
1928 Ιούλιος 18
infolib image control
Πρακτικό της Υπαλληλικής Επιτροπής από τον Γενικό Διευθυντή ταχυδρομείων,τηλεγράφων,τηλεφώνων προς τον Ε.Βενιζέλο
Πρακτικό
1928 Ιούλιος 7
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης κατώτερου προσωπικού δημόσιων υπηρεσιών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημα μισθολογικής αύξησης
Επιστολή
1928 Ιούλιος 25
infolib image control
Επιστολή του Ταμείου πρόνοιας δημοσίων υπαλλήλων προς τον Ε.Βενιζέλο με πίνακες που απεικονίζουν τις μεταβολές των δημοσίων υπαλλήλων και υπηρετών του κράτους του έτους 1927 και του α' εξαμήνου του έτους 1928
Διαβιβαστικό
1928 Ιούλιος 26
infolib image control
Πίνακες από το Ταμείο πρόνοιας δημοσίων υπαλλήλων προς τον Ε.Βενιζέλο με τις κινήσεις δημοσίων υπαλλήλων και υπηρεσιών τα έτη 1927 και α'εξαμήνου 1928
Πίνακας
1928 Ιούλιος 26
infolib image control
Επιστολή υπαλλήλων του Υπουργείου Υγιεινής-Πρόνοιας και Αντιλήψεως προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αντίθεσή τους για ισόποση αύξηση σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους
Επιστολή
1928 Ιούλιος 25
infolib image control
Υπόμνημα της Διοικούσης επιτροπής του ομίλου δικαιούχων υπηκόων Ελλήνων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την έλλειψη εγκυρότητας νομοθετικού διαταγματός της 2ας Μαΐου 1928 που αναφέρεται σε συμψηφισμό ακίνητης περιουσίας Ελλήνων και Τούρκων
Υπόμνημα
1928 Ιούλιος 29
infolib image control
Επιστολή του Σωματείου των εκ Τουρκίας Ελλήνων υπηκόων στο Πειραιά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με οικονομικά αιτήματα αρωγής προς τους φτωχότερους πρόσφυγες αλλά και υπόδειξη προτιμώμενων προσώπων από το προσφυγικό σώμα ως υποψήφιους βουλευτές
Επιστολή
1928 Ιούλιος 30
infolib image control
Πίνακας 1ος αιτημάτων της Ενωτικής Ομοσπονδίας Καπνεργατών
Κατάλογος
[1928]
infolib image control
Πίνακας 2ος αιτημάτων της Ενωτικής Ομοσπονδίας Καπνεργατών
Κατάλογος
[1928]
infolib image control
Πίνακας 3ος με αιτήματα των Ομοσπονδιών Ναυτικών και Φορτοεκφορτωτών
Κατάλογος
[1928]
infolib image control
Σχέδιο συμβάσεως καπνεμπόρων-καπνεργατών
Σχέδιο σύμβασης
[1928]
infolib image control
Σημείωμα ναυτικών αιτημάτων του πενταμελούς γραφείου Α.Ο. Γεν.Συνομοσπονδίας
Κατάλογος
[1928]

Bρέθηκαν 73 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution