Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Φάκελος του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού με τίτλο "Εισφορά υπέρ των οικογενειών των εν Σκρά πεσόντων δρχ. 3000".
Φάκελος
1918 Μάιος 29
infolib image control
Επιστολή του Θρακικού Πολιτικού Συλλόγου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή χρηματικού ποσού υπέρ των αγωνιστών για την ελευθερία της πατρίδας.
Επιστολή
1918 Ιούνιος 12
infolib image control
Τραπεζική επιταγή του Θρακικού Πολιτικού Συλλόγου.
Επιταγή
1918 Ιούνιος 28
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς την Τράπεζα Αθηνών σχετικά με την πληρωμή ποσού εισφορών στον γραμματέα του Πολιτικού Γραφείου.
Επιστολή
1918 Ιούνιος 28
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με χρηματικό ποσό που έχει η τράπεζα στο όνομά του.
Επιστολή
1918 Ιούνιος 27
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Θρακικό Πολιτικό Σύλλογο σχετικά με την εισφορά του συλλόγου.
Επιστολή
1918 Ιούνιος 29
infolib image control
Φάκελος του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυποργού με τίτλο " Εισφορά υπέρ των οικογενειών των εν Σκρά πεσόντων και καταγομένων εκ Χίου".
Φάκελος
1918 Μάιος 30
infolib image control
Επιστολή του Ι.Δαμαλά προς τον Κλ.Μαρκαντωνάκη σχετικά με την αποστολή επιταγής υπέρ των οικογενειών των εκ Χίου πεσόντων στη μάχη του Σκρά.
Επιστολή
1918 Μάιος 30
infolib image control
Επιστολή της Ιονικής Τράπεζας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με χρηματικό ποσό που έλαβε από τον Κλ.Μαρκαντωνάκη.
Επιστολή
1918 Ιούνιος 2
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς το Γενικό Διοικητή Χίου, Γ.Παπανδρέου, σχετικά με εισφορές υπέρ των οικογενειών των πεσόντων και των αναπήρων της μάχης του Σκρά.
Επιστολή
1918 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ι.Δαμαλά σχετικά με τις εισφορές υπέρ των οικογενειών των πεσόντων της μάχης του Σκρά.
Επιστολή
1918 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή της Ιονικής Τράπεζας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή απόδειξης παραλαβής ποσού.
Επιστολή
1918 Ιούνιος 26
infolib image control
Φάκελος του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού με τίτλο "Εισφορά υπέρ των οικογενειών των εν Σκρά πεσόντων και καταγομένων εκ Χίου Δρχ.20000".
Φάκελος
1918 Μάιος 30
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς το Γενικό Διοικητή Χίου, Γ.Παπανδρέου, σχετικά με εισφορές υπέρ των οικογενειών των πεσόντων και των αναπήρων της μάχης του Σκρά.
Επιστολή
1918 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ανδρεάδη σχετικά με τις εισφορές υπέρ των οικογενειών των πεσόντων της μάχης του Σκρά.
Επιστολή
1918 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή της Ιονικής Τράπεζας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή απόδειξης παραλαβής χρηματικού ποσού.
Επιστολή
1918 Ιούνιος 26
infolib image control
Απόδειξη της Ιονικής Τράπεζας για την παραλαβή του ποσού των 21000 δρχ. για λογαριασμό του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1918 Ιούνιος 12
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Χίου, Γ.Παπανδρέου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τη διάθεση του ποσού των εισφορών υπέρ των οικογενειών των πεσόντων στη μάχη του Σκρά.
Επιστολή
1918 Ιούλιος 26
infolib image control
Φάκελος του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού με τίτλο "Εισφορά υπέρ των οικογενειών των εν Σκρά φονευθέντων δρχ. 3000".
Φάκελος
1918 Ιούλιος 25
infolib image control
Επιστολή του Χρηματιστηρίου Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με δωρέα υπέρ των οικογενειών πεσόντων κατά την ένδοξον μάχη του Σκρά.
Επιστολή
1918 Ιούλιος 25
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής του Χρηματιστηρίου σχετικά με τη δωρεά του Χρηματιστηρίου υπέρ των οικογενειών των εν Σκρά πεσόντων.
Επιστολή
1918 Αύγουστος 3
infolib image control
Φάκελος του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού με τίτλο " Εισφορά υπέρ των οικογενειών των εν Σκρά πεσόντων 3231".
Φάκελος
1918 Αύγουστος 9
infolib image control
Επιστολή της Συντεχνίας Διευθυντών Εστιατορίων και Μαγειρίων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με δωρεά υπέρ των απόρων οικογενειών των νεκρών και των τραυματιών του Σκρά.
Επιστολή
1918 Αύγουστος 9
infolib image control
Φάκελος του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού με τίτλο "Εισφορά υπέρ των οικγενειών των εν Σκρά πεσόντων".
Φάκελος
1918 Αύγουστος 22
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με εισφορές υπέρ των οικογενειών των εν Σκρά πεσόντων.
Σημείωμα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας του Chartoum προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή δωρεάς.
Τηλεγράφημα
1918 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας του Chartoum σχετικά με την δωρεά του υπέρ των θυμάτων της βουλγαρικής επιδρομής.
Επιστολή
1918 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου των Αλυτρώτων Ελλήνων Λωζάννης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την διοργάνωση λαϊκής διαδήλωσης υπέρ των εθνικών συμφερόντων.
Επιστολή
1919 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Επιστολή της Εκτελεστικής Επιτροπής των Δωδεκανησίων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δεύτερη έκδοση της "Λευκής Βίβλου".
Επιστολή
1919 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Φάκελος στον οποίο αναγράφεται "A son Excellence Monsieur Vénizelos Président du Conseil des Ministres du Royaume de Grèce. Conférence de la Paix Paris".
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη κατασκευή μνημείου για τους "γιους της Ελευθερίας".
Επιστολή
1919
infolib image control
Φάκελος στον οποίο αναγράφεται "A son Excellence Monsieur Vénizelos Président du Conseil des Ministres du Royaume de Grèce. Conférence de la Paix Paris".
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Comité organisateur des Fêtes de la Liberté à Genève προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατασκευή μνημείου για τους "γιούς της Ελευθερίας".
Επιστολή
1919 Μάρτιος 31
infolib image control
Επιστολή του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει έγγραφό του προς το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών.
Επιστολή
1919 Ιούλιος 8
infolib image control
Επιστολή του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου προς το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως σχετικά
Επιστολή
1919 Ιούλιος 24
infolib image control
Επιστολή της Société Française d'Entreprises προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκτέλεση έργων στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1919 Οκτώβριος 27
infolib image control
Επιστολή της Société Française d'Entreprises προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκτέλεση αποξηραντικών έργων στη Μακεδονία.
Επιστολή
1919 Οκτώβριος 31
infolib image control
Συμβόλαιο ανάμεσα στην Ελληνική Κυβέρνηση και τη Société Française d'Entreprises σχετικά με την ανάθεση στη δεύτερη την εκτέλεση αδρευτικών έργων στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
Συμβόλαιο
infolib image control
Φάκελος με τίτλο "Εισφορά Τζώρτζη Μιχαληνού 10000 λίρες. Δι' ον σκοπόν ήθελεν εγκρίνει ο κ.Πρόεδρος".
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εισφορά του Τζώρτζη Μιχαληνού.
Επιστολή
1919 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή της Γενικής Πανελλήνιας Διδασκαλικής Ένωσης σχετικά με βελτιώσεις των λειτουργιών της Δημοττικής Εκπαίδευσης.
Επιστολή
1919 Νοέμβριος 26
infolib image control
Υπόμνημα των αντιπτροσώπων των Διδασκάλων Κρήτης προς τον Ε.Βενιζέλο και τους Βουλευτές σχετικά με την αύξηση των μισθών των διδασκάλων.
Υπόμνημα
1919 Δεκέβριος 27
infolib image control
Υπόμνημα των αντιπροσώπων των διδασκαλισσών της Πανελληνίου διδασκαλικής Ενώσεως προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις αποδοχές τους.
Υπόμνημα
1919 Νοέμβριος 28
infolib image control
Φάκελος με τίτλο "Εισφορά του Ν.Χριστούλη φραγ. 5000. Δι' όν σκοπό ήθελεν εγκρίνει ο κ. Πρόεδρος".
Φάκελος
<1919>
infolib image control
Επιστολή της Société Marseillaise προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με εισφορά του Ν.Χριστούλη .
Επιστολή
1919 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Έκθεση της Εκτελεστικής Διοίκησης της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργατών της Ελλάδας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με επικείμενη ψήφιση εργατικών νομοσχεδίων.
Έκθεση
1920 Ιανουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κ.Αγγελάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της ανοικοδόμησης της Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1920 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγού της Αποστολής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει έκθεση των πεπραγμένων της Αποστολής.
Διαβιβαστικό
1920 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Έκθεσις πεπραγμένων της εν Κωνσταντινούπολει Αποστολής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Από 20 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1919.
Έκθεση
1919 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς την Τράπεζα της Ανατολής σχετικά με την αποστολή χρηματικού ποσού.
Επιστολή
1920 Μάιος 11
infolib image control
Επιστολή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Διευθυντή του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας σχετικά με την κατάθεση χρηματικού ποσού.
Επιστολή
1920 Μάρτιος 16
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον βουλευτή Πύργου Κ.Γόντικα σχετικά με την παραλαβή βιβλιαρίων των αδελφών Πολυζώη.
Επιστολή
1920 Μάρτιος 16
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας της Ανατολής προς τον Κ.Κυριακίδη σχετικά με τη μεταφορά χρηματικού ποσού στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στον Πύργο.
Επιστολή
1920 Μάρτιος 12/25
infolib image control
Σημείωμα πάνω σε έντυπο του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού με τίτλο "Υπόθεσις αδελφών Πολυζώη. Πύργος".
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Αστυνομικού Διευθυντή Ηλείας προς τον Αστυνομικό Σταθμό του Πύργου σχετικά με την υπόθεση των αδελφών Πολυζώη.
Επιστολή
1918 Ιούλιος 25
infolib image control
Επιστολή του Αστυνομικού Διευθυντή Πατρών προς την Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας σχετικά με την υπόθεαση των Αδελφών Πολυζώη.
Διαβιβαστικό
1918 Ιούλιος 22
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου Κ.Κυριακίδη προς την Αστυνομική Διεύθυνση Πατρών σχετικά με την υπόθεση των αδελφών Πολυζώη.
Επιστολή
1918 Ιούλιος 18
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Α.Κυριακίδη προς την Αστυνομική Διεύθυνση Πάτρας σχετικά με την υπόθεση των αδελφών Πολυζώη.
Επιστολή
1918 Ιούλιος 18
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαϊας προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την υπόθεση του εν Σκρά φονευθέντος υπολοχαγού Ν.Πολυζώη.
Επιστολή
1918 Ιούλιος 22
infolib image control
Επιστολή της Μοιραρχίας Ηλείας προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την υπόθεση των αδελφών Πολυζώη.
Επιστολή
1918 Αύγουστος 6
infolib image control
Πιστοποιητικό του Προέδρου της Κοινότητας Λαστεϊκων το οποίο πιστοποιεί τα στοιχεία των αδελφών του Ν.Πολυζώη.
Πιστοποιητικό
1918 Αύγουστος 2
infolib image control
Επιστολή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Γόντικα σχετικά με την υπόθεση της κατάθεσης χρηματικού ποσού στο όνομα των αδελφών του Ν.Πολυζώη
Επιστολή
1919 Αύγουστος 16
infolib image control
Επιστολή του Βουλευτή Κ.Β.Γόντικα προς τον Κυριακίδη σχετικά με την υπόθεση της καταβολής χρηματικού ποσού στις αδελφές του Ν.Πολυζώη.
Επιστολή
1919 Αύγουστος 27
infolib image control
Σημειώσεις πάνω σε έντυπο του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με την περάτωση της υπόθεσης της καταβολής χρηματικού ποσού στις αδελφές Πολυζώη.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα το οποίο αναφέρει την διανομή του χρηματικού ποσού των 3000 δρχ. στις αδελφές Πολυζώη.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Τελωνείου Πειραιώς Σ.Πρωτοπαπαδάκη προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με με την κατηγορία για παράβαση καθήκοντος.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Τελωνείου Πεειριαώς Σ.Πρωτοπαπαδάκη προς το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών Α.Πρέκα σχετικά με το επεισόδιο που συνέβη μεταξύ του και με τον Τμηματάρχη του Υπουργείου Οικονομικών Ι.Στασινό.
Επιστολή
1920 Μάρτιος 8
infolib image control
Απολογία του Διευθυντή του Τελωνείου Πειραιώς Στυλ.Πρωτοπαπαδάκη προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το επεισόδιο ανάμεσα σ' συτόν και τον Τμηματάρχη του Υπουργείου Οικονομικών Ι.Στασινό.
Απολογία
1920 Μάρτιος 23
infolib image control
Επιστολή του Πανελλήνιου Πολιτικού Συλλόγου προς την Κρητική Αδελφότητα της Αθήνας με την οποία εκφράζει τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του Στυλ.Πρωτοπαπαδάκη.
Επιστολή
1920 Μάρτιος 27
infolib image control
Ανακοινωθέν του Υπουργού Οικονομικώςν της Ελλάδας Μ.Νεγρεπόντη σχετικά με το θάνατο του Στυλ.Πρρωτοπαπαδάκη.
Ανακοινωθέν
1920 Απρίλιος 1
infolib image control
Πρακτικόν Συσκέψεως των διοικητικών συμβουλίων της Κρητικής Αδελφότητας και του συλλόγου Ομόνοια των Κρητών του Πειραιά.
Πρακτικό
1920 Μάρτιος 30
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής των Διοικητικών Συμβουλίων της Κρητικής Αδελφότητας στην Αθήνα και του Σωματείου Ομόνοια των Κρητών του Πειραιά προς τον Υπουργό Οικονομικών Μ.Νεγρεπόντη σχετικά με το θάνατο του Στυλ.Πρωτοπαπαδάκη.
Υπόμνημα
1920 Απρίλιος 1
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Οικονομικών Μ.Νεγρεπόντη προς την Επιτροπή των Διοικητικών Συμβουλίων της Κρητικής Αδελφότητος στην Αθήνα και του Σωατείου Ομόνοια των Κρητών του Πειραιά σχετικά με το θάνατο του Στυλ.Πρωτοπαπαδάκη.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 7
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Οικονομικών Μ.Νεγρεπόντη προς την Επιτροπή των Διοικητικών Συμβουλίων της Κρητική Αδελφότητος στην Αθήνα και του Σωματείου Ομόνοια των Κρητών του Πειραιά σχετικά με τη σύσταση επιτροπής για την υπόθεση του Στυλ.Πρωτοπαπαδάκη.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 11
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Οικονομικών Μ.Νεγρεπόντη προς την Κρητική Αδελφότητα σχετικά με τη σύσταση επιτροπής για την υπόθεση του Πρωτοπαπαδάκη.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 13
infolib image control
Επιστολή της Κρητικής Αδελφότητος στην Αθήνα προς τον Υπουργό Μ.Νεγρεπόντη με την οποία διαβιβάζει απάντηση σε επιστολή του Υπουργού σχετικά με τη σύσταση επιτροπής για την υπόθεση του Στυλ.Πρωτοπαπαδάκη.
Διαβιβαστικό
1920 Απρίλιος 14
infolib image control
Επιστολή της Κρητικής Αδελφότητος στην Αθήνα προς τον Υπουργό Οικονομικών Μ.Νεγρεπόντη σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Στυλ.Πρωτοπαπαδάκη.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 10
infolib image control
Επιστολή της Κρητικής Αδελφότητος στην Αθήνα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ομόνοια των Κρητών του Πειραιά σχετικά με την υπόθεση του Στυλ.Πρωτοπαπαδάκη.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 10
infolib image control
Επιστολή του Σωματείου Ομόνοια προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Κρητικής Αδελφότητος στην Αθήνα σχετικά με την υπόθεση της αυτοκτονίας του Στυλ.Πρωτοπαπαδάκη.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 11
infolib image control
Επιστολή μελών του Πολιτικού Συλλόγου Πετραλώνων και της Κρητικής Αδελφότητος προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Κρητικής Αδελφότητος στην Αθήνα σχετικά με την υπόθεση της αυτοκτονίας του Στυλ.Πρωτοπαπαδάκη.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 12
infolib image control
Απόσπασμα εκ των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως της 12 Απριλίου 1920 των Μελών της Κρητικής Αδελφότητος εν Αθήναις.
Πρακτικό
<1920>
infolib image control
Επιστολή της Κρητικής Αδελφότητος στην Αθήνα προς τον Υπουργό Οικονομικών Μ.Νεγρεπόντη σχετικά με την υπόθεση της αυτοκτονίας του Στυλ.Πρωτοπαπαδάκη.
Επιστολή
<1920>
infolib image control
Επιστολή της Κρητικής Αδελφότητος στην Αθήνα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου Ομόνοια σχετικά με την υπόθεση της αυτοκτονίας του Στυλ.Πρωτοπαπαδάκη.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 16
infolib image control
Επιστολή της Κρητικής Αδελφότητος στην Αθήνα προς τον Υπουργό Οικονομικών Μ.Νεγρεπόντη σχετικά με την υπόθεση της αυτοκτονίας του Στυλ.Πρωτοπαπαδάκη.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 17
infolib image control
Επιστολή της Κρητικής Αδελφότητος στην Αθήνα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση της αυτοκτονίας του Στυλ.Πρωτοπαπαδάκη.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 20
infolib image control
Σημείωμα πάνω σε έντυπο του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με την εισφορά της Κοινότητας Tanga.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Tanga Ε.Ν.Μανθεάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με εισφορά της κοινότητας για φιλανθρωπικό σκοπό.
Επιστολή
1920 Ιούνιος 30
infolib image control
Κατάλογος εράνου της ελληνικής παροικίας Tanga, ποσού 200 λιρών σταλέντος προς την Α.Ε. των πρωθυπουργό της Ελλάδος αξιότιμον κύριον Ελ>βεενιζέλον δια της Ελληνικής Κοινότητος Tanga προς φιλανθρωπικόν σκοπόν, κατά την εαυτού έγκρισιν.
Κατάλογος
1930 Ιούνιος 30
infolib image control
Επιταγή της National Bank of India με το ποσό των 200 λιρών στο όνομα του Ε.Βενιζέλου.
Επιταγή
1920 Ιούνιος 30
infolib image control
Σημείωμα πάνω σε έντυπο του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με την εισφορά της Ιεράς Μονής Κύκκου.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών Ν.Πολίτη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Γενικού Βασιλικού Προξενείου της Ελλάδος στην Κύπρο.
Διαβιβαστικό
1920 Αύγουστος 21
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Βασιλικού Προξενείου της Ελλάδος προς το Υπουργείο Εξωτερικών με την οποία διαβιβάζει επιστολή της Ιεράς Μονής Κύκκου.
Διαβιβαστικό
1920 Ιούλιος 23
infolib image control
Επιστολή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιεράς Μονής Κύκκου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει επιταγή.
Διαβιβαστικό
1920 Ιούλιος 7
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή του Α.Σαχτούρη προς τη Στρατιά Θράκης σχετικά με τη διάθεση της εισφοράς της Ιεράς Μονής Κύκκου.
Επιστολή
1920 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη προς τον Αρμοστή σχετικά με την εισφορά της Ιεράς Μονής Κύκκου.
Επιστολή
1920 Σεπτέβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου με την οποία ευχαριστεί μέσω του παραλήπτη όσους φροντίζουν τα ορφανά των πεσόντων.
Επιστολή
1920 Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή της Στρατιάς Θράκης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με πληροφορίες που ζήτησε το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού για στρατιωτικό ζήτημα.
Επιστολή
1920 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Σημείωμα πάνω σε έντυπο του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με εισφορά των Ελλήνων από την Αμερική.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει επιταγή των παλινοστούντων από την Αμερική Ελλήνων.
Επιστολή
1920 Ιούλιος 8
infolib image control
Απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για την είσπραξη χρηματικού ποσού υπέρ των ορφανών και αναπήρων του στρατού του Μικρασιατικού μετώπου.
Απόδειξη
1920 Ιούλιος 8
infolib image control
Επιστολή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Αθ.Σταυρόπουλο, Πρόεδρο της Επιτροπής των παλινοστούντων εξ Αμερικής Ελλήνων, σχετικά με την εισφορά των Ελλήνων Αμερικής υπέρ των ορφανών και των αναπήρων του Μικρασιατικού μετώπου
Επιστολή
1920 Ιούλιος 20
infolib image control
Σημείωμα πάνω σε έντυπο του Πολιτικού Γραφείου σχετικά με εισφορά των αδελφών Παπαστράτου.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή των Αδελφών Παπαστράτου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με εισφορά τους υπέρ των εθνικών σκοπών.
Επιστολή
1920 Αύγουστος 5
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την επιθυμία των αδελφών Παπαστράτου για τη διάθεση της δωρεάς τους.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη, Υπουργού των Εξωτερικών, προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την εισφορά των Αδελφών Παπαστράτου.
Διαβιβαστικό
1920 Αύγουστος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Εμμ.Καψαμπέλη, Πρεσβευτή της Ελλάδας στη Χάγη, προς το Υπουργείο των Εξωτερικών σχετικά με τη δωρεά των Αδελφών Παπαστράτου.
Τηλεγράφημα
<1920>
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας της Αθήνας προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την δωρεά των Αδελφών Παπαστράτου.
Επιστολή
1920 Αύγουστος 10/23
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τους Αδελφούς Παπαστράτους σχετικά με την δωρέα τους.
Επιστολή
1920 Αύγουστος 28
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Παπανικολάου προς την Αρμοστεία της Ελλάδας στη Σμύρνη σχετικά με το ορφανοτροφείο της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1920 Αύγουστος 31
infolib image control
Επιστολή της Ύπατης Αρμοστείας της Ελλάδας στη Σμύρνη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα των ορφανών στην περιοχή της Σμύρνης.
Επιστολή
1920 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα της Ύπατης Αρμοστείας της Ελλάδος στη Σμύρνη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα των ορφανών των Μικρασιατών.
Τηλεγράφημα
1920 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Ύπατου Αρμοστή Α.Στεργιάδη προς το Υπουργείο των Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την κατάσταση των ορφανών στη Σμύρνη και στην ευρύτερη περιοχή.
Επιστολή
1920 Μάιος 7
infolib image control
Κατάστασις όπου σημειούται ο αριθμός των εν τη κατεχομένη Μικρασία ορφανών τέκνων κατά το πλείστον στρατολογηθέντων ή μετατοπισθέντων ομογενών.
Πίνακας
<1920>
infolib image control
Κατάστασις όπου σημειούται ο αριθμός των εν τη κατεχομένη ζώνη ορφανών αλλογενών.
Κατάλογος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Παπανικολάου προς την Αρμοστεία Θράκης σχετικά με τα ορφανά του Μικρασιατικού πολέμου.
Τηλεγράφημα
1920 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα της Ύπατης Αρμοστείας της Ελλάδος στη Σμύρνη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα των ορφανών των Μικρασιατών.
Τηλεγράφημα
1920 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Θράκης Α.Σακτούρη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την ύπαρξη ορφανοτροφείου στην Αδριανούπολη.
Τηλεγράφημα
1920 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τη Διεύθυνση της Τράπεζας Αθηνών σχετικά με εκκρεμείς λογαριασμούς στο όνομα του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1920 Οκτώβριος 10
infolib image control
Έπιστολή της Τράπεζας Αθηνών προς τη Διεύθυνση του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τους εκκρεμείς λογαριασμούς στο όνομα του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1920 Οκτώβριος 17/30
infolib image control
Επιστολή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς την Διεύθυνση της Τράπεζας Αθηνών σχετικά με εκκρέμοτητες σε λογαριασμούς του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1920 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή της Τραπέζας Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάθεση 50000 δραχμών στο όνομά του.
Επιστολή
1918 οκτώβριςο 29/12
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Αθηνών προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την προέλευση των ποσών στους λογαριασμούς του Βενιζέλου.
Επιστολή
1920 Οκτώβριος/Νοέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Αθηνών, Υποκατάστημα Σμύρνης, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάθεση χρηματικού ποσού στο όνομά του.
Επιστολή
1920 Οκτώβριος 20/Νοέμβριος 2

                                                                            infolib-libsolution