Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Δημ. Ζαλούχου προς τον Ελ. Βενιζέλο.
Επιστολή
1911 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Εισηγητική έκθεση του Δ. Ζαλούχου περί νέου συστήματος φορολογίας "επί του εκ των οικοδομών εισοδήματος".
Εισηγητική Έκθεση
1910 Ιανουάριος 15
infolib image control
Σχέδιον Νόμου του Δ. Ζαλούχου "περί φόρου οικοδομών".
Σχέδιο νόμου
1910 Ιανουάριος 15
infolib image control
Αίτηση του Συλλόγου των Εμποροϋπαλλήλων Πύργου προς τον Ελ. Βενιζέλο "περί αναγνωρίσεως υπό του Κράτους της Κυριακής Αργίας".
Αίτηση
1911 Μάρτιος 1
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Τρικκάλων προς τον Ελ. Βενιζέλο υπέρ της Κυριακής Αργίας.
Επιστολή
1911 Μάρτιος 1
infolib image control
Αναφορά του Συλλόγου των Εμποροϋπαλλήλων Πατρών προς τον Ελ. Βενιζέλο για την Συνταγματική θέσπιση της Κυριακής Αργίας.
Αναφορά
1911 Μάρτιος 3
infolib image control
Διαβιβαστικό του Δικηγορικού Συλλόγου Λαρίσης προς τον Ελ. Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
infolib image control
Επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Γυθείου προς τον Ελ. Βενιζέλος περί μεταβολής της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σπάρτης.
Επιστολή
1911 Μάρτιος 10
infolib image control
Υπόμνημα του Δικηγορικού Συλλόγου Γυθείου.
Υπόμνημα
1911 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Δικαστικές περιφέρειες Πρωτοδικείου Σπάρτης και Γυθείου.
Λιθογραφία
<1911>
infolib image control
Επιστολή του Κτηματικού Συλλόγου "Η Δήμητρα" προς τον Ελ. Βενιζέλο, διαβιβάζοντας του ψήφισμα για τη φορολογία του, από την ελιά, εισοδήματος.
Επιστολή
1911 Μάρτιος 11
infolib image control
Ψήφισμα του Κτηματικού Συλλόγου Μηλέων για τη φορολογική υπαγωγή των ελαιοπαραγωγών στο νομοσχέδιο που αφορά στη φορολογία των σιτοπαραγωγών.
Ψήφισμα
<1911>
infolib image control
Επιστολή του Γεώργιου Λαντσίδη προς τον Ελ. Βενιζέλο για το αγροτικό ζήτημα.
Επιστολή
1911 Μάρτιος 12
infolib image control
Διαβιβαστικό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο υπομνήματος "επί του νομοσχεδίου περί δικαστικού ενσήμου" .
Διαβιβαστικό
1911 Μαρτίου 17
infolib image control
Υπόμνημα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών επί του νομοσχεδίου "Περί δικαστικού ενσήμου".
Υπόμνημα
1911 Μάρτιος 12
infolib image control
Ψήφισμα του Εργατικού Κέντρου Αθηνών, δηλώνοντας την συμπαράστασή του στο μεταρρυθμιστικό έργο του Ελ. Βενιζέλου.
Ψήφισμα
1911 Μάρτιος 20
infolib image control
Πρόσκληση "Αδελφότητας" προς τον Ελ. Βενιζέλο να παραβρεθεί "κατά την στέψιν του Μνημείου Καραϊσκάκη" στο Φάληρο.
Πρόσκληση
1911 Μάρτιος 24
infolib image control
Επιστολή του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Αλεξανδρείας (Αιγύπτου) προς τον Ελ. Βενιζέλο.
Επιστολή
1911 Μάρτιος 11/24
infolib image control
Επιστολή του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Αλεξανδρείας προς τον Πρόεδρο του Μεικτού Εφετείου Αλεξανδρείας σχετικό με την "Κυριακή αργία" και σχετικό προσχέδιο νόμου.
Επιστολή
1911 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Επιστολή της "Πανελληνίου Ενώσεως" της Βορείου Αμερικής και Καναδά προς τον Ελ. Βενιζέλο.
Επιστολή
1911 Μάρτιος 29
infolib image control
Αίτηση του "Συνδέσμου Ελλήνων Καλλιτεχνών" προς τον Ελ. Βενιζέλο περί "σκοπιμωτέρας διδασκαλίας της Ιχνογραφίας" στα σχολεία και περί "μερίμνης υπέρ της Εθνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης".
Αίτηση
1911 Απρίλιος
infolib image control
Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας "προς τους ανά το Κράτος Σεβασμιωτάτους Ιεράρχας".
Εγκύκλιος
1908 Ιούλιος 30
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Ερμουπόλεως προς τον Ελ. Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει πρόταση νομου "περί εκτελέσεως των δικαστικών αποφάσεων".
Επιστολή
1911 Μάιος 18
infolib image control
"Αιτιολογική Έκθεσις της προτάσεως νόμου δια την εκτέλεσιν των αποφάσεων" του Βουλευτή Λακωνίας Νικ. Γ. Πετροπουλάκη προς τη Βουλή.
Αιτιολογική Έκθεση
1911 Απρίλιος 20
infolib image control
Πρότασις Νόμου του Βουλευτή Λακωνίας Νικ.Γ. Πετροπουλάκη.
Πρόταση Νόμου
1911 Απρίλιος 20
infolib image control
Υπόμνημα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών "δια τα Πανεπιστημιακά Νομοσχέδια".
Υπόμνημα
1911 Ιούνιος 9
infolib image control
Διαβιβαστικό προκηρύξεως της Διοργανωτικής Επιτροπής της Εκθέσεως Σηροτροφίας και Μεταξουργίας προς τον Ελ. Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1911 Ιουνίου 25
infolib image control
Έκθεσις Α' Σηροτροφίας και Μεταξουργίας.
Προκήρυξη
1911 Ιούνιος 20
infolib image control
Επιστολή της Ελληνικής Κοινότητας "Ο Ευαγγελισμός" του St. Louis προς τον Ελ. Βενιζέλο.
Επιστολή
1911 Ιούλιος 11
infolib image control
Επιστολή της Ελληνικής Κοινότητας "Ο Ευαγγελισμός" προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος για το ζήτημα της αναγνωρίσεως του εφημερίου Βασιλείου Αβραμόπουλου.
Επιστολή
1911 Ιούλιος 11
infolib image control
Καταστατικόν της εν Αγίω Λουδοβίκω Ελληνικής Κοινότητος "Ο Ευαγγελισμός"
Καταστατικό
1911 Μάιος 21
infolib image control
Επιστολή του Ηπειρωτικού Συλλόγου Αλεξανδρείας (Αιγύπτου) προς τον Ελ. Βενιζέλο ζητώντας του συμβουλές "περί του τρόπου, καθ' ον θα ηδύνατο να φανή περισσότερον ωφέλιμος" για τους δοκιμαζόμενους "εν Ηπείρω" αδελφούς.
Επιστολή
1911 Ιούλιος 8/21
infolib image control
Ψήφισμα του Συνδέσμου τεχνιτών ο "Κάδμος" υπέρ του ορισμού της Θήβας ως έδρα Μεραρχίας ή Συντάγματος.
Ψήφισμα
1911 Αύγουστος 15
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου των Αμαξοκαρραγωγέων προς τον Ελ. Βενιζέλο.
Επιστολή
1911 Αύγουστος 21
infolib image control
"Ψήφισμα της Γενικής Συνελεύσεως των εν Αθήναις, Πειραιεί και περιχώροις Αμαξοκαρραγωγών".
Ψήφισμα
1911 Αύγουστος
infolib image control
Αίτηση των Καρραγωγέων προς τον υπουργό Οικονομικών, Λάμπρο Κορομηλά.
Αίτηση
1911 Ιούλιος 8
infolib image control
Αίτησις των Καρραγωγέων προς τον Υπουργό Οικονομικών, Λάμπρο Κορομηλά.
Αίτηση
1911 Ιούλιος 8
infolib image control
Αίτησις του Συνδέσμου Αμαξοκαρραγωγέων προς τον Υπουργό των Εσωτερικών, Ε. Ρέπουλη "περί επισκευής της Πειραϊκής οδού".
Αίτηση
1911 Μάιος
infolib image control
Επιστολή του Ομίλου Κοσμοπολιτών προς τον Ελ. Βενιζέλο.
Επιστολή
1911 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Υποδιδασκάλων Βοιωτίας η "Δήμητρα" προς τον Ελ. Βενιζέλο.
Επιστολή
1911 Οκτώβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου των Μικρασιατών "Η Ανατολή" προς τον Ελ. Βενιζέλο διαβιβάζοντάς του το έντυπο "Εσπερίς".
Επιστολή
1911 Οκτώβριος 12
infolib image control
Ψήφισμα του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών.
Ψήφισμα
1911 Οκτώβριος 15
infolib image control
Διαβιβαστικό του Δημάρχου Γαϊου Παξών, Αλέξανδρου Θ. Βελλιανίτη, προς τον Ελ. Βενιζέλο, ψηφίσματος του λαού των Παξών.
Διαβιβαστικό
1911 Οκτώβριος 18
infolib image control
Ψήφισμα των κατοίκων των Παξών υπέρ της αντικαταστάσεως του Διευθυντή του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Ψήφισμα
1911 Οκτώβριος 16
infolib image control
Επιστολή της Φιλοπτώχου Μακεδονικής Αδελφότητος προς τον Ελ. Βενιζέλο με την οποία "συνιστά θερμότατα την εισαγωγήν εις την Σχολήν των Ευελπίδων" του Αλέξανδρου Β. Μπικιάρη.
Επιστολή
1911 Οκτώβριος 20
infolib image control
Αίτησις της Πανελληνίου Φαρμακευτικής Εταιρίας των Νομίμων Φαρμακοποιών προς τον Ελ. Βενιζέλο.
Αίτηση
1911 Οκτώβριος 24
infolib image control
Αίτησις του εν Πειραιεί Φιλοπτώχου Συνδέσμου "Αγάπη" προς τον Ελ. Βενιζέλο "περί παροχής βοηθήματος προς ενίσχυσιν των πόρων αυτού".
Αίτηση
1911 Οκτώβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών προς τον Ελ. Βενιζέλο ζητώντας να χορηγηθεί "ισόβια τις επιχορήγησις" στον ποιητή Σπ. Ματσούκα για να συνεχίσει το πατριωτικό του έργο.
Επιστολή
1911 Νοέμβριος 1
infolib image control
Διαβιβαστικό αίτησης του Γεωργικού Συλλόγου Φθιώτιδος προς τον Ελ. Βενιζέλο για την απολλοτρίωση του λειβαδιού "Πλακωτό".
Διαβιβαστικό
1911 Νοέμβριος 5
infolib image control
Αίτησις των γεωργών και κατοίκων του χωριού "Φραντζή" προς το Υπουργείο της Εθνικής Οικονομίας.
Αίτηση
1911 Οκτώβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Σαμαριναίων Καρδίτσας "Η Αδελφική Αλληλοβοήθεια" προς τον Ελ. Βενιζέλο ζητώντας τη συμπλήρωση του κανονιστικού, περί ιθαγενείας νόμου, Β. Διατάγματος.
Επιστολή
1911 Νοέμβριος 5
infolib image control
Ψήφισμα του Συλλόγου Σαμαριναίων Καρδίτσης "Η Αδελφική Αλληλοβοήθεια".
Ψήφισμα
1911 Οκτώβριος 30
infolib image control
Αίτησις του Συλλόγου των εν Καρδίστη Σαμαρινάιων "Η Αδελφική Αλληλοβοήθεια" προς τον Ελ. Βενιζέλο και τον προσωρινό Υπουργό των Εσωτερικών, Απόστολο Αλεξανδρή.
Αίτηση
1911 Νοέμβριος 5
infolib image control
Ψήφισμα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών επιδοκιμαστικό της πολιτικής της Κυβερνήσεως στο Κρητικό Ζήτημα.
Ψήφισμα
1911 Νοέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθηνών προς τον Ελ. Βενιζέλο με την οποία ζητούν αύξηση της ετήσιας επιχορήγησης των νυκτερινών του Σχολών.
Επιστολή
1911 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών προς τον Ελ. Βενιζέλο.
Επιστολή
1911 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Π. Σπανού προς τον Ελ. Βενιζέλο, για τις αδικίες στον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων.
Επιστολή
<1911>

Bρέθηκαν 57 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution