Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, Γ.Φώτια, προς τον Διευθυντή του Ελληνικού Παστέρειου Ινστιτούτου, Π.Σ.Παμπούκη, με την οποία επαινεί την λειτουργία του Ινστιτούτου.
Επιστολή
1909 Ιούλιος 2
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Institut Pasteur, Ε.Roux, προς τον Διευθυντή του Ελληνικού Παστέρειου Ινστιτούτου, Π.Σ.Παμπούκη, σχετικά με την λειτουργία του Λυσσιατρείου.
Επιστολή
1909 Αύγουστος 4
infolib image control
Απόφαση της Πανελλήνιας Λαϊκής Εταιρίας με την οποία υποδεικνύει μέλη της για την κατάρτηση του συνδυασμού του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Απόφαση
1910 Οκτώβριος 19
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους Προέδρους Συντεχνιών που προτείνονται ως Υποψήφιοι με το Κόμμα των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1910 Οκτώβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Συντεχνιών Αθηνών-Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει αντίγραφο ψηφίσματός του, όπου υποδεικνύει υποψήφιους για τις προσεχείς εκλογές.
Επιστολή
1910 Νοέμβριος 1
infolib image control
Ψήφισμα της Ένωσης Ελληνικών Σωματείων προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο προτείνει μέλη της ως υποψήφια για τις προσεχείς εκλογές.
Ψήφισμα
<1910>
infolib image control
Ψήφισμα της "Πολιτικής Αδελφότητας Άργους, η Ηώς" σχετικά με τα άτομα που προτείνει για τον Συνδυασμό των Φιλελευθέρων στις προσεχείς εκλογές.
Ψήφισμα
1910 Νοέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του εν Αθήναις Ακαδημαϊκού Συνδέσμου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία προτείνουν τον Όθωνα Α.Ρουσόπουλο ως υποψήφιο στις προσεχείς εκλογές.
Επιστολή
1910 Νοέμβριος 3
infolib image control
Διαβιβαστικό του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων προς τον Ε.Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1910 Νοέμβριος 4
infolib image control
Πρακτικό του Εμπορικού Συλλόγου Τρικκάλων.
Πρακτικό
1910 Νοέμβριος 4
infolib image control
Αίτηση των Διευθυντών Ζαχαροπλαστών Αθηνών-Πειραιώς και επαρχιών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προστασία της εγχώριας παραγωγής.
Αίτηση
1910 Νοέμβριος 16
infolib image control
Διαβιβαστικό της Πανελλήνιας Ένωσης προς τον Ε.Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1910 Νοέμβριος 20
infolib image control
Ψήφισμα της Πανελλλήνιας Ένωσης με το οποίο αποφασίζεται η στήριξη των μελών της προς τον Ε.Βενιζέλο στις προσεχείς εκλογές.
Ψήφισμα
1910 Νοέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή της Φιλανθρωπικής Αδελφότητας Ηπειρωτών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την μη συμμετοχή των προταθέντων αυτής στον Συνδυασμό Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1910 Νοέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Ομοσπονδιακού Συνδέσμου των Λαών της Ανατολής προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ανακοινώνουν την ίδρυση εφημερίδας.
Επιστολή
1910 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής των Λαμποβιτών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις παρανομίες της οικογένειας Ζάππα.
Επιστολή
1910 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Εργατικού Κέντρου Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζουν τις ευχές τους για την ονομαστική του εορτή.
Επιστολή
1910 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Σκοπευτικού Συλλόγου "ο Αποκόρωνας" προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητούν την παροχή όπλων για την συμπλήρωση των σχολικών παραρτημάτων τους.
Επιστολή
1910 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Προοδευτικού Συνδέσμου "ο Εργάτης" προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητούν την έγκριση του καταστατικού τους.
Επιστολή
1910 Δεκέμβριος 18
infolib image control
Υπόμνημα του Εργατικού Κέντρου Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα κυβερνητικά μέτρα αμέσου ανάγκης υπέρ των εργατών Αθηνών.
Υπόμνημα
1910 Δεκέμβριος 21
infolib image control
Υπόμνημα του Εργατικού Κέντρου Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο περί εργατικής νομοθεσίας.
Υπόμνημα
1910 Δεκέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Π.Σ.Παμπούκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την φιλανθρωπική δράση του Λυσσιατρείου και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του.
Επιστολή
1910 Δεκέμβριος 28
infolib image control
Επιστημονική Δράσις του Ελληνικού Λυσσιατρείου από της ιδρύσεώς του κατ' Αύγουστον 1894 μέχρι τέλους του 1907.
Φυλλάδιο
1909
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί κυρώσεως των μεταξύ των επί των Επιτροπών και Οικονομικών, Υπουργών, ως αντιπροσώπων του Δημοσίου, και του Παναγιώτου Σ.Παμπούκη, ως αντιπροσώπου, Διευθυντού και ιδιοκτήτου του εν Αθήναις "Ελληνικού Λυσσιατρείου Παμπούκη" συμβάσεως περί του τρόπου της συντηρήσεως και λειτουργίας του ιδρύματος τούτου.
Σχέδιο νόμου
1909 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις Επί του Νομοσχεδίου περί ανανεώσεως της συμβάσεως μεταξύ της Κυβερνήσεως και του ιδιοκτήτου του και Διευθυντού του ενταύθα Λυσσιατρείου κ.Π.Σ.Παμπούκη.
Εισηγητική Έκθεση
1909 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί κυρώσεως της μεταξύ των επί των Εσωτερικών και Οικονομικών Υπουργών, ως αντιπροσώπων του Δημοσίου, και του Παναγιώτου Σ.Παμπούκη, ως αντιπροσώπου, Διευθυντού και ιδιοκτήτου του εν Αθήναις "Ελληνικού Λυσσιατρείου Παμπούκη" συμβάσεως περί του τρόπου της συντηρήσεως και λειτουργίας του ιδρύματός του.
Σχέδιο νόμου
1909 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Σύμβασις περί του τρόπου της συντηρήσεως του εν Αθήναις Ελληνικού Λυσσιατρείου Παν.Σ.Παμπούκη και της δωρεάν θεραπείας εν αυτώ των απόρων λυσσοδήκτων του Κράτους.
Σύμβαση
1909 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Εισαγωγικού Εμπορίου εν Πάτραις προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου περί φορολογίας του εισοδήματος.
Επιστολή
1910 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Αναφορά του Συνδέσμου των εν Αθήναις και εν Πειραιεί Σιδηρουργών και Ορειχαλκουργών "το Εθνικόν Μεγαλείον εν τη Βιομηχανία" προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αναζωπύρωση της βομηχανίας του σιδήρου και του ορειχάλκου.
Αναφορά
<1910>
infolib image control
Πρακτικό του Συνδέσμου των εν Αθήναις και εν Πειραιεί Σιδηρουργών και Ορειχαλκουργών του Εθνικού Μεγαλείου εν τη Βιομηχανία προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αναζωπύρωση της βιομηχανίας του σιδήρου και του ορείχαλκου.
Πρακτικό
<1910>
infolib image control
Υπόμνημα του Συνδέσμου των εν Αθήναις και Πειραιεί Σιδηρουργών και Ορειχαλκουργών του Εθνικού Μεγαλείου εν τη Βιομηχανία προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αναζωπύρωση της Βιομηχανίας σιδήρου και ορείχαλκου.
Υπόμνημα
<1910>
infolib image control
Υπόμνημα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον φόρο εισοδήματος.
Υπόμνημα
1911 Ιανουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Λυκείου των Ελληνίδων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητούν γενική μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση.
Επιστολή
1911 Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Εθνικού Συνδέσμου των Ελληνίδων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων.
Επιστολή
<1911>
infolib image control
Νομοσχέδιον δι'επιστήμονας, καλλιτέχνιδας και παιδαγωγούς.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Νομοσχέδιο περί μεταρρυθμίσεως της διδασκαλίας των αρχαίων συγγραφέων και ποιητών.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Νομοσχέδιον περί μέσης Εκπαιδεύσεως θηλέων.
Σχέδιο νόμου
<1911>
infolib image control
Νομοσχέδιον περί εισαγωγής της διδασκαλίας της νεωτέρας φιλολογίας ή ποιήσεως εις τα Διδασκαλεία, γυμνάσια ή ανώτερα εν γένει σχολεία των θηλέων.
Σχέδιο νόμου
<1911>
infolib image control
Νομοσχέδιον δια την μετατροπήν της Δημοτικής παιδεύσεως των θηλέων εις μικτήν.
Σχέδιο νόμου
<1911>
infolib image control
Νομοσχέδιον περί καταργήσεως προφορικών εξετάσεων.
Σχέδιο νόμου
<1911>
infolib image control
Νομοσχέδιον περί δικαιωμάτων της συζύγου κατά τον γάμον.
Σχέδιο νόμου
<1911>
infolib image control
Αναφορά του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του φόρου επί του εισοδήματος.
Αναφορά
1911 Ιανουάριος 17
infolib image control
Υπόμνημα του Εμπορικού και Βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιώς περί του φόρου επί του εισοδήματος προς την Ελληνική Κυβέρνηση.
Υπόμνημα
1911 Ιανουάριος 14
infolib image control
Επιστολή της Κεντρικής Σηροτροφικής Εταιρίας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητείται υλική ενίσχυση για την συνέχιση του έργου της.
Επιστολή
1911 Ιανουάριος 27
infolib image control
Διαβιβαστικό του Σκοπευτικού Πειραϊκού Συνδέσμου προς τον Ε.Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1911 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Υπόμνημα του Σκοπευτικού Συνδέσμου Πειραιώς προς την Διοργανωτική Επιτροπή του Ελληνικού Στρατού και τον Στρατηγό Eydoux της Γαλλικής Αποστολής σχετικά με το στρατιωτικό σύστημα της βραχυτάτης θητείας.
Υπόμνημα
1911 Ιανουάριος 31
infolib image control
Διαβιβαστικό του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικκάλων προς τον Ε.Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1911 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικκάλων προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ανακοινώνεται η απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου να εγκρίνει την αναστολή της ισοβιότητας των δικαστών προς επίτευξη της εκκαθάρισης του κλάδου.
Επιστολή
1911 Ιανουάριος 22
infolib image control
Διαβιβαστικό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1911 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Υπόμνημα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών επί του νομοσχεδίου "Περί επιδόσεως των ποινικών δικογράφων και των κατά τας ποινικάς δίκας ερημοδικιών".
Υπόμνημα
1911 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Eπιστολή του εμπόρου, Ευθ.Κουμουνδούρου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το άρθρο του Νέου Συντάγματος περί τύπου.
Επιστολή
1911 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Τεχνοεργατών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την χορήγηση περισσοτέρων δαπανών του κράτους προς την Μέση και Ανώτερη Εκπαίδευση.
Επιστολή
1911 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πρόταση περί αναγραφής στο Συνταγματικό χάρτη της διάταξης, όπου το κράτος αναγνωρίζει την Κυριακή αργία.
Επιστολή
1911 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Επιστολή της Δημοτικής Αρχής Κοκκαρίου Σάμου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του στέλνουν ευχές για την ονομαστική του εορτή.
Επιστολή
1912 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα προς τον Ε.Βενιζέλο όπου προτείνονται ονόματα για τον συνδυασμό των Φιλελευθέρων Αχαϊοήλιδος.
Τηλεγράφημα
<1911>
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την λειτουργία του Λυσσιατρείου στην Αθήνα.
Έκθεση
χ.χ.
infolib image control
Τηλεγράφημα του Νομάρχη Σελά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με μετακινήσεις Βουλευτών.
Τηλεγράφημα
Χ.Χ.

Bρέθηκαν 57 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution