Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Έκθεση του J.C. Ledlie σχετικά με το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας.
Έκθεση
1917 Ιανουάριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Πολίτη σχετικά με την άφιξη του Διομήδη στο Παρίσι.
Τηλεγράφημα
1917 Ιανουάριος 16/29
infolib image control
Έκθεση του Almeric Fitzroy σχετικά
Έκθεση
1917 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Επιστολή του Α.Αλεξανδρή προς τον Υπουργό των Εξωτερικών της Προσωρινής Κυβέρνησης, Ν.Πολίτη σχετικά με τις θέσεις της Ιταλίας απέναντι στον ελληνικό διχασμό.
Επιστολή
1917 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Διαβιβαστική επιστολή του Εμπεδον Τμήματος Πυροβολικού προς το Ανεξάρτητο Τάμα Κρητών σχετικά με την αποστολή φύλλου μισθοτροφοδοσίας.
Διαβιβαστικό
1917 Ιανουάριος 24
infolib image control
Φύλλο μισθοδοσίας του Σοφοκλή Βενιζέλου.
Φύλλο μισθοδοσίας
1916 Μάϊος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Μάρτιος 28/Απρίλιος 13
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με στρατιωτικά έργα.
Σημείωμα
1917 Μάρτιος 14
infolib image control
Σημείωμα
Σημείωμα
1917 Μάρτιος 14
infolib image control
Σημείωμα
Σημείωμα
1917
infolib image control
Σημείωμα
Σημείωμα
1917 Μάρτιος 14
infolib image control
Σημείωμα
Σημείωμα
<1917>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου σχετικά με την κατάληψη της Θεσσαλίας, της Κεφαλληνίας και άλλων νησιών.
Τηλεγράφημα
Μάρτιος 13/26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Ξυδάκη προς τις Προξενικές Αρχές με το οποίο διαβιβάζει πληροφορίες για τον αποκλεισμό της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1917 Μάρτιος 26
infolib image control
Έκθεση
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με σκέψεις του για την πρόοδο του κινήματος της Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1917 Μάρτιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάρτιος 17/30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο
Τηλεγράφημα
1917 Μάρτιος 18/31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 21/Μάιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 22/Μάιος 4
infolib image control
Επιστολή σχετικά με τη θέση των Οθωμανών στην Αίγυπτο.
Επιστολή
1917 Απρίλιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 22/Μάιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 29/Μάιος 11
infolib image control
Σημείωμα με οδηγίες του ταγματάρχη προς τους λοχίες.
Σημείωμα
1917 Απρίλιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 31/Μάιος 13
infolib image control
Επιστολή του Σ.Βενιζέλου προς το 3ο Σύνταγμα Πεζικού σχετικά με την αποστολή προσωπίδων.
Επιστολή
1917 Απρίλιος 14
infolib image control
Επιστολή του 3ου Συντάγματος Πεζικού προς το 2ο λόχο σχετικά με τη διάθεση προσωπίδων σε τάγματα στρατού.
Επιστολή
1917 Απρίλιος 17
infolib image control
Σημείωμα περί των επιχειρήσεων του στρατού Εθνικής Αμύνης.
Υπόμνημα
1917
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 5/18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 5/18
infolib image control
Τηλεγράφημα προς τον Α.Ρωμάνο
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 9/22
infolib image control
Πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρεται ο λόχος που υπηρετεί ο στρατιώτης Ηλ.Ανδρουλάκης.
Πιστοποιητικό
1917 Απρίλιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 12/25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 12/25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 12/25
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή του Τάγματος σχετικά με την έναρξη γενικής επιθέσεως
Επιστολή
1917 Απρίλιος 13/26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 13/26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Παπαναστασίου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την προσχώρηση της Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
1917 Απριλίος 14/27
infolib image control
Επιστολή του Απ.Αλεξανδρή προς τον Υπουργό Εξωτερικών Ν.Πολίτη σχετικά με τη στάση των δυνάμεων απέναντι στην Προσωρινή Κυβέρνηση Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1917 Απρίλιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 13/26
infolib image control
Τηλεγράφημα Α.Παπαναστασίου σχετικά με την κατάληψη χωριών στη Νότια Ήπερο από τους Ιταλούς.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 15/28
infolib image control
Φύλλο μητρώου του επιλοχία Μαυρογένη Νικολάου.
Φύλλο Μητρώου
1917 Απρίλιος 29
infolib image control
Φύλλο μητρώου του λοχία Βολάνη Εμμανουήλ.
Φύλλο Μητρώου
1917 Απρίλιος 29
infolib image control
Επιστολή του Ν.Μποτάση προς τον Ι.Γεννάδιο σχετικά με τον ανεφοδιασμό των γερμανικών υποβρυχίων.
Επιστολή
1917 Απρίλιος 29
infolib image control
Επιστολή του Ι.Γενναδίου προς τον αντιπλοίαρχο Ν.Μποτάσης σχετικά με τον ανεφοδιασμό των γερμανικών υποβρυχίων.
Επιστολή
1917 Μάιος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου σχετικά με την πτώση του βασιλιά.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 16/29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάληψη της Θεσσαλίας.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 17/30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 16/29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς τον Α.Ρωμάνο
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 17/30
infolib image control
Πρωτόκολλον παραδόσεως και παραλαβής του 2ου λόχου.
Πρωτόκολλο
infolib image control
Πρωτόκολλον παραδόσεως και παραλαβής του 2ου λόχου.
Πρωτόκολλο
infolib image control
Πρωτόκολλον παραδόσεως και παραλαβής του 2ου λόχου.
Πρωτόκολλο
1917 Απρίλιος 30
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την άφιξη εθελοντών από την Παλαιά Ελλάδα.
Σημείωμα
Μάιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 18/Μάιος 1
infolib image control
Υπόμνημα
Υπόμνημα
1917 Μάιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σαχτούρη σχετικά με την έλλειψη φαρμάκων στην Κρήτη.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 19/Μάιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κακλαμάνου σχετικά με την προπαγάνδα υπέρ της Προσωρινής Κυβέρνησης.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 20/Μάιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 19/Μάιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 19/Μάιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 19/Μάιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 20/Μάιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα Α.Παπαναστασίου σχετικά με τις εξελίξεις υπέρ της Προσωρινής Κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 20/Μάιος 3
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την άφιξη εθελοντών από την Παλαιά Ελλάδα.
Σημείωμα
1917 Μάιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Σακτούρη σχετικά με τηλεγράφημα του Προέδρου του Συνεδρίου των Παρισίων Τριανταφυλλίδη για την κήρυξη ως έκπτωτου του Βασιλιά Κωνσταντίνου.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 21/Μάιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Σακτούρη σχετικά με την αποστολή αξιωματικού στρατιωτικής αποστολής.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 21/Μάιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα Ι.Γενναδίου σχετικά με την αναγνώριση της Προσωρινής Κυβέρνησης Θεσσαλονίκης από την Αμερική.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 21/Μάιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου σχετικά με τις προτάσεις του Βενιζέλου που θα συζητηθούν με τον Lloyd George.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 21/Μάιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου σχετικά με την αποστολή θείου.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 21/Μάιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου σχετικά με την διαβίβαση τηλεγραφημάτων στον Πρεσβευτή της Αγγλίας.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 21/Μάιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου σχετικά με την κατάληψη της Θεσσαλίας.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 23/Μάιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου σχετικά με την επιστράτευση ανδρών.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 23/Μάιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου σχετικά με την αναχώρηση του Βασιλιά Κωνσταντίνου για την Ελβετία.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 24/Μάιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου σχετικά με την ενίσχυση της θέσης της Προσωρινής Κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 24/Μάιος 7
infolib image control
Έκθεση του Α.Αλεξανδρή προς τον Υπουργό των Εξωτερικών της Προσωρινής Κυβέρνησης Ν.Πολίτη σχετικά με τη στάση των ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στην Προσωρινή Κυβέρνηση.
Έκθεση
1917 Μάιος 7
infolib image control
Αίτηση
Αρχειακό Τεκμήριο
1917 Μάιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου σχετικά με τη συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτωνγια τα θέματα της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 20/Μάιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μελά προς το Υπουργείο των Εξωτερικών της Προσωρινής Κυβέρνησης σχετικά με την αλληλογραφία εξωτερικού.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 25/Μάιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Σακτούρη σχετικά με την αποστολή προμηθειών.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 25/Μάιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Grenard προς τον Διπλωματικό Πράκτορα της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη σχετικά με συμφωνία της Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας με τον Embiricos.
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 8
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την άφιξη εθελοντών στρατιωτών από την Παλαιά Ελλάδα.
Σημείωμα
<1917> Μάιος 8
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την άφιξη εθελοντών στρατιωτών από την Παλαιά Ελλάδα.
Σημείωμα
1917 Μάιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 25/Μάιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου σχετικά με τη διαγωγή των ελληνικών στρατευμάτων στη Μακεδονία.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 25/Μάιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου σχετικά με τη σοδειά σίτου στη Θεσσαλία.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 25/Μάιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου σχετικά με τη δημοσιοποίηση της επιστολής του Burrows.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 25/Μάιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου σχετικά με την θέση της Γαλλίας για την επίθεση του ελληνικού στρατού κατά των Βουλγάρων.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 25/Μάιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου σχετικά με την απαγόρευση κυκλοφορίας βιβλίου του Abbott.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 25/Μάιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο
Τηλεγράφημα
<1917> Απρίλιος 21/Μάιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 27/Μάιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Παπαναστασίου σχετικά με την επικείμενη κατάληψη της Πρέβεζας.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 30/Μάιος 12
infolib image control
Απόσπασμα από γράμμα του H.M.Consul
Απόσπασμα
1917 Μάιος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 7/Μάιος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 8/Μάιος 21
infolib image control
Έκθεση
Έκθεση
1917 Μάιος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 10/23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 10/23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 12/25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 12/25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 13/25
infolib image control
Επιστολή του Α.Σαχτούρη σχετικά
Επιστολή
1917 Μάιος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Πετυχάκη σχετικά με την εξαγωγή ξυλανθράκων.
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 13/26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μελά σχετικά με προασπάθεια να εξευτελιστούν οι ελληνικές αρχές.
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 13/26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ Παπαναστασίου σχετικά με την παρουσία στρατιωτικών ιταλικών δυνάμεων στην Κέρκυρα.
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 9/27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 14/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 15/28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 15/28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 15/28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 15/28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 15/28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Έκθεση
1917 Μάιος 16/29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Παπαναστασίου σχετικά με την κατάληψη των Ιωαννίνων από τους Ιταλούς.
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 11/29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Καβαλιεράτου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 17/30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 17/30
infolib image control
Έκθεση
Έκθεση
1917 Μάιος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Κουντουριώτη προς το Υπουργείο των Εξωτερικών της Προσωρινής Κυβέρνησης Θεσσαλονίκης σχετικά με τη μη κήρυξη του πολέμου από την Αμερική κατά της Βουλγαρίας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Κουντουριώτη προς το Υπουργείο των Εξωτερικών της Προσωρινής Κυβέρνησης Θεσσαλονίκης σχετικά σχετικά με την απόσυρση Άγγλων στρατιωτών.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Κουντουριώτη προς το Υπουργείο των Εξωτερικών της Προσωρινής Κυβέρνησης Θεσσαλονίκης σχετικά με βουλγαρικά ζητήματα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς το Υπουργείο των Εξωτερικών της Προσωρινής Κυβέρνησης Θεσσαλονίκης σχετικά με τη στάση της Γερμανίας απέναντι στις βλέψεις της Βουλγαρίας για τη Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
<1917 > Ιούνιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Απ.Αλεξανδρή προς το Υπουργείο των Εξωτερικών της Προσωρινής Κυβέρνησης Θεσσαλονίκης σχετικά με την αντίδραση της Βουλγαρίας στη Συνθήκη του Βουκουρεστίου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Απ.Αλεξανδρή προς το Υπουργείο των Εξωτερικών της Προσωρινής Κυβέρνησης Θεσσαλονίκης σχετικά με την μετακίνηση στρατιωτών στην Ελβετία.
Τηλεγράφημα
<1917> Ιούνιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 21/Ιούνιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 21/Ιούνιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 22/Ιούνιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 21/Ιούνιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Παπαναστασίου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας.
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 22/Ιούνιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 21/Ιούνιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 21/Ιούνιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 21/Ιούνιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Νομάρχη Κυκλάδων Δουκουμεντζίδη σχετικά με τη συνάντησή του με το Γάλλο Πρόξενο της Σύρου.
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 21/Ιούνιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Εμμ.Ρέπουλη σχετικά με την αποστολή προκήρυξης.
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 17/Ιούνιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 22/Ιούνιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Εμμ.Ρέπουλη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις θέσεις του Ζωνάρ για τα ελληνικά ζητήματα.
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 17/Ιούνιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 23/Ιούνιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του νομάρχη Θεσσαλονίκης Π.Αργυρόπουλου σχετικά με την κράτηση του προξενικού υπαλλήλου Βεζελινώφ.
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 22/Ιούνιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 23/Ιούνιος 5
infolib image control
Έκθεση του συνταγματάρχη Marty στον Γενικό Διοικητή της 122ης Μεραρχίας.
Έκθεση
1917 Ιούνιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 24/Ιούνιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 24/Ιούνιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 24/Ιούνιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 24/Ιούνιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 24/Ιούνιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Σακτούρη
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 24/Ιούνιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 24/Ιούνιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 26/Ιούνιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 26/Ιούνιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 26/Ιούνιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 26/Ιούνιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 26/Ιούνιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 26/Ιούνιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 26/Ιούνιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 27/Ιούνιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 27/Ιούνιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 27/ Ιούνιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 27/ Ιούνιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 27/ Ιούνιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 27/ Ιούνιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Απ.Αλεξανδρή προς τον Ν.Πολίτη
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 27/ Ιούνιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 28/ Ιούνιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 28/ Ιούνιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 29/ Ιούνιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιο
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 29/ Ιούνιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 29/ Ιούνιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 29/ Ιούνιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 29/ Ιούνιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 29/ Ιούνιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 29/ Ιούνιος 11
infolib image control
Έκθεση του Α.Αλεξανδρή προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την προκήρυξη της αυτονομίας της Αλβανίας.
Έκθεση
1917 Ιούνιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 30/ Ιούνιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 30/ Ιούνιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 30/Ιούνιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 30/Ιούνιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 30/Ιούνιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 30/Ιούνιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 30/Ιούνιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 30/Ιούνιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 30/Ιούνιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 30/Ιούνιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου προς τον Ν.Πολίτη
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Σακτούρη
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 31/Ιούνιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 31/Ιούνιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1913 Μάιος 31/Ιούνιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 31/Ιούνιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 31/Ιούνιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα σχετικά με την αναχώρηση του Βασιλιά Κωνσταντίνου και της βασιλικής οικογένειας από την Αθήνα.
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 31/Ιούνιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Σακτούρη
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 1/14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Σακτούρη
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 1/14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 1/14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 1/14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Σακτούρη
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 1/14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 1/14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 1/14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 1/14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 1/14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Βενιζέλου σχετικά με ενέργειες της Kυβέρνησης Ζαϊμη.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 1/14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 2/15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 2/15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 2/15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Ν.Πολίτη
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 2/15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 3/16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 3/16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 3/16
infolib image control
Τηλεγράφημα σχετικά με την αναχώρηση του βασιλιά Κωνσταντίνου από την Ελλάδα και τη δημοσίευση διαγγέλματος των δυνάμεων προς τον ελληνικό λαό.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 3/16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γενναδίου
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 3/16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Σακτούρη
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 3/16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Σακτούρη
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 3/16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ρέπουλη σχετικά με την εγκατάσταση των αρχών της προσωρινής κυβέρνησης στη Θεσσαλία.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Εμμ.Ρέπουλη σχετικά με συστάσεις του Ζωνάρ προς τον Ζαϊμη.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Παπαναστασίου σχετικά με την κατάληψη της Πρέβεζας από τους Ιταλούς.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Εμμ.Ρέπουλη προς τον Ν.Πολίτη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις δηλώσεις του Ζωνάρ για την αποχώρηση του βασιλιά Κωνσταντίνου.
Τηλεγράφημα
<1917>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την πολιτική και πολιτειακή ζύμωση στην Ελβετία για τα πράγματα της Ανατολής.
Σημείωμα
1917 Απρίλιος
infolib image control
Επιστολή του Α.Αλεξανδρή σχετικά με την άφιξη Αμερικανίδας συγγραφέα στην Ελλάδα για να μελετήσει την πολιτική κατάσταση.
Επιστολή
<1917>

                                                                            infolib-libsolution