Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τροπολογία σχεικά με την ορκομωσία κάθε δημόσιου λειτουργού της προσωρινής κυβέρνησης του1916
Τροπολογία
infolib image control
Τροπολογία περί όρκου του δημοσίου υπαλλήλου
Τροπολογία
1916 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Τροπολογία της προσωρινής κυβέρνησης περί όρκου του δημοσίου υπαλλήλου
Τροπολογία
1916 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Βασιλικό διάταγμα της Προσωρινής Κυβέρνησης του 1916 περί πρόσληψης τρίτου μέλους στη Προσωρινή Κυβέρνηση, ήτοι του Αντιστράτηγου Παν.Δαγκλή
Διάταγμα
1916 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Σχέδιο διατάγματος για την πρόσληψη τρίτου μέλους στη Προσωρινή Κυβέρνηση του 1916, δηλαδή του Αντιστράτηγου Παναγιώτη Δαγκλή
Σχέδιο διατάγματος
1916 Ιανουάριος 17
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής Εθνικής Αμύνης προς τον στρατηγό Κόρακα στην Αθήνα σχετικά με τη συσσώρευση πολλών ανίκανων εθελοντών.
Επιστολή
1916 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Διάταγμα περί στρατιωτικού νόμου της Προσωρινής κυβέρνησης του Βασιλείου της Ελλάδος
Διάταγμα
1916 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Διάταγμα περί κηρύξεως του στρατιωτιωτικού νόμου εν τω νομώ Ηρακλείου της Προσωρινής κυβέρνησης του Βασιλείου της Ελλάδος
Διάταγμα
1916 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Διάταγμα της Προσωρινής κυβέρνησης του Βασιλείου της Ελλάδος για τον ειισαγωγικό δασμό στον σίτο σε περίοδο γενικής επιστράτευσης
Αρχειακό Τεκμήριο
1916 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Διάταγμα της Προσωρινής Κυβερνήσεως τους Βασιλείου της Ελλάδος σχετικά με το διορισμό του Εμμανουήλ Ζυμβρακάκη ως υπουργό των Στρατιωτικών.
Διάταγμα
1916 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Διαβιβαστικό του υπουργού των Στρατιωτικών προς την προσωρινή Κυβέρνηση σχετικά με διάταγμα τοποθετήσεως αξιωματικών στη Θεσσαλονίκη
Διαβιβαστικό
1916 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Διάταγμα της Προσωρινής Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος σχετικά με τοποθετήσεις αξιωματικών σε επιτελικές θέσεις του Ελληνικού Στρατού κατόπιν υπόδειξης του υπουργού Στρατιωτικών
Διάταγμα
1916 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Διαβιβαστικό διατάγματος προς έγκρισιν του υπουργού Στρατιωτικών Ε.Χ.Ζυμβρακάκη προς την Προσωρινή Κυβέρνηση
Διαβιβαστικό
1916 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Γενική κατάστασις πασών των στρατιωτικών αρχών
Κατάλογος
infolib image control
Διαβιβαστικό εκθέσεως προς την προσωρινήν κυβέρνησιν
Διαβιβαστικό
1916 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Διάταγμα της Προσωρινής Κυβερνήσεως επί των στρατιωτικών
Διάταγμα
1916 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Διάταγμα της Προσωρινής Κυβέρνησης ύστερα από πρόταση του υπουργού Στρατιωτικών σχετικά με διορισμούς αξιωματικών σε επιτελικές θέσεις
Διάταγμα
1916 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Έκθεσις του υπουργού Στρατιωτικών προς την προσωρινή κυβέρνηση σχετικά με προτάσεις του προβιβάσιμων αξιωματικών του στρατού ξηράς
Έκθεση
1916 Θεσσαλονόκη 30
infolib image control
Διάταγμα προβιβασμού αξιωματικών της Προσωρινής Κυβερνήσεως ύστερα από πρόταση του υπουργού Στρατιωτικών
Διάταγμα
1916 Οκτώβριος 1
infolib image control
Έκθεσις του υπουργού Στρατιωτικών Ε.Ζυμβρακάκη προς την Προσωρινή Κυβέρνηση σχετικά με προτάσεις του ίδιου για προβιβασμό αξιωματικών
Έκθεση
1916 Οκτώβριος 30
infolib image control
Διάταγμα της Προσωρινής κυβέρνησης ύστερα από πρόταση του υπουργού Στρατιωτικών σχετικά με προβιβασμό αξιωματικών
Διάταγμα
1916 Οκτώβριος 1
infolib image control
Διάταγμα της προσωρινής κυβέρνησης ύστερα από πρόταση του υποργού στρατιωτικών για συγκρότηση ναυτικής μοίρας και διορισμό μοιράρχου
Διάταγμα
1916 Οκτώβριος 2
infolib image control
Διάταγμα της Προσωρινής κυβέρνησης σχετικά με το διορισμό ως υπουργό των εξωτερικών κ.Νικολάου Πολίτη
Διάταγμα
1916 Οκτώβριος 3
infolib image control
Διάταγμα της Προσωρινής κυβέρνησης σχετικά με το διορισμό του Νικολάου Πολίτη ως υπουργό των εξωτερικών
Διάταγμα
1916 Οκτώβριος 3
infolib image control
Διάταγμα της Προσωρινής Κυβέρνησης περί συστάσεως ανωτάτων διευθύνσεων πλην εξωτερικών και στρατιωτικών
Διάταγμα
1916 Οκτώβριος 4
infolib image control
Διάταγμα της Προσωρινής κυβέρνησης σχετικά με την αποστολή στην Αμερική ως ειδικού απεσταλμένου του Γ. Καφαντάρη
Διάταγμα
1916 Οκτώβριος 4
infolib image control
Διάταγμα διορισμού της προσωρινής κυβέρνησης προς εκτέλεση ειδικής αποστολής στην Αμερική του Παναγιώτη Αραβαντινού
Διάταγμα
1916 Οκτώβριος 4
infolib image control
Πρωτόκολλο ορκομωσίας διοριθέντων από την Προσωρινή κυβέρνηση ανώτατων κρατικών αξιωματούχων
Πρωτόκολλο
1916 Οκτώβριος 6
infolib image control
Διάταγμα της Προσωρινής κυβέρνησης σχετικά με το διορισμό συμβούλων
Διάταγμα
1916 Οκτώβριος 5
infolib image control
Διαβιβαστικό στρατολογικού γραφείου προς τον αρχηγό σχετικά με αίτημα πολίτη για πιθανό πνιγμό του αδελφού του στο τορπιλισμό του ατμοπλοίου "Αγγελική"
Διαβιβαστικό
1916 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του τροχιοδρομικού υπαλλήλου Γεωργίου Βλάχου προς στον στρατηγό του στρατολογικού γραφείου Αθηνών σχετικά με τον πιθανό πνιγμό του αδερφού του, λοχία Βλάχου Νικόλαου
Επιστολή
1916 Νοέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Τσιριμώκου προς την προσωρινή κυβέρνηση
Τηλεγράφημα
1916 Οκτώβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα Τσιοριμώκου προς την προσωρινή κυβέρνηση για το ατμόπλοιο "Ατρόμητος" και την εγκατάλειψή του από το πλήρωμά του
Τηλεγράφημα
1916 Οκτώβριος 11
infolib image control
Ανακοινωθέν-απάντηση της βρετανικής αντιπροσωπείας σε τηλεγράφημα του Ελ.Βενιζέλου
Ανακοινωθέν
1916
infolib image control
Επιστολή του Επιτροπή της Εθνικής Αμύνης αιτούμενος την πρόσληψή του ως διαχειριστή Α' Τάξεως της Εθνικής Αμύνης
Επιστολή
1916 Οκτώβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου στρατιωτικών-Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών προς τον υποστράτηγο Α.Κόρακα σχε
Επιστολή
1916 Οκτώβριος 27
infolib image control
Σημείωμα-απόδειξη του Ν.Πρωτέκδικου, όπου απαριθμούνται τα έγγραφα-τεκμήρια σχετικά με τα επιχειρήματά του για τον διορισμό του ως Διαχειριστή Α' Τάξεως
Σημείωμα
1916 Οκτώβριος 12
infolib image control
Κοινοποίηση προς όλες τις στρατιωτικές αρχές σχετικά με προκήρυξη διαγωνισμού περί κατατάξεως στο Σώμα των Στρατιωτικών Υπαλλήλων,διαχειριστών οικονομικής υπηρεσίας α', β' και γ' τάξεως
Εφημερίδα
1915 Ιανουάριος 30
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Εφημερίδα
1914 Νοέμβριος 10
infolib image control
Φύλλον μητρώου του Ν. Πρωτέκδικου
Φύλλο Μητρώου
1916 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Υπηρεσιακό σημείωμα Εμπορικής Σχολής Χανίων προς αντιπρόσωπο της προσωρινής κυβέρνησης στο Ηράκλειο
Υπηρεσιακό σημείωμα
1916 Οκτώβριος 13
infolib image control
Διαβιβαστική επιστολή του Υπουργού Στρατιωτικών Ζυμβρακάκη προς τον Αντιστράτηγο Δαγκλή με την ονομαστική κατάσταση αξιωματικών και ανθυπασπιστών της Χωροφυλακής
Διαβιβαστικό
1916 Οκτώβριος 14
infolib image control
Ονομαστική κατάσταση των αξιωματικών και ανθυπασπιστών της Χωροφυλακής του νέου καθεστώτος και το είδος της εκτελούμενης υπηρεσίας
Κατάλογος
1916 Οκτώβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Επίλαρχου Σκανδάλη προς τον πρόεδρο της Προσωρινής κυβέρνησης σχετικά με την υπηρεσιακή αναχώρησή του από την Κρήτη
Τηλεγράφημα
1916 Οκτώβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Τσιριμώκου προς την προσωρινή κυβέρνηση σχετικά με τη παράταση δικαιοστασίας λήγοντος διτάγματος για επιπλέον 15 ημέρες
Τηλεγράφημα
1916 Οκτώβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του κυβερνητικού επιτρόπου Λέσβου Γ.Παπανδρέου σχετικά με την πληρωμή και τη μισθοδοσία μητροπολιτών
Τηλεγράφημα
1916 Οκτώβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Τσιριμώκου από την Κρήτη προς την Προσωρινή κυβέρνηση σχετικά με τον μοίραρχο Μαυρικάκη και την ανάγκη ενίσχυσης της ναυτικής δύναμης του νησιού
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Επιθεωρητή Μυτιλήνης προς την Προσωρινή κυβέρνηση σχετικά με τη στρατολόγηση εκπαιδευτών
Τηλεγράφημα
1916 Οκτώβριος 24
infolib image control
Κατάλογος απεσταλμένων αξιωματικών και κατώτερων του Π.Ναυτικού και του Στρατού στο Marienbad που έχουν συνταχθεί με την Εθνική Άμυνα
Κατάλογος
1916 Οκτώβριος
infolib image control
Κατάλογος κρατουμένων αξιωματικών
Κατάλογος
infolib image control
Ευχετήρια επιστολή λόγω Πάσχα του Βενιζέλου προς τον μοίραρχο Αρχιπελάγους υποστράτηγο Ιωάννου
Επιστολή
infolib image control
Τηλεγράφημα του Διαμαντίδη προς τον Βενιζέλο για τη συμφωνία μεταξύ του βασιλιά και των πρεσβευτών Αγγλίας και Γαλλίας
Τηλεγράφημα
1916 Οκτώβριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Βασιλειάδη στο Βενιζέλο σχετικά με 25 τελειόφοιτους της Σχολής Ευελπίδων που επιθυμούν να ενταχθούν στο κίνημα της Εθνικής Αμύνης
Τηλεγράφημα
1916 Οκτώβριος 29
infolib image control
Κοινοποίηση διαταγής του υπουργείου των Στρατιωτικών σχετικά με την ανάγκη επίδειξης γνήσιου ενδιαφέροντος των ανωτέρων βαθμοφόρων προς τραυματισμένους ή και υποκύψαντες στρατιώτες
Κοινοποίηση
1916 Νοέμβριος 1
infolib image control
Διαταγή του υπουργού των Στρατιωτικών Ε.Ζυμβρακάκη προς τους διοικούντες αξιωματικούς να επιδεικνύουν την απαραίτητη μέριμνα και το ανάλογο ενδιαφέρον προς ταρυματισμένους στρατιώτες αλλά και να αποδίδουν τις πρέπουσες τιμές σε όσους χάνουν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας
Διαταγή
1916 Νοέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του υπουργού Στρατιωτικών Ζυμβρακάκη προς τη Λιμενική Αρχή Χανίων σχετικά με την απαγόρευση μετακινήσεων πολιτικών υπαλλήλων που δεν αναγνωρίζουν το νέο πολιτικό καθεστώς
Τηλεγράφημα
1916
infolib image control
Επιστολή-διαταγή του Ε.Χ. Ζυμβρακάκη προς την Επιτροπή της Εθνικής Αμύνης Αθηνών
Διαταγή
1916 Νοέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του υπουργού Στρατιωτικών Ζυμβρακάκη προς την Επιτροπή της Εθνικής Αμύνης Αθηνών ώστε η δεύτερη να μεριμνήσει για την αποστολή όλων των εγκυκλίων διαταγών και της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως από της 15ης Αυγούστου και εντεύθεν
Επιστολή
1916 Νοέμβριος 8
infolib image control
Διαβιβαστικό του Στρατολογικού Γραφείου προς τον αρχηγό σχετικά με το διορισμό του Νικολάου Βουδούρη ως γραφέα
Διαβιβαστικό
infolib image control
Επιστολή του Αργυριάδη ο οποίος τονίζει την ανάγκη για τον διορισμό του Νικολάου Βουδούρη του Αντωνίου ως γραφέα στην Στρατολογική Υπηρεσία
Επιστολή
1916 Νοέμβριος
infolib image control
Επιστολή του Διευιθυντή του Στρατολογικού Γραφείου Πειραιώς Θεοδοσόπουλου Ιωάννη προς το 1ο Γενικό Στρατολογικό Γραφείο Αθηνών σχετικά με την ανάγκη πρόσληψης κλητήρα
Επιστολή
1916 Νοέμβριος 12
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διευθυντή του Στρατολ. Γραφ. Αθηνών της Εθνικής Αμύνης προς τον Αρχηγό του Στρατού της Εθνικής Αμύνης Αθηνών σχετικά με έγκριση αιτήματος δαπάνης για την αγορά εφημερίδων
Διαβιβαστικό
1916 Νοέμβριος 14
infolib image control
Διαβιβαστικό του Στρατολογικού Γραφείου Αθηνών προς τον Αρχηγό του Στρατολογικού Γραφείου σχετικά με το φύλλο πορείας του μόνιμου λοχία Παπαμιχαήλ Μιχαήλ
Διαβιβαστικό
1916 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Φύλλο Πορείας του λοχία Παπαμιχαήλ Μιχαήλ
Φύλλο πορείας
1916 Μάρτιος 11
infolib image control
Διαβιβαστικό του Στρατολογικού Γραφείου και Στρατού της Εθνικής Αμύνης Αθηνών προς τον αρχηγό του Στρατού της Εθνικής αμύνης σχετικά με την αναχώρηση διαφόρων κυρίων ως διαχειριστών δ' τάξεως χωρίς να είναι.
Διαβιβαστικό
1916 Νοέμβριος 1916
infolib image control
Διαβιβαστικό του Στρατολογικού Γραφείου Αθηνών προς τον Αρχηγό του Στυρατολογικού Γραφείου σχετικά με το καθορισμό αποζημιώσεως στον Παντελή Ροδίτη γαι τον θάνατο του αδερφού του
Διαβιβαστικό
1916 Νοέμβριος 15
infolib image control
Αίτηση του Παντελή Ροδίτη προς την Κυβέρνηση Εθνικής Αμύνης για καθορισμό αποζημιώσεως εξαιτίας του πνιγμού του αδερφού του κατά τον τορπιλισμό του ατμοπλοίου "Αγγελική"
Αίτηση
1916 Νοέμβριος 14
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διευθυντή του Στρατολογικού Γραφείου Πειραιά Θεοδοσόπουλου Ιωάννη προς το Γενικό Στρατολογικό Γραφείο Αθηνών σχετικά με το καθορισμό τακτικών μηνιαίων εξόδων γραφείου
Διαβιβαστικό
1916 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του υπουργού Στρατιωτικών Ε.Ζυμβρακάκη προς την Επιτροπή της Εθνικής Αμύνης Αθηνών σχετικά με αξιωματικούς που δεν μπορούν να θεωρηθούν στελέχη του Κινήματος
Επιστολή
1916 Νοέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Ε.Ζυμβρακάκη προς την Προσωρινή Κυβέρνηση Θεσσαλονίκης σχετικά με εργασιακές και μισθολογικές διεκδικήσεις αξιωματικών αποσπασπασμένων στην Αθήνα
Επιστολή
1916 Νοέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή των αξιωματικών Αργυριάδη Ν.,Αναγνώστου Γ.,Θεοδοσόπουλου Ι.,Βόγλη Μ.,Κωνστανταράκη Κωνστ. προς τον αρχηγό του στρατού της Εθνικής Αμύνης στην Αθήνα σχετικά με εργασιακές τους διεκδικήσεις καιι υποβολή υπηρεσιακών παραπόνων
Επιστολή
1916 Νοέμβριος 16
infolib image control
Διάταγμα της Προσωρινής Κυβέρνησης περί αρχιγραμματείας της κυβέρνησης
Διάταγμα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κυβερνητικού Επιτρόπου Λέσβου Γ.Παπανδρέου προς τον Πρόεδρο της Προσωρινής Κυβέρνησης Θεσσαλονίκης
Τηλεγράφημα
1916 Νοέμβριος 26
infolib image control
Κατάλογος υλικών χρεωμένων στον διαχειριστή Βιτάλη Σπυρ.
Κατάλογος
1916 Νοέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μελά προς τον Υπουργόν Εξωτερικών σχετικά με τις αποφάσεις της Συνδιάσκεψης της Ρώμης
Τηλεγράφημα
[1916] Δεκέμβριος 27

Bρέθηκαν 75 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution