Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις του Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου, Ελ. Βενιζέλου, προς τη Βουλή ¨επί του Νομοσχεδίου περί οργανώσεως Ανωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου¨.
Εισηγητική Έκθεση
1932 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Σχέδιον Νόμου ¨Περί συστάσεως Ανωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου¨.
Σχέδιο νόμου
1932 Φεβρουαρίου 15
infolib image control
Αιτιολογική Έκθεσις του Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου, Ελ. Βενιζέλου και του Υπουργού Οικονομικών, Γ. Μαρή, του σχεδίου νόμου ¨περί συμπληρώσεως των περί Υπουργών και Υφυπουργών διατάξεων¨.
Αιτιολογική Έκθεση
1932 Φεβρουάριος
infolib image control
Σχέδιον νόμου ¨Περί συμπληρώσεως των περί Υπουργών και Υφυπουργών διατάξεων¨.
Σχέδιο νόμου
1932 Φεβρουάριος
infolib image control
Σχέδιον νόμου ¨Περί μεταρρυθμίσεως των περί του Αρείου Πάγου διατάξεων του Νόμου ΧΜΖ΄ της 28ης Ιουλίου 1877¨.
Σχέδιο νόμου
1932 Μάρτιος
infolib image control
Διαβιβαστικό του Προέδρου της Γερουσίας της Ελλάδος, Λ. Ι. Παρασκευόπουλου, προς τον Ελ. Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1932 Μάιος 5
infolib image control
Επίσημα Πρακτικά της Γερουσίας των Ελλήνων. Σύνοδος 1931-1932
Πρακτικό
1932 Απριλίου 23
infolib image control
Σχέδιον Νόμου ¨Περί μεταρρυθμίσεως των περί του Αρείου Πάγου διατάξεων¨.
Σχέδιο νόμου
1932 Μάρτιος 15
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διευθυντή της Γερουσίας των Ελλήνων, Ν. Πετιμεζά, προς τον Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου, Ελ. Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1932 Απρίλιος 28
infolib image control
Ερώτηση του Γερουσιαστή Γ. Κακουλίδη προς τον Ελ. Βενιζέλο.
Ερώτηση
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διευθυντή της Γερουσίας της Ελλάδος, Ν. Πετιμεζά, προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επερώτηση του Γερουσιαστή Θ. Τουρκοβασίλη, περί αναβολής συγκλήσεως των Βουλών.
Επερώτηση
1932 Οκτώβριος 24
infolib image control
Επερώτησις του Γερουσιαστή Γ. Κακουλίδη προς το Υπουργείο Ναυτικών και προς τον Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου.
Επερώτηση
1932 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επερώτησις του Γερουσιατή Γ. Κακουλίδη προς τον Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου και τον Υπουργό Οικονομικών σχετική με την ¨Συναλλαγματική πολιτικη¨ της Κυβερνήσεως.
Επερώτηση
1932 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επερώτησις του Γερουσιαστή Γ. Κακουλίδη προς τον Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου και τον Υπουργό Οικονομικών σχετική προς τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού του 1933.
Επερώτηση
1932 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επερώτησις του Γερουσιαστή Γ. Κακουλίδη προς τον Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου και τον Υπουργό Οικονομικών αφορούσα τη σχέση χρεωλύσιου - τόκων.
Επερώτηση
1932 Οκτώβριος 27
infolib image control
Πίνακας αποτελεσμάτων Γερουσιαστικών εκλογών της 25ης Σεπτεμβρίου 1932 της επαρχίας Κισσάμου Νομού Χανίων.
Πίνακας
1932 Σεπτέμβριος 1932
infolib image control
Σχέδιον Νόμου ¨Περί διοικήσεως της Τουρκικής Κοινότητος Δυτικής Θράκης¨.
Σχέδιο νόμου
<1932>
infolib image control
Απόσπασμα Σχεδίου Νόμου για τη διοίκηση της Τουρκικής Κοινότητας Δυτικής Θράκης.
Σχέδιο νόμου
<1932>
infolib image control
Αναφορά του Τμηματάρχη του Υπουργείου Εθν. Οικονομίας, Παν. Ι. Μακρή, στους κυριότερους εργατικούς νόμους από το 1909 μέχρι της συγγραφής της.
Αναφορά
<1932>
infolib image control
¨Έκθεσις περί των προστατευτικών, υπέρ εφέδρων Παλαιών Πολεμιστών, μέτρων¨.
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Προσχέδιον Νόμου ¨Περί προστασίας εφέδρων παλαιών πολεμιστών¨.
Προσχέδιο Νόμου
infolib image control
Σχέδιον Νόμου ¨Περί καθορισμού του σχήματος, της τιμής πωλήσεως των Εφημερίδων και ειδικών διατάξεων ανταγωνισμού μεταξύ αυτών¨.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Ευρετήριον Γερουσιαστών του Κόμματος Φιλελευθέρων.
Ευρετήριο
<1932>
infolib image control
Αναλυτικός Πίνακας με τον αριθμό των συνεδριάσεων και των νομοσχεδίων της Βουλής των Ελλήνων κατά την περίοδο 19 Οκτωβρίου 1928 - 18 Αυγούστου 1932.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Σχέδιον αποφάσεως της Γερουσίας ¨Περί εξουσιοδοτήσεως της Κυβερνήσεως προς έκδοσιν νομοθετικών διαταγμάτων".
Σχέδιο αποφάσεως
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Γερουσίας της Ελλάδος προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως περί διαλύσεως της Βουλής.
Επιστολή
1933 Ιανουάριος 24
infolib image control
" Απόσπασμα εκ των Επισήμων Πρακτικών της υπό στοιχείον Γ' συνεδρίας της Γερουσίας, της 23ης Ιανουαρίου 1933".
Απόσπασμα
1933 Ιανουάριος 24
infolib image control
Πρακτικά από την αγόρευση του Βουλευτού Ιωαννίνων κ. Μπότσαρη "κατά την συνεδρίασιν της Βουλής της 18ης Μαϊου 1933".
Πρακτικό
1933 Μάιος 18
infolib image control
Έκθεσις της επί των Εσωτερικών Επιτροπής της Γερουσίας επί του Σχεδίου Νόμου "περί τροποποιήσεως διατάξεως του κώδικος της νομοθεσίας περί Δήμων και Κοινοτήτων" .
Έκθεση
1933 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί των Εσωτερικών της Γερουσίας, Π. Αλεξανδρή προς το Υπουργείο των Εσωτερικών.
Επιστολή
1933 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Απαντητική επιστολή του Υπουργού των Εσωτερικών προς τη Γερουσία των Ελλήνων (Επιτροπή των Εσωτερικών).
Επιστολή
1933 Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Σχέδιον νόμου "Περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών".
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Πρακτικά της Βουλής. Ομιλία του Ε. Μαχαίρα για το εις βάρος του περιστατικό από τον Διευθυντή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και παρεμβάσεις άλλων βουλευτών.
Πρακτικό
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις επί του Σχεδίου Νόμου "περί ληπτέων μέτρων εν περιπτώσει απεργίας ή ανταπεργίας (Lock out) και συστάσεως Επιτροπών υποχρεωτικής Διαιτησίας".
Εισηγητική Έκθεση
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "Περί ληπτέων μέτρων εν περιπτώσει απεργίας ή ανταπεργίας (Lock out) και συστάσεως Επιτροπών υποχρεωτικής Διαιτησίας".
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις επί του Σχεδίου Νόμου "Περί αποδοχών των Αντιστρατήγων και Υποστρατήγων".
Εισηγητική Έκθεση
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "Περί αποδοχών των Αντιστρατήγων και Υποστρατήγων¨.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις επί του Σχεδίου Νόμου "Περί των αποδοχών των αξιωματικών ξηράς και θαλάσσης".
Εισηγητική Έκθεση
infolib image control
Σχέδιον Νόμου ¨Περί των αποδοχών των αξιωματικών ξηράς και θαλάσσης".
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Αιτιολογική Εκθεσις επί του Νομοσχεδίου ¨Περί Αστυνομίας των πόλεων".
Αιτιολογική Έκθεση
infolib image control
Νόμος "Περί Αστυνομίας των Πόλεων".
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "Περί συστάσεως εν Αθήναις Δικαστηρίου Διοικητικών Διαφορών και περί της ευθύνης του Κράτους και τωνλοιπών νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου".
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "Περί μεταρρυθμίσεων των περί του Αρείου Πάγου διατάξεων και του Νόμου ΧΜΖ της 28 Ιουλίου 1877".
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Αιτιολογική Εκθεσις προκειμένου να επιτραπεί η έκδοση ομολογιών από το ανέκδοτο τμήμα του δανείου της 2 Φεβρουαρίου 1914.
Αιτιολογική Έκθεση
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί εκδόσεως ομολογιών απο το αδιάθετο τμήμα του δανείου του 1914.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Πρότασις νόμου "Περί ελέγχου της Υγιεινής και καθαριότητος των Αρτοποιείων".
Πρόταση Νόμου
infolib image control
Αποσπάσματα από το πρώτο Νομοσχέδιο "Περί συστάσεως Εθνικού Ιδρύματος προς προστασίαν της παραγωγής, εμπορίας και κατεργασίας του σίτου".
Απόσπασμα
infolib image control
Αποσπάσματα από το δεύτερο Νομοσχέδιο "Περί συστάσεως Ταμείου Κοινωνικής Αρωγής".
Απόσπασμα
infolib image control
Σχέδιο Νόμου. "Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Αλευρομύλων".
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις "Περί υγειονομικών δια τα ζώα μέτρων".
Εισηγητική Έκθεση
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "Περί υγειονομικών δια τα ζώα μέτρων".
Σχέδιο νόμου
infolib image control
"Μετάφρασις Νόμου εναντίον των επιζωοτιών ισχυόντων σήμερον εν Βελγίω"
Σημείωμα
χ.χ
infolib image control
Προσχέδιον Νόμου "Περί Επιτροπής Συγκεντρώσεως Ελαίου".
Προσχέδιο Νόμου
infolib image control
Προσχέδιον Νόμου "Περί Γραφείου Συμψηφισμών του Εξωτερικού Εμπορίου της Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.)".
Προσχέδιο Νόμου
infolib image control
"Τροπολογίαι του Νόμου 4434".
Τροπολογία
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις προς τη Βουλήν "Περί συντάξεως ιστορικού Λεξικού της Ελληνικής γλώσσης από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς".
Εισηγητική Έκθεση
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "Περί συντάξεως ιστορικού Λεξικού της Ελληνικής γλώσσης από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς".
Σχέδιο νόμου

Bρέθηκαν 58 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution