Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις δαπάνες του προσωπικού της Βουλής.
Σημείωμα
infolib image control
Πίνακας στον οποίο καταγράφεται το προσωπικό των γραφείων της Βουλής.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας στον οποίο καταγράφεται το προσωπικό του Στενογραφικού Γραφείου της Βουλής.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας στον οποίο καταγράφεται το προσωπικό της Βιβλιοθήκης της Βουλής.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας στον οποίο καταγράφεται το προσωπικό αντιγραφέων του Στενογραφικού Γραφείου.
Πίνακας
infolib image control
Κατάλογος ονομάτων με τίτλο "Έκτακτοι εκδόσεως Καταλόγου Βιβλιοθήκης".
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος ονομάτων με τίτλο "Έκτακτοι ταξινόμοι Μπενακείου Βιβλιοθήκης".
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος ονομάτων με τίτλο "Έκτακτοι υπάλληλοι Κοινοβουλευτικών Επιτροπών".
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος ονομάτων έκτακτου προσωπικού καθαριότητας, μήπω δημοσιευθέντων πρακτικών, δελτίου τύπου.
Κατάλογος
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την ταμιευτική κίνηση του τελωνείου Πειραιά.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την κίνηση εισαγωγής σε τόννους στο λιμάνι του Πειραιά.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την κίνηση εξαγωγής σε τόννους στο λιμάνι του Πειραιά.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την κίνηση πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς σχετικά με την ανάγκη προσωρινού δανείου.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή της Hambros Bank προς τον Πρόεδρο της Λιμενικής Επιτροπής Πειραιά σχετικά με τη χορήγηση δανείου προς τον Οργανισμό Λιμενικής Επιτροπής.
Επιστολή
1929 Αύγουστος 8
infolib image control
Διάταγμα περί κυρώσεως του από 28 Απριλίου 1930 καταρτισθέντος παρά του Δ.Συμβουλίου Ο.Λ.Π. ειδικού κανονισμού περί συστάσεως Ταμείου Προνοίας Εργατών Λιμένος Πειραιώς.
Διάταγμα
1931
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με επισκευές στην Τρούμπα.
Σημείωμα
infolib image control
Διαβιβαστική επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά, Θ.Γρηγοράκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει έκθεση για τις εργασίες του Οργανισμού.
Διαβιβαστικό
1930 Οκτώβριος 4
infolib image control
Έκθεση του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά, Θ.Γρηγοράκη, προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας, Β.Καραπαναγιώτη σχετικά με τις εργασίες του Οργανισμού.
Έκθεση
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά, Θ.Γρηγοράκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη χρήση της προβλήτας της Τρούμπας.
Σημείωμα
1930 Οκτώβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς προς τον Ε.Βενζέλο σχετικά με την αίτηση δανείου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς στην Hambros Bank.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 23
infolib image control
Εισηγητική έκθεση για το σχέδιο νόμου για τη σύσταση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.
Εισηγητική Έκθεση
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί συστάσεως οργανισμού λειτουργίας Λιμένος Πειραιώς.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Μετάφρασις της εκθέσεως του κ.Watier Διευθυντού των θαλασίων Λιμένων και πλωτών συγκοινωνιών παρα τω Υπουργείω των Δημοσίων Έργων της Γαλλίας.
Έκθεση
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη λειτουργία της προβλήτας για την πλεύριση ατμοπλοίων προερχομένων από το εξωτερικό.
Σημείωμα
infolib image control
Εισηγητική έκθεσις επί του σχεδίου νόμου "περί οργανώσεως λιμένος Πειραιώς".
Εισηγητική Έκθεση
1930 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "Περί οργανώσεως Λιμένος Πειραιώς".
Σχέδιο νόμου
1930 Φερβουάριος
infolib image control
Ελεύθερον Βήμα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Μάρτιος 2
infolib image control
Έκθεσις της ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί του νομοσχείου "περί του οργανισμού του λιμένος Πειραιώς".
Έκθεση
1930 Μάρτιος 10
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί του οργανισμού του λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.).
Σχέδιο νόμου
<1930>
infolib image control
Αιτιολογική έκθεσις τροπολογιών επί του σχεδίου νόμου "περί οργανώσεως του λιμένος Πειραιώς Ο.Λ.Π.".
Αιτιολογική Έκθεση
1930 Μάρτιος 17
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί οργανώσεως του λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.).
Σχέδιο νόμου
1930 Μάρτιος 21
infolib image control
Τροπολογία επί του σχεδίου νόμου "περί οργανώσεως του λιμένος Πειραιώς".
Τροπολογία
1930 Μάρτιος 14
infolib image control
Τροπολογία επί του σχεδίου νόμου "περί Οργανισμού του Λιμένος Πειραιώς".
Τροπολογία
1930 Μάρτιος 14
infolib image control
Τροπολογία επί του σχεδίου νόμου "περί οργανώσεως λιμένος Πειραιώς".
Τροπολογία
1930 Μάρτιος 18
infolib image control
Τροπολογία επί του σχεδίου νόμου "περί οργανώσεως του λιμένος Πειραιώς".
Τροπολογία
1930 Μάρτιος 19
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί οργανώσεως του λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.).
Σχέδιο νόμου
1930 Μάρτιος 21
infolib image control
Απόφαση του Β Τμήματος του Αρείου Πάγου για την αίτηση αναίρεσης απόφασης του Εφετείου Αθηνών του Νικολάου Βασιλείου.
Απόφαση
1930 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί διώξεως και τιμωρήσεως των πειθαρχικών παραπτωμάτων των δικηγόρων.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Σημείωμα επί του νομοσχεδίου περί διώξεως και τιμωρήσεως των πειθαρχικών παραπτωμάτων.
Σημείωμα
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί καταργήσεως της ιδιαζούσης δικαιοδοσίας των δικηγόρων και άλλων προσώπων.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Σημείωμα επί του νομοσχεδίου περί καταργήσεως της ιδιαζούσης δικαιοδοσίας των δικηγόρων και άλλων προσώπων.
Σημείωμα
infolib image control
Έισηγητική έκθεση του Υπουργικού Συμβουλίου προς τη Βουλή και τη Γερουσία σχετικά με τη σύσταση διοικητικών δικαστηρίων.
Εισηγητική Έκθεση
1930
infolib image control
Σχέδιον νόμου "Περί Προμηθείας Σίτου".
Σχέδιο νόμου
1930
infolib image control
Απόσπασμα έκθεσης σχετικά με τα στρατιωτικά νοσοκομεία και την εκπαίδευση των στρατιωτικών ιατρών.
Έκθεση

Bρέθηκαν 45 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution