Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Αιτιολογική έκθεσις του Υπουργού Οικονομικών, Γ. Καφαντάρη και του Υπουργού Εξωτερικών, Α. Μιχαλακόπουλου, επί του σχεδίου νόμου ¨Περί κυρώσεως του από 9 Δεκεμβρίου 1927 συνυποσχετικού διαιτησίας μεταξύ της Γαλλικής και της Ελληνικής Κυβερνήσεως¨.
Αιτιολογική Έκθεση
1928 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Συγκρότηση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών (Συγκοινωνίας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Παιδείας)
Κατάλογος
1928 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επερώτησις του Βουλευτή Μ. Μαντά.
Επερώτηση
1928 Οκτώβριος 29
infolib image control
Εισηγητική γενική έκθεσις ¨περί της όλης Αγορανομικής πολιτικής της Κυβερνήσεως επί των ειδών της πρώτης ανάγκης¨.
Εισηγητική Έκθεση
1928 Οκτώβριος
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί αυξήσεως της τιμής της οκάς αλεθόμενου σίτου και αλεύρου, υπέρ των Ταμείων ανεργίας Μυλεργατών και Αρτεργατών και υπέρ της συνταξιοδοτήσεως τους.
Σχέδιο νόμου
1928 Οκτώβριος
infolib image control
Σχέδιον νόμου "Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Αρτοποιείων".
Σχέδιο νόμου
1928 Οκτώβριος
infolib image control
Σχέδιον νόμου "Περί συστάσεως Εθνικού Ιδρύματος προς προστασίαν της παραγωγής, της εμπορίας και της κατεργασίας του σίτου" με την επωνυμία "Εθνικόν Ίδρυμα Σίτου".
Σχέδιο νόμου
1928 Οκτώβριος
infolib image control
Επιστολή της Ομοσπονδίας των εκ Βουλγαρίας Ελλήνων της Θεσσαλονίκης, για το ζήτημα των ομολογιών.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Αλ. Ζάννα στον Ελ. Βενιζέλο.
Επιστολή
<1928> Οκτώβριος 31
infolib image control
Επιστολή της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων προς την Επιτροπή Αναθεώρησης των Διατάξεων του Δασμολογίου.
Επιστολή
1928 Μάρτιος 14
infolib image control
Διαβιβαστικό του Τμηματάρχη της Διεκπεραιώσεως της Βουλής των Ελλήνων προς το Πολιτικό Γραφείο του Προέδρου της Κυβερνήσεως.
Διαβιβαστικό
1928 Νοέμβριος 3
infolib image control
Σημείωμα
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Αίτησις του Συνδέσμου πολυτέκνων γονέων Ρεθύμνης προς τη Βουλή των Ελλήνων, όπως επανεξετασθεί υπόμνημα και σχέδιο νόμου που είχαν υποβάλλει παλαιότερα.
Αίτηση
1928 Οκτώβριος 24
infolib image control
Σημείωμα.
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Αίτησις Πολυμελών Οικογενειαρχών προς τη Βουλήν των Ελλήνων για τη λήψη μέτρων βοηθητικών της κατάστασής τους.
Αίτηση
1928 Οκτώβριος 25
infolib image control
Αιτιολογική Έκθεσις του σχεδίου νόμου ¨περί Συμβουλίου Επικρατείας¨.
Αιτιολογική Έκθεση
1928 Νοέμβριος
infolib image control
Σχέδιον Νόμου ¨Περί Συμβουλίου Επικρατείας¨.
Σχέδιο νόμου
1928 Νοέμβριος
infolib image control
Εισηγητική έκθεση του Υφυπουργού επί της Υγιεινής, Απόστολου Δοξιάδη, προς τη Βουλή των Ελλήνων για την ανάγκη ενισχύσεως και εποπτείας του ¨Ινστιτούτου της Πανελληνίου Ενώσεως κατά του Καρκίνου¨.
Εισηγητική Έκθεση
1928 Δεκέμβριος
infolib image control
Σχέδιον Νόμου ¨Περί ενισχύσεως και εποπτείας του Ινστιτούτου της Πανελληνίου Ενώσεως κατά του Καρκίνου¨.
Σχέδιο νόμου
1928 Δεκέμβριος
infolib image control
Πίνακας με τίτλο ¨Προϋπολογισμός των απαιτουμένων εξόδων δια την ίδρυσιν του Ινστιτούτου κατά του Καρκίνου και εγκατάστασιν των εργαστηρίων αυτού¨.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο ¨Προϋπολογισμός μηνιαίων εξόδων συντηρήσεως του Ινστιτούτου κατά του Καρκίνου και μισθοδοσίας του Προσωπικού αυτού¨.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Αιτιολογική Έκθεσις του Υπουργού Υγιεινής, Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη, προς τη Βουλή των Ελλήνων επί του σχεδίου νόμου ¨περί του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου κατά του καρκίνου¨.
Αιτιολογική Έκθεση
1929 Ιούνιος
infolib image control
Σχέδιον Νόμου ¨περί ενισχύσεως του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου κατά του καρκίνου¨.
Σχέδιο νόμου
1929
infolib image control
Πίνακας με τον ¨Προϋπολογισμό του τρόπου καθ' ον θα διατεθή η προς το Ινστιτούτο Κρατικής επιχορήγησις¨.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις του Υπουργού Υγιεινής, Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη, προς τη Βουλή των Ελλήνων επί του σχεδίου Νόμου ¨περί Μικρών Υγιεινών οικιών¨.
Εισηγητική Έκθεση
1929
infolib image control
Σχέδιον Νόμου ¨Περί Μικρών Υγιεινών Οικιών¨.
Σχέδιο νόμου
1929 Μαρτίου 29
infolib image control
Σχέδιον Νόμου του Υπουργού Προνοίας, Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη, ¨Περί συμβάσεως προς ανέγερσιν των συνοικισμών ¨Νέας Σμύρνης¨ και ¨Νέας Καλλιπόλεως¨ και της εκτιμήσεως των υπό απαλλοτρίωσιν γηπέδων¨.
Σχέδιο νόμου
1929
infolib image control
Αιτιολογική Έκθεσις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας προς στη Βουλη ¨περί ανεγέρσεως και λειτουργίας ξενοδοχείων και πανσιόν¨.
Αιτιολογική Έκθεση
<1930>
infolib image control
Σχέδιον Νόμου ¨Περί ανεγέρσεως και λειτουργίας ξενοδοχείων και πανσιόν¨.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Αιτιολογική Έκθεσις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ. Δίγκα και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Π. Βουρλούμη, επί του σχεδίου Νόμου ¨Περί προστασίας των Ξενοδοχείων¨.
Αιτιολογική Έκθεση
1930 Νοεμβρίου 20
infolib image control
Σχέδιον Νόμου ¨Περί προστασίας των Ξενοδοχείων¨.
Σχέδιο νόμου
<1930>
infolib image control
Αιτιολογική Έκθεσις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Π. Βουρλούμη, προς τη Βουλή επί του σχεδίου Νόμου ¨περί ξεναγών και διερμηνέων¨.
Αιτιολογική Έκθεση
1930 Νοέμβριος 20
infolib image control
Σχέδιον Νόμου ¨Περί ξεναγών και διερμηνέων¨.
Σχέδιο νόμου
<1930>
infolib image control
¨Τροποποίησεις και προσθήκαι του νόμου 4377¨.
Τροπολογία
<1930>

Bρέθηκαν 34 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution