Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Αιτιολογική έκθεσις προς τη Βουλή του νομοσχεδίου περί αυθεντικής ερμηνείας διατάξεως του ΓΨΙΕ-3715- της 7ης Απριλίου 1910 περί προσθήκης εδαφίων εις το άρθρον 32 του ΓΦΝΣΤ Νόμου περί οργανισμού του Στρατού.
Αιτιολογική Έκθεση
1911 Φεβρουάριος
infolib image control
Σχέδιον νόμου προς τη Βουλή περί αυθεντικής ερμηνείας διατάξεως του ΓΨΙΕ -3715- Νόμου της 7ης Απριλίου 1910 περί Προσθήκης εδαφίων εις το άρθρον 32 του Νόμου ΓΦΝΣΤ περί οργανισμού του Στρατού.
Σχέδιο νόμου
1911 Φεβρουάριος
infolib image control
Εισηγητική έκθεσις προς τη Βουλή επί του Σχεδίου Νόμου περί τροποποιήσεως του Νόμου ΓΦΜΘ (3549), της 23 Ιανουαρίου 1910, περί τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων των περί του Ταμείου Εθνικής Αμύνης Νόμων, κ.λ.π.
Εισηγητική Έκθεση
infolib image control
Σχέδιο Νόμου περί τροποποιήσεως Νόμου ΓΦΜΘ (3549) της 23ης Ιανουαρίου 1910 "περί τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων των περί του Ταμείου Εθνικής Αμύνης Νόμων κ.λ.π.
Σχέδιο νόμου
1911 Ιανουάριος
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί τροποποιήσεως του Νόμου ΓΨΙΣΤ (3716) της 7ης Απριλίου 1910 "Περί συστάσεως Ανωτάτου Μικτού Επιτελείου".
Σχέδιο νόμου
1911 Ιανουάριος
infolib image control
Εισηγητική έκθεσις προς τη Βουλή επί του σχεδίου νόμου περί τροποποιήσεως του Νόμου ΓΨΙΣΤ (3716) της 7ης Απριλίου 1910 περί συστάσεως Ανωτάτου Μικτού Επιτελείου.
Εισηγητική Έκθεση
1911 Φεβρουάριος
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την φορολογία των γεωργικών προϊόντων.
Επιστολή
1911 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί εξασκήσεως του Ιατρικού Επαγγέλματος εν Ελλάδι.
Σχέδιο νόμου
1911 Μάρτιος 1
infolib image control
Εντολή του Ν.Π.Δημητρακόπουλου, Υπουργού Δικαιοσύνης, προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου "περί πειθαρχικής διώξεως δικαστών αποτελεσάντων συμβούλιον Εφετών".
Εντολή
1911 Μάρτιος 5
infolib image control
Εντολή του Ν.Δημητρακόπουλου, Υπουργού Δικαιοσύνης, προς τους εισαγγελλείς του ελληνικού κράτους σχετικά με περιπτώσεις πειθαρχικής διώξεως των δικαστικών υπαλλήλων.
Εντολή
1911 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής.
Κρατική έκδοση
1911 Μάιος 14
infolib image control
Εισηγητική έκθεσις του νομοσχεδίου περί τροποποιήσεως του Νόμου ΓΦΝΣΤ (3556), της 11ης Φεβρουαρίου 1910 "Περί οργανισμού του Στρατού".
Εισηγητική Έκθεση
1911 Μάιος 6
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί τροποποιήσεως του Νόμου ΓΦΝΣΤ (3556) της 11ης Φεβρουαρίου 1910, "Περί Οργανισμού του Στρατού".
Σχέδιο νόμου
1911 Μάιος 6
infolib image control
Υπόμνημα για τροπολογίες άρθρων του νόμου "Περί απαλλαγής αγροτικών ακινήτων εν Κέρκυρα εκ των βαρυνόντων αυτά διηνεκών βαρών" .
Υπόμνημα
infolib image control
Αιτιολογική έκθεσις περί απαλλαγής αγροτικών ακινήτων εν Κέρκυρα εκ των βαρυνόντων αυτά διηνεκών βαρών.
Αιτιολογική Έκθεση
1911 Μάρτιος 23
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί απαλλαγής αγροτικών ακινήτων εν Κερκύρα εκ των βαρυνόντων αυτά διηνεκών βαρών.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Εισηγητική έκθεσις του Ε.Βενιζέλου περί στρατολογίας του κατά γην στρατού.
Εισηγητική Έκθεση
1911 Απρίλιος 4
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί στρατολογίας του κατά γην στρατού.
Σχέδιο νόμου
1911 Απρίλιος 4
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το νόμο περί στρατολογίας του κατά γην στρατού.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή των βουλευτών Αιτωλοακαρνανίας Ν.Χρυσόγελου και Γ.Πούλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής για τον Υπουργό των Στρατιωτικών σχετικά με το νόμο περί στρατολογίας του κατά γην στρατού.
Επιστολή
1911 Μάρτιος 9
infolib image control
Τροπολογία επί του νομοσχεδίου περί συμπληρώσεως διατάξεων των νόμων περί Στρατιωτικών Συντάξεων και περί αντικαταστάσεως του 12 άρθρ. του ΣΤ νόμου του 1852.
Τροπολογία
1911 Οκτώβριος 19
infolib image control
Αιτιολογική έκθεσις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Ε.Μπενάκη, προς τη Βουλή επί του Νομοσχεδίου "Περί οργανισμού της τεχνικής υπηρεσίας του Τμήματος των Δασών"
Αιτιολογική Έκθεση
1911 Οκτώβριος
infolib image control
Σχέδιον νόμου "Περί οργανισμού της τεχνικής υπηρεσίας του τμήματος των δασών".
Σχέδιο νόμου
<1911>
infolib image control
Αιτιολογική έκθεσις του Υπουργού Εσωτερικών, Εμμ.Ρέπουλη, προς τη Βουλή της προτάσεως νόμου "Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων του Νόμου ΓΥΜΖ του 1909 περί τηλεγραφοφυλακής".
Αιτιολογική Έκθεση
1911 Οκτώβριος
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Νόμου ΓΥΜΖ (υπ' αριθ.3447) του 1909 περί τηλεγραφοφυλακής.
Σχέδιο νόμου
1911 Οκτώβριος
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Ναυτικών, Ε.Βενιζέλου, προς την Βουλή με την οποία υποβάλλει συνημμένα σχέδιο νόμου.
Διαβιβαστικό
1911 Νοέμβριος
infolib image control
Σχέδιον νόμου "Περί των αποδοχών των εκτελούντων τοπογραφικάς και υδρογραφικάς εργασίας χρησίμους εις την Ναυτικήν υπηρεσίαν".
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το Νόμο 3885 της 5 Αυγούστου 1911.
Σημείωμα
infolib image control
Σχέδιο Νόμου "Περί της αναδιοργανώσεως της υπηρεσίας των Φάρων".
Σχέδιο νόμου
1911
infolib image control
Λεπτομέρειαι των κατ' άρθρον τροποποιήσεων του περί αναδιοργανώσεως της υπηρεσίας των Φάρων Νομοσχεδίου.
Σχέδιο νόμου
<1911>
infolib image control
Εισηγητική έκθεσις του Νομοσχεδίου περί ατελείας των τηλεγραφημάτων των ημεδαπών ατμοπλοϊκών Εταιριών.
Εισηγητική Έκθεση
1911
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί ατελείας των τηλεγραφημάτων της υπηρεσίας των ημεδαπών ατμοπλοϊκών Εταιριών.
Σχέδιο νόμου
1911
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί της εξελέγξεως των προ του νόμου ΓΦΚΔ (υπ' αριθ. 3524) "περί μεταλλείων" υποβεβλημένων αιτήσεων παραχωρήσεων μεταλλείων.
Σχέδιο νόμου
1911 Οκτώβριος 21
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί της εξελέγξεως των προ του νόμου ΓΦΚΔ (υπ' αριθ.3524) "πεί μεταλλείων" υποβεβλημένων αιτήσεων παραχωρήσεων μεταλλείων.
Σχέδιο νόμου
1911 Οκτώβριος 21
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των διοικητικών διακστηρίων.
Έκθεση
1911 Ιούλιος 4
infolib image control
Νομοσχέδιο σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών δικαστηρίων.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Έκθεσις της Επιτροπής της Βουλής επί της προτάσεως Νόμου περί τροποποιήσεως και προσθήκης άρθρων τινών του ΒΩΜΑ Νόμου περί περιθάλψεως των εν τοις μεταλλείοις και μεταλλουργείοις παθόντων, τους εξ Ευβοίας Βουλευτού κ. Ιωάννου Απ.Μπουρνιά.
Έκθεση
1911 Οκτώβριος 27
infolib image control
Πρότασις νόμου περί τροποποιήσεως του ΒΩΜΑ νόμου περί περιθάλψεως των εν τοις μεταλλείοις και μεταλλουργείοις παθόντων.
Πρόταση Νόμου
infolib image control
Τροπολογίαι περί της εξελέγξεως των προ του Νόμου ΓΦΚΔ (υπ' αρι.3524) "περί μεταλλείων" υποβεβλημένων αιτήσεων παραχωρήσεων.
Τροπολογία
infolib image control
Τροπολογία επί του σχεδίου νόμου περί εξελέγξεων των αιτήσεων αδείας μεταλλευτικών ερευνών κτλ.
Τροπολογία
1911 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Πρότασις νόμου περί τροποποιήσεως του ΒΩΜΑ νόμου περί περιθάλψεως των εν τοις μεταλλείοις και μεταλλουργείοις παθόντων.
Πρόταση Νόμου
infolib image control
Τροπολογία άρθρου, το οποίο αναφέρεται στη διοίκηση του ταμείου μεταλλευτών.
Τροπολογία
infolib image control
Απόσπασμα υπομνήματος σχετικά με τη λειτουργία των μεταλλείων.
Υπόμνημα
infolib image control
Τροπολογία επί του νοοσχεδίου περί της εξελέγξεως των προ του νόμου ΓΦΚΔ (υπ' αριθ. 3524) "περί μεταλλείων" υποβεβλημένων αιτήσεων παραχωρήσεων μεταλλείων.
Τροπολογία
infolib image control
Τροπολογία άρθρου το οποίο σχετίζεται με τη λειτουργία των μεταλλείων.
Τροπολογία
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί εγγείου φόρου επί του οίνου.
Σχέδιο νόμου
1911
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεσις προς την Βουλήν επί του σχεδίου νόμου "περί οργανισμού της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας του Στρατού και περί συστάσεως διαρκούς Χαρτογραφικού Συμβουλίου του Κράτους".
Εισηγητική Έκθεση
1911
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί οργανισμού της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας του Στρατού και περί συστάσεως διαρκούς Χαρτογραφικού Συμβουλίου του Κράτους.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Έκθεσις προς την Βουλήν επί του Σχεδίου Νόμου "περί Οργανισμού της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας του Στρατού και περί συστάσεως διαρκούς Χαρτογραφικού Συμβουλίου του Κράτους".
Εισηγητική Έκθεση
1911
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί οργανισμού της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας του Στρατού και περί συστάσεως διαρκούς Χαρτογραφικού Συμβουλίου του Κράτους.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Αιτιολογική έκθεσις της προτάσεως Νόμου περί αγροτικής ασφαλείας.
Αιτιολογική Έκθεση
1911 Ιούλιος 1
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί Αγροτικής Ασφαλείας.
Σχέδιο νόμου
1911 Ιούλιος 1
infolib image control
Αιτιολογική έκθεσις της προτάσεως νόμου περί ποιμνιοβοσκής.
Αιτιολογική Έκθεση
1911 Ιούλιος 1
infolib image control
Πρότασις νόμου περί ποιμνιοβοσκής.
Πρόταση Νόμου
1911 Ιούλιος 1
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί συστάσεως Υπουργείου Συγκοινωνίας.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Σημείωμα περί τρόπου λειτουργίας "Στρατιωτικού Περιοδικού".
Σημείωμα

Bρέθηκαν 57 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution