Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Αιτιολογική Έκθεση σχετικά με την εισαγωγή των υπαξιωματικών των πολέμων στη Σχολή των Ευελπίδων.
Αιτιολογική Έκθεση
1914 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Πρόταση Νόμου περί προσθήκης δευτέρας παραγράφου εις το μόνον άρθρον του νόμου 131 " περί αυξήσεως του αριθμού των μαθητών του Σχολείου των Ευελπίδων και των Υπαξιωματικών".
Πρόταση Νόμου
1914 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Αιτιολογική Έκθεση περί τροποποιήσεως άρθρων του Νόμου περί Στρατολογίας.
Αιτιολογική Έκθεση
1914 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Σχέδιο Νόμου περί τροποποίησεως άρθρων του Νόμου περί Στρατολογίας.
Σχέδιο νόμου
1914 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί τροποποιήσεως άρθρων του Νόμου περί Στρατολογίας.
Σχέδιο νόμου
<1914 Φεβρουάριος>
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "Ως ετροποποιήθη μετά την κατ' αρχήν συζήτησιν υπό του κ.Υπουργού" περί τροποποιήσεως άρθρων του Νόμου περί στρατολογίας.
Σχέδιο νόμου
1914 Μάρτιος 19
infolib image control
Τροπολογία επί του Σχεδίου Νόμου περί ιδρύσεως Υπουργείου Συγκοινωνίας.
Αιτιολογική Έκθεση
1914 Μάρτιος 3
infolib image control
Τροπολογία εις το σχέδιον νόμου περί τροποποιήσεως του άρθρου του νόμου περί στρατολογίας.
Τροπολογία
1914 Μάρτιος 19
infolib image control
Εγκύκλιος του Υπουργείου Στρατιωτικών περί αποδοχών ανδρών εφεδρείας του κατά θάλασσαν Στρατού διατιθεμένων εις τον κατά ξηράν Στρατόν.
Εγκύκλιος
1914 Αύγουστος 25
infolib image control
Βασιλικό Διάταγμα περί αποδοχών ανδρών εφεδρείας του κατά θάλασσαν Στρατού διατιθεμένων εις τον κατά ξηράν Στρατόν.
Διάταγμα
1914 Αύγουστος 21
infolib image control
Έκθεσις επί του σχεδίου Νόμου περί χορηγίας ημερησίου επιδόματος εις τους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστάς των Σωμάτων της προκαλύψεως.
Αιτιολογική Έκθεση
1914 Αύγουστος
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί χορηγίας ημερησίου επιδόματος εις τους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστάς των Σωμάτων προκαλύψεως της οροθετικής γραμμής του Κράτους.
Αιτιολογική Έκθεση
1914 Αύγουστος
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις επί του σχεδίου Νόμου "περί τροποποιήσεως άρθρων του Νόμου ΑΦΚΗ' της 28ης Μαΐου 1887 περί στρατολογίας του κατά γην στρατού ως ετροποποιήθη διά μεταγενεστέρων".
Εισηγητική Έκθεση
<1914 Σεπτέμβριος 17>
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "περί τροποποιήσεως άρθρων του Νόμου ΑΦΚΗ' της 28ης Μαΐου 1887 περί στρατολογίας του κατά γην Στρατού, ως ετροποποιήθη διά μεταγενεστέρων και του Νόμου 236 της 5 Απριλίου 1914".
Σχέδιο νόμου
1914 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Αιτιολογική έκθεσις επί του σχεδίου Νόμου περί ίππων ανηκόντων εις αξιωματικούς.
Αιτιολογική Έκθεση
<1914 Σεπτέμβριος 20>
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί ίππων ανηκόντων εις Αξιωματικούς.
Σχέδιο νόμου
1914 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις περί κυρώσεως Β.Δ. περί αποδοχών ανδρών εφεδρείας του κατά θάλασσαν Στρατού διατεθεμένων εις τον κατά ξηράν Στρατόν.
Εισηγητική Έκθεση
1914 Σεπτέμβριος
infolib image control
Σχέδιο Νόμου περί κυρώσεως Β.Δ. περί αποδοχών ανδρών εφεδρείας του κατά θάλασσαν Στρατού διατεθεμένων εις τον κατά ξηράν Στρατόν.
Σχέδιο νόμου
1914 Σεπτέμβριος
infolib image control
Τροπολογία επί του 3ου άρθρου του Νομοσχεδίου περί κυρώσεως του από 21 Αυγούστου ε.ε. Β.Διατάγματος περί αναθεωρήσεως αποφάσεως ανικάνων και βοηθητικών.
Τροπολογία
1914 Οκτώβριος 5
infolib image control
Απόσπασμα πρακτικού Συνεδρίασης της Βουλής σχετικά με ερώτηση του Βουλευτή Καρπετόπουλου.
Πρακτικό
1914 Οκτώβριος 16
infolib image control
Απάντησις επί της επερωτήσεως του Βουλευτού Γ.Καρπετόπουλου σχετικά με την κατασκευή της εξάρτησης των οπλιτών.
Σημείωμα
<1914>
infolib image control
Τροπολογία επί του Σχεδίου Νόμου περί διαλύσεως των σωμάτων οικονομικού και φαρμακευτικού.
Τροπολογία
1914 Οκτώβριος 18
infolib image control
Πίναξ Αξιωματικών ανακληθέντων εκ της αποστρατείας και προαχθέντων Πεζικού.
Πίνακας
1914 Οκτώβριος 18
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις επί του Σχεδίου Νόμου περί συγκλήσεως Ανωτέρου Στρατιωτικού Συμβουλίου προς σύνταξιν πινάκων προβιβασμού Αξιωματικών.
Εισηγητική Έκθεση
1914 Οκτώβριος 24
infolib image control
Σχέδιο Νόμου περί συγκλήσεως Ανωτέρου Στρατιωτικού Συμβουλίου προς σύνταξιν πινάκων προβιβασμού Αξιωματικών.
Σχέδιο νόμου
1914 Οκτώβριος 24
infolib image control
Νομοσχέδιο περί φωτισμού των πόλεων ποινών σφετερισμού του ηλεκτρικού ρεύματος και φωταερίου κλπ.
Σχέδιο νόμου
<1914 Οκτώβριος>
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις περί αντιμισθίας ιδιωτών προσλαμβανομένων ως Καθηγητών εν τοις Στρατιωτικοίς Σχολείοις.
Εισηγητική Έκθεση
1914 Νοέμβριος 27
infolib image control
Σχέδιο Νόμου περί αντιμισθίας ιδιωτών προσλαμβανομένων ως καθηγητών εν τοις Στρατιωτικοίς Σχολείοις.
Σχέδιο νόμου
1914 Νοέμβριος 27
infolib image control
Σχέδιο Νόμου περί αντιμισθίας ιδιωτών προσλαμβανομένων ως καθηγητών εν τοις Στρατιωτικοίς Σχολείοις.
Σχέδιο νόμου
1914 Νοέμβριος
infolib image control
Εισηγητική Έκθεση του Υπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Αττικοβοιωτίας σχετικά με την χορήγηση αποζημίωσης στον τέως Πρόξενο της Ελλάδας στις Σέρρες, Ευγένιο Άννινο Καβαλλιεράτο.
Εισηγητική Έκθεση
1914
infolib image control
Σχέδιο Νόμου σχετικά με την χορήγηση αποζημίωσης στον Ευγένιο Άννινο Καβαλλιεράτο.
Σχέδιο νόμου
1914
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Νομοσχέδια".
Πίνακας
<1914>
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις επί του Νομοσχεδίου "Περί συστάσεως Μεταγωγικού Σώματος και μεταθέσεως των αξιωματικών του Υλικού Πυροβολικού εις το Πυροβολικόν, εις το Μεταγωγικόν και εις το Σώμα διαχειριστών Οικονομικής Υπηρεσίας".
Εισηγητική Έκθεση
1914 Μάρτιος
infolib image control
Σχέδιο Νόμου περί συστάσεως Μεταγωγικού Σώματος και μεταθέσεως των Αξιωματικών του Υλικού Πυροβολικού εις το Πυροβολικόν, εις το Μεταγωγικόν και εις το Σώμα διαχειριστών Οικονομικής Υπηρεσίας.
Σχέδιο νόμου
1914 Μάρτιος
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις "επί του Νομοσχεδίου περί στρατιωτικών Υπαλλήλων και Υπηρετών".
Εισηγητική Έκθεση
<1914>
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί στρατιωτικών Υπαλλήλων και Υπηρετών.
Σχέδιο νόμου
<1914>
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις επί του νομοσχεδίου "περί διαλύσεως των σωμάτων Οικονομικού και Φαρμακευτικού".
Εισηγητική Έκθεση
1914 Απρίλιος
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί διαλύσεως των σωμάτων Οικονομικού και Φαρμακευτικού.
Σχέδιο νόμου
<1914 Απρίλιος>
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις επί του νομοσχεδίου "Περί συστάσεως Σώματος Στρατιωτικών Μηχανικών, Υπομηχανικών και Επιστατών".
Εισηγητική Έκθεση
1914 Απρίλιος
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "περί συστάσεως Σώματος Στρατιωτικών Μηχανικών, Υπομηχανικών και Επιστατών".
Σχέδιο νόμου
1914 Απρίλιος
infolib image control
Επιστολή του βουλευτή Αργολιδοκορινθίας, Γ.Καρπετόπουλου, προς τον Υπουργό Στρατιωτικών με την οποία του ζητεί να καταθέσει στη Βουλή ορισμένα έγγραφα.
Επιστολή
1914 Οκτώβριος 1
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις επί του Νομοσχεδίου "Περί συστάσεως Σώματος Ελέγχου Οικονομικής Υπηρεσίας Στρατού".
Εισηγητική Έκθεση
1914 Απρίλιος
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "περί συστάσεως Σώματος Ελέγχου Οικονομικής Υπηρεσίας Στρατού".
Σχέδιο νόμου
1914 Απρίλιος
infolib image control
Βασιλικόν Διάταγμα περί των καθηκόντων των ελεγκτών και της παρά τω Υπουργείω των Στρατιωτικών Διευθύνσεως του ελέγχου.
Διάταγμα
<1914>
infolib image control
"Περίληψις των απαιτουμένων γνώσεων όπως καταταχθή τις εις το εν Γαλλία Σώμα των Ελεγκτών Οικονομικής Υπηρεσίας του Στρατού".
Περίληψη
<1914>
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις επί του Νομοσχεδίου "Περί συστάσεως Σώματος μονίμων Υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών".
Εισηγητική Έκθεση
1914 Απρίλιος
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "περί συστάσεως Σώματος μονίμων υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών".
Σχέδιο νόμου
1914 Απρίλιος
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις Επί του νομοσχεδίου "περί ημερησίου μισθού οπλιτών".
Εισηγητική Έκθεση
1914 Απρίλιος
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "Περί ημερησίου μισθού οπλιτών".
Σχέδιο νόμου
1914 Απρίλιος
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις Επί του Νομοσχεδίου "Περί Σχολείου λοχαγών και αφομοιώσεως των αξιωματικών των προβιβασθέντων δυνάμει του νόμου ΑΣΛΣΤ΄".
Εισηγητική Έκθεση
1914 Απρίλιος
infolib image control
Σχέδιον Νόμου Περί Σχολείου Λοχαγών και αφομοιώσεως των αξιωματικών των προβιβασθέντων δυνάμει του Νόμου ΑΣΛΣΤ΄".
Σχέδιο νόμου
1914 Απρίλιος
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις επί του Νομοσχεδίου "Περί Στρατιωτικών ακολούθων παρά ταις Ελληνικαίς Βασιλικαίς Πρεσβείαις".
Εισηγητική Έκθεση
1914 Απρίλιος
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "Περί Στρατιωτικών Ακολούθων παρά ταις Ελληνικαίς Πρεσβείαις".
Σχέδιο νόμου
1914 Απρίλιος
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις Επί του Νομοσχεδίου "Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών της στρατιωτικής ποινικής νομοθεσίας".
Εισηγητική Έκθεση
1914 Απρίλιος
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών της Στρατιωτικής Ποινικής Νομοθεσίας".
Σχέδιο νόμου
1914 Απρίλιος
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις Επί του Νομοσχεδίου "Περί καταργήσεως των ήδη Στρατοδικείων και του εν Θεσσαλονίκη Αναθεωρητικού Δικαστηρίου".
Εισηγητική Έκθεση
1914 Απρίλιος
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "Περί καταργήσεως των ήδη Στρατοδικείων και του εν Θεσσαλονίκη Αναθεωρητικού Δικαστηρίου".
Σχέδιο νόμου
1914 Απρίλιος
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις Επί του Νομοσχεδίου "Περί συστάσεως Στρατιωτικού Σχολείου και Λόχου υποψηφίων μαθητών του Στρατιωτικού Σχολείου".
Εισηγητική Έκθεση
1914
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "Περί συστάσεως Στρατιωτικού Σχολείου και λόχου υποψηφίων μαθητών του Στρατιωτικού Σχολείου".
Σχέδιο νόμου
1914 Μάρτιος
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις Επί του Νομοσχεδίου "περί εκτυπώσεως εργασιών Επιτελικής Υπηρεσίας".
Εισηγητική Έκθεση
1914 Απρίλιος
infolib image control
Σχέδιον Νόμου Περί εκτυπώσεως εργασιών Επιτελικής Υπηρεσίας.
Σχέδιο νόμου
1914 Απρίλιος 14
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις Επί του Νομοσχεδίου "Περί τροποποιήσεως διατάξεων του άρθρου 10 του Νόμου ΓΨΠΘ' (3789) της 9ης Ιουνίου 1911".
Εισηγητική Έκθεση
1914
infolib image control
Σχέδιον Νόμου Περί τροποποιήσεως διατάξεων του άρθρου 10 του νόμου ΓΨΠΘ' (3789) της 9ης Ιουνίου 1911".
Σχέδιο νόμου
1914
infolib image control
Αιτιολογική Έκθεσις "Του σχεδίου Νόμου 'περί τεχνικών υπηρεσιών του στρατεύματος' ".
Αιτιολογική Έκθεση
1914 Μάιος
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "Περί τεχνικών υπηρεσιών του στρατεύματος".
Σχέδιο νόμου
1914 Μάιος
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις Επί του Νομοσχεδίου "περί συστάσεως Χημικού Εργαστηρίου".
Εισηγητική Έκθεση
1914 Απρίλιος
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "Περί συστάσεως Χημικού Εργαστηρίου".
Σχέδιο νόμου
1914 Απρίλιος
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις Επί του Νομοσχεδίου "περί μέτρων εξασφαλίσεως των εις το Κράτος αναγκαιουσών μεταφορών και της δημοσίας τάξεως".
Εισηγητική Έκθεση
1914 Απρίλιος
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "Περί μέτρων εξασφαλίσεως των εις το Κράτος αναγκαιουσών μεταφορών και της δημοσίας τάξεως".
Σχέδιο νόμου
1914 Απρίλιος
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις Επί του Νομοσχεδίου "περί διαθέσεως αδιαθέτων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υποργείου των Στρατιωτικών".
Εισηγητική Έκθεση
1914 Απρίλιος
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "Περί διαθέσεως αδιαθέτων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου των Στρατιωτικών".
Σχέδιο νόμου
1914 Απρίλιος
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις Επί του Νομοσχεδίου "Περί αναγραφής πιστώσεως δι' απρόβλεπτα έξοπδα εις τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου των Στρατιωτικών".
Εισηγητική Έκθεση
1914 Απρίλιος
infolib image control
Σχέδιον Νόμου Περί αναγραφής πιστώσεως "Δι' απρόβλεπτα έξοδα εις τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου των Στρατιωτικών".
Σχέδιο νόμου
1913 Απρίλιος
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις Επί του Νομοσχεδίου "Περί συστάσεως Υπηρεσίας Ιππωνείας".
Εισηγητική Έκθεση
1914 Απρίλιος
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "Περί συστάσεως Υπηρεσίας Ιππωνείας".
Σχέδιο νόμου
1914 Απρίλιος
infolib image control
Έκθεσις Εισηγητική Επί του Νομοσχεδίου "περί τροποποιήσεως του Νόμου ΔΡΔ' περί εξόδων παραστάσεως Αρχηγών του Στρατού και Διοικητών Μεραρχιών".
Εισηγητική Έκθεση
1914 Απρίλιος
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "Περί τροποποιήσεως του Νόμου ΔΡΔ' (4104) περί εξόδων παραστάσεως εις τους Αρχηγούς του Στρατού και Διοικητάς Μεραρχιών".
Σχέδιο νόμου
1914 Απρίλιος
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις Επί του Νομοσχεδίου "Περί τροποποιήσεως διατάξεων των περί Ταμείου Εθνικής Αμύνης Νόμων".
Εισηγητική Έκθεση
1914 Απρίλιος
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "Περί τροποποιήσεως διατάξεων των περί Ταμείου Εθνικής Αμύνης Νόμων κλπ.".
Σχέδιο νόμου
1914
infolib image control
Έκθεση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου Στρατιωτικών προς τον Υπουργό Στρατιωτικών σχετικά με επερώτηση του Βουλευτή Αργολιδοκορινθίας, Γ.Καρπετόπουλου.
Έκθεση
1914 Οκτώβριος 18
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με Βασιλικό Διάταγμα περί προβιβασμού Αξιωματικών εν αποστρατεία.
Σημείωμα
<1914>
infolib image control
Σχέδιον Νόμου Περί των αριθμών των Αξιωματικών του Β.Ναυτικού και περί των προβιβασμών αυτών.
Σχέδιο νόμου
1914 Σεπτέμβριος 25

Bρέθηκαν 82 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution