Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σχέδιο Νόμου Περί μεταναστεύσεως.
Σχέδιο νόμου
1912 Μάιος
infolib image control
Σχέδιο Νόμου Περί μεταναστεύσεως.
Σχέδιο νόμου
1912 Αύγουστος
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την τροποποίηση άρθρου.
Σημείωμα
<1912>
infolib image control
Έκθεση προς τη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με τοπική αυτοδιοίκηση.
Έκθεση
<1912>
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί μετατάξεως λογιστών και υπολογιστών του Βασιλικού Ναυτικού εις το οικονομικόν σώμα του κατά γην στρατού.
Σχέδιο νόμου
<1912>
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί συμπληρώσεως του νόμου 695 περί Στρατιωτικών προβιβασμών.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί του 695 νόμου περί στρατιωτικών προβιβασμών.
Σχέδιο νόμου
1913 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Εφαρμοζομένου πλήρως του Νόμου ΓΦΝΣΤ".
Πίνακας
1913 Απρίλιος 4
infolib image control
Έκθεσις της επί του Νομοσχεδίου περί Συμβουλίου της Επικρατείας Επιτροπής.
Έκθεση
1914 Μάιος 9
infolib image control
Έκθεσις της Επιτροπής επί των άρθρων του Νομοσχεδίου περί Συμβουλίου της Επικρατείας.
Έκθεση
1914 Μάιος 9
infolib image control
Αιτιολογική έκθεση του Ε.Βενιζέλου, Υπουργού Στρατιωτικών, περί του σχεδίου νόμου "περί κλήσεως υπό τα όπλα εφέδρων αξιωματικών και ανθυπασπιστών".
Αιτιολογική Έκθεση
1913 Νοέμβριος
infolib image control
Αιτιολογική έκθεσις του σχεδίου νόμου "περί Συμβουλίου Επικρατείας".
Αιτιολογική Έκθεση
1913 Νοέμβριος 27
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί Συμβουλίου Επικρατείας.
Σχέδιο νόμου
1913 Νοέμβριος 27
infolib image control
Σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του δικαστικού οργανισμού, της πολιτικής και ποινικής δικονομίας στις Νέες Χώρες.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις πολεμικές δαπάνες.
Σημείωμα
infolib image control
Πρόχειρος υπολογισμός των δαπανηθέντων καθ'όπλον φυσιγγίων Μάνλιχερ κατά τους πολέμους 1912-1913.
Σημείωμα

Bρέθηκαν 16 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution