Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σημείωμα. Προσάρτημα Α'. Το 2ον άρθρον του Συντάγματος.
Σημείωμα
<1911>
infolib image control
Σημείωμα. Προσάρτημα Β'. Τροποποίηση του άρθρου 33.
Σημείωμα
<1911>
infolib image control
Σημείωμα. Παράρτημα Γ'. Τροποποίηση του άρθρου 48.
Σημείωμα
<1911>
infolib image control
Σημείωμα. Προσάρτημα Δ΄. Πρόσθετον άρθρον εν τω Συντάγματι μετά το 2ον ή Ειδικός Νόμος δια το Υπουργείον των Εξωτερικών.
Σημείωμα
<1911>
infolib image control
Σημείωμα. Παράρτημα Ε'. Το άρθρον 102 και "Περί Πανθέου".
Σημείωμα
<1911>
infolib image control
Σημείωμα με πληροφορίες για την οργάνωση του Υπουργείο Εξωτερικών.
Σημείωμα
<1910>
infolib image control
Νομοσχέδιον του έτους 1892 "Περί Δευτέρου πολιτικού τμήματος εν τω Υπουργείω των Εξωτερικών".
Πρόταση Νόμου
1892
infolib image control
Πρωτόκολλον ψηφοφορίας των κυρίων Βουλευτών. Συνεδρίασις της 11ης Οκτωβρίου 1910.
Πρωτόκολλο
1910 Οκτώβριος 11
infolib image control
Σχέδιο νόμου "Περί εγγείου φόρου επί των δημητριακών καρπών και τινών προϊόντων της γης".
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Το αγροτικό ζήτημα. Προτάσεις επί του άρθρου 17.
Σημείωμα
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις σχεδίου περί αναθεωρήσεως διατάξεων τινών του εν ισχύι Συντάγματος.
Εισηγητική Έκθεση
<1911>
infolib image control
Εισηγητική έκθεσις περί καταβολής προσωρινής συντάξεως σε στρατιωτικούς οι οποίοι τραυματίζονται σε διατεταγμένη υπηρεσία.
Εισηγητική Έκθεση
1914 Μάρτιος
infolib image control
"Γενική κατάστασις" των Ελλήνων αξιωματικών που βρίσκονται στο εξωτερικό.
Κατάλογος
1910 Νοέμβριος 12
infolib image control
Όροι συμφωνιών δια την κατά το έτος 1910 χορηγίαν τη ναυτική υπηρεσία διαφόρων ειδών υλικών.
Συμφωνία
1910 Ιανουάριος 29
infolib image control
Σημείωμα δια το χρονικό διάστημα των εκπαιδευτικών αδειών των αξιωματικών.
Σημείωμα
infolib image control
Σχέδιον νόμου "Περί απονομής συντάξεως αποστρατείας ένεκα τραυμάτων ή νοσημάτων".
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Σχέδιον νόμου του Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού, Καρόλου Weigle "Περί τηλεφωνικής συγκοινωνίας" μετά προτασσομένης αιτιολογικής εκθέσεως προς τη Γενική Διεύθυνση Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων.
Σχέδιο νόμου
1910 Νοέμβριος 30
infolib image control
Επισκεπτήριο του Γενικού Διευθυντή Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων, Κωνσταντίνου Ν. Μαρίνου.
Επισκεπτήριο

Bρέθηκαν 18 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution