Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετκά με την αναφορά του Υπουργού των Εξωτερικών Hederson στο πρόσωπο του Βενιζέλου.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 1
infolib image control
Περικοπή ομιλίας του Υπουργού Εξωτερικών της Αγγλίας, A.Henderson, στην οποία κάνει λόγο για το ρόλο του Ε.Βενιζέλου για την ειρήνη στα Βαλκάνια.
Ομιλία
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Ναυτικών της Ελλάδας, Π.Α.Αργυρόπουλου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εφαρμογή του ναυτικού προγράμματος.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 5
infolib image control
Σημείωμα του Π.Α.Αργυρόπουλου επί του άρθρου υπό τον τίτλον "Οικονομίαι εις το Ναυτικόν" δημοσιευθέντος εις το τεύχος της 31 Ιανουαρίου του περιοδικού "Εργασία".
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Ηπείρου Αχ.Καλεύρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την μήνυση που έχει κατατεθεί εναντίον του για απάτη.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 7
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας, Στ.Γονατά, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υποψηφιότητα του Αρτζόγλου κατά την αναπληρωματική γερουσιαστική εκλογή.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Π.Τσιμπιδάρου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ανακοινώνει θέσεις του Παπαναστασίου.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 16
infolib image control
Επιστολή του Κ.Σπυρίδη προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 16
infolib image control
Νόμοι ψηφισθέντες επί Υπουργού Κ.Σπυρίδη.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος σχεδίων νόμων που δεν έχουν υποβληθεί για έγκριση στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης.
Κατάλογος
infolib image control
Επιστολή του Ανδρ.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με ομιλία του Υπουργού των Εξωτερικών της Βουλγαρίας, Μπούρωφ, για την εξωτερική πολιτική.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 17
infolib image control
Επιστολή του H.C.F.Finlayson προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να του οριστεί συνάντηση.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 17
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή της Ελλάδας στο Λονδίνο, Δ.Κακλαμάνου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αποστέλλει νομοσχέδιο, το οποίο μεταρρυθμίζει το Trade Disputes Act.
Διαβιβαστικό
1931 Ιανουάριος 17
infolib image control
A Bill to amend the law relating to trade disputes and trade unions and for purposes connected with the matters aforesaid.
Φυλλάδιο
1930 Δεκέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Αλ.Διομήδη, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει επιστολή του H.C.F.Finlayson σχετικά με ελληνικό δάνειο.
Διαβιβαστικό
1931 Ιανουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του H.C.F.Finlayson προς τον Αλ.Διομήδη σχετικά με το ελληνικό δάνειο από την Hambro.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ενημερώνει για την συνομιλία του Ν.Πολίτη με τον Γάλλο Υπουργό Εμπορίου, Loucheur.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Εμμ.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει επιστολή του H.C.F.Finlayson.
Διαβιβαστικό
1931 Ιανουάριος 21
infolib image control
Επιστολή του H.C.F.Finlayson προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της Δ.Ο.Ε..
Επιστολή
1931 Ιανουάριος
infolib image control
Επιστολή του Κ.Κύρου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανέγερση του νέου Ωδείου.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 23
infolib image control
Έκθεση του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Ι.Δροσόπουλου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την οργάνωση των υπηρεσιών της τράπεζας.
Έκθεση
1931 Ιανουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Γερουσίας, Α.Παρασκευόπουλου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον συγχαίρει για την αγόρευσή του στη Βουλή.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 27
infolib image control
Venizelos goes visiting.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Ιανουάριος 10
infolib image control
Venizelos pilots Greece well at 67.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Ιανουάριος 23
infolib image control
Venizelos The Target For Newspaper Men After Arrival in Belgrade.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Επιστολή του H.C.F.Finlayson προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει αναφορά σχετικά με το παραγωγικό δάνειο των 8 εκατομμυρίων λιρών.
Επιστολή
1931 Ιανουάριος 31
infolib image control
Report on the course of negotations regarding the £ 8 mill. productive loan.
Αναφορά
1931 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επιστολή Comptoir National D'Escompte de Paris προς τον O.Hambro.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Εμμ.Τσουδερού, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Αλ.Διομήδη προς τον E.Moreau.
Διαβιβαστικό
1931 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του Αλ.Διομήδη προς τον E.Moreau σχετικά με τη διαπραγμάτευση νέου δανείου.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών της Ελλάδας, Β.Καραπαναγιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την διατίμηση των αλεύρων.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γ.Παπανδρέου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία απαντά σε δύο επιστολές του Βενιζέλου.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Επισκεπτήριο του Κ.Λογοθετόπουλου.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Επιστολή του Κ.Λογοθετόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την μεταφορά του Πρωτοδικείου.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Φάκελος στον οποίο αναγράφεται "Λογοθετόπουλος, καθηγητής ιατρικής. Επιστολή Βενιζέλον 13 ΙΙ 1931. περί μεταφοράς εξ οικίας του πρωτοδικείου."
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Αλ.Δελμούζου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εξέλιξη υπόθεσης που ενδιέφερε τον Τσιριμώκο.
Επιστολή
1931 Φεβορυάριος 17
infolib image control
Επιστολή του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Εμμ.Τσουδερού, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ακύρωση συνάντησης του H.C.F.Finlayson με τον Roussin.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Επιστολή του L.G.Roussin προς τον H.C.F.Finlayson σχετικά με το ζήτημα του Οικονομικού Ελέγχου.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών, Β.Καραπαναγιώτη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παραίτηση που έχει υποβάλλει ο Α.Καλεύρας.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Επιστολή του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Μελετίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία προτείνει τον Μ.Γαλανό για να καλύψει έδρα στη Γερουσία.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του H.C.F.Finlayson προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει δημοσίευμα του Economist.
Διαβιβαστικό
1931 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Απόσπασμα άρθρου από το Economist με τίτλο "Τι θα συνέβαινεν εάν δεν εδάγκανεν ο πίθηκος τον Βασιλέα Αλέξανδρο".
Άρθρο
1931 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Εμμ.Τσουδερού, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει τηλεγράφημα του Finlayson και επιστολή του Cellier.
Διαβιβαστικό
1931 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του H.C.F.Finlayson προς τον Hambros.
Τηλεγράφημα
1931 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Cellier προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις διαθεσεις των Γάλλων για το ελληνικό δάνειο.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης Ν.Αβραάμ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επίθεση κατά του Λεβαντή και την κατάρτιση νομοσχεδίου περί τύπου.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του Ν.Παππαδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις ανάγκες υποδομής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1931 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Π.Γ.Μακρή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί ακρόαση.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 4
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την μεταφορά των αρχείων της Κρητικής Πολιτείας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 6
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας, Στ.Γονατά, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος κατά τις τελευταίες δημαρχιακές και γερουσιαστικές εκλογές.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 8
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Γεωργίας, Απ.Αλεξανδρή, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της συγκέντρωσης του σίτου.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 9
infolib image control
Επιστολή της Π.Δέλτα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εντολή του προς το στρατηγό Μοσχόπουλο το Σεπτέμβριο του 1915 να εμποδίσει την αποβίβαση των Αγγλογάλλων.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 9
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των χρεών.
Επιστολή
<1931> Μάρτιος 10
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Εφημερίδας "Πατρίς", Σπ.Σίμου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ανώτατο όριο της ηλικίας των πρεσβευτών.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 11
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραπαναγιωτή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εναντίον του προσπάθεια δυσφήμισης.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 12
infolib image control
Ελεύθερος Λόγος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Ιανουάριος 30
infolib image control
Η Βέροια.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Μάρτιος 4
infolib image control
Επιστολή του Albert Thomas προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την διαμαρτυρία της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων κατά του νόμου περί συνεταιρισμού.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 10
infolib image control
Φάκελος στον οποίο αναγράφεται "Επιστολή του Άλμπερτ Τομάς προς Βενιζέλον".
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ψήφιση του νομοσχεδίου περί κληροδοτημάτων.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 18
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Αθηναίων, Σπ.Μερκούρη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παράβαση των υποχρεώσεων της σύμβασης που έχει αναλάβει η Εταιρεία αεριόφωτος έναντι του Δήμου Αθηναίων.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 19
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Αθηναίων, Σπ.Μερκούρη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επίλυση του ζητήματος του αεριόφωτος.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 20
infolib image control
Επιστολή του στρατηγού Κ.Π.Μανέτα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποδοχή από το ζεύγος Βενιζέλου πρόσκλησης να παρευρεθούν σε παράσταση υπέρ των ορφανών και χηρών του πολέμου.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 23
infolib image control
Επιστολή του υφηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ.Καλιτσουνάκη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την μη πετυχημένη υποψηφιότητά του για τη Β έδρα της Πολιτικής Οικονομίας.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 26
infolib image control
Επιστολή του Π.Θηβαίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει σχέδιο νόμου "περί εξαιρετικών διατάξεων επί τινων συναλλαγών του Δημοσίου και άλλων προσώπων".
Επιστολή
1931 Μάρτιος 26
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "περί εξαιρετικών διατάξεων επί τινων συναλλαγών του Δημοσίου και άλλων προσώπων".
Σχέδιο νόμου
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή της Σοβιετικής Ένωσης στην Αθήνα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της προμήθειας ρωσικού σίτου από την Ελλάδα.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 26
infolib image control
Επιστολή του Κ.Γ.Ροδόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με πληροφορίες που αποκόμισε κατά την παραμονή του στο Παρίσι για συνεννόησεις των μεγάλων αγοραστών καπνού.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 27
infolib image control
Επιστολή του Στ.Δέλτα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει την γνώμη του για το νομοσχέδιο "περί Διοικήσεως των υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελών σκοπών, κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών".
Επιστολή
1931 Μάρτιος 28
infolib image control
Επιστολή του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Εμμ.Τσουδερού, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της μετατροπής των δανείων.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 31
infolib image control
Επιστολή του Ι.Π.Μανέτα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο "περί τροποποιήσεως του νόμου περί επιθεωρητού Δημοτικής Εκπαίδευσης".
Επιστολή
1931 Μάρτιος 28

Bρέθηκαν 72 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution