Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Ευχαριστήριο τηλεγράφημα του Herriot προς τον Ελ. Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
χ.χ.
infolib image control
Συγχαρητήρια επιστολή του A. Crosfield προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την εξωτερική του πολιτική και το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Δημ. Φιλάρετου προς τον Στ. Στεφάνου σχετικά με την αποστολή προς τον Ελ. Βενιζέλο της ανταπάντησης του Φιλάρετου σε δημοσιεύματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την Αγροτική Τράπεζα και την εκμετάλλευση των αποξηραινομένων γαιών.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 15
infolib image control
Η εθνική και αγροτική. Κεφάλαια προς βελτίωσιν της παραγωγής.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Νοέμβριος 14, 15
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Στ. Στεφάνου προς τον Δημ. Φιλάρετο σχετικά με την αποστολή των άρθρων του Φιλάρετου στον Ελ. Βενιζέλο.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Εμμ. Τσουδερού προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή μελέτης εμπορικού ισοζυγίου.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 11
infolib image control
Συγκριτική μελέτη του Τμήματος Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας της περιόδου Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 1930 και της αντίστοιχης περιόδου του 1920.
Μελέτη
1930 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Ελ. Βενιζέλου προς τον Ανδρ. Μιχαλακόπουλο σχετικά με τις μειονότητες της Μακεδονίας και τις ελληνοσερβικές και ελληνοβουλγαρικές σχέσεις.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του H. Finlayson προς τον Παν. Βουρλούμη σχετικά με το Άρθρο 14 σχεδίου νόμου που αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 22
infolib image control
Συγκριτικός πίνακας εισαγωγών και εξαγωγών αγροτικής παραγωγής (αγροτικών προϊόντων, ορυκτών, χημικών, υφασμάτων) περιόδου Ιανουάριος - Ιούλιος των ετών 1930 και 1929.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή του H.C.F. Finlayson προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με το άρθρο 14 σχεδίου νόμου που αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Ανδρ. Μιχαλακόπουλου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την υπογραφή σύμβασης λιπασμάτων.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Στ. Γονατά προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τη στέγαση αστέγων προσφύγων στη Μακεδονία.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 29
infolib image control
Συγχαρητήριο τηλεγράφημα του Παπάγου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με το ελληνοτουρκικό σύμφωνο.
Τηλεγράφημα
1930 Νοέμβριος 20
infolib image control
Ευχαριστήριο τηλεγράφημα του Ελ. Βενιζέλου προς τον Παπάγο ως ανταπάντηση στο συγχαρητήριό τους τηλεγράφημα.
Τηλεγράφημα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα με τις ενδείξεις: Παπάγος Α., στρατηγός. Ευχαί μονάδος του 1930 Βενιζέλον.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Αλ. Σβώλου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τη δίωξη των δημοσίων υπαλλήλων, με αναφορές στην αντίστοιχη νομοθεσία στο Βέλγιο, την Πολωνία, τη Γαλλία και τη Ρουμανία.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Κ. Σπυρίδη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την εκδίκαση υπόθεσης που αφορά τον υπάλληλο Ζούκα.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Γ. Σίδερη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την πειθαρχική δίωξη του υπαλλήλου Ζούκα.
Επιστολή
<1930> Δεκέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ν. Πολίτη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως η ανάπτυξη των βαλκανικών σχέσεων, η σύναψη σύμβασης φιλίας και μη επιθέσεως μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και Γιουγκοσλαβίας και η πολιτική κατάσταση στην Ιταλία.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Α. Κύρου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τη στάση της εφημερίδας "Εστία" σε υπόθεση που αφορά το Γαλλόπουλο και τη διαφωνία που έχει προκύψει με τον Ελ. Βενιζέλο.
Επιστολή
<1930> Δεκέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ελ. Βενιζέλου προς τον Α. Κύρου σχετικά με τη διάσταση απόψεων αναφορικά με τη δίκη Γαλλόπουλου.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Α. Κύρου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τη διάσταση απόψεων που έχει προκύψει αναφορικά με την υπόθεση Γαλλόπουλου.
Επιστολή
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Ελ. Βενιζέλου προς τον Α. Κύρου σχετικά με τη διαφωνία που έχει προκύψει για το θέμα Γαλλόπουλου.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του H. Finlayson προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή άρθρων από την εφημερίδα "Messager d'Athènes" για τα πολεμικά χρέη.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Angleterre. États-Unis.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Δεκέμβριος 10,11
infolib image control
Δακτυλόγραφο άρθρο με την ένδειξη "Economist", Nov. 15, 1930 και τίτλο "Venizelos at Ankora" σχετικά με την υπογραφή του ελληνοτουρκικού συμφώνου και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Άρθρο
infolib image control
Επιστολή του Δ. Καμμένου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά στρατιωτικά και πολιτικά ζητήματα.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Κ. Ζαβιτζιάνου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την εμπλοκή του σε ζήτημα που αφορά την κυκλοφορία στο εμπόριο ελαττωματικής κινίνης.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τη διάλυση της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων και το θέμα του αφοπλισμού.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Αθ. Πολίτη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με το σιδηροδρομικό ζήτημα και την παραχώρηση των Ελληνικών Σιδηροδρόμων σε ξένη εταιρεία.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Ν. Πολίτη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με διάφορα ζητήματα, όπως την παρουσία του Βενιζέλου στα εγκαίνια της Ελληνικής Οικίας στην πανεπιστημιακή πόλη και την αποστολή έκθεσης για το έργο της Π. Επιτροπής του αφοπλισμού.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Δημ. Φιλάρετου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή άρθρου του, το οποίο αναφέρεται και στις σχέσεις μεταξύ Εκδοτικής και Εθνικής Τράπεζας.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Β. Σταϊκόπουλου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την υποβολή υποψηφιότητάς του στην Κοινωνία των Εθνών και στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 18
infolib image control
Συστατική επιστολή του Ν. Πολίτη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τον Β. Σταϊκόπουλο.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Rascano Langa προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την τιμή του σίτου της Ρουμανίας.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Έκθεση της Διεύθυνσης Εμπορίου του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου της Ρουμανίας με τις επίσημες τιμές του σίτου στη Βράιλα στις 12 Δεκεμβρίου 1930.
Πίνακας
1930 Δεκέμβριος <16>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις επίσημες τιμές του σίτου στη Βράιλα στις 12 Δεκεμβρίου 1930.
Σημείωμα
1930 Δεκέμβριος <16>
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών Γ. Σίδερη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την υποβολή της παραίτησής του.
Επιστολή
<1930> Δεκέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Ν. Πολίτη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή της έκθεσής του για το έργο της Επιτροπής του αφοπλισμού.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Κ. Γεωργιάδη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά την υποβολή σχεδίων νόμων για θέματα που αφορούν τα πειθαρχικά παραπτώματα των δικηγόρων και αντίγραφου απόφασης του Αρείου Πάγου που αφορά τα άρθρα 16, 17 και 100 του Συντάγματος (ελευθεροτυπία και τα πολιτικά αδικήματα).
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ελ. Βενιζέλου προς τον Κ. Γεωργιάδη σχετικά με την ψήφιση των νομοσχεδίων που αφορούν τα πειθαρχικά παραπτώματα των δικηγόρων και την κατάρτιση νομοσχεδίου για τον Τύπο.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Ευχαριστήριο τηλεγράφημα του Αλέξανδρου προς τον Ελ. Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
1930 Δεκέμβριος 18
infolib image control
Σημείωμα του Γραφείου Τύπου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με το ευχαριστήριο τηλεγράφημα του Αλέξανδρου με αφορμή την επίσκεψη του Μαρίγκοβιτς στην Αθήνα.
Σημείωμα
1930 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή βουλευτών Ηπείρου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την ανάθεση του Υπουργείου Ναυτικών στον Δ. Μπότσαρη και την πολιτική πορεία του κ. Χαβίνη.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την κυβερνητική θέση του αποαστολέα.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Λ. Μακκά προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με το διορισμό του σε κυβερνητική θέση.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Λ. Μακκά προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με το διορισμό του σε κυβερνητική θέση.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ελ. Βενιζέλου προς τον Λ. Μακκά σχετικά με το διορισμό του τελευταίου σε κυβερνητική θέση.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ι. Λάμψα προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με το έργο του Γεώργιου Παπανδρέου ως Υπουργού Παιδείας.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Ελ. Βενιζέλου προς τον Γ. Σακαλή σχετικά με το διορισμό του ως Υπουργού εντεταλμένου στη Γενική Διοίκηση Κρήτης.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Ελ. Βενιζέλου προς τον Γ. Σακαλή σχετικά με το διορισμό του ως Υπουργού εντεταλμένου στη Γενική Διοίκηση Κρήτης.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Ν. Αβραάμ προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την αλλαγή της κυβερνητικής του θέσης και τη χρησιμοποίησή του στο Υπουργείο Διαιοσύνης.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Κ. Σπυρίδη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την παραμονή του ως Υπουργού στο Υπουργείο Γεωργίας.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Κ. Σπυρίδη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση, το θέμα του διορισμού και της παύσης υπουργών και την εμπλοκή του Τύπου.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Κ. Σπυρίδη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Εμμ. Εμμανουηλίδη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τη συνέχιση του έργου της προσφυγικής αποκατάστασης από τον διάδοχό του Ιασωνίδη.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος <21>
infolib image control
Επιστολή του Ν. Μπότσαρη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τη θητεία του στο Υπουργείο Ναυτικών, με αφορμή την απομάκρυνσή του.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του <Τσιγκόλη> προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τα πρόσωπα της κυβέρνησης, τους βουλευτές και τους υποστηρικτές του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 23
infolib image control
Εξώφυλλο φακέλου με σημείωση: 1930. Πρωτότυπα άνευ αντιγράφου. Υπουργική Μεταρρύθμισις, Χριστούγεννα 1930, Εντολαί Αβραάμ, Σπυρίδη, Μπότσαρη κλπ., Εμμανουηλίδη, <Τσιγκόλη> κλπ.
Φάκελος
1930
infolib image control
Επιστολή του Αχ. Κύρου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με διαφωνία που έχει προκύψει, με αφορμή επιστολή του Ελ. Βενιζέλου προς τον Σπυρ. Δάσιο.
Επιστολή
χ.χ.
infolib image control
Αντίγραφο μεταγραμμένης από τον Αχ. Κύρου επιστολής του Ελ. Βενιζέλου προς τον Σπυρ. Δάσιο σχετικά με την εμπλοκή του στο πρόβλημα που έχει προκύψει μεταξύ αλευροβιομηχάνων και αγορανομίας για τις τιμές των αλεύρων.
Επιστολή
<Νοέμβριος 14>
infolib image control
Επιστολή του Αχ. Κύρου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τη διαφωνία μεταξύ της εφημερίδας "Εστία" και του Ελ. Βενιζέλου με αφορμή την υπόθεση Δάσιου και την πολιτική της κυβέρνησης σε διάφορα ζητήματα.
Επιστολή
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Ι. Ηλιάκη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση Τρικούπη που αφορά την αποζημίωση ανταλλάξιμων περιουσιών.
Επιστολή
χ.χ.
infolib image control
Δικαστική απόφαση σχετικά με την υπόθεση Τρικούπη που αφορά την αποζημίωση ανταλλάξιμων περιουσιών.
Απόφαση
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Ι. Ηλιάκη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τη συνομολόγηση του δανείου για τα παραγωγικά έργα την περίοδο των εκλογών του 1928.
Επιστολή
χ.χ.
infolib image control
Τα Ελληνικά Παναμαϊκά. Τεύχος Β΄. Εστενογραφημένη αγόρευσις.
Βιβλίο
<1930>
infolib image control
"Η αποζημίωσις των Ελλήνων υπηκόων".
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1928 Αύγουστος 15>
infolib image control
Σημείωμα του Ι. Ηλιάκη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την εκτίμηση των κτημάτων των Ελλήνων υπηκόων.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Α. Παπαναστασίου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με το πρόγραμμα των συζητήσεων στη Βουλή των Ελλήνων.
Επιστολή
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Ι. Μανέτα προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τις υποδείξεις του Βενιζέλου για το αξίωμα του Πρέδρου στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στη Γερουσία και την επιθυμία του Μανέτα για τη Γερουσία.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Α. Διομήδη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με αλληλογραφία του με τους Hambro.
Επιστολή
χ.χ.
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Α. Διομήδη προς τους Hambro σχετικά με το δάνειο της Ελληνικής Κυβέρνησης για εργασίες οδικών δικτύων στη Μακεδονία.
Επιστολή
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Α. Διομήδη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με συνέντευξή του με αντικείμενο τραπεζικά ζητήματα.
Επιστολή
χ.χ.
infolib image control
Μεταγραμμένη συνέντευξη του Α. Διομήδη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τραπεζικά ζητήματα.
Συνέντευξη
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του <Υπουργού Εθνικής Οικονομίας> προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των αγγλικών ασφαλιστικών εταιρειών.
Επιστολή
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Ν. Τσάμη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τους όρους εξαγωγής της ινδικής κάνναβης.
Επιστολή
χ.χ.

Bρέθηκαν 77 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution