Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Π. Τσιμπιδάρου προς τον Ελ. Βενιζέλο, στην οποία κάνει απολογισμό της διετίας της κυβέρνησης με αναφορά σε διάφορα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής (Τύπος, πρόσφυγες, γεωργικό πρόγραμμα Κυβέρνησης, σταφιδικό, οικονομική κρίση).
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Γ. Μαρή προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή δαπανών και εξόδων των προϋπολογισμών για τα οικονομικά έτη 1921-22 έως 1930-31 και πινάκων μισθολογίας.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Δ. Αιγινήτη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με το θέμα σύστασης ειδικής επιτροπής για την οργάνωση Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα σε ενιαίο Ίδρυμα.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Π. Εξαρχάκη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τις στρατιωτικές δαπάνες και τη διαφορά των χρήσεων των ετών 1927-28 και 1930-31.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Φάκελος με ένδειξη: Μουσείον, πρωτοτ. και αντίγρ., Μιχαλακόπουλος προς Βενιζέλον (εναντίον Παπαναστασίου), 1930, 12.IX
Φάκελος
1930 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Ανδρ. Μιχαλακόπουλου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με διαφωνία μεταξύ του Μιχαλακόπουλου και του Παπαναστασίου.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Albert Thomas προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με μελλοντική συνάντησή τους.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την κατάταξη των υπαλλήλων των τριών Τ στη διοίκηση και στις κρατικές επιχειρήσεις στην Ουγγαρία.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Σημείωμα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουγγαρίας σχετικά με τους δημόσιους υπαλλήλους στην Ουγγαρία (αριθμός, διάκριση).
Σημείωμα
infolib image control
Απόκομμα εφημερίδας με τίτλο "Les heures nouvelles".
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Ανδρ. Μιχαλακόπουλου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Ρουμανίας, το ζήτημα των μειονοτήτων και την επίσκεψη της Α.Μ. του Βελγίου στην Ελλάδα.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Εμμ. Τσουδερού προς τον Ελ. Βενιζέλο, στην οποία περιγράφει την κατάσταση του αγροτικού πληθυσμού στην Πάτρα, την Καλαμάτα, την Τρίπολη και το Ηράκλειο και προτείνει μέτρα για τη γεωργική αποκατάσταση και πρόοδο.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Κόλλα προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Δ. Φιλάρετου προς τον Ελ. Βενιζέλο, στην οποία παραθέτει απόψεις του για την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής της χώρας (δάνεια, απαλλοτρίωση γαιών, Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος).
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ανδρ. Μιχαλακόπουλου προς τον Ελ. Βενιζέλο, στην οποία τον ενημερώνει για την εξέλιξη ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής (αποζημίωση αλβανικών κτημάτων, μειονότητες).
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Ευχαριστήριο τηλεγράφημα του I. Balbo προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τις τιμές που απέδωσαν οι ελληνικές αρχές σε Ιταλό λοχαγό.
Τηλεγράφημα
1930 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του H.C.F. Finlayson προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά την αποστολή υπομνήματος αναφορικά με τη βιομηχανία, το εμπόριο και τη γεωργία στην Ελλάδα.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Ανδρ. Μιχαλακόπουλου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή επιστολών με τον Υπουργό των Εξωτερικών της Ρουμανίας.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 2
infolib image control
Μεταγεγραμμένη επιστολή του Ανδρ. Μιχαλακόπουλου προς τον G. Mironescu σχετικά με θέματα που αφορούν τις σχέσεις Ελλάδας - Ρουμανίας, τα ελληνικά συμφέροντα στη Ρουμανία, την αποζημίωση των Ελλήνων υπηκόων που απαλλοτριώθηκαν οι περιουσίες τους, τις ελληνορουμανικές κοινότητες.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Μεταγεγραμμένη επιστολή του G. Mironescu προς τον Ανδρ. Μιχαλακόπουλο σχετικά θέματα που αφορούν με τις σχέσεις Ελλάδας - Ρουμανίας, την αγροτική απαλλοτρίωση, τη συνθήκη εμπορίου.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Μεταγεγραμμένη επιστολή του Ανδρ. Μιχαλακόπουλου προς τον G. Mironescu στην οποία τον ευχαριστεί για το ενδιαφέρον του για τα ελληνικά συμφέροντα στη Ρουμανία, κάνοντας ειδική αναφορά στο θέμα της αγροτικής απαλλοτρίωσης των Ελλήνων υπηκόων της Ρουμανίας.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Γ. Θ. Φωτεινού προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με το Νοσοκομείο "Α. Συγγρός", την αποστολή άρθρων του σχετικά με τους δυσώνυμους οίκους, καθώς και με το σχέδιο νόμου περί δυσωνύμων οίκων και μέτρων για την καταπολέμηση των αφροδισίων νόσων.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 3
infolib image control
Φάκελος με ένδειξη: Μουσείον, πρωτοτ. και αντίγραφον, 1930, Στρατηγός Γκυγιωμά προς Βενιζέλον.
Φάκελος
1930
infolib image control
Επιστολή του στρατηγού Guillaumat προς τον Ελ. Βενιζέλο κοινωνικού περιεχομένου.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Λέσχης Φιλελευθέρων προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με θέματα που αφορούν την οργάνωση του Κόμματος και του Πολιτικού Γραφείου του Κόμματος, την κοινή γνώμη και διάφορα ζητήματα διακυβέρνησης.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Midland Bank προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τις εταιρείες που ανέλαβαν την κατασκευή της Νέας Σμύρνης και Νέας Καλλίπολης.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Περ. Αργυρόπουλου προς τον Ελ. Βενιζέλο στην οποία ζητά την αρωγή της Κυβέρνησης στην υποστήριξη Συνδέσμου που εξυπηρετεί την εκπαιδευτική πολιτική της, ενώ παράλληλα τον ενημερώνει για την ανασύσταση της Σχολής Αποστολίδη στην Αθήνα.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του H.C.F. Finlayson προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με υπόμνημα για την κατάσταση της βιομηχανίας και της γεωργίας στην Ελλάδα, καθώς και με το θέμα οργάνωσης της λαϊκής αποταμίευσης.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 16
infolib image control
Μετάφραση τμήματος άρθρου των "The Times" Λονδίνου της 11ης Σεπτεμβρίου 1930 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των κυριότερων μεσαζόντων της Λαϊκής Αποταμίευσης στην Αγγλία.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Κων. Κόντη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τις προμήθειες υλικών στο Υπουργείο Αεροπορίας.
Επιστολή
<1930> Οκτώβριος 18
infolib image control
Επιστολή του H.C.F. Filnayson προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση της γεωργίας, το εμπόριο αγροτικών προϊόντων (εισαγωγές - εξαγωγές) και την οικονομία στην Ελλάδα.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 21
infolib image control
Ομιλία του Ελ. Βενιζέλου προς τον Ι. Ινονού κατά την επίσκεψη του πρώτου στην Άγκυρα, στην οποία αναφέρεται στη Συνθήκη της Λωζάννης και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Ομιλία
<1930 Οκτώβριος 17>
infolib image control
Ομιλία του Ισμέτ Ινονού προς τον Ελ. Βενιζέλο κατά την επίσκεψη του τελευταίου στην Άγκυρα σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Ομιλία
1930 Οκτώβριος 17
infolib image control
Ομιλία του Ελ. Βενιζέλου σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις σχέσεις με τα άλλα βαλκανικά κράτη.
Ομιλία
infolib image control
Συγχαρητήρια επιστολή του Χ. Σιμόπουλου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την υπογραφή του ελληνοτουρκικού συμφώνου, στην οποία τον πληροφορεί επίσης και για την υποτροφία του κ. Λαδά (τομέας καλλιέργειας).
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 29
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Στ. Στεφάνου εκ μέρους του Ελ. Βενιζέλου προς τον Χ. Σιμόπουλο για τις ευχές του τελευταίου για την υπογραφή του ελληνοτουρκικού συμφώνου, στην οποία εκφράζει επίσης συγχαρητήρια για την υποτροφία του κ. Λαδά.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Θ. Τζοτζολάκη προς τον Ελ. Βενιζέλο, στο οποίο εκφράζει την αντίθεση των αυτοκινητιστών των Χανίων σε πιθανή σύμβαση στον τομέα των συγκοινωνιών.
Τηλεγράφημα
1930 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ν. Πολίτη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την αγορά και αποστολή ενός έργου, στην οποία αναφέρεται επίσης σ' ένα θέμα που αφορά τις σχέσεις Γαλλίας - Γερμανίας.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Κ. Καραθεοδωρή προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τον οργανικό νόμο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών (σχολές, Βιβλιοθήκη, εργαστήρια).
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 31
infolib image control
Συγχαρητήρια επιστολή του Αθ. Ευταξία προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την υπογραφή του ελληνοτουρκικού συμφώνου.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 2
infolib image control
Συγχαρητήρια επιστολή του L. Rascano προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με το ελληνοτουρκικό σύμφωνο.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 3
infolib image control
Συγχαρητήρια επιστολή του Ν. Πολίτη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με το ελληνοτουρκικό σύμφωνο, στην οποία αναφέρεται και σε εσωτερικά θέματα της Ελλάδας με αφορμή το κίνημα της Αθήνας.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Σ. Πολυχρονιάδη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την κοινοποίηση επιστολής του προς τον Υπουργό Εξωτερικών.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 5
infolib image control
Μεταγεγραμμένη επιστολή του Σ. Πολυχρονιάδη προς τον Α. Μιχαλακόπουλο σχετικά με αίτημά του να μετατεθεί από την Άγκυρα σε ευρωπαϊκό κέντρο.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 5
infolib image control
Συγχαρητήρια επιστολή του H. Finlayson προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με το ελληνοτουρκικό σύμφωνο.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Κ. Καραθεοδωρή προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τα προβλήματα αναδιοργάνωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (σχολές, κρατικές δαπάνες, κτίρια).
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Αλ. Μαζαράκη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την αγορά όπλων για τη Χωροφυλακή και το στρατό.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Σ. Δάσιου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με το θέμα της προσωπικής του εμπλοκής στο ζήτημα της τιμής του άρτου.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Σ. Δέλτα προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με το πρόβλημα φοίτησης των Ελλήνων της Αμερικής στο Κολλέγιο Αθηνών λόγω των στρατολογικών νόμων της Ελλάδας.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Σ. Δάσιου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την προσωπική εμπλοκή του σε δίκη για την τιμή του άρτου.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Λουκά <Φλαμή> προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με πρόσληψή του στη θέση του Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Βενιζέλου.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 14

Bρέθηκαν 51 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution