Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Εμμ. Τσουδερού προς τον Πρόεδρο Ελ. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα αποζημιώσεων μισθωτών σε περιπτώσεις ανοικοδομήσεως.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Σπ. Σίμου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την πατρότητα και το περιεχόμενο άρθρου του Σπ. Σίμου στην εφημ. "Πατρίς".
Επιστολή
<1920> Απρίλιος 15
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας Albert Thomas προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την εφαρμογή κοινωνικών ασφαλίσεων.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 24
infolib image control
Σχέδιο νόμου του A. Tixier σχετικά με τις κοινωνικές ασφαλίσεις στην Ελλάδα.
Σχέδιο νόμου
1930 Μάρτιος 22
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Ελ. Βενιζέλου προς τον Albert Thomas σχετικά με τη συνδρομή του στο ζήτημα των κοινωνικών ασφαλίσεων.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 8
infolib image control
Επιστολή του Κων. Μαζαράκη Αινιάν προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τις υποψηφιότητες για τη θέση του επιτρόπου στην <Πάσσερ>.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 9
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τη συζήτηση νομοσχεδίου που αφορά τις δασμολογικές απαλλαγές των Δήμων και Κοινοτήτων.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 10
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη φορολογία των Δήμων και Κοινοτήτων.
Σημείωμα
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του P. Ramsay προς τον Ελ. Βενιζέλο, στην οποία του ζητά να συναντηθούν.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 26
infolib image control
Επιστολή του Πότη Τσιμπιδάρου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τη δράση του Υπουργείου Υγιεινής και των αντιελονοσιακών συνεργείων, καθώς και με την άποψη της κοινής γνώμης σχετικά με το σταφιδικό.
Επιστολή
1930 Μάιος 30
infolib image control
Επιστολή από το Σταθμό Διεύθυνσης Επιθεωρήσεως προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με ασκήσεις του Γ.Σ. Στρατού.
Αρχειακό Τεκμήριο
1930 Μάιος 9
infolib image control
Επιστολή του Δ. Κακλαμάνου προς τον Ελ. Βενιζέλο στην οποία μεταφέρει πρόσκληση της Επιτροπής Εγκαινίων να παρευρεθεί στα εγκαίνια του Newstead Abbey.
Επιστολή
1930 Μάιος 9
infolib image control
Επιστολή του Δ. Κακλαμάνου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την παρουσία του στα εγκαίνια του Newstead Abbey.
Επιστολή
1930 Μάιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ελ. Βενιζέλου προς τον Δ. Κακλαμάνο σχετικά με τη μη αποδοχή της πρόσκλησης στα εγκαίνια του Newstead Abbey.
Τηλεγράφημα
χ.χ.
infolib image control
Επιστολή του Ν. Γιοκαρίνη προς τον Ελ. Βενιζέλο στην οποία του ζητά να στηρίξει την υποψηφιότητά του ως Γενικού Γραμματέα του εθνικού θεάτρου.
Επιστολή
1930 Μάιος 19
infolib image control
Επιστολή του Σπ. Μερκούρη προς τον Ελ. Βενιζέλο, στην οποία του ζητά συνάντηση προκειμένου να συζητήσουν διάφορα θέματα που αφορούν το Δήμο Αθηναίων.
Επιστολή
1930 Μάιος 20
infolib image control
Επιστολή του Σπ. Μερκούρη προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων σχετικά με το τεχνικό και οικονομικό πρόγραμμα εκτέλεσης του δικτύου των υπονόμων της πόλης των Αθηνών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1930 Μάιος 20
infolib image control
Επιστολή του Αμερικής Αλέξανδρου προς τον Ελ. Βενιζέλο στην οποία του ζητά τη στήριξή του στην διαμάχη του με τον Πατριάρχη, τον πρεσβευτή Χ. Σιμόπουλο και τον Κορινθίας που είναι φιλοβασιλικοί.
Επιστολή
1930 Μάιος 22
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Ηπείρου Αχ. Καλεύρα προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση στην Ήπειρο (συγκοινωνία, δημόσια ασφάλεια, ανέγερση Διοικητηρίου Ιωαννίνων, αγροτική παραγωγή).
Επιστολή
1930 Μάιος 31
infolib image control
Επιστολή του Εμμ. Τσουδερού προς τον Ελ. Βενιζέλο, στην οποία αναφέρει τα αρνητικά σημεία του υπό συνομολόγηση δανείου για τα σχολικά κτίρια από το εξωτερικό και αιτιολογεί την πρότασή του για εσωτερικό δανεισμό.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 1
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κ. Πετρίτη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τη Γεωδαιτική Επιτροπή του Κράτους και την Ακαδημία Αθηνών.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 4
infolib image control
Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την υπογραφή στην Άγκυρα της ελληνοτουρκικής συμφωνίας.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 12
infolib image control
Συγχαρητήρια επιστολή του Αθ. Ευταξία προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την υπογραφή της ελληνοτουρκικής συμφωνίας.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 18
infolib image control
Η Ελληνική
Εφημερίδα
1930 Ιούνιος 18
infolib image control
Επιστολή του Κων. Γεωργιάδη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την υποψηφιότητά του για τη θέση του Εισαγγελέα παρά Αρείω Πάγω.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 18
infolib image control
Επιστολή του Charles Eddy προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τη Συνθήκη της Λωζάννης και την ανταλλαγή των πληθυσμών.
Επιστολή
1930 Ιούνιος <20>
infolib image control
Επιστολή του Ν. Πολίτη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την κατάθεση του νομοσχεδίου για την κύρωση της ελληνοτουρκικής συμφωνίας και τη συζήτηση, βάσει της ελληνοβουλγαρικής σύμβασης μετανάστευσης, στο Διεθνές Δικαστήριο για τις ελληνικές κοινότητες στη Βουλγαρία.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Β. Καραπαναγιώτη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την εναντίον του δημοσίευση συκοφαντικών άρθρων στον Τύπο.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 7
infolib image control
Επιστολή του Θ. Αγνίδη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την προαγωγή του στη Διεύθυνση του Τμήματος Αφοπλισμού της Κοινωνίας των Εθνών.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 19
infolib image control
Επιστολή του Δ. Φιλάρετου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με το θέμα σύναψης του δανείου Κρούγερ από την Ελληνική Κυβέρνηση.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 19
infolib image control
Επιστολή του Ανδρ. Μιχαλακόπουλου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 21
infolib image control
Επιστολή του Πετρ. Γαρουφαλιά προς τον Ελ. Βενιζέλο, στην οποία αναφέρεται στο δάνειο της ελληνικής κυβέρνησης για την κατασκευή σχλικών κτιρίων, ενώ εκφράζει και τα συγχαρητήριά του για την ελληνοτουρκική συμφωνία.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 23
infolib image control
Επιστολή του Ανδρ. Μιχαλακόπουλου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά την αποστολή υπομνήματός του με τις απόψεις του περί διοίκησης της Ελλάδας.
Επιστολή
Απρίλιος 2
infolib image control
Επιστολή προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή εισήγησης για τις αμοιβές καθηγητών γερουσιαστών.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Παν. Καψή προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την αποζημίωση των προσφύγων, με ειδική αναφορά στους πρόσφυγες της κωμόπολης "Αγία Παρασκευή" Ερυθραίας.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 24
infolib image control
Επιστολή του Α. Ρωμάνου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με διάφορα θέματα κοινωνικού περιεχομένου και την αγόρευση του Ε. Βενιζέλου της 17ης Ιουνίου στη Βουλή.
Επιστολή
infolib image control
Απόφαση ψηφίσματος του Αρχαιολογικού Συμβουλίου, στο οποίο εκφράζεται ευγνωμοσύνη προς την Κυβέρνηση για τη διάθεση χρημάτων στον αρχαιολογικό κλάδο (ίδρυση νέων μουσείων, συντήρηση υπαρχόντων, εξοπλισμός συντήρησης).
Ψήφισμα
1930 Ιούνιος 26
infolib image control
Φάκελος με ενδείξεις: Μουσείον, Πρωτoτ. και αντίγραφα, I. Αθ. Ρωμάνος, 24-VI και II. Αρχαιολογ. Εταιρεία προς Βενιζέλον, 26-VI.
Φάκελος
1930
infolib image control
Επιστολή του Εμμ. Τσουδερού προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τη δανειακή πολιτική του Κράτους, με αφορμή σχετικό υπόμνημα του κ. Διομήδη προς τον Ελ. Βενιζέλο.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 28
infolib image control
Επιστολή του Αλ. Μαζαράκη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την απόφαση υπάγωγής των στρατιωτικών νοσοκομείων στις κατά τόπους ανώτερες στρατιωτικές αρχές.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 26
infolib image control
Επιστολή προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με θέματα εσωτερικής πολιτικής και ζητήματα που αφορούν τις διεθνείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας.
Επιστολή
Ιούνιος 27
infolib image control
Επιστολή του Crosfield προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την παρουσίαση του Newstead Abbey στο αγγλικό έθνος από τον Ελ. Βενιζέλο.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 8
infolib image control
Επιστολή του Crosfield προς τον Ελ. Βενιζέλο, στην οποία του κοινοποιεί επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 11
infolib image control
Αντίγραφο επιστολής του Crosfielf προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου σχετικά με το Κυπριακό ζήτημα.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 13
infolib image control
Επιστολή του Σπ. μερκούρη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των υπονόμων του Δήμου Αθηναίων.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 12
infolib image control
Επιστολή του Crosfield προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την παρουσίαση του Newstead Abbey στο αγγλικό έθνος από τον Ελ. Βενιζέλο.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 14
infolib image control
Επιστολή προς τον Ελ. Βενιζέλο, στην οποία εκφράζονται παράπονα του λαού του Ρεθύμνου.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 18
infolib image control
Επιστολή του Κ. Καραθεοδωρή προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή υπομνήματός του για το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 17
infolib image control
Αντίγραφο επιστολής του Ελ. Βενιζέλου προς τον Κ. Καραθεοδωρή, σχετικά με το υπόμνημα του Καραθεοδωρή για το Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και τη συνδρομή του στο ζήτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 24
infolib image control
Επιστολή του Β. Καραπαναγιώτη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με κάποιο δικαστικό ζήτημα.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 17
infolib image control
The Financial Times
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Ιούλιος 2
infolib image control
Επιστολή προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με το θέμα διορισμού του Ιωαν. Θεοδωρακόπουλου, υφηγητή Φιλοσοφίας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 21
infolib image control
Επιστολή του Λ. Γιδόπουλου προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή των πρακτικών του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, που αφορούν την προαγωγή δικαστικών που πρωτοστάτησαν στην εναντίον του Βενιζέλου κίνηση.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 23
infolib image control
Επιστολή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με τη στάση της Εκκλησίας στο θέμα του αναθέματος κατά του Βενιζέλου.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 23
infolib image control
Φάκελος με την ένδειξη: 1916 (1930) - Ο Αθηνών Χρυσόστομος προς Βενιζέλον πως έγινε το ανάθεμα των νοεμβριανών- πρωτότυπον και αντίγραφον.
Φάκελος
1930
infolib image control
Επιστολή προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της ένωσης της αγγλικανικής και ορθόδοξης εκκλησίας.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 27
infolib image control
Επιστολή του Ανδρ. Μιχαλακόπουλου προς τον Ελ. Βενιζέλο, στην οποία εκφράζει παράπονα για τον τρόπο λειτουργίας του κομματικού μηχανισμού των Φιλελευθέρων στις εκλογές.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 27
infolib image control
Επιστολή του Ανδρ. Μιχαλακόπουλου σχετικά με θέμα που αφορά τον Α. Σακτούρη.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 28
infolib image control
Επιστολή προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την επίσκεψη του Δρ. Ranjchman στην Ελλάδα και τη συνδρομή του στην υγειονομική αναδιοργάνωση της χώρας.
Επιστολή
1930 Αύγουστος 18
infolib image control
Επιστολή του Αλ. Διομήδη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας (συνάλλαγμα, εμπόριο, εισπράξεις).
Επιστολή
1930 Αύγουστος 25
infolib image control
Επιστολή του Θεοδ. Κοτσιφάκη προς τον Ελ. Βενιζέλο σχετικά με προσωπικό του θέμα.
Επιστολή
χ.χ.

Bρέθηκαν 61 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution