Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του E.Drummond προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις αρμοδιότητες του Α.Παπαδάτου σχετικά με τη διάλυση της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 21
infolib image control
Επιστολή του C.Hambro προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διάλυση της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 22
infolib image control
Επιστολή του Α.Καλεύρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για την αντιμετώπιση των ληστειών στην Ήπειρο.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του Α.Μαζαράκη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαμαρτύρεται για αλλοίωση δηλώσεων του σχετικά με το θέμα της κάλυψης αναγκών του στρατού στη μεταπολεμική περίοδο.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του Π.Κ.Μάτσα προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει υπόμνημα και σχέδιο νόμου για το λιγνιτικό ζήτημα της χώρας.
Διαβιβαστικό
1930 Ιανουάριος 30
infolib image control
Επιστολή του Θ.Αγνίδη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία συστήνει τον αμερικανό καθηγητή E.Mears.
Επιστολή
1920 Ιανουάριος 30
infolib image control
Επιστολή του Ι.Π.Μανέτα προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί να αναδειχθεί Πρόεδρος της Γερουσίας.
Επιστολή
190 Ιανουάριος 30
infolib image control
Επιστολή του Moldovanyi προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία εκφράζει τη συγκίνηση του για τη συμπάθεια που έδειξε ο Ε.Βενιζέλος προς την Ουγγαρία σε ομιλία του στη Χάγη.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Συγχαρητήριο τηλεγράφημα των Δ.Πατέρα και Α.Χατζηπατέρα προς τον Ε.Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
1930 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Επιστολή των Ν.Παπαδόπουλου και Κ.Σαρίδη προς την Ε.Βενιζέλου, με την οπόια ζητούν να ενισχύσει τα αιτήματα τους.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του Κ.Σπανούδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη συγγραφής ενός ιστορικού έργου για τα γεγονότα της Ανατολής από το 1908 και εξής.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραπαναγιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία απολογείται για το ύφος επιστολής του.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να σπαταληθεί το ποσό των 1.300.000.000 δραχμών, που υπάρχει στη διάθεση του κοινού.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με κριτική που ασκήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδας για την πολιτική της.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Πίνακας με ποσά που αφορούν την Τράπεζα της Ελλάδας.
Πίνακας
<1930> Ιανουάριος 31
infolib image control
Επιστολή του Ι.Μανέτα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβη προκειμένου να επιτύχει την εκλογή του ως Προέδρου της Γερουσίας.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη ενημέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών για τα ζητήματα των μειονοτήτων.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Α.Μαζαράκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις δυνατόττες συγκέντρωσης του τουρκικού και του ελληνικού στρατού στην Ανατολική Θράκη.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του E.Capps προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επίσκεψη του Dr. M.Balfour στην Αθήνα ως εκπρόσωπος του Rockfeller Foundation.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Rockefeller Foundation προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή των M.Balfour και D.Wright προκειμένου να βοηθήσουν της Ελληνική Κυβέρνηση σε ζητήματα δημόσιας υγείας.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του G.K.Strode προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους όρους συνεργασίας του Rockefeller Foundation με την Ελληνική Κυβέρνηση για τη δημόσια υγεία.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 7
infolib image control
Επιστολή του G.Strode προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία συστήνει τους M.Balfour και D.E.Wright.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 12
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραπαναγιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της ενοικίασης των διοδίων.
Επιστολή
1930 Φερουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη άμεσης υπογραφής του σχεδίου συμφωνίας με την Τουρκία.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραπαναγιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί συνάντηση προκειμένου να συζητήσουν πρόταση σουηδικού ομίλου.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραπαναγιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπογραφή σύμβασης για τον ηλεκτροφωτισμό της Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραπαναγιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εξέταση του θέματος των διαμαρτυριών των κατοίκων της Βέρροιας καθώς και του θέματος των αρδεύσεων των γαιών των προσφυγικών οικογενειών.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία αποστέλλει γράμμα του Finlayson προς τον Niemeyer σχετικά με το ζήτημα των περισσευμάτων σε συνάλλαγμα του Διεθνούς Ελέγχου.
Διαβιβαστικό
1930 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του H.Finlayson προς τον O.Niemeyer σχετικά με το ζήτημα των περισσευμάτων σε συνάλλαγμα του Διεθνούς Ελέγχου.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραπαναγιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με συνομιλία του με αμερικάνους μηχανικούς για το ζήτημα των πτώσεων του Αλιάκμονα και του Αχελώου.
Επιστολή
1920 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ζ.Παπαφράγκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις αποφάσεις της Επιτροπής του Αστικού Κώδικα.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 1
infolib image control
Επιστολή της Β.Ν.Ζορμπά προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί να απονεμηθεί σύνταξη στην κόρη της.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 1
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με καθυστέρηση απάντησης του Υπουργείου Γεωργίας προς την Αγροτική Τράπεζα.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 4
infolib image control
Επιστολή του Κ.Σπυρίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των Ευαγγαλιστών και δημοσίευμα της εφημερίδας "Ελεύθερο Βήμα" για θέμα που αφορά την κτηνοτροφία.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 4
infolib image control
Επιστολή του Α.Ζάννου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί την επέμβαση του προκειμένου να μην οδηγηθεί η Εταιρεία Λιπασμάτων στην πτώχευση.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 5
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Ζάννο, με την οποία δηλώνει ότι δε δύναται να παράσχει περαιτέρω βοήθεια στην Εταιρεία Λιπασμάτων.
Επιστολή
<1930 Μάρτιος>
infolib image control
Επιστολή του Α.Φραντζή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη ύπαρξης δημόσιας για την αξιοποίηση του ελληνισμού της διασποράς.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 8
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραπαναγιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία αποστέλλει επιστολή του Barker σχετικά με τις αγορές Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
Διαβιβαστικό
1930 Μάρτιος 8
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Υγιεινής της Κ.Τ.Ε. προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την οργάνωση της υγειονομικής άμυνας της Ελλάδας.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 8
infolib image control
Επιστολή του Γ.Καφαντάρη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί την αναβολή της συζήτησης της επερώτησης για την Τράπεζα της Ελλάδας, προκειμένου να παρευρίσκεται και ο ίδιος.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 10
infolib image control
Επιστολή του A.Crosfield προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ενδιαφέρον του Rees για την υπογραφή εμπορικών συμβολαίων με την Ελληνική Κυβέρνηση.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 11
infolib image control
Επιστολή του Rees προς τον A.Crosfield σχετικά με το αποχετευτικό σύστημα Αθηνών-Πειραιώς.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του Rees προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με συμβόλαια για την κατασκευή δημοσίων έργων στην Ελλάδα.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του A.Crosfield προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει δύο επιστολές του Rees και ένα φυλλάδιο σχετικά με το σύστημα αποχέτευσης και ύδρευσης.
Διαβιβαστικό
1930 Μάρτιος 13
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποτυχία του αποστολέα να επιτύχει διακανονισμό μεταξύ της Βρετανικής και της Ελληνικής Κυβέρνησης για το πολεμικό χρέος.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του P.N.Baker προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις απόψεις του για τα διαφημιστικά πόστερ και συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων για την προστασία της υπαίθρου από την άναρχη δόμηση.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 13
infolib image control
Κανονισμός του H.Samuel για τις διαφημίσεις στην Παλαιστίνη.
Κανονισμός
1920 Ιούλιος 20
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραπαναγιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει αντίγραφο επιστολής του προς τον Barker.
Διαβιβαστικό
1930 Μάρτιος 15
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραπαναγιώτη προς τον A.C.Barker σχετικά με πρόταση του παραλήπτη για την εγκατάσταση ηλεκτροδοτικού συστήματος στην Ελλάδα.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 15
infolib image control
Επιστολή του Α.Οθωναίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με νομοσχέδια για τη σειρά αρχαιότητας και τις προαγωγές των αξιωματικών.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 15
infolib image control
Επιστολή του Ν.Κανελλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία μεταφέρει την ευγνωμοσύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων για την κυβερνητική ενίσχυση.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 15
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κονδύλη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία εκφράζει τη διαφωνία του για την εκ μέρους του Κράτους εγγύηση μεγάλου δανείου προς την Εταιρεία Λιπασμάτων.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 16
infolib image control
Επιστολή του A.Crosfield προς τον Ε.Βενιζέλο, στην οποία εκθέτει τις απόψεις του για συνεδρίαση που παρακολούθησε στη Βουλή των Ελλήνων.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 18
infolib image control
Επιστολή του Ι.Ράλλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον ορισμό του ποσοστού του αμοιβαίου στοιχήματος του ιπποδρόμου που θα διατίθεται για το Εθνικό Θέατρο.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 20
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει:"Ράλλης Δ.Ιω. Επιστολή του Βενιζέλου 20.ΙΙΙ.30 δι ιππόδρομον."
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο, στην οποία παραθέτει τη συλλυπητήρια, εκ μέρους του Ε.Βενιζέλου, επιστολή που απέστειλε στον G.Balfour για το θάνατο του αδερφού του.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 21
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει άρθρο του Lloyd George στην εφημερίδα Daily Express σχετικά με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στον κοινοβουλευτισμό.
Διαβιβαστικό
Μάρτιος 22
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία αποστέλλει σημείωμα σχετικά με τον καταρτισμό των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδας και την πολιτική της για την περιφρούρηση της σταθεροποίησης.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 23
infolib image control
Επιστολή του A.Crosfield προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με με τις κινήσεις του Rees καθώς και με απόφαση του Συμβουλίου Εκπαίδευσης της Αγγλίας να βασίσει το εκπαιδευτικό σύστημα στις αρχές του Πλάτωνα και άλλων μεγάλων μορφών των Ελλήνων.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 26
infolib image control
Επιστολή του Σ.Σίμου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αντίδραση του παραλήπτη σε δημοσίευμα της εφημερίδας "Πατρίς" για τον προϋπολογισμό.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 27
infolib image control
Άρθρο εφημερίδας σχετικά με την απάντηση του Πρωθυπουργού στις επιθέσεις κατά της Εκδοτικής Τράπεζας και της σταθεροποίησης.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Απόσπασμα άρθρου εφημερίδας σχετικά με το ζήτημα της νομισματικής σταθεροποίησης.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Επιστολή του Μ.Τσαμαδού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της μεταφοράς της υπηρεσίας αποζημιώσεως των πολεμοπαθών από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Υπουργείο Οικονομικών.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 28
infolib image control
Επιστολή του Ι.Ηλιάκη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει σημείωμα σχετικά με τη διανομή των ομολογιών στους Έλληνες υπηκόους.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 31
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη διανομή ομολογιών στους Έλληνες υπηκόους.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σχέδιο νόμου σχετικά με τη συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αντιπροσώπου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Εισηγητική έκθεση σχετικά με τη συμμετοχή αντιπροσώπου της Εθνικής Τράπεζας στα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο, στην οποία εκφράζει την ανησυχία του για την προσεχή εξέταση του ζητήματος των μειονοτήτων από το Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών.
Επιστολή
Φεβρουάριος 4

Bρέθηκαν 68 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution