Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ο αποστολέας ζητεί το διορισμό του στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Επιστολή
Μάιος 1
infolib image control
Επιστολή του Α.Καλεύρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση στη Θράκη.
Επιστολή
1929 Μάιος 1
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει επιστολή του προς τους Π.Βουρλούμη και Γ.Μαρή σχετικά με τη χρηματιστηριακή κρίση.
Διαβιβαστικό
<1929 Μάιος 1>
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τους Π.Βουρλούμη και Γ.Μαρή σχετικά με τη χρηματιστηριακή κρίση.
Επιστολή
1929 Μάιος 1
infolib image control
Επιστολή του H.S.Goold προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκχώρηση του δικαιώματος ραδιοτηλεφωνίας.
Επιστολή
1929 Μάιος 1
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον H.S.Goold σχετικά με την εκχώρηση δικαιώματος ραδιοτηλεφωνίας.
Επιστολή
1929 Μάιος 1
infolib image control
Επιστολή του Α.Πάλλη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει την αλληλογραφία που αντήλλαξε ο πατέρας του με τον P.Snowden σχετικά με το Δωδεκανησιακό ζήτημα.
Επιστολή
1929 Μάιος 4
infolib image control
Επιστολή του Α.Πάλλη προς τον P.Snowden σχετικά με το ζήτημα των Δωδεκανήσων.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 20
infolib image control
Επιστολή του P.Snowden προς τον Α.Πάλλη σχετικά με το ζήτημα των Δωδεκανήσων.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 26
infolib image control
Επιστολή προς τον Α.Πάλλη σχετικά με απάντηση του P.Snowden για το Δωδεκανησιακό ζήτημα.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 27
infolib image control
Dodecanesos.
Φυλλάδιο
1918 Μάρτιος - 1919 Ιανουάριος
infolib image control
"The Dodecanesian Sin.
Φυλλάδιο
1928 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Α.Πάλλη, με την οποία του ζητεί να μεταφέρει τις ευχαριστίες του στον πατέρα του για τα έγγραφα που απέστειλε στον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το Δωδεκανησιακό ζήτημα.
Επιστολή
1929 Μάιος 22
infolib image control
Επιστολή του Λ.Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της υποψηφιότητας του για τη Γερουσία.
Επιστολή
1929 Μάιος 8
infolib image control
Επιστολή του A.Thomas προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κοινωνική πολιτική της Ελλάδας.
Επιστολή
1929 Μάιος 1
infolib image control
Επιστολή του Α.Ευταξία προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαμαρτύρεται για τον αποκλεισμό του από την "αριστίνδην" εκλογή του στη Γερουσία.
Επιστολή
1929 Μάιος 16
infolib image control
Επιστολή του Λ.Κ.Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί τη συνδρομή του Ε.Βενιζέλου ώστε να μην οδηγηθεί στην πολιτική καταστροφή.
Επιστολή
1929 Μάιος 17
infolib image control
Επιστολή του Λ.Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί να αντικαταστήσει τον θανόντα Α.Ευταξία στη Γερουσία.
Επιστολή
infolib image control
Φάκελος που αναγράφει:"Ρούφος Λουκ. Επιστολαί του Βενιζέλου Μαι 1929 αιτών θέσιν γερουσιαστού."
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ι.Καλογερά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.
Επιστολή
1929 Μάιος 18
infolib image control
Επιστολή του Α.Ευταξία προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία εκφράζει τη συγκίνηση του για την αριστίνδην εκλογή του ως γερουσιαστού.
Επιστολή
1929 Μάιος 20
infolib image control
Επιστολή του Ε.Εμμανουηλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανέγερση προσφυγικών συνοικισμών.
Επιστολή
1929 Μάιος 23
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ε.Εμμανουηλίδη σχετικά με, με την οποία εγκρίνει τις κινήσεις του Υπουργού στο ζήτημα της κατασκευής προσφυγικών συνοικισμών.
Επιστολή
1929 Μάιος 24
infolib image control
Επιστολή του Γ.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αντισυνταγματικότητα του νόμου περί Δήμων και Κοινοτήτων.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 3
infolib image control
Επιστολή του O.Essayan προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει αντίγραφο τηλεγραφήματος του προς την Κοινωνία των Εθνών για το θέμα των Αρμενιακών μειονοτήτων.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του O.Essayan προς την Κοινωνία των Εθνών σχεικά με τις Αρμενιακές μειονότητες.
Τηλεγράφημα
1929 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή του A.Stromer προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία τον ευχαριστεί για τη συνδρομή του στους Σουηδούς αρχαιολόγους.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 11
infolib image control
Επιστολή του Α.Αδοσίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διαφωνία του με πρόταση του Α.Ευταξία να απορριφθεί ο νόμος περί του αρχαιολογικού χώρου ως αντισυνταγματικός.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 18
infolib image control
Επιστολή του Ε.Καψαμπέλη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαμαρτύρεται για το ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 21
infolib image control
Επιστολή του Α.Καλεύρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απεργία των Υδατεργατών, Αρτεργατών και Καπνεργατών.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 25
infolib image control
Επιστολή του P.Loraine προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί ανεπίσημη ακρόαση.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 24
infolib image control
Επιστολή του P.Loraine προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί ανεπίσημη ακρόαση.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 26
infolib image control
Επιστολή του Κ.Ι.Μαζαράκη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί να τοποθετηθεί στη θέση του Προέδρου της Αεροπορικής Άμυνας ως έμμεση αποζημίωση για την απώλεια της περιουσίας του στην Κωνσταντινούπολη.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 2
infolib image control
Επιστολή του Κ.Ζαβιτσιάνου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία υποβάλλει την παραίτηση του από τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 3
infolib image control
Επιστολή του Κ.Ζαβιτσιάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με παλαιότερες συζητήσεις του για το ζήτημα τη δημοτικής εκλογής των Αθηνών και για τα παράπονα του για την εναντίον του συμπεριφορά προσώπων του περιβάλλοντος του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 4
infolib image control
Επιστολή τou προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου Young για τη ρύθμιση των χρεών της Ελλάδας προς τη Γαλλία.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 4
infolib image control
Επιστολή του P.Lorraine προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αδυναμία να συνεννοηθούν.
Επιστολή
<1929> Ιούλιος 6
infolib image control
Επιστολή του P.Loraine προς τον Ε.Βενιζέλο εν αναμονή της αφίξεως του.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 22
infolib image control
Επιστολή του P.Loraine προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις γερμανικές επανορθώσεις.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 24
infolib image control
Επιστολή του P.Loraine προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 25
infolib image control
Επιστολή του Σ.Δέλτα προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει αντίγραφο επιστολής του προς τον Α.Χρηστομάνο σχετικά με το νομοσχέδιο περί νοσοκομείων.
Διαβιβαστικό
1929 Ιούλιος 9
infolib image control
Επιστολή του Σ.Δέλτα προς τον Α.Χρηστομάνο, στην οποία εκθέτει τις απόψεις του για το ζήτημα του Νομοσχεδίου περί Εποπτείας των Νοσοκομείων.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 9
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραπαναγιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία δηλώνει ότι θα παραιτηθεί εάν συμμετέχει ο Γ.Παπανδρέου στην Κυβέρνηση.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 9
infolib image control
Επιστολή του Σ.Μερκούρη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει αντίτυπο του προγραμματικού του λόγου ως υποψηφίου Δημάρχου Αθηναίων.
Διαβιβαστικό
1929 Ιούλιος 24
infolib image control
Επιστολή του Θ.Μανέτα προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία υποβάλλει την παραίτηση του.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 22
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Θ.Μανέτα, με την οποία αποδέχεται την παραίτηση του, αρνούμενος την κατηγορία ότι η Κυβέρνηση συντελεί στον αφοπλισμό του ελληνικού στρατού.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 23
infolib image control
Επιστολή του Θ.Μανέτα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παραίτηση του από το Υπουργείο Στρατιωτικών.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 24
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Θ.Μανέτα, με την οποία απαντά σε κατηγορία του Θ.Μανέτα σύμφωνα με την οποία ο Ε.Βενιζέλος αναίρεσε τις υποσχέσεις του για την παρασκευή του στρατού.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 24
infolib image control
Επιστολή του Θ.Μανέτα προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ευχαριστεί τον Ε.Βενιζέλο για τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Στρατιωτικών.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 25
infolib image control
Επιστολή του Α.Κορυζή προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία υποβάλλει πίνακα προσώπων που θεωρεί κατάλληλα για τη θέση του Συμβούλου της Αγροτικής Τράπεζας.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 28
infolib image control
Επιστολή του Κασσαβέτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών.
Επιστολή
1929 Αύγουστος 6
infolib image control
Επιστολή του Σ.Μακράκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την οργάνωση της Αγροτικής Τράπεζας.
Επιστολή
1929 Αύγουστος 15
infolib image control
Υπόμνημα Φιλελευθέρων Δημοκρατικών και Προσφύγων Νέων προς τον Ε.Βενιζέλο, στο οποίο εκφράζουν την απογοήτευση τους λόγω της ασυνειδησίας μεγάλης μερίδας των πολιτικών παραγόντων.
Υπόμνημα
1929 Αύγουστος 19
infolib image control
Επιστολή του P.Loraine προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία εκφράζει την αγάπη του προς την Ελλάδα.
Επιστολή
1929 Αύγουστος 22
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διατύπωση της προσχώρησης στη Χάγη, τις συσκέψεις με τους Ν., Ν.Πολίτη, Ραφαήλ και Εξηντάρη, τις συζητήσεις του με ξένους αξιωματούχους για την "πανευρώπη" και την Ελληνοτουρκική Επιτροπή.
Επιστολή
<1929> Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραπαναγιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη.
Επιστολή
1929 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή της I.N.Baker προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία τον ευχαριστεί για την επιστολή του.
Επιστολή
1929 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με συζήτηση του με τον Πρεσβευτή της Ιταλίας για τις προτάσεις Ιταλικής Εταιρείας περί τηλεφώνων και το δάνειο Σέλιγκμαν.
Επιστολή
1929 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Μελέτιου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί τη βοήθεια το για τα ζητήματα της Αιγύπτου, της Αιθιοπίας και των Ιεροσολύμων.
Επιστολή
1929 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Μελέτιου προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την παρουσία των Ελλήνων στην Αιθιοπία και την Ελληνική Εκκλησία στην περιοχή.
Επιστολή
1929 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις επιτυχίες της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις εργασίες της Συνέλευσης της Κοινωνίας των Εθνών και στη συμβολή του Ν.Πολίτη.
Επιστολή
1929 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Β.Καραπαναγιώτη σχετικά με τη σύμβαση τηλεφώνων.
Διαβιβαστικό
1929 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραπαναγιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με ανακοίνωση της Πρεσβείας της Αγγλίας στην Αθήνα για την απόφαση τη Κυβέρνησης να συνάψει σύμβαση τηλεφώνων με τη γερμανική εταιρεία Siemens.
Επιστολή
1929 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Herriot προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις εντυπώσεις του από το ταξίδι του στην Ελλάδα.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ι.Ηλιάκη προς τον Ε.Βενιζέλο, στην οποία εκθέτει τις απόψεις του για τη στάση του λαού έναντι του Ε.Βενιζέλου καθώς και για διοικητικά και νομοθετικά ζητήματα.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία συνιστά αναβολή της διανομής των ομολογιών ανταλλαξίμων του Β Μητρώου εξαιτίας του κορεσμού της αγοράς από κρατικά χρεώγραφα.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Α.Καλεύρα προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαψεύδει δημοσίευμα της εφημερίδας "Ακρόπολη" σχετικά με την καθυστέρηση των έργων οδοποιΐας και την αταξία στην Ήπειρο.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 14
infolib image control
Ακρόπολις.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1929 Οκτώβριος 10>
infolib image control
Αγγελία της Εργοληπτικής Α.Ε, με την οποία ζητεί εργάτες για τις εργασίες του δρόμου Πρεβέζης-Σαγιάδος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1929
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Συγκοινωνίας προς το Σ.Στεφάνου, με το οποίο διαβιβάζεται υπόμνημα και επιβεβαιώνεται η ακρίβεια των πληροφοριών του Ι.Κανναβού επί των ζητημάτων οδοποιΐας.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Υπόμνημα της Γενικής Διοίκησης Ηπείρου σχετικά με τα έργα οδοποιΐας στην Ήπειρο.
Υπόμνημα
1929 Σεπτέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των σιτεργατών του λιμένος Πειραιώς.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Σ.Μερκούρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των υπαλλήλων που απολύθηκαν από τη Νέα Δημοτική Αρχή των Αθηνών.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς το Σ.Μερκούρη σχετικά με τον ορισμό συνάντησης.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Α.Κορυζή προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με το σχέδιο του Α.Ο.Σ., τη νομοθεσία των τραπεζών, τη συγχώνευση των τραπεζών και τη νομισματική σταθεροποίηση.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 17
infolib image control
Επιστολή του προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τοποθέτηση του στη θέση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Αντιναυάρχου Γ.Κακουλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με επικείμενη περιοδεία του Ε.Βενιζέλου στη Θράκη.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Μανέτα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις εκλογές στη Μεγαλόπολη.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Σ.Δέλτα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με παρατυπία που διέπραξε κατά την παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγροτικής Τράπεζας.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του O.Essayan προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει αντίγραφο επιστολής του προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με τα αποτελέσματα του ταξιδιού του στη Γενεύη και το Παρίσι.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ε.Εμμανουηλίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη σύμβαση για την ανέγερση των συνοικισμών Ν.Σμύρνης και Ν.Καλλίπολης.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 28
infolib image control
Ακρόπολις.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1929 Οκτώβριος 24
infolib image control
Ακρόπολις.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1929 Οκτώβριος 25
infolib image control
Ακρόπολις.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1929 Οκτώβριος 25
infolib image control
Ακρόπολις.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1929 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει σημείωμα και πίνακες σχετικά με το ζήτημα της νομισματικής ανεπάρκειας στη χώρα.
Διαβιβαστικό
1929 Οκτώβριος 28
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το ζήτημα της νομισματικής ανεπάρκειας στη χώρα.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων το ανώτατον, κατώτατον και μέσον όριον της πραγματικής κυκλοφορίας ως και τα εν τοις Ταμείοις των λοιπών κυριωτέρων Τραπεζών διαθέσιμα τραπεζογραμμάτια διά τα έτη 1920-1929.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Πίνακας με ποσά σχετικά με προεξοφλήσεις, γεωργικές χορηγήσεις και δάνεια τραπεζών.
Πίνακας
1929 Ιούνιος 30
infolib image control
Πίνακας με ποσά σχετικά με το Ταμιευτήριο και δάνεια τραπεζών.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει σημείωμα σχετικά με την Αγροτική Τράπεζα.
Διαβιβαστικό
1929 Οκτώβριος 28
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία της Αγροτικής Τράπεζας.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συζήτηση του με τους Α.Διομήδη, Α.Κορυζή, Ηλιάσκο για το θέμα της ενίσχυσης των Τραπεζών.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς το Υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, με την οποία κοινοποιείται η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου να ρυθμίσει την προεξόφληση εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδας συναλλαγματικών αποδοχής Τραπεζών εκδιδομένων σε Τραπεζογραμμάτια.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 29
infolib image control
Κατάσταση προεξοφλητικών πιστώσεων της 31ης Δεκεμβρίου 1928.
Πίνακας
1929 Οκτώβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις απόψεις του για τη δυσπιστία στη χρηματαγορά και δηλώσεις του στην "Πρωΐα" για την Εθνική Τράπεζα.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 30
infolib image control
Πρωΐα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί τη διάθεση μέρους των αδιαθέτων πιστώσεων προκειμένου να ανεγερθούν κτίρια για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και να επεκταθούν οι λαϊκές αγορές.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 30
infolib image control
Επιστολή του O.Havier προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία τον ευχαριστεί για το ότι δέχθηκε τον Boot και ζητεί να οριστεί νέα συνάντηση.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κυκλοφορία αντισημιτικής εγκυκλίου από την Πανελλήνια Αστική Ένωση.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 31
infolib image control
Επιστολή του O.Havier προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης να υπογράψει σύμβαση για το "Survey" και την επίβλεψη των έργων στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και την Κρήτη με τον οίκο Boot.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 31
infolib image control
Επιστολή της Henry Boot & Sons Ltd. προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη σύμβαση για την κατασκευή οικιών.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Σ.Δέλτα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τροποποίηση του μισθολογίου.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος

                                                                            infolib-libsolution