Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρονται κάποια έξοδα και θέματα προς διευθέτηση.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με έρανο για τα γραφεία του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την εκλογική δύναμη των δημοκρατικών, του Τσαλδάρη, των ανεξάρτητων και των αγροτικών.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την συνεργασία του Ε. Βενιζέλου με τον Πρόεδρο της Λέσχης των Φιλελευθέρων, Αλ. Κασσαβέτη, για το νέο οργανισμό του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση των βουλευτών Πρέβεζας Γερογιάννη και Ι. Κοκκινάτου σχετικά με τις παρατηρήσεις τους για τον Οργανισμό του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Έκθεση
infolib image control
Άρθρα του καταστατικού λειτουργίας του Οργανισμού του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Καταστατικό
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Σημείωμα
infolib image control
Άρθρο με τίτλο "Η Οργάνωσις του Κόμματος των Φιλελευθέρων".
Άρθρο
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη λειτουργία του νέου οργανισμού του Κόμματος των Φιλελευθέρων και ειδικότερα με την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής των Μελετών.
Σημείωμα
infolib image control
Προσχέδιο του καταστατικού του Οργανισμού του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Καταστατικό
infolib image control
Επιστολή της Λέσχης των Φιλελευθέρων προς τον Αλ. Κ. Μυλωνά σχετικά με την εκλογή του ως μέλος της Λέσχης.
Επιστολή
1918 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Αλ. Καραπάνου με την οποία ζητά από τον παραλήπτη τη συνδρομή του για την αποκατάσταση του συνδέσμου μεταξύ των ομοφρόνων και για τη σύνταξη του μητρώου των φίλων του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
Ιανουάριος 31
infolib image control
Επιστολή με την οποία καλείται ο παραλήπτης στα γραφείο του Κυριάκου Βενιζέλου για τη συνέχιση κάποιας συνεδρίασης.
Επιστολή
1931 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Αλ. Κασσαβέτη, του Αλ. Καραπάνου και του Β. Δεληγιάννη σχετικά με την εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής σύμφωνα με την εφαρμογή της νέας οργάνωσης του Κόμματος των Φιλελευθέρων, η οποία είναι υπεύθυνη για τα οικονομικά και την αποστολή δήλωσης για υπογραφή και αποστολή χρηματικού ποσού για ενίσχυση του Κόμματος.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ε. Βενιζέλου προς τους Αλ. Κασσαβέτη, Αλ. Καραπάνο και Β. Δεληγιάννη, με την οποία αναφέρεται στη σημασία της υλικής ενίσχυσης των κομμάτων από τους φίλους και προσφέρει το ποσό των 15000 δρχ. υπέρ του Ταμείου του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1930 Μάιος 20
infolib image control
Έκθεση του Πέτρου Λεβή σχετικά με την οργάνωση της Λέσχης των Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης.
Έκθεση
1931 Μάρτιος 7
infolib image control
Επιστολή του Αλ. Κασσαβέτη και του Κ. Ε. Βενιζέλου με την οποία αναφέρουν ότι πραγματοποίησαν την εκτύπωση εντύπου με το σύνθημα της οργάνωσης, ότι η εφαρμογή του οργανισμού του Κόμματος των Φιλελευθέρων θα ξεκινήσει από το φθινόπωρο και ότι αποστέλλουν δήλωση για υπογραφή και αποστολή χρηματικού ποσού για το ταμείο του Κόμματος.
Επιστολή
1929 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή της Λέσχης Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης προς τον Πρόεδρο της Λέσχης Φιλελευθέρων Αθηνών σχετικά με την αντιπολιτευτική δράση του Κύρκου και την ενίσχυση για την αντιμετώπισή της.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 18
infolib image control
Επιστολή του Αλ. Κασσαβέτη και του Κ. Ε. Βενιζέλου με την οποία αναφέρουν ότι πραγματοποίησαν την εκτύπωση εντύπου στο οποίο αναφέρεται το σύνθημα της οργάνωσης, ότι η εφαρμογή του οργανισμού του Κόμματος των Φιλελευθέρων θα ξεκινήσει από το φθινόπωρο και ότι αποστέλλουν δήλωση για υπογραφή και αποστολή χρηματικού ποσού για το ταμείο του Κόμματος.
Επιστολή
1929 Αύγουστος 19
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη σύνταξη του οργανισμού του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέροντσι διάφορα ονόματα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρονται ονόματα που πιθανότατα έχουν σχέση με τον οργανισμό του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις αρμοδιότητες του αρχηγού εκλογικού τμήματος.
Σημείωμα
infolib image control
Ψηφοδέλτιον εκλογής δημοτικών συμβούλων.
Ψηφοδέλτιο
infolib image control
Ψηφοδέλτιον εκλογής δημοτικών συμβούλων.
Ψηφοδέλτιο
infolib image control
Ψηφοδέλτιον εκλογής δημοτικών συμβούλων.
Ψηφοδέλτιο
infolib image control
Ψηφοδέλτιον εκλογής δημοτικών συμβούλων.
Ψηφοδέλτιο
infolib image control
Ψηφοδέλτιο του υποψήφιου δημάρχου Σπύρου Πάτση.
Ψηφοδέλτιο
infolib image control
Ψηφοδέλτιο του υποψήφιου δημάρχου Σπύρου Πάτση.
Ψηφοδέλτιο
infolib image control
Ψηφοδέλτιο του υποψήφιου δημάρχου Σπύρου Πάτση.
Ψηφοδέλτιο
infolib image control
Ψηφοδέλτιο του υποψήφιου δημάρχου Σπύρου Πάτση.
Ψηφοδέλτιο
infolib image control
Ψηφοδέλτιο του υποψήφιου δημάρχου Σπύρου Πάτση.
Ψηφοδέλτιο
infolib image control
Ψηφοδέλτιο του υποψήφιου δημάρχου Σπύρου Πάτση.
Ψηφοδέλτιο
infolib image control
Ψηφοδέλτιο του υποψήφιου δημάρχου Σπύρου Πάτση.
Ψηφοδέλτιο
infolib image control
Ψηφοδέλτιο του υποψήφιου δημάρχου Σπύρου Πάτση.
Ψηφοδέλτιο
infolib image control
Ψηφοδέλτιο του υποψήφιου δημάρχου Σπύρου Πάτση.
Ψηφοδέλτιο
infolib image control
Ψηφοδέλτιο του υποψήφιου δημάρχου Σπύρου Πάτση.
Ψηφοδέλτιο
infolib image control
Καταστατικό της Εθνική Ενώσεως Οργανώσεων Συντηρητικών και Ενωτικών στην Αγγλία.
Καταστατικό
infolib image control
Απόσπασμα καταστατικού μιας Γαλλικής Εθνικής Ένωσης.
Καταστατικό
infolib image control
Σχέδιο οργάνωσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος των Φιλελευθέρων του βουλευτή Ν. Ζαρίφη.
Πρόταση
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τον κανονισμό των συνεδριάσεων του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την τακτοποίηση των εκκρεμών ζητημάτων μέχρι την εφαρμογή του γενικού οργανισμού του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την πιθανή διάλυση της Λέσχης των Φιλελευθέρων και τη χρήση της Λέσχης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημειωμα σχετικά με την κατάρτιση του οργανισμού του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρονται οι γενικές γραμμές του προσχεδίου του καταστατικού του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Σημείωμα
infolib image control
Δελτίο του μέλους του Συνδέσμου Φιλελευθέρων Γ. Βίκα, Τμήμα Αγίας Φωτεινής.
Δελτίο
infolib image control
Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Λέσχης των Φιλελευθέρων, Γκίνη, με την οποία ο αποστολέας υποβάλλει την παραίτησή του από μέλος της Λέσχης των Φιλευθέρων.
Επιστολή
1921 Απρίλιος 29
infolib image control
Καταστατικό του Συνδέσμου Φιλελευθέρων Σάμου.
Καταστατικό
infolib image control
Επιστολή του Ι. Δ. Ζέπου προς τον Πρόεδρο της Λέσχης των Φιλελευθέρων, με την οποία ζητά να διαγραφεί από τα μέλη της Λέσχης των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
infolib image control
Σημείωμα για την οργάνωση της Λέσχης του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το σκοπό του Συνδέσμου Φιλελευθέρων Γυναικών.
Σημείωμα
infolib image control
Πίνακας με μέλη του πέμπτου τομέα του Συνδέσμου Φιλελευθέρων Γυναικών.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το Σύνδεσμο Φιλελευθέρων Γυναικών.
Σημείωμα
infolib image control
Υπόμνημα της Οργανωτικής Επιτροπής Φιλελευθέρων Πολιτικών Οργανώσεων περιφέρειας Φαρσάλων προς τη Διεύθυνση Εκλογικού Γραφείου Φιλελευθέρων, με την οποία ζητά οικονομική ενίσχυση για να συνεχίσει την στήριξη της προς το Κόμμα των Φιλελευθέρων.
Υπόμνημα
infolib image control
Υπόμνημα του Ηπειρωτικού Συλλόγου Φιλελευθέρων προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Κόμματος των Φιλελευθέρων, με το οποίο ζητά την επέμβασή της για την επίλυση του αρτοποιητικού και αρτεργατικού ζητήματος των Ηπειρωτών, για να αποφευχθεί ο προσηλυτισμός των Ηπειρωτών στον Προοδευτικό Ηπειρωτικό Σύλλογο.
Υπόμνημα
infolib image control
Υπόμνημα του Ηπειρωτικού Συλλόγου Φιλελευθέρων προς την Διοικούσα Επιτροπή του Κόμματος των Φιλελευθέρων σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν στους αρτοποιούς, για την επίλυση των οποίων κρίνεται απαραίτητη η επέμβαση της Επτροπής.
Υπόμνημα
infolib image control
Καταστατικό της πολιτικής ένωσης Φιλελευθέρων Νομού Λασιθίου.
Καταστατικό
infolib image control
Έντυπο αίτησης εγγραφής ως τακτικό μέλος στην Πανελλήνια Δημοκρατική Άμυνα, στην οποία είναι σημειωμένα ονόματα και διευθύνσεις.
Αίτηση
infolib image control
Καταστατικό της Δημοκρατικής Ένωσης Κεφαλληνών.
Καταστατικό
infolib image control
Πίνακας στον οποίο αναφέρονται αποτελέσματα εκλογών κατά επαρχίες και πρωτοδικεία.
Πίνακας
infolib image control
Έκθεση με την οποία αναφέρονται οι αντιλήψεις του αποστολέα για τις εκλογές, για τον κομμουνιστικό κίνδυνο και για την αγροτική πολιτική.
Έκθεση
infolib image control
Κομματική κατάσταση της επαρχίας Θηβών κατά τα επίσημα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την κομματική κατάσταση της επαρχίας Θηβών.
Σημείωμα
infolib image control
Πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Φιλελευθέρων.
Πρακτικό
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την εκλογική προπαγάνδα στη Γαλλία.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις δημοτικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται το σύνολο εξόδων.
Σημείωμα
infolib image control
Κατάλογος σχετικά με το σύνολο του ποσού που δαπανήθηκε για τον επαρχιακό τύπο.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος σχετικά με το ποσό που δαπανήθηκε για την ενίσχυση των συνδυασμών.
Κατάλογος
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφερονται τα έξοδα ταξιδίων.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση του Ι. Γ. Ηλιάκη στην οποία αναφέρεται σε δύο λύσεις για την εξασφάλιση της ομαλότητας στα Χανιά.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεση σχετικά με το πολιτικό φρόνημα των κατοίκων της Σύρου, της Κέας και της Τήνου, όπου επικρατεί ο αντιβενιζελισμός.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τη θέση των κομματικών πραγμάτων στη Θεσσαλονίκη μετά τη διαίρεση των Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεση με την οποία αναφέρεται η διάσπαση της ενότητας της φιλελεύθερης παράταξης κατά τις δημοτικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη και περιγράφεται η προεκλογική στάση του Ζάννα και του Λεβαντή.
Έκθεση
infolib image control
Αναφορά του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τις εφημερίδες που διαθέτει το Αγροτικό Κόμμα και με τους λόγους και τα αίτια που βοηθούν στην εξάπλωση των ιδεών του αγροτικού κόμματος.
Αναφορά
1931 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρονται ονόματα εφημερίδων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Φωνή Νάξου-Πάρου".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Αγών Παροναξίας".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Επικούρειος Απόλλων Ανδρίτσαινας".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Ναξιακόν Βήμα" Νάξου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Μεσησνιακόν Βήμα" Καλαμάτας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Αναγέννησις Τήνου".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Ανδριώτης" Άνδρου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Κυκλαδες" Μήλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Μήλος".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Αλήθεια" Ρεθύμνου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Τριφυλλία".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Καρυστινή" Κύμης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Κρητική Επιθεώρησις" Ρεθύμνου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση και το κύρος της εφημερίδας "Έρευνα" Ρεθύμνου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Κήρυξ" Κυκλαδων Ερμούπολης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Αι Βοιαί" Νεάπολης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Παγχαλκιδική" Πολύγυρου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Αγών" της Χαλκιδικής Πολύγυρου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Γεωργική Φωνή" Σύρου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Κυκλαδική" Σύρου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Θάρρος" Σύρου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Αστήρ" Τήνου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Θεσπρωτία".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την εφημερίδα "Γεωργική Πρόοδος" Χαλκίδας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Αιγιαλεία" Αιγίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Νεολόγος" Πατρών.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Έρευνα" Αιγίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Απογευματινή" Πατρών.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Φως" Μεσολογγίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Συννενόησις" Σερρών.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Ηχώ" των Βοιών.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση και το κύρος της εφημερίδας "Επίδαυρος" Λιμηρά Μολάων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Κήρυξ της Λακωνίας" Σπάρτης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο διευθυντής και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Λακωνία" Σπάρτης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το χρόνο έκδοσης της εφημερίδας "Λακωνία" Γυθείου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Λαμία" Λαμίας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Δράσις" Ερμούπολης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Σαντορίνη" Θήρας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Θηραϊκή" Θήρας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Φωνή της Θήρας".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής του περιοδικού "Δελτίον Προστασίας Καπνού" Καβάλλας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Ελευθέρα Σκέψις" Κομοτηνής.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικοπνομική κατάσταση της εφημερίδας "Πρωΐα" Κομοτηνής.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Ροδόπη" Κομοτηνής.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, η πολιτική κατεύθυνση και το κύρος της εφημερίδας "Βαλκάν" Κομοτηνής.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης,ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Βόρειος Ελλάς" Κοζάνης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Μακεδονικόν Βήμα" Κοζάνης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση και το κύρος της εφημερίδας "Το Βήμα Πρεβέζης" Λευκάδας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Κήρυξ" Λευκάδας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Πρόοδος Ασσίνης" Ναυπλίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Σύνταγμα" Ναυπλίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Ναυπλιακή Ηχώ".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Ημερήσια Νέα" Ξάνθης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Ηλεία" Πύργου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Επαρχιακή Φωνή" Πτολεμαΐδας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Πατρίς" Πύργου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Η Ίδη" Ηρακλείου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Ελευθέρα Σκέψις" Ηρακλείου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Αστραπή" Ηρακλείου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Εμπρός" Ηρακλείου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Αγροτική Κρήτη" Ηρακλείου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Νέα Γενεά" Ηρακλείου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Ανόρθωσις" Ηρακλείου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση και το κύρος της εφημερίδας "Λαϊκή Φωνή" Βόλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση και το κύρος της εφημερίδας "Ταχυδρόμος" Βόλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Φωνή της Θράκης" Αλεξανδρούπολης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο διευθυντής και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Δυτική Θράκη" Αλεξανδρούπολης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Θρακικός Τύπος" Αλεξανδρούπολης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Χρονικά του Άργους".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Αργολική" Άργους.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας ["Τελέσιλα"] Άργους.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Αγροτική Αργολίς" Άργους.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Σημαία" Καλαμάτας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Μεσσηνία" Καλαμάτας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Θάρρος" Καλαμάτας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Φωνή του Πωγωνίου" Ιωαννίνων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Ζαγορισιανά Νέα".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Κραυγή" Ιωαννίνων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Εθνικός Κήρυξ" Ιωαννίνων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Βοϊον" Πεντάλοφου Κοζάνης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο διευθυντής και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Ναξιακόν Βήμα" Νάξου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Φωνή Νάξου-Πάρου".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση και το κύρος της εφημερίδας "Συνεταιρισμένη Θράκη" Κομοτηνής.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Αώως" Κόνιτσας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση και το κύρος της εφημερίδας "Αγιάσσος" Αγιάσσου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Γενη Αντήμ" Ξάνθης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Ηχώ της Κρήτης" Χανίων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης και ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας "Νέος Ορίζων" Ανδρίτσαινας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Θάρρος" Δράμας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Αγροτικός Αγών" Γρεβενών.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Θράκη" Διδυμότειχου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Έβρος" Διδυμότειχου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Κήρυξ" Ερμούπολης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Φιλελεύθερος" Ζακύνθου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Θάρρος" Έδεσσας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Εμπρός" Έδεσσας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Καρυστία" Κύμης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Παγχιακή" Χίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Ελευθερία" Χίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Αστήρ" Δράμας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Επτανησιακή Ηχώ" Ζακύνθου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Νέα Χίος" Χίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Κήρυξ" Λάρισσας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Πρόοδος" Χίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Νέα Εποχή" Χίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Ελεύθερος Λόγος" Έδεσσας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση του περιοδικού "Το Ρόδον" Ζακύνθου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση του περιοδικού "Μέλισσα" Ζακύνθου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης και ο ιδιοκτήτης του περιοδικού "Νέα Ιερουσαλήμ" Ζακύνθου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση του περιοδικού "Ιόνιος Ανθολογία" Ζακύνθου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Φωνή του Λαού" Χαλκίδας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Εύριπος" Χαλκίδας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Εύβοια" Χαλκίδας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Μικρασιατική" Χαλκίδας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Εωσφόρος" Χαλκίδας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Κορινθιακή Ηχώ" Κορίνθου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Αναγέννησις" Ζακύνθου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Συκιών" Κιάτου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Ανατολή" Ζακύνθου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Αγρότης" Ζακύνθου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Επτάνησος" Ζακύνθου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο διευθυντής και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Λαϊκή Φωνή" Σερρών.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Νιγρίτα".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Νέα Κόρινθος" Κορίνθου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Ελεύθερος Λόγος" Μυτιλήνης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Λήμνος" Λήμνου νομός Λέσβου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Βήμα" Μυτιλήνης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Κήρυξ" Μυτιλήνης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Αγών" Ιωαννίνων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Κήρυξ" Ιωαννίνων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Κήρυξ" Χανίων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Εφεδρικός Αγών" Χανίων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Δημοκράτης" Μυτιλήνης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Ταχυδρόμος" Μυτιλήνης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση και το κύρος της εφημερίδας "Αμερόληπτος" Μυτιλήνης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Εσπερινός Ταχυδρόμος" Χανίων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Ελευθέρα Γνώμη" Χανίων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Παρατηρητής" Χανίων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Ελεύθερος Λόγος" Χανίων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Μιλλιέτ" Ξάνθης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Θεσσαλία" Βόλου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Αιγαίον" Σάμου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης,ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Εφημερίς Σάμου".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Ελευθερίου" Ιωαννίνων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Μεταρρύθμισις" Χίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Ηπειρωτική Φωνή" Ιωαννίνων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Χιακός Τύπος" Χίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Εφημερίς Σαμίων".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Ήπειρος" Ιωαννίνων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Αγροτική Ηχώ".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Αναγέννησις" Μεγαλόπολης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Κυνουριακή Ζωή".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση και το κύρος της εφημερίδας "Ηχώ της Μακεδονίας" Κοζάνης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Κήρυξ" Τρίπολης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Κυνουριακόν Βήμα".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Θεσσαλική Φωνή".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Αναγέννησις" Τρικάλων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Θάρρος" Τρικάλων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Ελευθερία" Λάρισας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Μορέας" Τρίπολης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Εθνική Ιδέα" Τρίπολης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Πατρίς" Τρίπολης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Κυνουρία" Κυνουρίας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Φάρος της Επιδαύρου".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Κήρυξ" Καβάλας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Τριχωνίς" Αγρινίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Τηλέγραφος" Πατρών.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Φωνή της Συντικής" Σιδηροκάστρου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Νέα Ιθάκη" Ιθάκης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Λευκάς" Λευκάδας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Ανατολική Κρήτη" Αγίου Νικολάου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται η πολιτική κατεύθυνση της υπό έκδοσης εφημερίδας "Ανατολή" Αγίου Νικολάου Κρήτης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Φωνή της Άρτης" Άρτας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Ελεύθερος Λόγος".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Ηχώ των Καλαβρύτων".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Έθνος" Φλώρινας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης και ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας "Ο Τύπος" Ρεθύμνου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Παρατηρητής".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα το οποίο αναφέρεται στην εφημερίδα "Φωκίς" Άμφισσας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης της εφημερίδας των Ιθακησίων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Βήμα" Ρεθύμνου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης και ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας "Προμηθεύς" Ρεθύμνου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Καλάβρυτα" Καλαβρύτων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Εφημερίς των Βαλκανίων" Θεσσαλονίκης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Μακεδονικά Νέα" Θεσσαλονίκης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης και ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας "Προγκρέ" (εκδιδόμενη γαλλιστί) Θεσσαλονίκης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Αστήρ Βερροίας" Θεσσαλονίκης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Ηχώ των Πιερίων" Θεσσαλονίκης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Φως" Θεσσαλονίκης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής και η πολιτική κατεύθυνση του περιοδικού "Τα Συνεταιριστικά Νέα" Σερρών.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο διευθυντής του περιοδικού "Αθλητικά Νέα" Χανίων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο διευθυντής και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Νέα Αλήθεια" Θεσσαλονίκης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία του περιοδικού "Τελωνείον" (σατυρικό) Αργοστολίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο διευθυντής και η πολιτική κατεύθυνση της εφημερίδας "Δημοκρατία" Ρεθύμνου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Πρόοδος" Σερρών.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Νέος Αιών" Καβάλας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "ΕΛΗΑ" Αργοστολίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Αλήθεια" Σερρών.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Ταχυδρόμος" Καβάλας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Κήρυξ" Κέρκυρας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Ελευθερία" Κέρκυρας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Δημοκρατία" Κέρκυρας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Κέρκυρα" Κέρκυρας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας" Καβάλας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Φως" Αγρινίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Μεσολόγγιον" Μεσολογγίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο διευθυντής, η πολιτική κατεύθυνση και το κύρος της εφημερίδας "Ανεξάρτητος" Μεσολογγίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Παρατηρητής" Άρτας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Παξοί" Κέρκυρας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Ελπίς" Κέρκυρας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Δύναμις" Κέκρυρας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης και η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία της εφημερίδας "Μακεδονική" Φλώρινας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος, η κυκλοφορία και η οικονομική κατάσταση της εφημερίδας "Φωνή του Λαού" Φλώρινας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Καστοριά" Καστοριάς.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Πρόοδος" Αμυντίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης, ο ιδιοκτήτης, η πολιτική κατεύθυνση, το κύρος και η κυκλοφορία της εφημερίδας "Λαϊκή Φωνή" Λαμίας.
Σημείωμα

                                                                            infolib-libsolution