Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Ευχετήρια επιστολή του Ι.Χρυσάφη προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1926 Ιανουάριος 1
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προσπάθεια της Κυβέρνησης να ζητήσει τη συμβουλή του Ε.Βενιζέλου για τα εξωτερικά ζητήματα.
Επιστολή
1926 Ιανουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ε.Τσουδερό σχετικά με τους λόγους για τους οποίους αρνείται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις διαπραγματεύσεις της με τη Σερβία.
Επιστολή
1926 Ιανουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ε.Τσουδερό, με το οποίο ζητεί να διαβιβαστεί εσώκελιστο απαντητικό σημείωμα στο Λ.Κανακάρη-Ρούφο.
Επιστολή
1926 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο τον ενημερώνει ότι ανέγνωσε σημείωμα του στους Λ.Κανακάρη-Ρούφο και Θ.Πάγκαλο.
Επιστολή
1926 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Π.Φλέσσα προς τον Ε.Βενιζέλο, στην οποία εκθέτει τις απόψεις του για την εσωτερική πολιτική κατάσταση.
Επιστολή
1926 Ιανουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Θ.Αγνίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επιθυμία του Λ.Ρούφου να πληροφορηθεί τη γνώμη του Ε.Βενιζέλου για την τακτική που πρέπει να ακολουθήσει η Ελληνική Κυβέρνηση για την επίτευξη μιας νέας Ελληνο-Σερβικής προσέγγισης.
Επιστολή
1926 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του Θ.Παγκάλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απομάκρυνση των Ρέντη και Χατζηκυριάκου και το ζήτημα της επίλυσης των διαφορών με τη Σερβία.
Επιστολή
1926 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Θ.Πάγκαλο, με την οποία τον συμβουλεύει για τη στάση που πρέπει να κρατήσει έναντι της Σερβίας.
Επιστολή
1926 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Εφημερίδας "Η Πρωΐα" προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να του παραχωρήσει ένα κεφάλαιο της μετάφρασης του Θουκυδίδη.
Επιστολή
1926 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Δ.Λαμπράκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στάση του Μιχαλακόπουλου στο ζήτημα της διευθέτησης των πολεμικών χρεών.
Επιστολή
<1926> Μάρτιος 29
infolib image control
Επιστολή του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της διευθέτησης των πολεμικών χρεών.
Επιστολή
<1926> Μάρτιος 30
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις προτάσεις που δέχθηκε για να αναλάβει εκ νέου την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι.
Επιστολή
1926 Απρίλιος 30
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Ν.Πολίτη, με την οποία τον παροτρύνει να δεχθεί το διορισμό του ως Πρεσβευτή της Ελλάδας στο Παρίσι.
Επιστολή
1926 Μάιος 2
infolib image control
Επιστολή του Α.Οθωναίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους λόγους που τον οδήγησαν στη συνεργασία του με το Θ.Πάγκαλο.
Επιστολή
1926 Μάιος 6
infolib image control
Επιστολή του Θ.Αγνίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις απόψεις του E.Drummond για το ζήτημα της Ελληνο-Βουλγαρικής μετανάστευσης, την ελληνική εξωτερική πολιτική και το συμπληρωματικό προσφυγικό δάνειο.
Επιστολή
1926 Μάιος 14
infolib image control
Επιστολή του Δ.Λαμπράκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις προθέσεις του Θ.Πάγκαλου και την εξέλιξη της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης.
Επιστολή
1926 Ιούνιος 2
infolib image control
Επιστολή Γραμματέα του Θ.Παγκάλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προστασία των συντακτών εφημερίδων, προς τους οποίους καθυστερούνται οι οφειλόμενοι μισθοί.
Επιστολή
1926 Μάιος 18
infolib image control
Επιστολή του Δ.Λαμπράκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εσωτερική πολιτική κατάσταση.
Επιστολή
1926 Ιούνιος 21
infolib image control
Επιστολή του Γ.Καφαντάρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εσωτερική πολιτική κατάσταση.
Επιστολή
1926 Ιούνιος 21
infolib image control
Επιστολή του W.Churchill προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η Βρετανία δε μπορεί να ανταποκριθεί στο αίτημα διαγραφής των πολεμικών χρεών.
Επιστολή
1926 Ιούνιος 30
infolib image control
Πίνακας με σχέδιο για την αποπληρωμή των πολεμικών χρεών.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας με σχέδιο για την αποπληρωμή των πολεμικών χρεών.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον W.Churchill σχετικά με τους λόγους αναβολής των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ελληνικής και Βρετανικής Κυβέρνησης για το ζήτημα των πολεμικών χρεών.
Επιστολή
1926 Ιούλιος 6
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το πολεμικό χρέος.
Σημείωμα
1926 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Cecil προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με επικείμενη συνάντηση τους.
Επιστολή
1926 Ιούλιος 6
infolib image control
Επιστολή του Ι.Δαμβέργη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διαχείριση χορηγιών και χρηματικών ποσών συγκεντρωθέντων από εράνους στην Αμερική.
Επιστολή
1926 Ιούλιος 14
infolib image control
Επιστολή του Λ.Μακκά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη ίδρυσης μεγάλης δημοκρατικής εβδομαδιαίας εφημερίδας στο Παρίσι.
Επιστολή
1926 Ιούλιος 20
infolib image control
Επιστολή του Α.Μ.Ανδρεάδη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ο αποστολέας διαβιβάζει γερμανικό βιβλίο σχετικό με το έργο του Θουκυδίδη και τον ενημερώνει για τη β έκδοση της Ιστορίας της Ελληνικής Δημόσιας Οικονομίας.
Επιστολή
1926 Αύγουστος 2
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Προξένου της Γαλλίας στην Κέρκυρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διαφορά του με το Γιωτόπουλο για ιδιωτικό ζήτημα.
Επιστολή
1926 Αύγουστος 5
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο από τον ιδιαίτερό του Α. Μιχαλόπουλο στην οποία εκφράζει ευχές για την έκδοση του Θουκυδίδη και εκθέτει την άποψη του για τους Έλληνες πολιτικούς.
Επιστολή
1926 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιστολή του Γ.Σαββάκη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία του ζητεί να μεσολαβήσει στην εταιρεία "Wagons-Lits" για να επιστρέψει στην προτέρα θέση του.
Επιστολή
1926 Αύγουστος 10
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πλαστήρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.
Επιστολή
1926 Αύγουστος 14
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη διαγραφή χειρόγραφων σημειώσεων του Ε.Βενιζέλου από έγγραφο.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Λ.Μακκά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πρόθεση του να εκδόσει εβδομαδιαίο περιοδικό.
Επιστολή
1926 Αύγουστος 14
infolib image control
Επιστολή του Λ.Μακκά προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία τον ευχαριστεί για τη συμβολή του στην έκδοση εβδομαδιαίας πολιτικής εφημερίδας.
Επιστολή
1926 Αύγουστος 19
infolib image control
Επιστολή της Β.Μπενάκη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία καταφέρεται εναντίον της Κυβέρνησης Παγκάλου και εύχεται για γρήγορη επιστροφή του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1926 Αύγουστος 21
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της ενοποίησης των παραγγελιών πολεμικού υλικού των Υπουργείων Στρατιωτικών και Ναυτικών, τη δημιουργία Υπουργείου ή Υφυπουργείου του Αέρος και την παραγγελία αεροπλάνων τύπου Άτλας.
Επιστολή
1926 Αύγουστος 22
infolib image control
Επιστολή του Μ.Σκουλούδη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί τη μεσολάβηση του για την έγκριση υποτροφίας προκειμένου να συνεχίσει ο αποστολέας τις μουσικές σπουδές του στο εξωτερικό.
Επιστολή
1926 Αύγουστος 25
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Κρήτης προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία τον ευχαριστεί για το χρηματικό ποσό που απέστειλε υπέρ των σεισμοπαθών και τον ενημερώνει για τις ζημιές.
Επιστολή
1926 Αύγουστος 31
infolib image control
Επιστολή του Δ.Λαμπράκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με δημοσιεύματα μεταξικών και αντιβενιζελικών εφημερίδων, στα οποία παρουσιάζεται ότι ο Ε.Βενιζέλος στρέφεται προς την παλλινόρθωση της βασιλείας.
Τηλεγράφημα
1926 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Ελεύθερο Βήμα, με το οποίο εκφράζει τις ευχαριστίες του για τη διάψευση της είδησης ότι στρεφόταν προς τη μοναρχική παλλινόρθωση.
Τηλεγράφημα
1926 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Φούμη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη λειτουργία Πρακτικού Λυκείου στα Χανιά και την προσφορά του Ε.Βενιζέλου να αναλάβει τα έξοδα των σπουδών του υιού του αποστολέα.
Επιστολή
1926 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ι.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ο αποστολέας του εκφράζει την αφοσίωση του.
Επιστολή
1926 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εισαγωγή μαθήτριας στο Αρσάκειο.
Επιστολή
1926 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Γ.Μουρέλλου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία τον ενημερώνει για τις ασχολίες του.
Επιστολή
1926 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Κ.Μπουφίδη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία εκφράζει τη μεταμέλεια του για το ότι υπήρξε πολιτικός αντίπαλος του.
Επιστολή
1926 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Κ.Μπουφίδη, με την οποία τον ευχαριστεί για την επιστολή του αλλά δηλώνει ότι δεν είναι διατεθειμένος να επιστρέψει στην πολιτική ζωή της Ελλάδας.
Επιστολή
<1926>
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Ελληνίδων Υπέρ των Δικαιωμάτων της Γυναικός προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία εκθέτουν τις προσπάθειες τους για την πληρέστερη μόρφωση των γυναικών και ζητούν οικονομική ενίσχυση.
Επιστολή
1926 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Ελληνίδων υπέρ των Δικαιωμάτων της Γυναικός προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία τον ευχαριστούν για τη δωρεά του.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει:"1926. Επιστολή Λ.Μακκά προς Βεν., μετ'αποκομμάτων."
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Λ.Μακκά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα μετά την κατάλυση της δικτατορίας του Παγκάλου, την αποτυχία της προσπάθειας του για έκδοση εβδομαδιαίου πολιτικού περιοδικού στην Ελλάδα και την επιστροφή του στη θέση του στο Παρίσι.
Επιστολή
1926 Σεπτέμβριος 14
infolib image control
Εστία.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού, αρ.φ. 11437
1926 Αύγουστος 28
infolib image control
Εστία.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού, αρ.φ. 11438
1926 Αύγουστος 29
infolib image control
Εστία.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού, αρ.φ. 11435
1926 Αύγουστος 30
infolib image control
Εστία.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού, αρ.φ. 11440
1926 Αύγουστος 31
infolib image control
Εστία.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1926 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Εστία.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού, αρ.φ. 11442
1926 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Λ.Μακκά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με δηλώσεις των Νίντσιτς και Πολίτη και δημοσιεύματα του τύπου για το ζήτημα της επανόδου της Βασιλείας.
Επιστολή
1926 Οκτώβριος 7
infolib image control
Ο κ. Βενιζέλος και αι Ελληνοσερβικαί Συμφωνίαι.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1926>
infolib image control
Journal de Geneve.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1926 Οκτώβριος 7
infolib image control
La Suisse.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1926 Οκτώβριος 7
infolib image control
Journal de Geneve.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1926 Οκτώβριος 7
infolib image control
Journal des debats.
Εφημερίδα
1926 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου του Μάντσεστερ προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία τον προσκαλεί σε εκδήλωση στο Δημαρχείο για να γνωρίσει τον C.P.Scott.
Επιστολή
1926 Οκτώβριος 12
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ο αποστολέας τον ενημερώνει για την αδιέξοδη εσωτερική πολιτική κατάσταση και τον καλεί να υποστηρίξει την επιστροφή του Βασιλιά στην Ελλάδα.
Επιστολή
<1926> Οκτώβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Χ.Κρίτσα προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία του ζητεί να παρέμβει προκειμένου να αποκατασταθεί η πολιτική ομαλότητα.
Επιστολή
1926 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Κ.Σπανούδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διεξαγωγή των εκλογών και το ρόλο των προσφύγων στο αποτέλεσμα.
Επιστολή
1926 Νοέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Δ.Λαμπράκη σχετικά με την τακτική της εφημερίδας "Βήμα" κατά την προεκλογική περίοδο και την ανάγκη συγκρότησης Κυβέρνησης Εθνικού Συνασπισμού με τη συμμετοχή των Π.Τσαλδάρη και Α.Παπαναστασίου.
Επιστολή
1926 Νοέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη μέθοδο που ακολούθησε στη μετάφραση του Θουκυδίδη.
Επιστολή
1926 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη μέθοδο που ακολούθησε στη μετάφραση του Θουκυδίδη.
Επιστολή
1926 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Ν.Μπρούμη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις διαβουλεύσεις για το σχηματισμό Κυβέρνησης.
Επιστολή
1926 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη μέθοδο που ακολούθησε στη μετάφραση του Θουκυδίδη.
Επιστολή
<1926 Νοέμβριος 12>
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του διακανονισμού του πολεμικού χρέους με τη Μεγάλη Βρετανία.
Επιστολή
1926 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα αποτελέσματα των εκλογών και το ζήτημα του σχηματισμού βιώσιμης Κυβέρνησης.
Επιστολή
1926 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Α.Παπαδάτου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκλογική του νίκη στην Καβάλα και τη λατρεία των Μακεδόνων στο πρόσωπο του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1926 Νοέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή της Α.Χέλμη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί το διορισμό συγγενικών της προσώπων σε θέσεις του Δημοσίου.
Επιστολή
1926 Νοέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ι.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανταπόκριση της κοινής γνώμης στις συστάσεις του Ε.Βενιζέλου και την ανάγκη να αναλάβει την επίλυση του ελληνοσερβικού προβλήματος ο ίδιος ο Ε.Βενιζέλος.
Επιστολή
1926 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις διαβουλεύσεις μεταξύ των Αρχηγών των Κομμάτων για το σχηματισμό Κυβέρνησης.
Επιστολή
1926 Νοέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Γ.Χατζηδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την έκδοση της διατριβής του Ε.Βενιζέλου για το λοιμό στο Θουκυδίδη και τη στάση του αποστολέα στο γλωσσικό ζήτημα.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το σχηματισμό Οικουμενικής Κυβέρνησης και την απομάκρυνση του Οθωναίου από το στρατό.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Γ.Χατζηδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία τον συγχαίρει για τις αρχές που διατύπωσε για τη γλώσσα της μετάφρασης του Θουκυδίδη.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Γ.Χατζηδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία τον συγχαίρει για τις αρχές που διατύπωσε για τη γλώσσα της μετάφρασης του Θουκυδίδη.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του W.Churchill προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του διακανονισμού των πολεμικών χρεών της Ελλάδας προς τη Μεγάλη Βρετανία.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 13
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με δυσανάγνωστο κείμενο σε επιστολή του W.Churchill.
Σημείωμα
infolib image control
Μετάφραση επιστολής του W.Churchill προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το διακανονισμό του πολεμικού χρέους μεταξύ Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο, στην οποία καταγράφει τις γλωσσικές παρατηρήσεις του στη μετάφραση του Επιταφίου του Περικλέους από τον Ε.Βενιζέλο και προτείνει το διορισμό προσώπου στην Εθνική Τράπεζα.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Αθανασάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το Ινστιτούτο Παστέρ και το Μαιευτήριο "Έλενα."
Επιστολή
1925 Δεκέμβριος
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Δ.Λαμπράκη, με την οποία του ζητεί να γίνουν διορθώσεις στο κείμενο της μετάφρασης του Επιταφίου.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ο αποστολέας τον συγχαίρει για τη μετάφραση του Επιταφίου του Θουκυδίδη.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Μ.Γ.Θεοτοκά προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία του αποστέλλει άρθρο του για την ανταλλαγή των πληθυσμών και ζητεί τα σχόλια του.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Δοκίμιο σχετικά με την ανταλλαγή των πληθυσμών.
Έκθεση
<1926>
infolib image control
Επιστολή του H.Permot προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία τον παρακαλεί, εκ μέρους του Institut de Phonetique-Archives de la Parole, να καταγράψει τη φωνή του.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Π.Μαζαράκη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ανακοινώνει την εκλογή του στις Κυκλάδες με το Κόμμα των Προοδευτικών Φιλελευθέρων και εκφράζει την αισιοδοξία του για την Οικουμενική Κυβέρνηση.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Λαμπράκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου της Δημοκρατίας και το ενδεχόμενο της υποψηφιότητας του Ε.Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
1926 < > 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Δ.Λαμπράκη, με την οποία τον εξουσιοδοτεί να αποκρούσει ενδεχόμενη υπόδειξη ή εκλογή του ως Προέδρου της Δημοκρατίας.
Τηλεγράφημα
<1926>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με σχόλια για το ζήτημα της διγλωσσίας στην Ελλάδα.
Σημείωμα
<1926>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με σχόλια για το ζήτημα της διγλωσσίας στην Ελλάδα.
Σημείωμα
<1926>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με γλωσσικές παρατηρήσεις.
Σημείωμα
<1926>
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει:"1926. Ιω. Χρυσάφης προς Βενιζέλον."
Φάκελος

Βρέθηκαν περισσότερα από 100 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης. Παρακαλούμε εξειδικεύστε περισσότερο την αναζήτηση


                                                                            infolib-libsolution