Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επιτυχία της χορήγησης δανείου από την Αγγλική Κυβέρνηση και την πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα.
Επιστολή
1925 Ιανουάριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Κουντουριώτη προς τον Ε.Βενιζέλο, με το οποίο ανταποδίδει ευχές.
Τηλεγράφημα
1925 Ιανουάριος 7
infolib image control
Επιστολή του Β.Σκουλά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την οικογένεια του Κυριάκου και την εκτίμηση της κοινωνίας προς αυτόν.
Επιστολή
1925 Ιανουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αδυναμία της Ελληνικής Κυβέρνησης να κυρώσει το Πρωτόκολλο Καλφώφ-Πολίτη.
Επιστολή
1925 Ιανουάριος 10
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της ύδρευσης Αθηνών, το ρόλο της Τράπεζας Αθηνών, το έργο του Ι.Βαλαλά, την απήχηση του Γ.Καφαντάρη στην κοινή γνώμη και τις διπλωματικές κινήσεις Σερβίας και Ρουμανίας.
Επιστολή
1925 Ιανουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της ακύρωσης του πρωτοκόλλου περί μειονοτήτων.
Επιστολή
1925 Ιανουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Ν.Πολίτη, με την οποία τον συμβουλεύει για τη διατύπωση του pro memoria προς το Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών για το ζήτημα της ακύρωσης του Πρωτοκόλλου των μειονοτήτων.
Επιστολή
1925 Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις προσπάθειες να ακυρωθεί το Πρωτόκολλο περί μειονοτήτων και τη μετάβαση του Ε.Βενιζέλου στη Γενεύη.
Επιστολή
1925 Ιανουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου, στην οποία εκθέτει τις απόψεις του για το Ελληνο-Βουλγαρικό Πρωτόκολλο των μειονοτήτων.
Επιστολή
1925 Ιανουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Θ.Αγνίδη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει τηλεγράφημα που συνοψίζει τη συζήτηση μεταξύ του Θ.Αγνίδη και του Γενικού Γραμματέα της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με το Πρωτόκολλο περί μειονοτήτων.
Επιστολή
1925 Ιανουάριος 14
infolib image control
Πρακτικό στο οποίο συνοψίζεται η συζήτηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα της Κοινωνίας των Εθνών και του Θ.Αγνίδη για το Πρωτόκολλο των μειονοτήτων.
Πρακτικό
<1925>
infolib image control
Επιστολή του Θ.Αγνίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διαδικασία ακύρωσης του Πρωτοκόλλου των μειονοτήτων.
Επιστολή
1925 Ιανουάριος 16
infolib image control
Επιστολή της Β.Μπενάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ατύχημα του Παπαλεξοπούλου, τη μείωση της ποινής του Βερικάκη, το θάνατο του Ηλιάδου και το Σερβικό ζήτημα.
Επιστολή
1925 Ιανουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Κ.Παπαδιαμαντόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με πληροφορίες για τις επανορθώσεις, σύμφωνα με τις αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής των Επανορθώσεων.
Επιστολή
1925 Ιανουάριος 19
infolib image control
Επιστολή του Λ.Μελά προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει αντίγραφο τηλεγραφήματος του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το ζήτημα της εξαγοράς τμήματος της γραμμής Θεσσαλονίκης-Γευγελής.
Διαβιβαστικό
1925 Ιανουάριος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ζυμβρακάκη προς τον Ε.Βενιζέλο, με το οποίο ζητεί τη μεσολάβηση του για την αποκατάσταση του απελαθέντος Πατριάρχου.
Τηλεγράφημα
1925 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το ζήτημα του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης.
Σημείωμα
1925 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Καπουκετχουδά Α.Οικιάδη προς τον Πατριάρχη Μελέτιο σχετικά με την απόφαση της Πύλης να μην αναγνωρίσει τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.
Επιστολή
1922 Ιανουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Μουστεσάρη Α.Τζουζήρ προς τη Νομαρχία Κωνσταντινουπόλεως, με την οποία διαβιβάζεται υπόμνημα του Βαχαεδήν Βέη για ζητήματα που αφορούν το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης.
Διαβιβαστικό
1924 Μάιος 27
infolib image control
Υπόμνημα του Βαχαεδήν Βέη σχετικά με ζητήματα που αφορούν το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης.
Υπόμνημα
1924 Μάιος 22
infolib image control
Επιστολή του Λ.Μακκά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αντίδραση των Βουλγάρων στην ακύρωση του Πρωτοκόλλου της Γενεύης.
Επιστολή
1925 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με σχέδιο συμβιβασμού του ελληνικού χρέους προς την Αγγλική Κυβέρνηση.
Επιστολή
1925 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Βρετανικής και της Ελληνικής Κυβέρνησης σχετικά με το πολεμικό χρέος.
Συμφωνία
1925 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Επιστολή του Θ.Πενθερουδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με οικογενειακό του ζήτημα και το έργο του ως Γενικού Διευθυντή στα Τ.Τ.Τ..
Επιστολή
1925 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διευθέτηση του πολεμικού χρέους μεταξύ Βρετανικής και Ελληνικής Κυβέρνησης.
Επιστολή
1925 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση του πολεμικού χρέους μεταξύ Ελληνικής και Βρεατανικής Κυβέρνησης.
Επιστολή
1925 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση του πολεμικού χρέους μεταξύ Βρετανικής και Ελληνικής Κυβέρνησης.
Επιστολή
1925 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία τον ευχαριστεί για την παρέμβαση του στη διευθέτηση του πολεμικού χρέους μεταξύ Βρετανικής και Ελληνικής Κυβέρνησης.
Επιστολή
1925 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με πρόσκληση που έλαβε από τον O.Niemeyer για τη διευθέτηση των πολεμικών χρεών μεταξύ Βρετανικής και Ελληνικής Κυβέρνησης.
Επιστολή
1925 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία εκφράζει την ανησυχία του για τη στάση της Αθήνας στο ζήτημα της διευθέτησης του πολεμικού χρέους μεταξύ Βρετανικής και Ελληνικής Κυβέρνησης.
Επιστολή
1925 Μάρτιος 2
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία αποστέλλει αντίγραφα τουρκικών άρθρων, εκθέσεις του Β.Δενδραμή και τηλεγράφημα του Γ.Εξηντάρη.
Επιστολή
1925 Μάρτιος 2
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με διάλεξη του Ν.Πολίτηκαι την τακτοποίηση λογαριασμού του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1925 Μάρτιος 4
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις λανθασμένες κινήσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης στο ζήτημα της διευθέτησης του πολεμικού χρέους με τη Βρετανική Κυβέρνηση.
Επιστολή
1925 Μάρτιος 4
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις αξιώσεις της Αγγλικής Κυβέρνησης για το διακανονισμό των πολεμικών χρεών.
Επιστολή
1925
infolib image control
Επιστολή του B.D.Merret προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μετάφραση του Θουκυδίδη από τον Ε.Βενιζέλο και το ενδιαφέρον του αποστολέα για την τοπογραφία της Σφακτηρίας.
Επιστολή
<1926> Μάρτιος 6
infolib image control
Επιστολή του Σαριδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με υπόμνημα του δημοσιογράφου Κυριακίδη για το Πατριαρχικό ζήτημα.
Επιστολή
1925 Μάρτιος 9
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Ν.Πολίτη σχετικά με τη δυσάρεστη εξέλιξη της υπόθεσης του Πρωτοκόλλου των μειονοτήτων.
Επιστολή
1925 Μάρτιος 13
infolib image control
Επιστολή του Λ.Μακκά προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία του αποστέλλει προς υπογραφή την επιστολή του προς τον Ruyssen.
Επιστολή
1925 Μάρτιος 18
infolib image control
Επιστολή του Γ.Χατζηδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους σκοπούς της Εταιρείας Κρητικών Μελετών.
Επιστολή
1925 Μάρτιος 20
infolib image control
Επιστολή της Ι.Δραγούμη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία του αποστέλλει το νέο της βιβλίο.
Επιστολή
1925 Μάρτιος 23
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Κύπρου Κύριλλου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία του ζητεί να στηρίζει τις προσπάθειες του κυπριακού λαού για την παροχή μεγαλύτερων πολιτικών ελευθεριών.
Επιστολή
1925 Απρίλιος 2
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Μητροπολίτη Κύπρου Κύριλλο, με την οποία υπόσχεται ότι θα δράσει ανεπίσημα στην Αγγλία προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες σχετικές με την Κύπρο.
Επιστολή
1925 Μάρτιος 29
infolib image control
Επιστολή του P.Pazou προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία τον ευχαριστεί για τη συμπαράσταση του στο έργο της Association Guillaume Bude.
Επιστολή
1925 Μάρτιος 7
infolib image control
Επιστολή του Bordeaux προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα 100 χρόνια από το θάνατο του φιλέλληνα Santarosa στη Σφακτηρία.
Επιστολή
1925 Απρίλιος 21
infolib image control
Επιστολή του Μ.Άννινου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νεοεκδοθέν βιβλίο του "Ιστορικά Σημειώματα".
Επιστολή
1925 Μάιος 5
infolib image control
Επιστολή του Ν.Αποστολόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή αγορεύσεων του Ε.Βενιζέλου, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσει για τη μετάφραση του Θουκυδίδη και την εσωτερική πολιτική κατάσταση, μετά τον ανασχηματισμό της Κυβέρνησης Μιχαλακόπουλου.
Επιστολή
1925 Ιούνιος 18
infolib image control
Επιστολή του Κ.Φούμη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1925 Ιούνιος 20
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στη νέα τροπή των πολιτικών πραγμάτων.
Επιστολή
1925 Ιούνιος 30
infolib image control
Επιστολή της Π.Δέλτα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση στην Ελληνική Διοίκηση και Δικαιοσύνη.
Επιστολή
1925 Ιούλιος 27
infolib image control
Επιστολή του Λ.Μακκά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πρόταση του Κ.Ρέντη για την καθιέρωση στα Βαλκάνια υποχρεωτικής διαιτησίας και τη σύναψη ενός συμφώνου ασφαλείας.
Επιστολή
1925 Αύγουστος 5
infolib image control
Έκθεση του Λ.Μακκά προς τον Λ.Μελά σχετικά με τις απόψεις του Κ.Ρέντη επί των Ελληνο-Σερβικών ζητημάτων και του ζητήματος της υποχρεωτικής διαιτησίας.
Έκθεση
1925 Ιούλιος 31
infolib image control
Σχέδιο άρθρου της Ελληνο-Γιουγκοσλαβικής Συνθήκης σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικής διαιτησίας.
Σχέδιο άρθρου ή άρθρων
<1925>
infolib image control
Ελεύθερον Βήμα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1925 Ιούλιος 21>
infolib image control
Η Βαλκανική Συνθήκη Ασφαλείας.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1925 Ιούλιος 22>
infolib image control
La Grèce et la situation diplomatique dans les Balkans.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1925 Ιούλιος 19>
infolib image control
Επιστολή του Διακάκη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί την παρέμβαση του Ε.Βενιζέλου προκειμένου να ανέλθει στο θρόνο της Αλεξάνδρειας ο τέως Οικουμενικός Πατριάρχης Μελέτιος.
Επιστολή
1925 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Μυτιλήνης Ιακώβου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία προτείνει την ανάδειξη του τέως Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτιου στο θρόνο Αλεξανδρείας.
Επιστολή
1925 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Σ.Μπολάνη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το γάμο του.
Επιστολή
1925 Οκτώβριος 21
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει:"Μπολάνης Στρατ. Ιδιωτ. επιστολή 21.Χ.1925."
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Κ.Σπυρίδη προς τον Ε.Βενιζέλο, στην οποία εκθέτει τις απόψεις του για την εσωτερική πολιτική κατάσταση.
Επιστολή
1925 Νοέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Γ.Καφαντάρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εσωτερική πολιτική κατάσταση.
Επιστολή
1925 Νοέμβριος 16
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει:"1925. Γ.Καφαντάρης προς Βενιζέλον."
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του J.d Exarque προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία εκφράζει το θαυμασμό του στο πρόσωπο του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1925 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του W.Miller προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις προθέσεις της Γιουγκοσλαβίας και τη μετάφραση του Θουκυδίδη από τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1925 Δεκέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Λευκαδίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της ύδρευσης Πειραιώς.
Τηλεγράφημα
1925

Bρέθηκαν 65 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution