Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πολιτική κατάσταση μετά τη καταστολή του αντεπαναστατικού κινήματος και το πολιτειακό ζήτημα.
Επιστολή
1923 Νοέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα της Οικογένειας Μαρκέτου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητούν την παρέμβαση του για τη σωτηρία του καταδικασθέντος σε θάνατο υιού τους.
Τηλεγράφημα
1923 Νοέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Α.Π.Μίχα προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί τη μεσολάβηση του για το μετριασμό της ποινής που επιβλήθηκε στο Λοχαγό Π.Μαρκέτο από το Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1923 Νοέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Μίχα σχετικά με την υπόθεση καταδίκης σε θάνατο του λοχαγού Π.Μαρκέτου.
Επιστολή
1923 Νοέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ι.Μαρκέττου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση της καταδίκης σε θάνατο του υιού του Π.Μαρκέτου.
Επιστολή
1923 Νοέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πλαστήρα προς τον Ε.Βενιζέλο, στην οποία εκθέτει τις απόψες του και προτείνει λύσεις για την εξέλιξη της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης, μετά το κίνημα της Αντεπανάστασης.
Επιστολή
1923 Νοέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα της Δημοκρατικής Ένωσης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά το πολιτειακό ζήτημα.
Τηλεγράφημα
1923 Νοέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή των Π.Κουντουριώτη, Α.Αθανασάκη, Σ.Σίμου, Γ.Ησαΐα και άλλων προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποια ζητούν τη βοήθεια του στο ζήτημα της πολιτειακής μεταβολής.
Επιστολή
1923 Νοέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Παπαναστασίου σχετικά με την επιθυμία της "Δημοκρατικής Ένωσης" για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.
Επιστολή
1923 Νοέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με δημοσίευμα της "Tribuna", σύμφωνα με το οποίο ο Ε.Βενιζέλος, πριν την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, χάραξε πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας-Ρουμανίας εναντίον του Σλαυισμού.
Τηλεγράφημα
1923 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μαυρουδή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με δημοσίευμα της "Tribuna", σύμφωνα με το οποίο ο Ε.Βενιζέλος, πριν την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, επιδίωξε συνεργασία μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας-Ρουμανίας εναντίον του Σλαυισμού.
Τηλεγράφημα
1923 Νοέμβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας "Tribuna".
Τηλεγράφημα
<1923>
infolib image control
Τηλεγράφημα των Μερλόπουλου, Παπαχατζή, Ξηρού, Αβραάμ, Λαδά και Κουλουμβάκη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο, με το οποίο ζητούν να μεσολαβήσει για την αποτροπή της εκτέλεσης θανατικής ποινής.
Τηλεγράφημα
1923 Νοέμβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου, στο οποίο αναφέρει ότι δεν έχει δικαίωμα να δίνει συμβουλές στην Επανάσταση ή την Κυβέρνηση, καθώς έχει αποσυρθεί από την πολιτική.
Τηλεγράφημα
<1923>
infolib image control
Τηλεγράφημα των κυριών Λεοναρδοπούλου και Γαργαλίδη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο, με το οποίο ζητούν τη μεσολάβηση του σε περίπτωση επιβολής θανατικής ποινής στους συζύγους τους.
Τηλεγράφημα
1923 Νοέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο, στην οποία εκθέτει την εσωτερική πολιτική κατάσταση και ζητεί την επιστροφή του Ε.Βενιζέλου στην Ελλάδα.
Επιστολή
1923 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Jonnart προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία τον ευχαριστεί για τη συγχαρητήρια επιστολή που έστειλε για την εκλογή του στην Ακαδημία.
Επιστολή
1923 Νοέμβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γκίνη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πρόθεση του να υιοθετήσει στις προσεχείς εκλογές το πρόγραμμα των δημοκρατικών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έθεσε ο Ε.Βενιζέλος σε επιστολή του προς τον Οθωναίο.
Τηλεγράφημα
1923 Νοέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Γκίνη σχετικά με το ενδεχόμενο να τεθούν οι φιλελεύθεροι υπό την προστασία της Δημοκρατικής Ένωσης.
Τηλεγράφημα
1923 Νοέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Π.Δαγκλή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόφαση των δημοκρατικών για τη μη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος και την κάθοδο στις εκλογές με κοινή λίστα.
Τηλεγράφημα
1923 Νοέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Στρατηγό Δαγκλή σχετικά με το ζήτημα του δημοψηφίσματος και της καθόδου στις εκλογές με κοινή λίστα.
Τηλεγράφημα
1923 Νοέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πλαστήρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα συνεργασίας φιλελευθέρων και δημοκρατικών στις προσεχείς εκλογές.
Τηλεγράφημα
1923 <Νοέμβριος> 19
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ρόλο των δημοκρατικών στις προσεχείς εκλογές.
Σημείωμα
<1923>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Δαγκλή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εσωτερική πολιτική κατάσταση.
Τηλεγράφημα
1923 Νοέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ρούσσου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της συνεννόησης Φιλελευθέρων και Δημοκρατικών και το πολιτειακό.
Επιστολή
1923 Νοέμβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο, με το οποίο τον πληροφορεί ότι υιοθετήθηκε η άποψη του.
Τηλεγράφημα
1923 Νοέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα των Σίμου, Βουρλούμη, Αβέρωφ και Μανέττα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της συνεργασίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατικών για τις προσεχείς εκλογές.
Τηλεγράφημα
1923 Νοέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Σ.Γονατά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το Δωδεκανησιακό ζήτημα.
Επιστολή
1923 Νοέμβριος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τους Σίμο, Βουρλούμη, Αβέρωφ και Μανέττα, με το οποίο επαναλαμβάνει ότι το δημοψήφισμα πρέπει να διεξαχθεί υπό την ευθύνη συνταγματικής κυβέρνησης.
Τηλεγράφημα
1923 Νοέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα των Σίμου, Βουρλούμη, Αβέρωφ και Μανέττα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το πρόγραμμα Φιλελευθέρων Δημοκρατικών.
Τηλεγράφημα
1923 Νοέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Π.Δαγκλή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το πολιτειακό ζήτημα και το ενδεχόμενο συνεργασίας φιλελευθέρων και δημοκρατικών στις προσεχείς εκλογές.
Επιστολή
1923 Νοέμβριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τους Σίμο, Βουρλούμη, Αβέρωφ και Μανέττα, με την οποία ανακοινώνει την πρόθεση του να θέσει τέλος στην τηλεγραφική επικοινωνία τους.
Τηλεγράφημα
1923 Νοέμβριος 24
infolib image control
Ευχαριστήριο τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Jonnart.
Τηλεγράφημα
1923 Νοέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Ν.Αποστολόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία υποβάλλει αντίγραφο των απαντήσεων των πολιτευομένων σε ερώτημα του Στρατηγού Δαγκλή σχετικά με τις απόψεις που εξέφρασε ο Ε.Βενιζέλος σε επιστολή του προς τον Στρατηγό Οθωναίο.
Επιστολή
1923 Νοέμβριος 25
infolib image control
Κατάλογος πολιτευομένων που τάσσονται υπέρ της γνώμης του Ε.Βενιζέλου ή υπέρ της καθόδου στις εκλογές υπό δημοκρατική σημαία.
Κατάλογος
<1923>
infolib image control
Επιστολή του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις περιπέτειες του προσφυγικού δανείου και τις φήμες για τη χορήγηση άλλων εξωτερικών δανείων για εξοπλισμό.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Οθωναίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη διαχωρισμού του δυναστικού από του πολιτειακού ζητήματος.
Επιστολή
1923 Νοέμβριος 26
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις απόψεις του Λ.Νάκου, όσον αφορά το πολιτειακό ζήτημα.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Λ.Νάκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το πολιτειακό ζήτημα.
Επιστολή
1923 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το πολιτικό κλίμα στην Πάτρα και τη δύναμη των φιλελευθέρων σε διάφορες επαρχίες, εν όψει των εκλογών.
Επιστολή
1923 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Ν.Αποστολόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας.
Επιστολή
1923 Δεκέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Ν.Αποστολόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόφαση αδιάλλακτων αξιωματικών να κηρύξουν τη Δημοκρατία πριν τη σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης.
Επιστολή
1923 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Οθωναίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κάθοδο του Κόμματος των Φιλελευθέρων ως δημοκρατικού στις εκλογές και το ενδεχόμενο χωρισμού του δυναστικού από το πολιτειακό ζήτημα.
Επιστολή
1923 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Λαμπράκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επιδείνωση της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης και την ανάγκη επιστροφής του Ε.Βενιζέλου στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1923 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λαμπράκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την έκπτωση της δυναστείας.
Τηλεγράφημα
1923 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πλαστήρα προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία του ζητεί να επανέλεθει στην Ελλάδα προκειμένου να ρυθμίσει την πολιτική κατάσταση.
Επιστολή
1923 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λαμπράκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόφαση των αξιωματικών και βουλευτών να ζητήσουν την επιστροφή του Ε.Βενιζέλου .
Τηλεγράφημα
1923 Δεκέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Πλαστήρα προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία τον καλεί να έρθει στην Ελλάδα για να ρυθμίσει την πολιτική κατάσταση.
Επιστολή
1923 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στρατηγού Οθωναίου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο, με το οποίο υποβάλλει ψήφισμα του Στρατιωτικού Συνδέσμου, στο οποίο εκφράζεται η επιθυμία για επιστροφή του Ε.Βενιζέλου στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1923 Δεκέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Αποστολόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επαρχία στην οποία επιθυμεί να παραμείνει βουλευτής.
Τηλεγράφημα
1923 Δεκέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη σύσταση Σωματείου Φίλων της Ελλάδος στην Αμερική και το διακανονισμό του δανείου του 1918.
Επιστολή
1923 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Θ.Κωνστντίνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημα των προσφύγων για επιστροφή του Ε.Βενιζέλου στην Ελάδα.
Επιστολή
1923 Δεκέμβριος 28

Bρέθηκαν 52 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution