Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εσωτερική πολιτική κατάσταση και τις διεργασίες στο Κόμμα των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1923 Αύγουστος 4
infolib image control
Επιστολή του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις επαφές του στο Λονδίνο προκειμένου να επιτύχει τη σύναψη δανείου εκ μέρους της Τράπεζας της Αγγλίας.
Επιστολή
1923 Αύγουστος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Νικολόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο, με το οποίο τον παρακαλεί να τηλεγραφήσει στο Έθνος αν είναι ακριβές ότι συμβούλεσε τη διάλυση του Κόμματος των Φιλελευθέρων και την ένωση με το Κόμμα του Ζαΐμη.
Τηλεγράφημα
1923 Αύγουστος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λαμπράκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανακοίνωση του Α.Ζαΐμη για τη συγκρότηση δικού του Κόμματος.
Επιστολή
1923 Αύγουστος 10
infolib image control
Επιστολή του Nickolson προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των Δωδεκανήσων.
Επιστολή
1923 Αύγουστος 10
infolib image control
Επιστολή του Α.Χατζηκυριάκου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία του ζητεί να ην αναμειγνύεται στην εσωτερική πολιτική.
Επιστολή
1923 Αύγουστος 11
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Χατζηκυριάκο, με την οποία αντικρούει κατηγορίες που διατύπωσε ο παραλήπτης σε επιστολή του, σχολιάζοντας συνέντευξη του Ε.Βενιζέλου για την εσωτερική πολιτική κατάσταση.
Επιστολή
1923 Αύγουστος 20
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει ότι περιέχει υλικό σχετικά με τα Δωδεκάνησα.
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Nicolson σχετικά με το ζήτημα των Δωδεκανήσων.
Επιστολή
1923 Αύγουστος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Δαγκλή προς τον Ε.Βενιζέλο, με το οποίο απευθύνει χαιρετισμό εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Τηλεγράφημα
1923 Αύγουστος 16
infolib image control
Ελεύθερον Βήμα
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Επιστολή του Β.Σκουλά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εσωτερική πολιτική κατάσταση και τις διεργασίες στο Κόμμα των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1923 Αύγουστος 18
infolib image control
Περί μίας επιστολής. Ανακοινωθέν του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1923>
infolib image control
Επιστολή του Φ.Νέγρη προς το Ε.Βενιζέλο, με την οποία του ζητεί να προβεί σε δημόσια δήλωση ότι εγκρίνει τη συμφιλίωση των κομμάτων υπό τον Α.Ζαΐμη.
Επιστολή
1923 Αύγουστος 19
infolib image control
Επιστολή του Δ.Λαμπράκη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί τη μεσολάβησή του προκειμένου να επιτύχει η προσπάθεια συμφιλίωσης του Α.Ζαΐμη.
Επιστολή
1923 Αύγουστος 19
infolib image control
Επιστολή του Κ.Ρέντη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία εκδηλώνει την πίστη του στη λύση Ζαΐμη.
Επιστολή
1923 Αύγουστος 19
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο, στην οποία εκθέτει τις απόψεις του για τις διεργασίες στο Κόμμα των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1923 Αύγουστος 22
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Φ.Νέγρη σχετικά με τους λόγους για τους οποίους διαφωνεί στην πρόταση συμμετοχής του Κόμματος των Φιλελευθέρων υπό τον Α.Ζαΐμη στις προσεχείς εκλογές.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το ενδεχόμενο σύμπραξης του Κόμματος των Φιλελευθέρων με τον Α.Ζαΐμη και το εκλογικό σύστημα.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή της Α.Μάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διαδοχή του αποθανόντος συζύγου της Βασιλιά Αλεξάνδρου.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει:"7 ΣΑεπτέμβριος 1923. Σπουδαιοτάτη της Ασπασίας Μάνου χήρας Αλεξάνδρου προς Βενιζέλο."
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Χ.Π.Κυρύλλου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία τον προτρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Β.Σκουλά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις επικείμενες εκλογές.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ρόλο της Κοινωνίας των Εθνών στην εκκένωση της Κέρκυρας από τους Ιταλούς.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εσωτερική πολιτική κατάσταση πριν τη διεξαγωγή των εκλογών.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ν.Χατζηδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποια τον προτρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Επιστολή
1923 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Επιστολή του Β.Καραμανούδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εσωτερική πολιτική κατάσταση πριν τις εκλογές.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ν.Αποστολόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις θέσεις και τις κινήσεις των παραγόντων του Κόμματος των Φιλελευθέρων στις παραμονές των εκλογών.
Επιστολή
1923 Αύγουστος 29
infolib image control
Επιστολή του Π.Δαγκλή προς το Ν.Πλαστήρα, με την οποία ανακοινώνει ότι το Κόμμα των Φιλελευθέρων αποκρούει το αναλογικό σύστημα.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Π.Δαγκλή προς το Ν.Πλαστήρα σχετικά με το ζήτημα του καταρτισμού των εκλογικών συνδυασμών.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πλαστήρα προς τον Π.Δαγκλή σχετικά με την ανάγκη συνεννόησης της Επανάστασης με το φιλελεύθερο κόσμο με στόχο την επιτυχία στις εκλογές.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Ν.Αποστολόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το εκλογικό σύστημα, τις πιθανότητες επιτυχίας του Κόμματος των Φιλελευθέρων ανά περιφέρεια και τις συνομιλίες μεταξύ Δαγκλή και Πλαστήρα.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ν.Αποστολόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του υπό της Επαναστάσεως προτεινομένου εθνικού συνασπισμού.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Π.Δαγκλή προς το Ν.Πλαστήρα σχετικά με το ζήτημα του υπό της Επανάστασης προτεινομένου εθνικού συνασπισμού.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Π.Δαγκλή προς τους Σ.Σίμο και Κ.Σπυρίδη σχετικά με το ζήτημα της συμμετοχής του Κόμματος των Φιλελευθέρων σε εθνικό συνασπισμό, κατά την επιθυμία της Επανάστασης.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Π.Δαγκλή προς το Σ.Γονατά, με την οποία ανακοινώνει ότι το Κόμμα των Φιλελευθέρων αποδέχεται την πρόταση της Επανάστασης για σχηματισμό εθνικού συνασπισμού, εν όψει των εκλογών, και ζητεί να πληροφορηθεί τους όρους υπό τους οποίους θα πραγματοποιηθεί η σύμπραξη.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τη στάση του Κόμματος των Φιλελευθέρων στο ζήτημα της διεξαγωγής των εκλογών.
Έκθεση
<1923>
infolib image control
Επιστολή του E.Boyle προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία του ζητεί να γράψει άρθρο που θα συμπεριληφθεί σε έκδοση για τη ζωή και τη δράση του Bourchier.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του E.Boyle προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συνεργασία του Ε.Βενιζέλου στην έκδοση βιβλίου για τη ζωή και το έργο του Bourchier.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 22
infolib image control
Επιστολή του E.Boyle προς το Μιχαλόπουλο σχετικά με τη συγγραφή άρθρου εκ μέρους του Ε.Βενιζέλου, που θα ενταχθεί σε βιβλίο για τη ζωή και το έργο του Bourchier.
Επιστολή
1923 Μάιος 29
infolib image control
Επιστολή του E.Boyle προς τον Α.Μιχαλόπουλο σχετικά με τη συγγραφή άρθρου εκ μέρους του Ε.Βενιζέλου, που θα ενταχθεί σε βιβλίο για τη ζωή και το έργο του Bourchier.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του E.Boyle προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία τον ευχαριστεί για την αποστολή άρθρου που θα ενταχθεί σε βιβλίο για τη ζωή και τη δράση του Bourchier.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή της Lady Grogan προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία τον ευχαριστεί για την αποστολή άρθρου του, που θα ενταχθεί σε έκδοση για τη ζωή και το έργο του Bourchier.
Επιστολή
<1923> Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει:"Αλληλογραφία κ.Βενιζέλου μετά του Edward Boyle κλπ. περί Βιογραφίας Bourchier."
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Γ.Παπαντωνάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συγγραφή μελέτης για την πολιτική σταδιοδρομία του.
Επιστολή
1923 Οκτώβριος 3
infolib image control
Περίληψη των περιεχομένων του Α Τόμου της μελέτης του Γ.Παπαντωνάκη για την πολιτική σταδιοδρομία του Ε.Βενιζέλου.
Περίληψη
<1923>
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πλαστήρα προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία εκφράζει βεβαιότητα για επιτυχία στις εκλογές.
Επιστολή
<1923>
infolib image control
Επστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ασθένεια του Ν.Πλαστήρα.
Επιστολή
1923 Οκτώβριος
infolib image control
Επιστολή του Α.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με οικονομική συναλλαγή με τον Ανάργυρο και την εσωτερική πολιτική κατάσταση εν όψει των εκλογών.
Επιστολή
<1923> Οκτώβριος 8
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εσωτερική πολιτική κατάσταση πριν τις εκλογές.
Επιστολή
1923 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του A.Herbert προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διαφωνία του με την αγγλική πολιτική στην Εγγύς Ανατολή.
Επιστολή
<1923> Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Ν.Αποστολόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εσωτερική πολιτική κατάσταση εν όψει των επικείμενων εκλογών.
Επιστολή
1923 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Γ.Β.Μαυρολέων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με χρηματικά ποσά που ετέθησαν στη διάθεση του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1923 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Σ.Γονατά σχετικά με τη δημοσίευση στους Times αποσπασμάτων του βιβλίου του W.Churchill σχετικά με το ζήτημα της συμμετοχής της Ελλάδας στην επιχείρηση των Δαρδανελλίων, το ρόλο της Ρωσίας και τη στάση του Κωνσταντίνου.
Επιστολή
1923 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Α.Ρωμάνο σχετικά με την ανάγκη διόρθωσης παράλειψης στο βιβλίο του W.Churchill εκ μέρους του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1923 Οκτώβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Ρούσσου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την έκρυθμη πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα.
Επιστολή
1923 Οκτώβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
1923 Οκτώβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Π.Δαγκλή προς το Δ.Καφαντάρη σχετικά με πραγματοποίηση επίσκεψης στον Πλαστήρα προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα της ανακήρυξης της Δημοκρατίας.
Επιστολή
1923 Οκτώβριος 29

Bρέθηκαν 58 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution