Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους Κυριάκη και Τσερέπη.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του William H.Liny προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία εκφράζει τη συμπαράστασή του προς την Ελλάδα.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Συνταγματάρχη Bujac σχετικά με ενδοιασμούς που εξέφρασε στο Μακκά.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Θ.Αγνίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις απόψεις που διατύπωσε ο Nansen σχετικά με την ανταλλαγή των πληθυσμών.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Ι.Κουντουριώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το λαϊκό φρόνημα, τη βρετανική παρέμβαση υπέρ των καταδικασθέντων της δίκης των εξ και το στρατό της Θράκης.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Α.Ιωαννίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αγωνία των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και της Θράκης για την ασφάλεια της ακινήτης περιουσίας τους και σχετικά με το ενδεχόμενο αναγκαστικής απομάκρυνσης του μουσουλμανικού πληθυσμού της Μακεδονίας.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Φωτίου προς τον Ε.Βενιζέλο, με το οποίο απευθύνει έκκληση για την προστασία των χριστιανών και του Πατριαρικού Θρόνου της Κωνσταντινούπολης.
Τηλεγράφημα
<1922> Νοέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Α.Καλεύρα προς το Στρατηγό Δαγκλή σχετικά με τον αντίκτυπο της εκτέλεσης των έξι στο λαό της Λάρισας και των άλλων Θεσσαλικών πόλεων.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Α.Αλεξανδρή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εσωτερική πολιτική κατάσταση, την ψυχολογία του ελληνικού λαού και τη στάση του έναντι της επανάστασης και του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή στην οποία περιγράφεται το ιστορικό της εκτέλεσης των εξ και ο αντίκτυπός της.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του H.Lolfallah προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη λύση του αραβικού προβλήματος.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή προς κάποιο πρίγηπα, στην οποία ο αποστολέας δηλώνει τη δυσκολία του να προσφέρει τις υπηρεσίες του και να εκπροσωπήσει τη χώρα του που είναι ηττημένη.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του F.Nansen προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μεταφορά Ελλήνων προσφύγων από τα νότια της Μαύρης Θάλασσας.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Childs σχετικά με τη μεταφορά Ελλήνων προσφύγων από τη Σαμψούντα.
Τηλεγράφημα
1922 Νοέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή φιλικού περιεχομένου προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Θ.Αγνίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα τη εξόδου της Βουλγαρίας στο Αιγαίο.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Γ.Μαρή προς τον Ε.Βενιζέλο, στην οποία εκθέτει τη δεινή οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και προτείνει τη σύναψη δανείου.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πλαστήρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις απόψεις του για το δημοκρατικό πολίτευμα, τη διάρκεια της Επανάστασης, τις φιλοδοξίες του Πάγκαλου, την ανάγκη ανασυγκρότησης του στρατού και την οικονομική κατάσταση του κράτους.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ενδεχόμενο ανανέωσης της σύμβασης της παραμονής της γαλλικής αποστολής στην Ελλάδα υπό το Στρατηγό Μπορντώ.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 3/16
infolib image control
Επιστολή του A.Andrews προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία του απευθύνει πρόσκληση να μιλήσει σε αμερικανικό κοινό.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον A.Andrews σχετικά με τους λόγους που δε δύναται να αποδεχθεί πρόσκλησή του να μιλήσει σε αμερικανικό κοινό.
Επιστολή
<1922>
infolib image control
Επιστολή φιλικού περιεχομένου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ο αποστολέας ζητεί να τον συναντήσει.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Β.Σκουλά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις προθέσεις των Πάγκαλου και Πλαστήρα και το πολιτειακό ζήτημα.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Επιστολικός φάκελος του Β.Σκουλά προς τον Ε.Βενιζέλο.
Φάκελος
1922 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Lord Curzon προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των μειονοτήτων.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή της Α.Παπαδοπούλου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία του στέλνει φωτογραφίες του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, που απεικονίζουν χριστιανούς πρόσφυγες.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Σημείωμα της Α.Παπαδοπούλου σχετικά με τη σφραγίδα του εφαπλωματοποιείου "Θαρσείν Χρη".
Σημείωμα
1922 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Επιστολικός φάκελος προς τον Ε.Βενιζέλο.
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Α.Ζάννου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόφασή του να δώσει προς δημοσίευση περικοπή επιστολής που είχε στείλει ο Ε.Βενιζέλος στον Ε.Κανελλόπουλο το Μάιο του 1921.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 13/26
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον W.King, με την οποία τον ευχαριστεί για τα φιλελληνικά του αισθήματα.
Επιστολή
<1922>
infolib image control
Επιστολή του Κ.Β.Σαπουντζάκη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποια εκφράζει αισθήματα αφοσίωσης στο πρόσωπο του.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Θ.Πάγκαλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προσπάθειά του να ανασυντάξει τον ελληνικό στρατό, δημοσίευμα άγγλου ανταποκριτή που αφορούσε τις πεποιθήσεις του και την ενδεχόμενη δράση της Ελλάδας έναντι της Βουλγαρίας.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Ι.Χατζόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον Β.Μουσούρο-Γκίνη και με άρθρο των Times για το ενδεχόμενο υποβιβασμού του Οικουμενικού Πατριάρχη ως αρχηγό αυτοκέφαλης εκκλησίας.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 18/31
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το διορισμό προσώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών, το σύγγραμμα του Cheradame για τους Συμμάχους και τις επικείμενες εκλογές.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Β.Σκουλά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εσωτερική πολιτική κατάσταση και τα οικονομικά του κράτους.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία εκφράζει την επιθυμία του να τον συναντήσει.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή δέματος εγγράφων για τις ζημιές που υπέστησαν διάφοροι Έλληνες κατά τα τελευταία έτη.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Ν.Αποστολόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παραίτηση του Ρακτιβάν και την επίσκεψη του Στρατηγού Δαγκλή στο Βασιλιά Γεώργιο.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πλαστήρα προς τον Ε.Βενιζέλο, στην οποία εκθέτει τις απόψεις του σχετικά με τις διασκέψεις στη Λωζάννη.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Jerry Galatis προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στενοχώρια του John Ishere για την ασθένεια του Β.Ζαχάρωφ.
Τηλεγράφημα
1922 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Επιστολή των Μ.Κανάρη, Ι.Γιαννικώστα, Κ.Μαμούρη και Δ.Καραπαναγιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δημοσίευση επιστολής του Α.Ρωμάνου στη γαλλική εφημερίδα “Matin”, στην οποία εξέφραζε τη διαφωνία του για την απόφαση του επαναστατικού δικαστηρίου.
Επιστολή
<1922>
infolib image control
L'aventure Grecque. M.Athos Romanos, ministre de Grèce à Paris, déclare que M.Vénizelos n'est pas responsable du désastre.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Επιστολή του Ι.Κουντουριώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση της Τράπεζας Αθηνών και τη στρατιά της Θράκης.
Επιστολή
infolib image control
Τηλεγράφημα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πληροφορία ότι η Γαλλία προτείνει, εκτός από την εκκένωση της Μ.Ασίας, τον ορισμό του συνόρου της Θράκης στη γραμμή Μαρίτσα.
Τηλεγράφημα
<1922>
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μετάβαση του Lord Curzon στο Παρίσι, προκειμένου να συναντήσει τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Lord Curzon προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των μειονοτήτων.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ο αποστολέας τον συγχαίρει για τις διπλωματικές κινήσεις του.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στάση του κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών και του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 30
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ο αποστολέας εκφράζει το θαυμασμό του προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Chamberlain προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 31
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο παρατίθενται ερωτήματα του Συνταγματάρχη Ζωρζ σχετικά με τη δράση του ελληνικού και του κεμαλικού στρατού.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή προς τον Κ.Μελά σχετικά με τη διοίκηση του Κόμματος των Φιλελευθέρων, τη δράση του Θ.Πάγκαλου και την απόφαση της Επανάστασης να οργανώσει επαναστατικούς συνδέσμους σε κάθε νομό.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Ν.Αποστολόπουλου σχετικά με τον αντίκτυπο της εκτέλεσης των έξι στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Βοιωτία και την Κέρκυρα, το ζήτημα της διοίκησης του Κόμματος των Φιλελευθέρων και το επεισόδιο Νεγρεπόντη.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 1

Bρέθηκαν 53 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution