Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Ρόδου Απόστολου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία του ζητεί να μη λησμονηθεί το ζήτημα των Δωδεκανήσων στο προσεχές Συνέδριο Ειρήνης.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Pelham Box προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία εκφράζει το θαυμασμό του και την ελπίδα ότι θα επιτύχει την ειρήνη στα Βαλκάνια.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το καθεστωτικό ζήτημα, τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την κατάσταση των προσφύγων.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Davidarn προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προστασία των χριστιανικών μειονοτήτων της Ευρώπης.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις συνομιλίες του με τους Poincare και Peretti για τα ελληνικά ζητήματα.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 4
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους πρόσφυγες της Μ.Ασίας.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 6
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ο αποστολέας τον ευχαριστεί για το γράμμα του και εκφράζεται με θερμά λόγια για τις ενέργειες του.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 9
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ο αποστολέας τον ευχαριστεί για την επιστολή του.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Frederick Dixon προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή εγγράφων στον J.Stavridi, προκειμένου να διαβιβάζονται στον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του F.Nansen προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποκατάσταση των προσφύγων.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του F.Nansen προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία αποστέλλει αντίγραφο σημειώματος που έστειλε στους Ύπατους Αρμοστές της Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Διαβιβαστικό
1922 Οκτώβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Α.Ζάννου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία προτείνει τη δημιουργία νέου κόμματος υπό την ηγεσία του Α.Ζαΐμη.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 11/24
infolib image control
Επιστολή του R.Cecil προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόφαση της Κοινωνίας των Εθνών να εντείνει τις εργασίες της για την αποκατάσταση των προσφύγων.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει πρόσκληση του Pearson προς τον Ε.Βενιζέλο για να μιλήσει στο Conference of the Lecturers and Public Speakers of America.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 13/26
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Paul M.Pearson, με την οποία τον ευχαριστεί για την πρόσκληση να μιλήσει στο Conference of the Lecturers of America και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αδυνατεί να παρευρεθεί.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 31
infolib image control
Επιστολή του Νεγρεπόντη προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί τη στήριξη του Ε.Βενιζέλου, προκειμένου να καταλάβει θέση στην Εθνική Τράπεζα και να προωθήσει το ζήτημα της εγκατάστασης των προσφύγων.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Mehmed Reefet προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία εκφράζει τα φιλελληνικά του αισθήματα και θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Mehmed Reefet.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του R.Reade προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αγγλο-ελληνικό δάνειο.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον General R.Reade σχετικά με το αγγλο-ελληνικό δάνειο.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Θυατείρων Γερμανού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διάθεση της Συνόδου της Βουλγαρίας για άρση του σχίσματος.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 15/28
infolib image control
Επιστολή του Β.Ζαχάρωφ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με χρηματικό ποσό που απέστειλε στον R.Cecil και τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης για την αποκατάσταση των προσφύγων της Μ.Ασίας.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή προς τον R.Cecil, με την οποία διαβιβάζεται αντίγραφο επιστολής του Β.Ζαχάρωφ.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 17
infolib image control
Επιστολή του R.Cecil προς τον Ε.Βενιζέλο, με το οποίο τον ευχαριστεί για το γράμμα που έστειλε στο Β.Ζαχάρωφ.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Γ.Μελά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συζήτησή του με τους Τ. και Ν. για το ζήτημα της προστασίας των Στενών και της Κωνσταντινούπολης από κεμαλική προσβολή, το ζήτημα της Θράκης και τον Κωνσταντίνο.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εσωτερική πολιτική κατάσταση και το ζήτημα των προσφύγων.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 17/30
infolib image control
Επιστολή του Λ.Μελά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συζήτησή του με το Ν. για τις κινήσεις και προθέσεις της Αγγλικής Κυβέρνησης απέναντι στον Κεμάλ και την εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 18
infolib image control
Επιστολή του C.V.Hibbard προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δημιουργία επιτροπής για την οργάνωση και προώθηση της αμερικανικής βοήθειας προς τους πρόσφυγες της Μ.Ασίας.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Σ.Νικολόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με δημοσίευμα του Δ.Πουρνάρα στο "Έθνος" για το ενδεχόμενο επιστροφής του Ε.Βενιζέλου στην ενεργό πολιτική.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αγωνία του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης και των άλλων χριστιανικών πληθυσμών για το ενδεχόμενο εκδίωξής τους από τους Τούρκους και σχετικά με τη δράση του Γαλλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Κωνσταντινουπόλεως.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 21
infolib image control
Υπόμνημα του Γαλλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Κωνσταντινουπόλεως.
Υπόμνημα
1922 Οκτώβριος 5
infolib image control
Επιστολή του A.H.Crosfield προς τον E.Grigg, σχετικά με την πολιτική της Αγγλικής και Γαλλικής Κυβέρνησης, όσον αφορά το Ανατολικό ζήτημα.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 24
infolib image control
Επιστολή του E.Grigg προς τον Arthur Crosfield, στην οποία σχολιάζει τις θέσεις που εξέφρασε ο A.Crosfield σε επιστολή του σχετικά με τη βρετανική πολιτική, όσον αφορά το Ανατολικό Ζήτημα.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Κ.Μελά προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία παραθέτει απόσπασμα διάλεξής του στους φοιτητές της Λωζάννης σχετικά με την προσωπικότητα και το έργο του Ε.Βενιζέλου.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 25/Νοέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον F.Dixon σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων και την επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης κονδυλίων για την αποκατάστασή τους.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 27
infolib image control
Επιστολή του A.Crosfield προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία εκθέτει την άποψή του σχετικά με τη στάση της Αγγλικής και Γαλλικής Κυβέρνησης έναντι της Τουρκίας και της Ελλάδας.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 26
infolib image control
Επιστολικός φάκελος από τον Β.Σκουλά προς τον Ε.Βενιζέλο.
Φάκελος
1922
infolib image control
Επιστολή του Β.Σκουλά προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία εκφράζει τις επιφυλάξεις του για την επιτυχία του Κόμματος των Φιλελευθέρων στις εκλογές και τις σκέψεις του για την ανασυγκρότηση του στρατού.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Θ.Πάγκαλου προς τον Ε.Βενιζέλο, στην οποία διατυπώνει την απόφασή του να σχηματίσει δικτατορική κυβέρνηση, προκειμένου να συγκροτήσει αξιόμαχη στρατιωτική δύναμη.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Chamberlain προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία εκφράζει τη χαρά του για την απόφαση του Ε.Βενιζέλου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο εξωτερικό.
Επιστολή
1922 Οκτώβριος 31
infolib image control
Επιστολή του A.Crosfield προς τον Ε.Βενιζέλο, στην οποία παραθέτει αποσπάσματα επιστολής του Araouso σχετικά με το Κυπριακό ζήτημα.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον A.Crosfield με την οποία ανακοινώνει ότι το Συνέδριο της Λωζάννης απορροφά όλο το χρόνο του και δε δύναται να ασχοληθεί με το Κυπριακό ζήτημα.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Ι.Π.Μανέτα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εσωτερική πολιτική κατάσταση και τις ζυμώσεις στο Κόμμα των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο, στην οποία αναφέρει το περιεχόμενο των συζητήσεών του με τους υπουργούς και το Βασιλιά της Γιουγκοσλαβίας σχετικά με οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά θέματα.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 5 κ 10
infolib image control
Επιστολή του Μ.Μ.Κέπετζη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διατήρηση υπαλλήλων του παλαιού καθεστώτος στο Κέντρο της Λωζάννης.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του H.St.J.Kenny προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία ζητεί συνάντηση για το ζήτημα της αποκατάστασης των προσφύγων στη Μακεδονία.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον H.St. John Kenny, στον οποίο προτείνει να απευθυνθεί στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο για το ζήτημα της αποκατάστασης των προσφύγων στη Μακεδονία, υπενθυμίζοντάς του ότι ο Ε.Βενιζέλος δεν αντιπροσωπεύει την Ελληνική Κυβέρνηση.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις συζητήσεις του με το Λόρδο Curzon για την υπόθεση της εγκατάστασης της Τουρκικής Διοίκησης και Χωροφυλακής στην Καλλίπολη.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Θ.Αγνίδη προς τον Ε.Βενιζέλο, στην οποία παραθέτει τις απόψεις του Νίντσιτς σχετικά με τη βουλγαρική έξοδο στο Αιγαίο, το ζήτημα της Θεσσαλονίκης και τις σχέσεις Ιταλίας-Γιουγκοσλαβίας.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με φιλανθρωπικές εκδηλώσεις στο Μάντσεστερ και στο Λίβερπουλ υπέρ των προσφύγων της Μ.Ασίας, την αγορά στολών για το στρατό, την απήχηση του «Δημοκρατικού Μανιφέστου» στην κοινή γνώμη και την αξίωση των κεμαλιστών να απομακρυνθούν τα συμμαχικά στρατεύματα από την Κωνσταντινούπολη.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 6
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου προς το Δ.Κακλαμάνο σχετικά με φιλανθρωπικές εκδηλώσεις στο Μάντσεστερ και στο Λίβερπουλ υπέρ των προσφύγων της Μ.Ασίας.
Τηλεγράφημα
1922 Νοέμβριος 8
infolib image control
Αντίγραφο τηλεγραφήματος του Press Bureau προς τον A.Crosfield σχετικά με την απέλαση του Τζανέτου.
Τηλεγράφημα
<1922>
infolib image control
Επιστολή του A.Crosfield προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία τον ευχαριστεί για τις συμβουλές του για το Κυπριακό ζήτημα.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Α.Καλεύρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον κωνσταντινισμό, τον κομμουνισμό, το φιλελευθερισμό και την κρατική μηχανή.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του M.Marachian προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη φιλελληνική του δράση.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Νικαίας Βασίλειου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διατυπώνει τις αντιρρήσεις του για το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου από την Κωνσταντινούπολη.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Κυζίκου Καλλίνικου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία εκφράζει τη διαφωνία του στο ενδεχόμενο απομάκρυνσης της έδρας του Οικουμενικού Πατριαρχείου από την Κωνσταντινούπολη.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Μητροπολίτη Κυζίκου Καλλίνικο σχετικά με το ενδεχόμενο μεταφοράς της έδρας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 2/15
infolib image control
Επιστολή του Σιμόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο, με τη οποία διαβιβάζει τηλεγράφημα του Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτιου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ενδεχόμενο μεταφοράς της έδρας του Πατριαρχείου στη Θεσσαλονίκη.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 28/Δεκέμβριος 11 κ Δεκέμβριος 1/14
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Κωνσταντινουπόλεως Μελέτιου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συζήτηση στην Ιερά Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης του ενδεχομένου απομάκρυνσης του Πατριαρχείου από την Κωνσταντινούπολη.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 12
infolib image control
Υπόμνημα στο οποίο εξετάζονται οι πιθανές λύσεις για τη διασφάλιση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Υπόμνημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κανελλόπουλου, με το οποίο διαβιβάζει τηλεγράφημα του Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτιου προς τον Ε.Βενιζέλο, στο οποίο εκφράζεται η επιθυμία του Πατριάρχη για την αποκατάστασή του στο θρόνο χωρίς ανάμειξη της τουρκικής κυβέρνησης και με πλήρη ελευθερία κινήσεων.
Τηλεγράφημα
1922 Δεκέμβριος 15 κ Δεκέμβριος 3/16
infolib image control
Επιστολή του Αλεξανδρή, με την οποία ανακοινώνει τηλεγράφημα του Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτιου σχετικά με τα εκκλησιαστικά και εθνικά δικαιώματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Τηλεγράφημα
1922 Δεκέμβριος 22 κ Δεκέμβριος 10/23

Bρέθηκαν 63 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution