Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με συνεννοήσεις του με το ναύαρχο Κάλθορπ για την κατάληψη της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1919 Απρίλιος 27/Μάιος 10
infolib image control
Έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με προτάσεις της Γαλλικής Κυβέρνησης για τη χρήση των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων.
Έκθεση
1919 Ιανουάριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με έκθεση του Σταφιλίδη για την κατάσταση στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
1919 Ιανουάριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Διομήδη προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την πολιτική της Αγγλίας για το θέμα του Δαμιανού.
Τηλεγράφημα
1919 Ιανουάριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ζυμβρακάκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αποστολή υπαλλήλων στη Γιουμουλζίνα.
Τηλεγράφημα
<1919> Ιανουάριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με επικείμενη πρόταση των Μεγάλων Δυνάμεων για τα ζητήματα της Αδριανούπολης και των νησιών του Αιγαίου.
Τηλεγράφημα
1913 Ιανουάριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Σπυρομήλιου προς τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Wilson σχετικά με τους Έλληνες της Χειμάρας.
Τηλεγράφημα
1919 Ιανουάριος 21
infolib image control
Ρουμανικό υπόμνημα προς τον προέδρο της Συνδιάσκεψης της Ειρήνης G.Clemenceau για τη Βεσσαραβία.
Υπόμνημα
<1919>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας S.Pichon σχετικά με την αποστολή Ελληνικού στρατού στη Ρωσία.
Επιστολή
<1919 Ιανουάριος>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την παραχώρηση της Σμύρνης στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
<1919> Φεβρουάριος 3/16
infolib image control
Πίνακας με τις περιουσίες που καταστράφηκαν στη Σμύρνη.
Δήλωση
1919 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το κλείσιμο σχολείου Γαλλίδων καλογραιών.
Τηλεγράφημα
1919 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του B.M.R. προς το στρατηγό Bridges σχετικά με τις εξηγήσεις του αρχηγού του Βουλγαρικού Επιτελείου για τη σύνθεση του Βουλγαρικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1919 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του στρατηγού Bridges προς τον D.M.I. σχετικά με τη σύνθεση του Βουλγαρικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1919 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Γρίβα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη μη απόδοση τιμητικών μεταλλίων στους δικαιούχους.
Τηλεγράφημα
1919 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών για το Νίδερ σχετικά με την κατάσταση του Ελληνικού στρατού στη Ρωσία.
Τηλεγράφημα
1919 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα διαβιβαστικό προς το D.M.I. σχετικά με πληροφορίες του Napier για τη σύνθεση του στρατού.
Τηλεγράφημα
1919 Μάρτιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Bridges προς το D.M.I. σχετικά με μείωση του Βουλγαρικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1919 Μάρτιος 2
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κ.Λαγουδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τηλεγράφημα του Σπυρομήλιου στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Επιστολή
1919 Μάρτιος 7
infolib image control
Επιστολή του G.Sydorenko προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αναφορά που έστειλε στον Πρόεδρο της ειρηνευτικής Επιτροπής στο Παρίσι.
Επιστολή
1919 Μάρτιος 15
infolib image control
Επιστολή του Γ.Καφαντάρη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τρείς πίνακες με τις περιοχές των Νέων Χωρών.
Επιστολή
1919 Μάρτιος 16
infolib image control
Έκθεση του G.Sydorenko προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ειρήνης G.Clemenceau σχετικά με την προσάρτηση της Βουκοβίνας στη Ρουμανία.
Έκθεση
1919 Μάρτιος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του στρατηγού Bridges σχετικά με την επιστράτευση πολιτών στη Βουλγαρία.
Τηλεγράφημα
1919 Μάρτιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του G.H.Q. προς το War Office σχετικά με τη μη αποδοχή των όρων ανακωχής από το Βουλγαρικό λαό.
Τηλεγράφημα
1919 Μάρτιος 29
infolib image control
Επιστολή του Α.Γρίβα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τα αναμνηστικά μετάλλια του Πανευρωπαϊκού πολέμου.
Επιστολή
1919 Μάρτιος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Αντιπροέδρο της Κυβέρνησης και προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με τη συγκέντρωση του ελληνικού στρατού ανατολικά του Αξιού.
Τηλεγράφημα
1919 Μάρτιος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γουναράκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με μετακίνηση του Ιταλικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1919 Μάρτιος 31
infolib image control
Επιστολή του J.M.Keynes προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με ελληνικό αίτημα για οικονομική βοήθεια.
Επιστολή
1919 Μάρτιος 31
infolib image control
Υπόμνημα του Sydorenko προς τον Προέδρο της Συνδιάσκεψης της Ειρήνης G.Clemenceau σχετικά με την όξυνση των σχέσεων υης Ουκρανικής Κυβέρνησης με το αρχηγείο του Γαλλικού στρατού.
Υπόμνημα
1919 Απρίλιος 11
infolib image control
Επιστολή του Αλ.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα παράσημα στους αξιωματικούς του Ελληνικού στρατού.
Επιστολή
1919 Απρίλιος 11
infolib image control
Υπόμνημα του A.Choulguine και του V.Kolossovsky προς τον πρόεδρο της Διάσκεψης της ειρήνης Clemenceau σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στην Ουκρανία.
Υπόμνημα
1919 Απρίλιος 12
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον J.M.Keynes σχετικά με την οικονομική βοήθεια που είχαν υποσχεθεί οι Σύμμαχοι στην Ελλάδα.
Επιστολή
1919 Απρίλιος 13/26
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κ.Λαγουδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με έγγραφο του Υπουργείου Στρατιωτικών.
Επιστολή
1919 Απρίλιος 15
infolib image control
Επιστολή του Sydorenko προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με υπόμνημα που απέστειλε στον πρόεδρο της Διάσκεψης της Ειρήνης.
Επιστολή
1919 Απρίλιος 18
infolib image control
Υπόμνημα του Sydorenko προς τον πρόεδρο της Διάσκεψης της Ειρήνης σχετικά με την κατάληψη της Ουκρανίας από τον Πολωνικό Στρατό.
Υπόμνημα
1919 Απρίλιος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Λ.Παρασκευόπουλο σχετικά με την προετοιμασία της πρώτης μεραρχίας για αποβίβαση στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
1919 Απρίλιος 23/Μάιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη μεταφορά της πρώτης μεραρχίας στρατού στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
1919 Απρίλιος 23/Μάϊος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη στρατιωτική κατοχή της Σμύρνης και την αποστολή του Στεργιάδη στην περιοχή.
Τηλεγράφημα
1919 Απρίλιος 23/Μάιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Λ.Παρασκευόπουλο σχετικά με την παραμονή του συντάγματος στη Μυτιλήνη.
Τηλεγράφημα
1919 Απρίλιος 23/Μάιος 6
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ε.Κανελλόπουλο σχετικά με την αποστολή Ελληνικών μεραρχιών στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
1919 Απρίλιος 23/Μάιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Ε.Κανελλόπουλο σχετικά με τον απόπλου ατμοπλοίων από την Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
1919 Απρίλιος 23/Μάιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Εμ.Ρέπουλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την περιοχή που θα τεθεί υπο στρατιωτική κατοχή.
Τηλεγράφημα
1919 Απρίλιος 26/Μάιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα πλοία που απέπλευσαν για Ελευθερές.
Τηλεγράφημα
1919 Απρίλιος 26/Μάϊος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Εμ.Ρέπουλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πρώτη μεραρχία στρατού.
Τηλεγράφημα
1919 Απρίλιος 26/Μάιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Μαυρουδή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δύναμη των Τούρκων στην περιοχή της Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1919 Απρίλιος 27/Μάιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αλ.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανακοίνωση της κατοχής της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό.
Τηλεγράφημα
1919 Απρίλιος 27/Μάιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αναχώρηση της πρώτης μεραρχίας από τις Ελευθερές.
Τηλεγράφημα
1919 Απρίλιος 28/Μάϊος 11

Bρέθηκαν 47 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution