Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με αίτημα για την παρασημοφόρηση των αδελφών Pirone.
Τηλεγράφημα
1917 Ιανουάριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Βαρατάση προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με αίτημα χορήγησης 48ωρης άδειας.
Τηλεγράφημα
1917 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με ενέργειες του αρχιμανδρίτη Μαυροκορδάτου.
Τηλεγράφημα
<1917> Φεβρουάριος 15/28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τα πωλούμενα θωρηκτά της Χιλής.
Τηλεγράφημα
1914 Μάρτιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επαφή Ελλήνων Πρεσβευτών και Βασιλιά Κωνσταντίνου.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 13/26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Παπαναστασίου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την προσχώρηση της Λευκάδας στην Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 14/27
infolib image control
Τηλεγράφημα Α.Παπαναστασίου σχετικά με την κατάληψη τμήματος της Νοτίου Ηπείρου από τους Ιταλούς.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 15/28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τηλεγράφημα Διομήδη.
Τηλεγράφημα
1917 Απρίλιος 18/Μάιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ανάκληση των Πρεσβευτών της Αγγλίας και της Γαλλίας.
Τηλεγράφημα
1915 Μάϊος 7/20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Υπουργό Εξωτερικών Ν.Πολίτη σχετικά με τις κινήσεις στη Μακεδονία.
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Υπουργό Εξωτερικών Ν.Πολίτη σχετικά με συνομιλία του Διομήδη με τον Πρωθυπουργό της Γαλλίας Ribot.
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 10/23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ίδρυση τηλεγραφικού πρακτορείου στο Παρίσι.
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 24/Ιούνιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πετυχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με πρόταση επιβολής λογοκρισίας στον εγχώριο τύπο.
Τηλεγράφημα
1917 Μάιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη δημοσιεύση λόγων.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με αίτημά του να του ανακοινώνονται οι πολεμικές επιχειρήσεις.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αναδιοργάνωση του Ελληνικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την έναρξη επίθεσης της Αυστρίας κατά της Ιταλίας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την προαγωγή του Στρατηγού Guillaumat.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Ρούσσου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη στάση των Αμερικανών.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς τον Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις ελληνο-ιταλικές σχέσεις.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ.Χαλκιόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αποστολή εμπορευμάτων στο Υπουργείο Στρατοωτικών.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αναχώρηση του Γενικού Γραμματέα της Πρεσβείας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την εκθρόνιση του Βασιλιά Κωνσταντίνου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την πληρωμή φορτίου χαρτιού από το Λονδίνο.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Μεταξά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών της Ιταλίας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Πανά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με συλλαλητήριο αναρχικών.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παραίτηση του Βασιλιά Κωνσταντίνου και την ορκωμοσία του Αλέξανδρου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σπ.Μαρκέτη σχετικά με έκθεση του Α.Αλεξανδρή.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 11/24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την παραίτηση του στρατιωτικού ακολούθου Κούτση.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την εκτέλεση Εβραίων.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Πανά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το Πανρωσικό Συνέδριο εργατών και στρατιωτών.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με επιθυμία της Ρωσίας για ειρήνη αποδεκτή από τους λαούς.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με συζήτηση στη Βουλή της Αγγλίας για την απομάκρυνση του Κωνσταντίνου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη δημοτικότητα της Βασίλισσας της Ρουμανίας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη διακοπή των Ρωσο-Βουλγαρικών διαπραγματεύσεων
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 13/26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Πανά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με αποφάσεις εργατών και στρατιωτών στο συνέδριο του Μίνσκ.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Πανά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με πολιτικές διαδηλώσεις σε πόλεις της Ρωσίας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την κράτηση Ελλήνων από τις Ρουμανικές αρχές.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Καρατζά προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με την αναχώρηση του Εξηντάρη, του Μελά και ίσως του ιδίου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Καρατζά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 14/27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Καρατζά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με αίτημα του Αραβαντινού για επιστροφή του Ε.Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 14/27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Καρατζά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την οργάνωση του Ελληνικού στρατού σύμφωνα με προτάσεις του στρατηγού Genin.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 14/27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την κατάσταση του Ρωσικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη στάση του ιταλικού τύπου απέναντι στη νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την άφιξη του Γάλλου υπουργού Albert Thomas στη Ρουμανία.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις απώλειες του ναυτικού της Αγγλίας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Πανά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την πολιτική κατάσταση της Ρωσίας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ικανότητα των Ρουμάνων αξιωματικών.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υποβολή της παραίτησης του.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το νόμο περί απαλλοτρίωσης των κτημάτων στη Ρουμανία.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αγανάκτηση του βαρώνου Fasciotti για την ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ιταλική προπαγάνδα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αναχώρηση του Dino για το Βουκουρέστι.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 16/29
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου σχετικά με τη διαμαρτυρία της Σερβικής Κυβέρνησης για την αυτονομία της Αλβανίας.
Επιστολή
1917 Ιούνιος 16/29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επιστροφή του Μεταξά.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 16/29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Λιανόπουλου σχετικά με την επιβολή νόμων της Τουρκοκρατίας στα Ιωάννινα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάληψη της πρωθυπουργίας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις τιμές προς τον A.Thomas.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με πιθανές πολιτικές αλλαγές στην πολιτική ηγεσία της Ρουμανίας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την προέλαση του Ρωσικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με δυσμενή δημοσιεύματα του ιταλικού τύπου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αναχώρηση του Berthelot από τη Ρουμανία.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη συμμετοχή των τεσσάρων Δυνάμεων στη διάσκεψη της ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη διοίκηση του πρώτου Σώματος Στρατού.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επιστροφή των ελληνικών αρχών στις περιοχές της Ηπείρου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις επικρίσεις που δέχτηκε ο Sonnino στην Ιταλική Βουλή.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τους πανηγυρισμούς για τις στρατιωτικές επιτυχίες.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ανακάλυψη βομβών στη Γερμανική Πρεσβεία της Κριστιάνιας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Σακτούρη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αναδιαμόρφωση του νομικού πλαισίου της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 20
infolib image control
Έκθεση του Σπ.Μαρκέτη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με συνομιλία του με τον Α.Ρωμάνο για τις πολιτικές σχέσεις Ιταλίας-Ελλάδας.
Έκθεση
1917 Ιούνιος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Μεταξά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με αίτημά του για την επιστροφή χρημάτων που είχε δώσει στην Πρεσβεία της Βέρνης.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος <20>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με διαμαρτυρίες του για κακή του ενημέρωση.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 20
infolib image control
Τηλέγραφημα του Δ.Πανά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με δηλώσεις του Υπουργού Στρατιωτικών της Ρωσίας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος <20>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη βύθιση του αντιτορπιλικού Δόξα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη διακοπή των σχέσεων Ελλάδας-Γερμανίας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αλληλογραφία του Βασιλιά Κωνσταντίνου με προσωπικότητες της Αγγλίας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Ρέντη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη διάθεση της Φινλανδίας απέναντι στους Συμμάχους.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γρυπάρη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Radoslavow.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη συγκέντρωση των εχθρικών δυνάμεων στο Ρουμανικό μέτωπο.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Φραγκίστα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη στάση της Ιταλίας μετά το επεισόδιο στην Τούμπα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Φραγκίστα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη στάση του Γραφείου Τύπου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την έκδοση ομολόγων από την Κυβέρνηση της Ρουμανίας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με δημοσιεύματα του ιταλικού τύπου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Βερενίκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την υποστήριξη του βουλευτή Καραμήτσα προς την κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Λιανόπολου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα Ιωάννινα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με επικείμενη Ρωσο-Ρουμανική επίθεση στη Γαλικία.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη δύναμη του Ρουμανικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την εκτέλεση Σέρβων αξιωματικών στη Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την στελέχωση του Ρουμανικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το σχέδιο εκκένωσης της Ηπείρου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη μη παραχώρηση νοσοκομειακού υλικού στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ενημέρωση της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών για την κατάσταση της Ηπείρου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτρικών σχετικά με μνημόνιο που παρέδωσε στον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σταυρόπουλου προς τον Π.Αργυρόπουλο σχετικά με τα αυτοκίνητα του Υπουργείου Οικονομικών.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργίο Εξωτερικών σχετικά με την εκκένωση της Ηπείρου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την κατάργηση του ελέγχου στην Ιταλία από τις συμμαχικές κυβερνήσεις.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την υποδοχή της Αμερικανικής στρατιωτικής αποστολής από τη Ρουμανική Γερουσία.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ραγκαβή προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επέκταση της επικίνδυνης ζώνης στη θάλασσα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Σακτούρη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη συμπεριφορά του Πατριάρχη Φωτίου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την εκκένωση του Αγίου Όρους.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το θέμα κατάργησης ορισμένων κέντρων ελέγχου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Βερενίκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με συνομιλία του με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελβετίας Αντόρ.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με ανακοινωθέν της Προσωρινής Κυβέρνησης προς τους αντιπροσώπους της για τη στάση που θα πρέπει να κρατήσουν στο Συνέδριο του Παρισού τον Ιούλιο.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παρουσίαση του Ξυδιά.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ημερήσια διιαταγή του Υπουργού Εσωτερικών της Ρωσίας Kerensky.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αντίθεση της Ρωσικής Κυβέρνησης για την επέμβαση της Αντάντ στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την πρόθεση της Αγγλίας να διατεθούν 20 μεραρχίες στο μέτωπο της Θεσσαλονίκης.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το σχέδιο Καραμάνου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Φραγκίστα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ανταλλαγή τηλεγραφημάτων μεταξύ Βενιζέλου και Πάσιτς.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με συνέντευξη του Ε.Βενιζέλου για τις σχέσεις Ελλάδας-Ιταλίας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αναδιοργάνωση του Ελληνικού Στρατού από Γάλλους αξιωματικούς.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Σακτούρη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την παραίτηση του Πατριάρχη Φωτίου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το θέμα της Κέρκυρας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αντικατάσταση του Διευθυντή των Βαλκανικών Υποθέσεων Petriaef.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την απομάκρυνση στρατευμάτων από το Άγιο Όρος.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την πιθανότητα επεισοδίων από βασιλόφρονες μοναχούς του Αγίου Όρους μετά την αποχώρηση του στρατού.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με παράκληση του Νάκου προς το Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την πρόθεση της Σερβίας να εγκαταστήσει την κυβέρνησή της στη Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Καρατζά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την πολιτική κατάσταση της Ελλάδας όπως παρουσιάζεται στον Τύπο της Αμερικής.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Καρατζά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη στάση της Ρωσίας για την αντικατάσταση του Βασιλιά Κωνσταντίνου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επιβίβαση των Καφαντάρη και Νάκου σε γαλλικό πλοίο.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την θέση της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας για την εκλογή του Αλεξάνδρου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη θέση της Ρωσίας για την ανάμειξη στην πολιτική ζωή της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με υπόσχεση της Γαλλίας ότι η Ελλάδα θα έχει την ίδια μεταχείριση με τη Σερβία στις διαπραγματεύσεις της ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Φραγκίστα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την απόφαση της Σερβίας να εγκαταστήσει την κυβέρνησή της στη Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Φραγκίστα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αρθρογραφία του τύπου της Ιταλίας για την Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αναβολή του Συνεδρίου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με νίκη του Ρωσικού στρατού στη περιοχή Στανισλάβ.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την εκτίμηση των Γάλλων αξιωματούχων για τη συμπεριφορά της Ιταλίας στο θέμα εκκένωσης της Κέρκυρας και της Ηπείρου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τον αριθμό μεραρχιών του Μακεδονικού μετώπου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη στάση της Ιταλίας για την εκκένωση της Ηπείρου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την Πατριαρχική κρίση στην Αίγυπτο.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Καρατζά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με οικονομική ενίσχυση της εφημερίδας Τριμπούνα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με αντιδράσεις του πολιτικού κόσμου της Ιταλίας για την ανάμειξη της Αντάντ στα εσωτερικά της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με συνομιλία του με τον Ribot.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Βερενίκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τα δημοσιεύματα του τύπου της Ελβετίας για τη στρατιωτική επέμβαση της Ελλάδας στη Μακεδονία.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την προέλαση του Ρωσικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη δυσαρέσκεια της Γαλλίας για δηλώσεις της Ρωσίας για την Αγγλο-γαλλική επέμβαση στην πολιτική ζωή της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη θέση της Αγγλίας για τη χορηγία του Βασιλιά Κωνσταντίνου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την παραμονή του στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ιταλία.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Καβαλιεράτου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την έκδοση ιταλικών διαβατηρίων σε Αλβανούς.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με επερωτήσεις στη Βουλή της Αγγλίας για τη χορηγία του Βασιλιά Κωνσταντίνου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Καρατζά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με ερώτημα του Αργυρόπουλου για το μέλλον του μετά το τέλος της αποστολής του.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη μη αναχώρηση των Καφαντάρη και Νάκου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Καρατζά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την παραχώρηση κτιρίου για τον Αγγλικό Ερυθρό Σταυρό.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Καρατζά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αναχώρησή του για το Λιανοκλάδι.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μελά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επιστροφή Οθωμανού που είχε απελαθεί.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την έκδοση ιταλικών διαβατηρίων σε Έλληνες ηπειρωτικής καταγωγής.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τον αριθμό των συμμαχικών μεραρχιών στη Μακεδονία.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την εκπροσώπηση της Αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδας στην πανρωσική σύσκεψη της Ιεράς Συνόδου στη Μόσχα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Φραγκίστα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ενίσχυση της εφημερίδας Τριμπούνας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με θέση της Βρετανικής Κυβέρνησης για την αρχή του αποκλεισμού.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την εκκένωση της Ηπείρου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την πρόθεση της Γαλλίας να μην αναμειχθεί στα εσωτερικά της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με συνάντησή του με τον Jonnart.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επιθετική δραστηριότητα της Ρωσίας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Φραγκίστα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με αγγλο-γαλλική προπαγάνδα υπέρ της διεθνοποίησης της Θεσσαλονίκης.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Σακτούρη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με αλλαγές στα Ελληνικά προξενεία της Αιγύπτου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ρίστιτς σχετικά με την παραμονή του στη Ρώμη.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Φραγκίστα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επανεγκατάσταση των Πρεσβευτών.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με αποστολή δυνάμεων της Γερμανίας στη Μακεδονία.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με σύσταση της Γαλλίας να ενημερωθούν οι σύμμαχοι για τις σχέσεις Ελλάδας-Ιταλίας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την υποδοχή του από τον Υπουργό Εξωτερικών της Αγγλίας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη σύσκεψη των Συμμάχων που θα γίνει στο Παρίσι.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Φραγκίστα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με πολιτικές και πολεμικές πληροφορίες.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Σακτούρη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με απόλυση υπαλλήλων από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Αλγέρι.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών στο οποίο εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για το έργο του Ε.Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το διορισμό του ως Πρεσβευτή της Ελλάδας στο Λονδίνο.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επιστροφή των κατασχεθέντων πλοίων.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με πρόταση της Γαλλίας να δημιουργηθεί στην Αθήνα αντιαεροπορική άμυνα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αναβολή αναχώρησης του στρατηγού Μπερτελώ.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος
infolib image control
Τηλεγράφημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με επικείμενη κρίση στην Ιταλία.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αναβολή αναχώρησης του στρατηγού Μπερτελώ.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αντικατάσταση διπλωματικών υπαλλήλων.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Βερενίκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με αίτημα του Φραντζή.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επιστροφή του στόλου στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Βερενίκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη συμπεριφορά των Τούρκων προς το προσωπικό του Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές Ελλάδας-Ιταλίας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 1
infolib image control
Τηλεφγράφημα του Ι.Γενναδίου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με εισήγησή του για διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Σερβία, Ελλάδα και Ρουμανία.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ραγκαβή προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με δύο Γερμανικά υποβρύχια.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη δημοσιεύση τηλεγραφημάτων του Βασιλιά Αλέξανδρου και του Ε.Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το σχηματισμό κυβέρνησης απο τον Μπρατιάνο.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με σύζητησή του με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις σχέσεις Ιταλίας-Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με ενημέρωση για νέα πρόταση των Συμμάχων στον Ε.Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη δίκη του στρατηγού Κόρακα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Βερενίκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Βενιζέλο σχετικά με αίτημα του στρατιωτικού ακολούθου της Πρεσβείας της Κωνσταντινούπολης.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την παρουσία ενόπλων δυνάμεων στους δρόμους της Πετρούπολης.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το σχέδιο του Βενιζέλου για συνεργασία Σερβίας, Ρουμανίας και Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αρθρογραφία του Ελληνοαλβανού πράκτορα Κόνιτσα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την απόσυρση στρατευμάτων από το Άγιο Όρος.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με συνομιλία του Μ. Ρακτιβάν και του Foch.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με σηζήτηση στην Βουλή της Αγγλίας για το πολιτειακό ζήτημα στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ενημέρωση της Κυβέρνησης της Γαλλίας για το πρόβλημα των ορίων της Ηπείρου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τους όρους της Γαλλίας για την επιστροφή του στόλου στην Ελληνική Κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την οικονομική ενίσχυση της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη διένεξη Γαλλίας-Ιταλίας για τον έλεγχο της θαλάσσιας περιοχής της Κέρκυρας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με ταραχές στους δρόμους της Πετρούπολης.
Υπόμνημα
1917 Ιούλιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με συζήτηση στην Βουλή της Αγγλίας για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Βερενίκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη σύλληψη Ελλήνων από τις Γερμανικές Αρχές.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αποχώρηση των ιταλικών στρατευμάτων από την Κέρκυρα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την πολιτική κατάσταση στη Ρωσία.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Αργυρόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με μετάβασή του στη Θάσο.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Βερενίκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αποστολή Ελλήνων γερμονόφιλων κατασκόπων στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την απόδοση της Θάσου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη διάσκεψη του Παρισιού.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι. Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με συζήτησή του με την Κυβέρνηση της Αγγλίας για τον έλεγχο μετακίνησης στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επανάσταση στην Αγία Πετρούπολη.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αυτονομία της Φινλανδίας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την παροχή δανείου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ά.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις θέσεις της Γαλλίας για την οικονομική ενίσχυση της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την απόδοση του στόλου στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ά.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με απόψεις του Jonnart για την κατάργηση του ελέγχου στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με συζήτηση του με τον Jonnart.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το θέμα της Ηπείρου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών στο οποίο εκφράζονται τα συγχαρητήρια των Ελλήνων προς τον Βενιζέλο για την προσφορά του στο Έθνος.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την κατάργηση του Συμμαχικού ελέγχου.
Βεβαίωση
1917 Ιούλιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Φραγκίστα σχετικά με την εγακατάσταση της Κυβέρνησης της Σερβίας στη Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη σύσκεψη των ελληνικών κοινοτήτων της Ρωσίας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την παραίτηση του Ρώσου Πρωθυπουργού G.Y.Lvov.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Αργυρόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επίταξη κτιρίων για την εγκατάσταση Υπουργείων της Σερβίας.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Αργυρόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την παραχώρηση προνομίων στους Εβραίους της Θεσσαλονίκης.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το θέμα της Ηπείρου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την εντύπωση για διαφωνία ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελλάδας και στο Παλάτι.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Παπαντωνίου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τον έμπορο Δ.Τσικλητήρα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς τον Π.Αργυρόπουλο σχετικά με το δίκτυο κατασκοπείας στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με διαμαρτυρίες των Ελλήνων της Ελβετίας στις Ρωσικές Αρχές.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις σχέσεις Γερμανίας-Λένιν.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αναγνώριση του βασιλιά Αλέξανδρου από τη Ρωσία.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Πετρούπολη.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Σακτούρη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την κατάσταση της ελληνικής παροικίας στην Αίγυπτο.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετκά με τη μη επιβολή δελτίου ψωμιού στη Γαλλία.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την κατάργηση του Συμμαχικού ελέγχου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την κατάργηση του Συμμαχικού ελέγχου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 9
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την απόφαση της Γερμανίας να βυθίσει τα εξοπλισμένα εμπορικά πλοία.
Σημείωμα
<1917>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το θέμα της εφημερίδας Τριμπούνα.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη διαφυγή κειμηλίων από τα μοναστήρια του Αγίου Όρους.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Βερενίκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με επικείμενη απόπειρα δολοφονίας του Ε.Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Σακτούρη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ταχυδρομική επικοινωνία Ελλάδας-Αιγύπτου.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ. Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την παλιννόστηση Ρώσων στην Οδησσό.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μελά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη βοήθεια Άγγλων αξιωματικών στη Σάμο.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούλιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Βαρατάση προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής για τη Βόρειο Ήπειρο.
Τηλεγράφημα
1917 Αύγουστος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Παρασκευόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αποστολή ελληνικού πλοίου για την παραλαβή εφέδρων.
Τηλεγράφημα
1917 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την πώληση κινεζικών καταδρομικών.
Τηλεγράφημα
1917 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι. Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με επιστολή του Armstrong.
Τηλεγράφημα
1917 Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Έκθεση του Α.Αλεξανδρή προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις στη Γερμανία.
Έκθεση
1917 Σεπτέμβριος 26/Οκτώβριος 9
infolib image control
Έκθεση του Α.Αλεξανδρή προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις στη Γερμανία.
Έκθεση
1917 Οκτώβριος 10/23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Παρασκευόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη συνδρομή Ελλήνων της Αιγύπτου.
Τηλεγράφημα
1917 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Έκθεση του Α.Αλεξανδρή προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την προπαγανδιστική δράση της Βουλγαρίας.
Έκθεση
1917 Οκτώβριος 2/15
infolib image control
Έκθεση του Α.Αλεξανδρή προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την πολιτική κατάσταση της Αυστρίας.
Έκθεση
1917 Οκτώβριος 15/28
infolib image control
Έκθεση του Α.Αλεξανδρή προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις προσπάθειες της Βουλγαρίας να κερδίσει τη συμπάθεια της κοινής γνώμης των κρατών της Αντάντ.
Έκθεση
1917 Οκτώβριος 17/30
infolib image control
Έκθεση του Ι.Καραγιαννίδη προς τον Πρεσβευτή της Ολλανδίας στο Βερολίνο σχετικά με τη δεινή κατάσταση των κατοίκων της Δράμας, των Σερρών και της Καβάλας.
Έκθεση
1917 Οκτώβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου σχετικά με την τιμή του μοσχαριού της εταιρίας Swift Beef.
Τηλεγράφημα
1917 Οκτώβριος 19
infolib image control
Έκθεση Α.Αλεξανδρή προς το Υπουργείο Εξωτερικών και τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επικείμενη σύναψη ειρήνης.
Έκθεση
1917 Οκτώβριος 26/Νοέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με προμήθεια δερμάτων.
Τηλεγράφημα
1917 Οκτώβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αγορά πολεμικών πλοίων.
Τηλεγράφημα
1917 Νοέμβριος 5/18
infolib image control
Έκθεση του Α.Φορέστη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την εθνική ταυτότητα της Ηπείρου.
Έκθεση
1913 Νοέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο σχετικά με το πρόγραμμα παραμονής του Ε.Βενιζέλου στο Παρίσι.
Τηλεγράφημα
1917 Νοέμβριος 12/25
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση του στρατεύματος.
Επιστολή
1917 Νοέμβριος 13/26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου σχετικά με διαμαρτυρία του Γάλλου πρωθυπουργού P.Painleve για τα έκτροπα του Ελληνικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1917 Νοέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σπ.Μαρκέτη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με συνομιλία του Kωνσταντίνου με το διοικητή του ελληνικού στρατού Χατζόπουλο.
Τηλεγράφημα
1917 Νοέμβριος 17/30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Κουντουριώτη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο σχετικά με επικείμενη επίθεση κατά της Θεσσαλονίκης.
Τηλεγράφημα
1917 Νοέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Κουντουριώτη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας για τον Ε.Βενιζέλο στο Λονδίνο σχετικά με επικείμενη αντικατάσταση του Γάλλου αρχιστράτηγου Σαρράιγ.
Τηλεγράφημα
1917 Νοέμβριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σπ.Μαρκέτη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με πράξεις Βουλγάρων.
Τηλεγράφημα
1917 Νοέμβριος 28
infolib image control
Κατάλογος με θέματα για συζήτηση μεταξύ των ι Συμμάχων κατά τη διάσκεψή τους στο Παρίσι στις 29 Νοεμβρίου 1917.
Κατάλογος
1917 Νοέμβριος 29
infolib image control
Κατάλογος με τα ονόματα των εκπροσώπων που θα παρευρίσκονταν στη συνδιάσκεψη της 29ης Νοεμβρίου.
Κατάλογος
1917 Νοέμβριος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πρεσβευτή της Ελλάδας στη Σερβία Ι.Κουντουριώτη προς τον Πρεσβευτή της Ελλάδας στο Παρίσι Α.Ρωμάνο σχετικά με μετακινήσεις Βουλγαρικών στρατευμάτων.
Τηλεγράφημα
1917 Νοέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Α.Αλεξανδρή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις προθέσεις της Βουλγαρικής Κυβέρνησης και την επιρροή των Ελλήνων της Ελβετίας.
Επιστολή
infolib image control
Έκθεση του Αλεξανδρή με θέματα την ελληνική πολιτική δράση, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, την Ιταλία, το Ηπειρωτικό-αλβανικό ζήτημα, το Μικρασιατικό ζήτημα και τον Κωνσταντίνο.
Έκθεση
1917 Νοέμβριος 8/21
infolib image control
Σημείωμα του Ν.Πολίτη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη θέση της Εθνικής Τράπεζας για το δανειοληπτικό πρόβλημα.
Σημείωμα
1917 Δεκέμβριος 1/14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Κουντουριώτη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με σχέδιο δράσης της Αγγλίας για την αντιμετώπιση της έκρυθμης κατάστασης στη Ρωσία.
Τηλεγράφημα
1917 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Κουντουριώτη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με συνάντηση του Πρεσβευτή της Αμερικής στην Πετρούπολη με τον Τρότσκι.
Τηλεγράφημα
1917 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς τον Α.Ρωμάνο για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με σύναψη ανακωχής μεταξύ Ρωσίας και Ρουμανίας.
Τηλεγράφημα
1917 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την άποψη του Διευθυντή των Βαλκανικών Υποθέσεων για τις θέσεις της Ελλάδας και της Ρωσίας.
Τηλεγράφημα
1917
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πρακτορείου Havas σχετικά με το τουρκικό ναυτικό και πρόταση του Ριφάτ Πασά γαι συμμετοχή της Τουρκίας στον ευρωπαϊκό πόλεμο.
Τηλεγράφημα
<1917>
infolib image control
Έκθεση σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν Ελλάδα και Αμερική μετά την προειδοποίηση της Γερμανίας οτι τα υποβρύχια της θα βυθίζουν κάθε εμπορικό πλοίο των αντιπάλων.
Έκθεση
<1917>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την κυβερνητική κρίση στη Ρουμανία.
Τηλεγράφημα
1917
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Βερενίκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τον ανεφοδιασμό σιτηρών και καυσίμων της Γερμανίας από τη Ρουμανία.
Τηλεγράφημα
1917
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Καψαμπέλη προς τον Ν.Πολίτη για να τον συγχαρεί για την ανάληψη του Υπουργείου Εξωτερικών.
Τηλεγράφημα
1917
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Καψαμπέλη για να τον ευχαριστήσει για το τηλεγράφημά του.
Τηλεγράφημα
1917
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ.Χαλκιόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με κατάλογο εμπορευμάτων που χορηγεί η Αγγλική επιμελητεία.
Τηλεγράφημα
<1917> Απρίλιος 26
infolib image control
Έκθεση σχετικά με αποφάσεις της Οικονομικής Συνδιάσκεψης των Συμμάχων.
Έκθεση
<1917>
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την ανάγκη της Ελλάδας για βοήθεια από τους Συμμάχους.
Έκθεση
<1917>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Σκουλούδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή πολεμικών πλοίων στην Κωνσταντινούπολη από την Ιταλία, την Αγγλία και άλλες Δυνάμεις.
Τηλεγράφημα
<1917>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον Ηπειρωτικό Αγώνα.
Τηλεγράφημα
<1917>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Βασιλιά Αλέξανδρου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο ζητεί να του εκθέσει προφορικά τις απόψεις του.
Τηλεγράφημα
1917 Ιούνιος 14
infolib image control
Κείμενο διαμαρτυρίας της Σερβίας σχετικά με την ανακήρυξη της Αλβανίας σε προτεκτοράτο της Ιταλίας.
Διακοίνωση

                                                                            infolib-libsolution