Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών για το Ηπειρωτικό ζήτημα.
Τηλεγράφημα
1916 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς τον Υπουργό Εξωτερικών για τη συνάντηση του Buxton με τους Βουλγάρους.
Τηλεγράφημα
1916 Μάρτιος 11/24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς τον Υπουργό Εξωτερικών για τις σχέσεις της Βουλγαρίας με την Αντάντ.
Τηλεγράφημα
1913 Μάρτιος 12/25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς τον Υπουργό Εξωτερικών για τους όρους της διακήρυξης της ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1916 Μάρτιος 16/29
infolib image control
Επιστολή του Ι.Γεννάδιου προς τον Σ.Σκουλούδη για το κλίμα δυσφορίας κατά των Γερμανών.
Επιστολή
1916 Μάρτιος 29/ Απρίλιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δενδραμή για τα επεισόδια κατά των Ελλήνων στη Δράμα.
Τηλεγράφημα
1916 Απρίλιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για την παροχή δανείου και προμηθειών στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1916 Απρίλιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τη νέα αγγλική ναυτική αποστολή.
Τηλεγράφημα
1916 Μάιος 19/Ιούνιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για την άδεια του Γενικού Προξένου της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
1916 Μάιος 21/Ιούνιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών για την τοποθέτηση υπαλλήλου καριέρας στο Λιβούρνο.
Τηλεγράφημα
1916 Ιούνιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τη μεταβίβαση εμπορευμάτων.
Τηλεγράφημα
1916 Ιούνιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Πολυχρονιάδη προς το Υπουργείο Εξωτερικών για την καταβολή αποζημείωσης από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και τη Ρωσία.
Τηλεγράφημα
1916 Ιούνιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τις χρηματικές απαιτήσεις του πλοιάρχου του "Αδαμάντιος Λαιμός".
Τηλεγράφημα
1916 Ιούνιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τη δυσχέρεια επισιτισμού της Παλαιάς Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1916 Ιούνιος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Πολυχρονιάδη προς το Υπουργείο Εξωτερικών για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Δ Σώμα Στρατού στο Gorlitz.
Τηλεγράφημα
1916 Ιούλιος 19
infolib image control
Έκθεση του Guillemin προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα
Έκθεση
1916 Αύγουστος 6
infolib image control
Πρακτικά συνομιλίας του Α.Ζαΐμη με τον Sir F.Elliot για τη θέση της Ελλάδας μετά από τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις.
Πρακτικό
1916 Αύγουστος 17/30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ζαΐμη προς τον Α.Ρωμάνο και τον Ι.Γεννάδιο για την έξοδο της Ρουμανίας από την ουδετερόττητα.
Τηλεγράφημα
1916 Αύγουστος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ζαΐμη προς τον Α.Ρωμάνο για τη βολιδοσκόπηση των αντιδράσεων της Αγγλικής Κυβέρνησης.
Τηλεγράφημα
1916 Αύγουστος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Ζαΐμη για τη στάση της Γαλλικής Κυβέρνησης απέναντι στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1916 Αύγουστος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ζαΐμη προς τον Α.Ρωμάνο και τον Ι.Γεννάδιο για τις συνομιλίες που θα έχει με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Γαλλίας και της Αγγλίας.
Τηλεγράφημα
1916 Αύγουστος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Ζαΐμη σχετικά με τη διαβεβαίωση του Briand για τη στάση της Ρωσίας και της Ιταλίας.
Τηλεγράφημα
1916 Αύγουστος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Ζαΐμη για τη λήψη συμπληρωματικών τηλεγραφημάτων.
Τηλεγράφημα
1916 Αύγουστος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς τον Α.Ζαΐμη για τη λήψη οδηγιών.
Τηλεγράφημα
1916 Αύγουστος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Ζαΐμη για τη στήριξη της Ελλάδας από τη Γαλλική Κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1916 Αύγουστος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς τον Α.Ζαΐμη για την ικανοποίηση της Αγγλικής Κυβέρνησης για το μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Τηλεγράφημα
1916 Αύγουστος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα προς τον στρατηγό Sarrail για τη σύρραξη στην Ανατολική Μακεδονία.
Τηλεγράφημα
1916 Αύγουστος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς τον Α.Ζαΐμη για το ύψος της οικονομικής και πολεμικής βοήθειας προς την Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1916 Αύγουστος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Ζαΐμη για την ανυπομονησία της Γαλλίας να δει την Ελλάδα σύμμαχο της Αντάντ.
Τηλεγράφημα
1916 Αύγουστος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κοντούλη προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον καθορισμό των νοτίων συνόρων της Κορυτσάς.
Τηλεγράφημα
1916 Αύγουστος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ζαΐμη προς τον Δ.Πανά και προς τις Πρεσβείες της Ρώμης και του Βουκουρεστίου για την αναθεώρηση της Ελληνικής πολιτικής γραμμής.
Τηλεγράφημα
1916 Αύγουστος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Ζαΐμη για την παραίτηση του τελευταίου.
Τηλεγράφημα
1916 Αύγουστος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ζαΐμη προς τον Α.Ρωμάνο για την πολιτική της διαδόχου κυβέρνησης.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Ζαΐμη για την εμπιστοσύνη της Γαλλίας στην πολιτική ηγεσία της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Ζαΐμη για τη στάση της Αντάντ προς την Ελλάδα και προς τον Βασιλέα Κωνσταντίνο.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καραπάνου προς τις Πρεσβείες Παρισίων, Λονδίνου, Ρώμης και Αγίας Πετρούπολης για τη γνωστοποίηση στις αντίστοιχες Κυβερνήσεις της σύστασης της νέας Κυβέρνησης.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου προς τον Α.Καραπάνο για τις οδηγίες που έλαβε.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καραπάνου προς τις Πρεσβείες της Ελλάδας στη Ρώμη και στην Αγία Πετρούπολη.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καραπάνου προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Βουκουρέστι για την πρόθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης να συνεχίσει την ίδια πολιτική προς τη Ρουμανία και τις Δυνάμεις της Αντάντ.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο για την παράδοση ελληνικής στρατιωτικής μονάδας στις Γερμανικές αρχές.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καραπάνου προς τον Α.Ρωμάνο και τον Ι.Γεννάδιο για το κείμενο της ελληνικής διακοίνωσης και τους όρους της Ελλάδας για να πολεμήσει στο πλευρό της Αντάντ.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 6/19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καραπάνου προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο για τη μετάβαση του Ταγματάρχη Χατζόπουλου στη Γερμανία χωρίς τη συγκατάθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καραπάνου προς τον Α.Ρωμάνο για την παραλαβή κρυπτογραφημένης απάντησης της Κυβέρνησης.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καραπάνου προς την Ελληνική Πρεσβεία της Ρώμης για το περιεχόμενο ανακοίνωσης που της εστάλει.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 7/20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Πανά προς το Υπουργείο Εξωτερικών για την ικανοποίηση της Ρωσικής Κυβέρνησης από το νέο σχήμα της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο για την ικανοποίηση του Briand από τις εξηγήσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς τον Α.Καραπάνο για την ενημέρωση της Αγγλικής Κυβέρνησης.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο για την προειδοποίηση προς την Κυβέρνηση να είναι επιφυλακτική προς την Ιταλία.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου προς τον Α.Καραπάνο με τη βεβαίωση προς την Κυβέρνηση ότι δεν θα υπάρξει διαρροή πληροφοριών.
Τηλεγράφημα
<1916 Σεπτέμβριος>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο για τη στάση της Αγγλίας απέναντι στη νέα Ελληνική Κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Πανά προς τον Α.Καραπάνο για τη στάση της Ρωσικής Κυβέρνησης απέναντι στις δηλώσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καραπάνου προς τον Α.Ρωμάνο σχετικά με τις αντιρρήσεις της Αγγλίας.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο για τον όρο της απόλυτης μυστικότητας που θέτει η Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς τον Α.Καραπάνο για την απόρριψη των Ελληνικών προτάσεων από τις Δυνάμεις της Αντάντ.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο για την απόρριψη από τη Γαλλία του όρου της μυστικότητας.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο για την απόφαση της Αγγλίας να μην αναγνωρίσει τη νέα Ελληνική Κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καραπάνου προς τις Πρεσβείες του Βερολίνου και της Σόφιας για τη δυσαρέσκεια της Ελλάδας εξ αιτίας της συμπεριφοράς των βουλγαρικών αρχών προς τους κατοίκους των πόλεων της Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 10/23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καραπάνου προς τον Α.Ρωμάνο για τη σημασία της τήρησης απόλυτης μυστικότητας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 10/23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Πανά προς τον Α.Καραπάνο για τη συζήτηση της Ρωσικής Κυβέρνησης με τις άλλες Δυνάμεις της Αντάντ για τις Ελληνικές προτάσεις.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο για τις προτάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο για την ενημέρωση της Ρωσίας για το περιεχόμενο των ελληνικών προτάσεων.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καραπάνου προς τον Ι.Γεννάδιο για τα τηλεγραφήματα που αντάλλαξε με τον Ρωμάνο.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καραπάνου προς τον Α.Ρωμάνο για την αντίδραση της Αγγλίας στις ελληνικές προτάσεις.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο για την έλλειψη εμπιστοσύνης της Γαλλίας και της Αγγλίας στη νέα Ελληνική κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο για τη δυσπιστία που επικρατεί στους πολιτικούς κυκλούς της Γαλλίας και της Αγγλίας.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο για τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει στον αγγλικό και στον ελληνικό τύπο.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καραπάνου προς τον Α.Ρωμάνο για τις ανησυχίες του για την αντίδραση της Ιταλίας μετά την κοινοποίηση των ελληνικών προτάσεων στην Αγία Πετρούπολη.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 11/24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καραπάνου προς τον Δ.Πανά για την κοινοποίηση των ελληνικών προτάσεων στη Ρωσική Κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 11/24
infolib image control
Σημείωμα προς τη Γερμανική Πρεσβεία για την αθέτηση των εγγυήσεων που εδόθηκαν στην Ελληνική Κυβέρνηση.
Σημείωμα
1916 Σεπτέμβριος 11/24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο για την τήρηση της μυστικότητας.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο για τη στάση των Δυνάμεων της Αντάντ.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο για τη στάση της Αγγλικής Κυβέρνησης.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ραγκαβή προς το Υπουργείο Εξωτερικών για την απογοήτευση της Ρουμανικής Κυβέρνησης για τη στάση της νέας Ελληνικής Κυβέρνησης.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο για τις σκέψεις της Γαλλικής Κυβέρνησης για τους χειρισμούς της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο σχετικά με τη διαρροή της είδησης ότι η Ιταλία δεν έλαβε γνώση των ελληνικών προτάσεων.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο για τη άρνηση της Αγγλίας να πιστέψει στην ειλικρίνεια των ελληνικών προτάσεων.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο για την αντιμετώπιση των ελληνικών προτάσεων.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καραπάνου προς τον Επιτετραμμένο της Ελλάδας στο Βουκουρέστι για τις ελληνορουμανικές σχέσεις.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 13/20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σλήμαν προς το Υπουργείο Εξωτερικών για πιθανή επιστράτευση των Ελλήνων της Αμερικής.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Πανά προς τον Α.Καραπάνο για τη συνομιλία του με το Ρώσο Πρωθυπουργό.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καραπάνου προς τον Α.Ρωμάνο σχετικά με την απάντηση προς τις ελληνικές προτάσεις.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο για την απάντηση στις προτάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο για τη στάση της Αγγλίας και της Γαλλίας απέναντι στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο για την τελική απάντηση της Αντάντ στην ελληνική πρόταση.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καραπάνου προς τον Α.Ρωμάνο για τις εξηγήσεις στον Briand για το λόγο που αγνοήθηκαν οι υποδείξεις του.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 16/29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καραπάνου προς τον Α.Ρωμάνο για τη στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης μετά από τις συστάσεις που της έγιναν.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 16/29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο για την παράδοση τηλεγραφήματος στον Briand.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο για τους όρους που πιστεύει ότι θα περιέχει η απάντηση της Αντάντ.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Πανά προς τον Α.Καραπάνο για την απάντηση της Ρωσίας στην ελληνική διακοίνωση.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Α.Καραπάνο για τους χειρισμούς της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Βασιλιά.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς τον Α.Καραπάνο με την πληροφορία ότι θα ζητηθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση να κηρύξει πόλεμο.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ραγκαβή προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τις πληροφορίες που έλαβε.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Καρατζά προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τη στάση που πρέπει να κρατήσει απέναντι στην Ολλανδική Κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ραγκαβή προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τη στρατιωτική κατάσταση στη Ρουμανία.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ραγκαβή προς τον Α.Καραπάνο για την ισορροπία στα Βαλκάνια.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τη διακοίνωση της Αγγλίας προς την Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Sir F.Elliot προς τον Ε.Βενιζέλο για το ποσό που θα δανείσουν οι Σύμμαχοι στην Τράπεζα Αθηνών και στην Ιονική Τράπεζα.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 22/Οκτώβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς την Ελληνική Πρέσβεια στο Παρίσι για τα γεγονότα που οδήγησαν την Ελληνική Κυβέρνηση σε παραίτηση.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ραγκαβή προς το Υπουργείο Εξωτερικών για την κατάσταση που επικρατεί στο Βουκουρέστι.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Ν.Πολίτη για τη σημασία που δίνει η Γαλλία στην επάνοδο του Βενιζέλου στην εξουσία.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την άποψη της Ιταλίας για το Ηπειρώτικο ζήτημα.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 31/Οκτώβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου για την παραγγελία στρατιωτικού φορτηγού αυτοκινήτου.
Τηλεγράφημα
1916 Οκτώβριος 13/26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το ατμόπλοιο "Κατίνα".
Τηλεγράφημα
1916 Οκτώβριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τη σύσκεψη των υπουργών της Αγγλίας και της Γαλλίας.
Τηλεγράφημα
1916 Οκτώβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για την αγορά πλοίου από την Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1916 Οκτώβριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα των Συναδινού και Παπαμιχαλόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για την αποστολή επιστολής προς την Πανελλήνια Ένωση.
Τηλεγράφημα
1916 Οκτώβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Guillemin προς τον Ε.Βενιζέλο για τη χρηματοδότησή του.
Τηλεγράφημα
1916 Οκτώβριος 27/Νοέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το αίτημα της Αγγλίας προς τη Γαλλία για την πραγματοποίηση οικονομικής παραχώρησης στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1916 Οκτώβριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Βαρατάση προς το Υπουργείο Εξωτερικών για την επαγρύπνηση των αρχών της Κέρκυρας.
Τηλεγράφημα
1916 Οκτώβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Guillemin προς τον Briand με το οποίο διαβιβάζει τηλεγράφημα του Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
1916 Νοέμβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Θεοτόκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τους Γερμανούς υπήκοους στη Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
1916 Νοέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα σχετικά με τα τηλεγραφήματα του Guillemin.
Τηλεγράφημα
1916

                                                                            infolib-libsolution