Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Υπόμνημα του Κ. Κινδάπογλου για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας που διοικείται από τον Μητροπολίτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά σειρά ; και από το Πατριαρχείο Αντιοχείας.
Υπόμνημα
1915 Ιανουάριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε. Βενιζέλου προς τις Πρεσβείες της Ελλάδας στο Λονδίνο, στο Παρίσι και στην Πετρούπολη σχετικά με στρατιωτική βοήθεια της Ελλάδας στη Σερβία.
Τηλεγράφημα
1915 Ιανουάριος 12/25
infolib image control
Τηλεγράφημα του E. Grey προς τον F. Elliot σχετικά με εδαφικές παραχωρήσεις προς την Ελλάδα στη Μικρά Ασία.
Τηλεγράφημα
1915 Ιανουάριος 23
infolib image control
Εμπιστευτική επιστολή του E. Grey προς τον F. Elliot με την οποία του ζητεί να μεταφέρει τις ευχαριστίες του στο Βενιζέλο.
Επιστολή
1915 Ιανουάριος 26
infolib image control
Ανακοίνωση του Πρεσβευτή της Γαλλίας στην Αθήνα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με πρόταση του Βενιζέλου να σταλεί συμμαχικός στρατός στη Θεσσαλονίκη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1915 Φεβρουάριος 2/15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πετυχάκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την κατακευή αεροδρομίου στην Τένεδο.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του Ε. Βενιζέλου προς τις Πρεσβείες της Ελλάδας στο Παρίσι και στο Λονδίνο σχετικά με την αντίθεσή του σε πρόταση της Αγγλίας και της Γαλλίας για την αντιμετώπιση της βουλγαρικής απειλής.
Επιστολή
1915 Φεβρουάριος 3/16
infolib image control
Τηλεγράφημα Θ. Σοφούλη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με διαμαρτυρίες του Αυστριακού προξένου.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με συνομιλία του με τον Υπουργό Οικονομικών της Αγγλίας.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ρωμάνου σχετικά με την αγορά Αργεντινών θωρηκτών.
Τηλεγράφημα
<1915> Φεβρουάριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το περιέχόμενο συνομιλίας του με τον E. Grey.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών εκθέτει αντιλήψεις του Reeves για έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αθ. Xαλκιόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τα έπιπλα του Προξενείου.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ. Τσαμαδού προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με προσβολή του Ναυτικού ακολούθου της Ελλάδας Κριεζή από Τούρκο αστυνομικό.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά σχετικά με την αποστολή ελαίου.
Τηλεγράφημα
<1915-1916> Φεβρουάριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι. Δραγούμη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με πολεμικές προετοιμασίες της Βουλγαρίας.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι. Δραγούμη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με απόφαση της Τριπλής Συμμαχίας για κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και εκτιμήσεις για τη στάση της Βουλγαρίας.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ. Τσαμαδού προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη στάση του Ελληνισμού μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Συμμάχους.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ. Σισιλιάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη Γαλλική λογοκρισία.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π. Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις απόψεις του Filipesco για την έξοδο της Ρουμανίας στον πόλεμο.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ. Τσαμαδού προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με εγκύκλιο που απέστειλε στα Προξενεία.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι. Γρυπάρη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την πρόσκληση πολιτών στο στρατό.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το δισταγμό της Ιταλίας να βγεί στον πόλεμο.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Θεοτόκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ανησυχία της Γερμανικής Κυβέρνησης για την παραίτηση Μεταξά.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν. Θεοτόκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη στάση της Αυστρίας απέναντι στην Ιταλία.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ. Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με συζήτησή του με τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι. Δραγούμη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την εκστρατεία στα Δαρδανέλλια.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις αντιλήψεις της Ιταλίας για την έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ρωμάνου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με απόψεις του Delcassé.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Γ. Χρ.Ζωγράφου προς τις Πρεσβείες της Ελλάδας στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στην Πετρούπολη, στη Νίς, στο Βουκουρέστι και στη Ρώμη σχετικά με την ενημέρωση που έκανε στους Πρεσβευτές της Τριπλής Συμμαχίας
Επιστολή
1915 Μάρτιος 9/22
infolib image control
Επιστολή του Λ. Κορομηλά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παραίτηση της Κυβέρνησης.
Επιστολή
1915 Μάρτιος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι. Σταυρίδη προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με συνομιλία με τον Lloyd George.
Τηλεγράφημα
1915 Μάρτιος 24
infolib image control
Ανακοίνωση των Συμμαχικών δυνάμεων για την εξωτρεική πολιτική της νέας ελληνικής κυβέρνησης.
Αρχειακό Τεκμήριο
1915 Μάρτιος 30/Απρίλιος 12
infolib image control
Πρακτικά της συνομιλίας του Βενιζέλου με τους Πρεσβευτές των Δυνάμεων της Τριπλής Συμμαχίας
Πρακτικό
1915 Μάρτιος 30/Απρίλιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ. Χρ. Ζωγράφου προς τον Α. Ρωμάνο σχετικά με απόψεις της Ελλάδας για τη στάση της Βουλγαρίας.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 2
infolib image control
Οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών προς τον Πρίγκηπα Γεώργιο σχετικά με την υπογραφή συνθήκης της Ελλάδας με την Τριπλή Συμμαχία.
Οδηγίες
1915 Απρίλιος 3/16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Χρ.Ζωγράφου προς τον Ι.Γεννάδιο σχετικά με τις συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 3/22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υπουργείου Εξωτερικών προς τους Πρεσβευτές της Ελλάδας σχετικά με τη θέση της Ελλάδας για την Βουλγαρική ουδετερότητα.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 7/20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ. Χρ. Ζωγράφου προς τον Α.Ρωμάνο σχετικά με το περιεχόμενο διακοίνωσης της Ελλάδας προς την Τριπλή Συμμαχία.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 8/21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Χρ.Ζωγράφου προς τον Ι.Γεννάδιο σχετικά με σημείωμα που έστειλε στο Ρωμάνο.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 3/22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ. Χρ. Ζωγράφου προς τον Α. Ρωμάνο σχετικά με διευκρινίσεις του Υπουργείου Εξωτερικών προς τον Πρεσβευτή της Αγγλίας.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 10/23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ. Χρ. Ζωγράφου προς τον Α. Ρωμάνο σχετικά με συνομιλίες του Πολίτη με τον Πρεσβευτή της Αγγλίας.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 10/23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Πολιτικό Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τη συνομιλία του με τον E. Grey.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ρωμάνου προς το Πολιτικό Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τηλεγράφημα του Πρίγκηπα Γεωργίου.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 16
infolib image control
Υπόμνημα με τις θέσεις της Ελλάδας μετά τη μη εγγύηση της εδαφικής της ακεραιότητας από τη Συμμαχία.
Υπόμνημα
1915 Απρίλιος 17/30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ. Χρ. Ζωγράφου προς τις Ελληνικές Πρεσβείες Παρισίου, Λονδίνου και Πετρούπολης.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 18/Μάιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για το Βενιζέλο σχετικά με τηλεγράφημα του Πρίγκηπα Γεωργίου.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ. Χρ. Ζωγράφου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με συνομιλία του με τον F. Elliot.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 21/Μάιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με απόψεις του Υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας για την προσχώρηση της Ελλάδας στην Αντάντ.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ. Χρ. Ζωγράφου προς τον Α. Ρωμάνο σχετικά με τις εδαφικές διεκδικήσεις της Ελλάδας στη Μικρά Ασία.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 22/Μάιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Χρ.Ζωγράφου προς τον Α.Ρωμάνο σχετικά με τους όρους συμμετοχής της Ελλάδας στην Αντάντ.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 23/Μάιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα Του Γ.Χ ρ. Ζωγράφου προς τον Α. Ρωμάνο σχετικά με τις συνομιλίες του με τον Ντελκασέ.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 23/Μάιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την είσοδο της Ελλάδας στην Αντάντ.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με έκθεση του Πρίγκηπα Γεωργίου για τη θέση της Ελλάδας απέναντι στη Τριπλή Συνεννόηση.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τηλεγράφημα του Γεωργίου για είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τηλεγράφημα του Πρίγκηπα Γεωργίου.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τηλεγράφημα του Πρίγκηπα Γεωργίου για προσχώρηση της Ελλάδας στην Αντάντ.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με έκκληση του Πρίγκηπα Γεωργίου για προσχώρηση της Ελλάδας στην Αντάντ.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Βασιλιά Κωνσταντίνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Πρίγκηπα Γεώργιο σχετικά με τους λόγους που διστάζει να προσχωρήσει στην Αντάντ.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Χρ.Ζωγράφου προς τους Ι.Γεννάδιο και Δ.Κακλαμάνο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις Ελλάδας Συμμάχων.
Τηλεγράφημα
1915 Απρίλιος 30/Μάιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ρωμάνου προς τον Γ. Χρ. Ζωγράφο σχετικά με στροφή των Συμμάχων προς τη Βουλγαρία.
Τηλεγράφημα
1915 Μάϊος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ρωμάνου προς τον Γ. Χρ. Ζωγράφο σχετικά με την απόδοση της Καβάλας στη Βουλγαρία.
Τηλεγράφημα
1915 Μάϊος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αντικατάσταση του E. Grey.
Τηλεγράφημα
1915 Μάϊος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι. Αλεξανδρόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη στάση της Σερβίας για εδαφικές παραχωρήσεις στη Βουλγαρία.
Τηλεγράφημα
1915 Μάϊος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την απάντηση της Βουλγαρίας στις προτάσεις των Συμμάχων.
Τηλεγράφημα
1915 Μάϊος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ναούμ προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ουδετερότητα της Βουλγαρίας.
Τηλεγράφημα
1915 Μάϊος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με συμβουλές του Delcassé για την διπλωματική διακοίνωση της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1915 Μάϊος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την Ιταλο-αυστριακή μάχη.
Τηλεγράφημα
1915 Ιούνιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επιτυχία της Γερμανίας στο δυτικό μέτωπο.
Τηλεγράφημα
1915 Ιούνιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ναούμ προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με ενέργειες της Βουλγαρίας.
Τηλεγράφημα
1915 Ιούνιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Θ. Σοφούλη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη σύλληψη Ρώσου Προξενικού υπαλλήλου.
Τηλεγράφημα
1915 Ιούνιος 6
infolib image control
Αναφορά σχετικά με τη δυσαρέσκεια του Τουρκικού Στρατού και τις συνθήκες ζωής του Χριστιανικού πληθυσμού στην παράκτια περιοχή της Μικράς Ασίας.
Έκθεση
1915 Ιούνιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν. Θεοτόκη προς το Βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με το ταξίδι του στο Παρίσι και στο Βουκουρέστι.
Τηλεγράφημα
1915 Ιούνιος 17/30
infolib image control
Επιστολή του Βλαχόπουλου προς τον Κ. Βενιζέλο σχετικά με τον Αθ.Τσώνη.
Επιστολή
1915 Ιούνιος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν. Θεοτόκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το ζήτημα των νήσων.
Τηλεγράφημα
1915 Ιούνιος 28
infolib image control
Αναφορά σχετικά με τη διένεξη ανάμεσα στους Τούρκους και Γερμανούς αξιωματικούς και το βίαιο εξισλαμισμό των Χριστιανών.
Έκθεση
1915 Ιούνιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν. Θεοτόκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ Βουλγαρίας και Αυστρίας.
Τηλεγράφημα
1915 Ιούλιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δημ. Γούναρη προς τις Ελληνικές Πρεσβείες σχετικά με διαδόσεις της Βουλγαρίας για ουδετερότητα της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1915 Ιούλιος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επίσκεψη του Βασιλιά Κωνσταντίνου στο Παρίσι.
Τηλεγράφημα
1915 Ιούλιος 29/Αύγουστος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με συνομιλία του με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρουμανίας
Τηλεγράφημα
1915 Ιούλιος 29
infolib image control
Επιστολή του Δ. Γούναρη προς τις Ελληνικές Πρεσβείες σχετικά με την απογοήτευση της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη στάση της Συμμαχίας απέναντι στη Βουλγαρία.
Επιστολή
1915 Ιούλιος 30

Bρέθηκαν 81 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution